Obrázok používateľa CEZ OKNO
1. Prolog aneb Poslední šance (příručka pro zájemce o přežití Soudu)

<img style="float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 9px;" src="/files/clanok-subory-2011/zivot-a-smrt.jpg" ><i>Jelikož Bůh v důsledku chtění drtivé většiny lidstva dočasně „odvrátil svou tvář“, bude planeta Země muset žít nějaký čas pod nadvládou temnoty - a bez přímé pomoci Světla! Temno je všude vůkol. Ale v největší tísni, kdy hrozí utonutí všemu, i tomu co je lepší, začíná se současně rozednívat! Svítání však budou provázet bolesti veliké očisty, která je neodvratná. Tato očista přinese nejprve vraždy, ničení, hlad, epidemie a smrt... a konečně i poznání vlastní lidské neschopnosti! Ti, kdo se mohli zdánlivě beztrestně rouhat a posmívat (i škodit!) umlknou... a potom přijde den, kdy budou dokonce žebrat a doprošovat se PRAVDY!
Syn Člověka (neboli Duch Svatý) v Poselství Grálu</i>
<!--break-->
Vy, kdo ještě máte možnost číst nebo slyšet tento a následující text (a ztotožníte se s ním!), patříte s velkou pravděpodobností k těm nemnohým obyvatelům planety Země, kteří ještě dostali (naprosto poslední!) šanci. Šanci přežít poměrně krátké (přesněji řečeno nejvýše několikaleté!), ale zdrcující finále Posledního soudu, po němž na znovu obrozené Zemi zůstane (z dnešních 6,5 miliard) maximálně několik milionů lidí (upozorňuji, že se jedná pouze o soukromý odhad, byť vzniklý na základě mnoha pečlivých pozorování neobvyklých vesmírných i pozemských událostí a jejich porovnáváním s předpověďmi uvedenými v Božím Slově).

Nemyslete si však, že máte vyhráno! Dostali jste pouze šanci, nikoli nějakou „automatickou poukázku na přežití"! A dostali jste ji jenom proto, že jste duchovně spali přece jen o něco lehčím spánkem, než ostatní... a protože jste se většinou nechovali až tak zle jako oni. Tedy ne proto, že byste byli kdovíjak dobří lidé, jak si o sobě většinou (značně ješitně) myslíte!

Mnozí z vás nakonec ani tuto poslední možnost nevyužijí, neboť z pohodlnosti nebudou věřit tomu, že již žádná další nepřijde (chtěli by od Stvořitele stále nové a nové termíny Konce a všelijaké odklady, jen aby se nemuseli duchovně příliš hýbat!). Jiní zase nebudou mít dostatek sil, aby finále Soudu vydrželi fyzicky či psychicky!

***

V tuto chvíli jste již zřejmě zasaženi mnohými, dříve pro vás nepředstavitelnými tragédiemi a utrpením… nebo stojíte těsně před nimi a zatím trpí „pouze“ ti ostatní.

Zde je nutná malá „technická“ poznámka: protože nemohu vědět v jakém stadiu konce lidstva se při četbě těchto slov nacházíte, dosazujte si prosím v mém následujícím vyprávění podle situace namísto času přítomného čas budoucí, popřípadě minulý!

Pravděpodobně se vám okolní tragické dění (jaké na Zemi ještě nikdy nebylo!) zdá kruté a nespravedlivé... ale ve skutečnosti je to jediná šance na záchranu!

Uvědomte si, že „po dobrém“ bylo lidstvo (a tedy i vy – ve svých dřívějších vtěleních!) varováno a „školeno“ nesčetněkrát, leč nikdy žádné dobře míněné pokyny k tomu jak správně žít nebralo vážně!!!

Namátkou uveďme, že „Shora“ bylo lidem poskytnuto Desatero (mimo jiné i prostřednictvím Mojžíše), které není ničím jiným, než návodem na „bezproblémové použití“ Stvoření, jehož jsme součástí.

Častokrát v historii také zazněla varovná (žel nevyslyšená!) slova různých proroků...

Lidé dokonce dostali možnost slyšet Boží Slovo v „originálním“ podání Syna Božího Ježíše Krista a následně i Syna Člověka, neboli Abd-ru-shina.

A prakticky stejné pokyny a varování přinášeli i mimozemští návštěvníci z jiných planet, kteří se o náš vývoj odpradávna zajímali... a dodnes ještě semtam zajímají, byť už nad námi dávno „zlomili hůl“!

To vše se dělo v dobách, kdy byl ještě čas na relativně poklidnou změnu sebe sama a z toho vyplývající „úspěch“ během Soudu!

Vám však asi ještě nikdy nebylo tak moc zle, abyste se nad vším (a hlavně nad sebou!) zamysleli a začali se konečně jednou řídit pokyny výše uvedených pomocníků. Přitom vás všichni vyzývali, abyste to podle jejich rad alespoň „nezávazně“ zkusili!

Výsledky se pak brzy projeví kladně (a i hmatatelně!) ve vašem životě, čímž budete určitě přesvědčeni o pravosti jejich slov!
Vy jste však byli příliš pohodlní…

K vaší smůle se mezitím čas na „hodinách Stvoření“ nezastavil - a zbývající úsek, vyměřený na pomyslné časové přímce pro Poslední soud (jenž započal již před několika sty lety a musí jednoho dne zcela zákonitě i skončit!), byl stále kratší a kratší.

A protože s posledním dnem Soudu musí být vše vyřešeno, všechny dosavadní staré osudy uzavřeny a všechny splátky z minulých životů splaceny… je současné dění tak moc „drsné“ a kruté, byť takovým vůbec být nemuselo.

Zjednodušeně řečeno: je příliš málo času na nepředstavitelně velký objem práce, kterou je navíc potřeba za všech okolností vykonat!

Můžete si však být jisti, že každý nyní dostane (či již dostává) jen to, co si zaslouží!

Co si „vysloužil“ během mnoha pozemských vtělení (v průběhu tisíců let!), svým chtěním k dobrému nebo špatnému, svým myšlením, slovy a činy!

Ona totiž v našem Stvoření (samozřejmě v těch ostatních také!), do něhož patří i vesmír v němž se nyní nacházíme, neexistuje nespravedlnost... byť se to nevědoucímu člověku občas tak nejeví!

***

Jak je naznačeno v předchozím textu, jsou zatím ještě lidé, kteří dostali šanci k duchovnímu probuzení a trvalé nápravě sebe sama (byť za cenu obrovského a naprosto zbytečného utrpení)!

Tito „šťastlivci“ se nikoliv náhodou (protože náhoda rovněž neexistuje!) setkávají (nebo již setkali) s jedinci, kteří jim slovem či písmem naposled sdělí to, co se doposud marně pokoušeli sdělovat mnohem povolanější.

Setkají se, protože tak je to „Shora“ chtěno!

Výše uvedení „učitelé“, mezi něž se na základě poměrně snadného chápání Slova a schopnosti Jeho následného rozšiřování mezi „potřebné“ (a z toho vyplývajících nesmyslných útoků a působení utrpení od mých „bližních“) smím snad počítat i já, dokládají navíc svá slova konkrétními životními příklady!

Čili: „teorii“ potvrzují praxí!

Komu pak ani osobními zkušenostmi potvrzené projevy působení Slova nebudou stačit k přesvědčení (a hlavně k následování), ten svou poslední šanci zřejmě propase.

Automaticky se tak zařadí mezi ty, kteří na naší planetě již žádnou „nabídku“ nedostanou, kvůli velké duchovní lenosti a chabému chtění k dobru. Společně s nimi se časem vtělí na jiných planetách, „fungujících“ ovšem na podstatně nižším vývojovém stupni, než na jakém se právě nachází Země. Ztratí tak vlastní vinou stovky, či tisíce let a znovu bude zažívat to utrpení, jež si sám zavinil (a které ho má přimět ke změně v ušlechtilou lidskou bytost!).

Nejhůře na tom ovšem budou ti, kdo jsou nejenom duchovně mrtví, ale navíc i zlí!

Takoví jedinci ve většině případů nedostanou již žádnou příležitost - a bez možnosti vtělení se budou po malých částech, za strašlivých bolestí rozpadat „na atomy“... až jednoho dne (díky velkému osobnímu selhání) definitivně zmizí z Knihy života.

<i>Uverejnili sme úryvok 1. časti, ktorú nájdete celú ako pdf prílohu (dole).</i>

C.R.Mann

Text prevzatý z: <a href="http://www.osud.cz/">OSUD.cz</a>

<hr>
<blockquote><p align="center"><h3>Súvisiace:</h3>
<strong>Abdrushin: Vo Svetle Pravdy</strong>
http://www.cez-okno.net/rubrika/abdrushin-vo-svetle-pravdy

</p></blockquote>
<hr>

júl 27, 2011 23:23 popoludní
 • krát komentár

4 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymjúl 30, 2011 21:09 popoludní

  Komentár: 

  C-R-Mann. On je co ved-vseved ked si dovoli tvrdit takeho ho.adiny ? Myslim ze jedine co momentalne moze ludstvo pozorovat ako zmenu je ze vela ludi to ma v hlave popletene a este sa pasuju na vyvolenych. Ja mam nacitanych vela knih z tejto oblasti ale takeho nezmysly som este necitala. Mam pocit ze dnes je najvacsia moda strasit ludi...

 2. Obrázok používateľa LIRA
  LIRAaugust 11, 2011 19:35 popoludní

  Komentár: 

  Dobrý den,
  Vy jste přečetla mnoho knih... já zase mnoho neuvěřitelného a "úplně nemožného" prožil v praktickém životě, díky dodržování Desatera a Slova v P.G.
  Moje krédo zní: člověk by měl žít tak, aby se nemusel bát umřít.
  Možná se Vám to nebude zamlouvat, ale já se opravdu bát nemusím...
  Přeji hezký den. LIRA

 3. Obrázok používateľa ĎURO.G
  ĎURO.Gjúl 30, 2011 23:59 popoludní

  Komentár: 

  ...rád by som sa pripojil k prvému komentáru,spomínanú knihu som prečítal niekolko krát.Keď si ktokoľvek prečítá prvý odsek II.článku,parafrázujem:Stvoriťel dovolil vzniknúť stvorenému etc...
  Ak to pripustíme,natíska sa otázka.Prečo by Stvoritel trestal stvorené,keď svorené je ním samým?Teda,prečo by trestal sám seba?Aj,keď sa na to pozerám okom dichtómie!

 4. Obrázok používateľa LIRA
  LIRAaugust 11, 2011 19:50 popoludní

  Komentár: 

  Dobrý den,

  Stvořitel nás jen "nechal vyrobit" určitými bytostmi, o nichž píšu ve svých textech (totéž je přece v P.G.). On, který je dokonalý, není tedy Tvůrcem "pro Stvoření takřka nevýznamných a nedokonalých lidských červíčků".
  Ujišťuji Vás, že Bytosti, které nás podle Jeho návrhu "vyrobily", jsou velmi nešťastné z toho, kam to člověk (mající jediný svobodnou vůli v rozhodování se k dobru či zlu)"dopracoval" a naprosto souhlasí s nadcházející definitivní "očistou" planety. Je to opravdu jediná možnost záchrany těch, kteří chtějí stoupat vzhůru ke Světlu (a kteří nyní velmi trpí od duchovně spících, nebo dokonce duchovně mrtvých... jichž je drtivá většina).

  Přeji hezký den. C.R.Mann

 

 

Top