Obrázok používateľa CEZ OKNO
Csaba, neblázni!

Maďarský europoslanec považuje za vzor správnej menšinovej politiky Ahtisaariho plán. V rámci EÚ sa stáva stále horúcejšou témou riešenie problému práv národnostných menšín vrátane práva na zriadenie istej formy autonómie (kultúrnej, školskej, cirkevnej či územnej autonómie, vyššej formy samosprávy a podobne) a ústavne zakotveného práva na sebaurčenie.Z iniciatívy europoslancov, ktorí vyzvali EP na prevzatie zodpovednosti za ochranu práv menšín, ich kultúry a jazyka v regiónoch Európy, vznikla ešte v roku 2004 medzifrakčná skupina poslancov Európskeho parlamentu s názvom Intergroup. Zameriava sa na historické národnostné menšiny, ústavné regióny a jazyky regiónov a za hlavnú úlohu si vytýčila monitorovanie situácie menšín v krajinách Európy a plnenia záväzkov členských krajín EÚ v oblasti menšinovej politiky. Medzi najdemokratickejšie prostriedky, ktoré by mali členské krajiny uplatňovať pri riešení vzťahov k menšinám, je podľa plánov Intergroupu prisúdenie práva na autonómiu. Intergroup apeluje na poslancov EP, aby posilňovali práva menšín, čím podľa nich prispejú k tomu, aby sa z Európy stal „bezpečný domov nielen pre menšiny, ale pre všetkých v duchu hesla Najlepšie menšiny sú spokojné menšiny“. O takúto koncepciu sa usiluje predovšetkým predseda Intergroupu Csaba Tabajdi – europoslanec za vládnu maďarskú stranu MSZP. Pochopiteľne, najviac úsilia vyvíja Tabajdi v súvislosti s maďarskými národnostnými menšinami. Vysvetľuje to akousi národnou traumou Maďarov, ktorí sa pod tlakom historických udalostí (Trianon) ocitli mimo materskej krajiny a hrozí im vraj rozdrobenie, strata kultúrnej identity a asimilácia.

Riešili aj Hedvigu

Po rozšírení EÚ o desať nových členov v roku 2004 sa zo strany Maďarov objavila požiadavka vytvoriť systém kontroly dodržiavania záväzkov členských krajín v oblasti dodržiavania práv menšín. Tabajdiho iniciatíva, ktorá vznikla okamžite po vstupe MR do EÚ, vyzerá ako dobre naplánovaná akcia s cieľom pevne uchopiť túto problematiku a prevziať politickú kontrolu nad vývojom situácie maďarských menšín v krajinách susediacich s Maďarskom, najmä na Slovensku, v Rumunsku a Srbsku. Existencia Intergroupu môže zohrať rozhodujúcu úlohu pri koncipovaní menšinovej politiky Európy a v lobovaní v prospech maďarskej menšiny na pôde EÚ. Je pozoruhodné, že od integrácie Maďarska do EÚ sa intenzívnejšie uvažuje o väčšej možnosti presadenia autonómie pre maďarské menšiny v rámci EÚ. V súčasnosti k tomu chýba už iba krôčik, ktorým by bolo schválenie právnych noriem záväzných pre členské krajiny pri riešení práv menšín vrátane autonómie.

Tabajdi otvorene hovorí o svojom poslaní v období rokov 2004 - 2009 (volebný mandát europoslanca) ako o úlohe položiť základy pre národný konsenzus Maďarov v rámci EÚ a predovšetkým EP. Podľa tejto koncepcie majú všetci europoslanci maďarskej národnosti, nehľadiac na politickú príslušnosť a krajinu, spolupracovať pri obhajobe maďarských národných záujmov a ochrane maďarskej menšiny. Stalo sa tak napríklad pri spoločnom vyhlásení maďarských europoslancov z Fideszu, MSZP, SZDSZ, KDNP, SMK a RMDSZ v súvislosti s autonómiou Vojvodiny. Túto otázku na pôde Intergroupu nastolil vojvodinský politik, terajší predseda Maďarskej občianskej strany József Kasza. Intergroup sa zaoberal aj prípadom Hedvigy Malinovej – túto tému inicioval osobne Tabajdi, z vôle šéfa SMK Pála Csákyho Intergroup riešil otázku Benešových dekrétov a údajne zlú situáciu Maďarov na Slovensku po ustanovení vlády Roberta Fica. Samozrejme, predstavitelia Intergroupu neustále zdôrazňujú, že sa venujú problematike všetkých európskych menšín. Je pravda, že Intergroup sa zaoberal napríklad aj ruskou menšinou v Litve, slovinskou menšinou v Rakúsku a Taliansku či otázkou autonómie španielskeho Katalánska, napriek tomu existujú vážne dôvody na tvrdenie, že najsystematickejším programom Intergroupu je riešenie záujmov Maďarov a maďarských komunít.

Pozitívny precedens?

V máji 2008 na zasadnutí Intergroupu v Bruseli pred pozvanými europoslancami a odborníkmi na menšiny Csaba Tabajdi okrem iného povedal: „Míľnikom pri riešení problémov menšín je Ahtisaariho plán, zabezpečujúci doteraz nevídane široký okruh kolektívnych a individuálnych práv pre národnostnú komunitu kosovských Srbov a ostatné menšiny žijúce v Kosove. Je preto ťažké vysvetliť litovským Rusom či sedmohradským, vojvodinským a slovenským Maďarom, prečo nemôžu disponovať rovnakými právami v rámci EÚ a prečo medzinárodné spoločenstvo používa v otázkach menšín dvojaký meter. Ahtisaariho plán treba vnímať ako pozitívny precedens, na ktorý sa neskôr môžu menšiny odvolávať. Ďalší míľnik v rámci ochrany práv menšín bude znamenať aj prijatie Lisabonskej zmluvy, obsahujúcej pasáže o menšinových právach. O tie sa bude možné oprieť pri výstavbe európskeho právneho systému ochrany menšín.“

Aj tieto slová dokumentujú, že európskou integráciou a národnostnou politikou Maďarskej republiky a tzv. cezhraničných Maďarov sa často maskuje obyčajný maďarský nacionalimus. Ukazuje sa, že zmyslom pôsobenia Intergroupu je predovšetkým testovanie okolitých štátov na citlivosť proti pripravovanej požiadavke na územnú autonómiu maďarských komunít.

Samuel Mirel

Zdroj: Mesačník EXTRAPLUS, www.extraplus.sk


Štítky: 
august 04, 2008 23:52 popoludní

 

 

Top