Obrázok používateľa CEZ OKNO
2011: AMERICKÁ SPOJKA

V tesnej blízkosti Ortiz Mountains v Novom Mexiku som v roku 2011 mal prejsť školou „unconditional love“. Malo sa tak stať ešte predtým, ako sa stanem spojkou so svetom bytostí Červenej planéty. Bola to podmienka postupu...
Mal som sa naučiť /a uskutočniť/ milovať tak, aby som slobodu a šťastie druhej bytosti dal na prvé miesto; a teda nad moje vlastné zisky z čohokoľvek. Bola to /a je/ ťažká a zložitá skúška.
Znamenalo to rozlúčku so svetom, v akom som až doteraz žil.
A znamenalo to aj rozlúčku so všetkým a každým, čo som kedy miloval...

Vedel som však /s Payou sme to obaja vedeli/, že ak to uskutoční jeden človek, alebo jeden pár, stane sa to – jednoducho to bude realizované na planéte Zem a v nás.
Zároveň „to“ bude realizované na mnohých miestach Planéty a v kozme.

Bytosti Červenej planéty o ktorých píšem vo svojich príspevkoch na blogu predstavujú svet NEPODMIENEČNEJ LÁSKY.
Čo je to ona „nepodmienečná láska?“
Je to láska, ktorá dáva absolútnu slobodu všetkým bytostiam vrátane tých, ktoré milujeme najviac.
Je to láska, ktorá uvolňuje a oslobodzuje nielen toho, koho milujeme viac ako seba samého, ale uvolňuje a oslobodzuje aj nás samotných.
Mám písať o takejto láske.
Kto iný, ako Karol Hlávka má písať o takejto láske?
Všetko, čo som písal bolo vždy o láske, dokonca aj tá nešťastná Fontána pre Zuzanu!
Vzťahy so ženami boli tým najdôležitejším v mojom živote.
Prešiel som všetkými možnými vzťahmi s iným pohlavím a boli veru pestré!
Posledných pätnásť rokov som prežíval najúžasnejší vzťah v mojom živote.
A predsa som mal prežiť čosi celkom nečakané, prekvapivé a neuveriteľné.

Spočiatku som vôbec nechápal, čo sa deje – až teraz, s odstupom si však uvedomujem, že sme už dávno boli obaja vybratí na realizáciu BEZPODMIENEČNEJ LÁSKY – a pripraviť tak pôdu na Príchod.
Na Príchod – koho?
Na Príchod iného typu vedomia, na Príchod kozmických bytostí Lásky.
Ak chcete – na Príchod našich bratov a sestier z planéty, ktorú nazývam „červenou“.
Ak sme to dokázali my dvaja, dokáže to veľa ľudí. Ak to dokáže dostatočný počet ľudských bytostí, staré a ovládacie vzťahy medzi mužmi a ženami jednoducho zaniknú – budú predmetom histórie a údivu našich potomkov, ktorým nijako už nepôjde do hláv, ako sme tak dokázali tisícročia žiť.
Ako sme tisícročia vykorisťovali jeden druhého, muži ženy, ženy mužov.

Aké účelové a nezmyselné zväzky sme navzájom uzatvárali!
Aké hlúpe a formálne boli naše manželstvá!
Ako sme medzi sebou bojovali, namiesto toho, aby sme spolu tancovali nekonečný tanec lásky... A v konečnom dôsledku – v akom to rozpoložení sme plodili nové a nové generácie...
Pretože to, v akom rozpoložení plodíme naše deti ovplyvňuje ich život a ich vývoj.
Okamih počatia sa ráta, vážení!
Nuž – skôr, ako som získal prístup k svetom, ktoré už nie sú pozemské, musel som realizovať čosi nesmierne dôležité vo svojom vlastnom svete.
Po celý život som tušil, že musí existovať iný model spolužitia medzi mužmi a ženami. Nedokázal som dlho vydržať v žiadnom vzťahu, ktorý by obmedzoval moju slobodu – znamená to azda, že som bol nezodpovedný?
Áno – navonok to vyzeralo ako nezodpovednosť, ale kdesi vovnútri som vedel, že najvyššou métou je ľudská sloboda; a to nielen moja, ale aj sloboda bytosti, ktorú naozaj milujem.

Znamená to voľnú lásku?
NIE. TOTO NIE JE VOĽNÁ LÁSKA – aspoň teda nie v podobe, ako si ju predstavujeme. Predstavujeme si ju zväčša tak, že každý si vo vzťahu môže robiť čo chce, a teda aj striedať partnerov, či mať ich naraz viacej.
SLOBODNÁ LÁSKA, alebo LÁSKA BEZ PODMIENOK je však čosi celkom iné.
Je to „láska nad láskou“. Predstavuje milovať druhú bytosť tak, že ju ničím nepútame a neusilujeme sa ju vlastniť žiadnym spôsobom.
Slobodu, ktorú chceme pre seba, dávame aj milovanej bytosti.
V USA som sa stretol s termínom „posvätné ego“, „posvätná manipulácia“ a podobne. Žil som v komunite spisovateľky, ktorá razí svoje presvedčenie, že vprvomrade sme tu my sami. Že máme dbať vprvomrade o svoj vlastný rozvoj a svoje vlastné šťastie – všetko ostatné je druhotné.

Áno – v istom štádiu nášho vývoja je potrebné uvedomiť si, že niet tu nikoho, koho možno meniť, alebo koho šťatie si priať – sme tu len my sami. Len my sami v sebe môžeme pracovať a meniť podmienky; až potom sa prejavia navonok.
Dokonca musím povedať, že mi bola takáto lekcia potrebná – častokrát som v živote mal tendencie meniť svet i ostatných; no nevidel som seba. Nevidel som svoju skutočnú pozíciu v situácii. V tomto zmysle slova mi Harriette otvorila oči.
Lebo pripisovaním dôležitosti okolitému svetu a ľuďom sa napokon dostávame
do závislosti na našom okolí a ľuďoch, ktorým sa usilujeme vyhovieť.
Uprednostňujeme druhých a zabúdame na seba – a to nás odvádza od našej vlastnej cesty a od toho, čo na tomto svete máme vykonať.
BEZPODMIENEČNÁ LÁSKA je napriek tomu o inom.

Bezpodmienečná láska znamená PRIJATIE DUALITY a jej preklenutie.
Nie je tu už delenie na „ja“ a „ty“, ale ja – a – ty v jednom.
Ona existuje vo mne a ja existujem v nej.
Oddelenosť existuje vo fyzickej rovine – tam sme muž a žena.
Moje skutočné Ja, to, kým v skutočnosti som je „žena-muž“. Obsahuje v sebe ženskú aj mužskú časť, ktoré sú rovnocenné.
Na fyzickej rovine som síce muž, ale s plným pochopením a vedomím svojho vnútorného ženstva. Ona je na fyzickej rovine síce žena, ale s plným pochopením a vedomím svojho vnútorného mužstva. A ako muž, musím prehlásiť, že ona, ako žena je pre mňa v tomto stave tisíckrát príťažlivejšia!

Ako sme sa k tomuto stavu dopracovali, to tvorí náš AMERICKÝ PRÍBEH.
Napísal som ho. V slovenčine i v angličtine.
Doma ešte nie som si naistom, ako a kedy ho zverejním. Azda na pokračovanie v tomto blogu, alebo na inom. Dám včas vedieť.
To, čo zverejňujem totiž veľmi úzko súvisí s mojim vlastným vývojom. Súvisí to s tým, do akej miery som schopný sa otvoriť – bez strachu z výsmechu a opovrhnutia, bez strachu z ľudského súdenia a posudzovania.

Tieto moje zážitky sú totiž veľmi neobvyklé – nemajú precendens v starej paradigme, aspoň ja som ho v nej neobjavil. Pre tento typ príbehu nemáme kultúrny rámec. Vytvárame celkom nový precendens, taký, ktorý bude základom nových, celkom nových vzťahov medzi mužmi a ženami budúcnosti. Taký, aký je obvyklý a bežný na Červenej planéte.
Moje písanie má preto pokračovania – môže sa zdať, že odbočujem, odskakujem od súvislého toku príbehu, ale nie je to tak. To len pripravujem pôdu na to, čo má prísť a čo má byť zverejnené.
Mojou špecifickou úlohou na planéte Zem bolo práve toto - prejsť nespočetnými vzťahmi s iným pohlavím, otestovať ich až k najvyššiemu typu lásky medzi mužmi a ženami, ale aj medzi mužmi a mužmi a ženami a ženami.

To je spôsob lásky bytostí Červenej planéty. V Novom Mexiku som často používal termín UNCONDITIONAL LOVE – a nebol to len termín. Bol to skutočný prežitok.
Tým, čo sa nám tam dialo som pochopil a na vlastnej koži prežil, že sloboda nie je oddelená od lásky. Pochopil som /na základe vlastného prežitku/, že sloboda je láskou – je oveľa jemnejšou energiou lásky. Porovnal by som to s vrstvami zemskej atmosféry – dolu, tesne nad zemou je vysoký tlak; ako stúpate vyššie, tlak je nižší, atmosféra akoby redla, prechádza do stratosféry...

Takisto sú rôzne typy lásky – od nulovej nadmorskej výšky prechádzame vyššie a vyššie, do veľmi jemných, éterických sfér.
Sloboda je éterickou fázou lásky, jej najvyšším ľudským levelom. Nie je to nič oddelené od lásky. S najvyššou mierou zodpovednosti preto verejne prehlasujem:
SLOBODA JE VYSOKÝM LEVELOM LÁSKY!
Všetko, čo sa nachádza „pod“ slobodou je láskou s „vyššou hustotou“ - z nášho hľadiska vždy viacej a viacej manipulatívnou, zištnou. Sú teda rozličné úrovne „zištnosti“ našich vzťahov. Do akej miery sú naše vzťahy zištné vieme najlepšie sami – v hĺbke seba samotných vieme, aké sú naše vzťahy...
Sloboda predstavuje vzdať sa akýchkoľvek ziskov vo vzťahu k druhému.
V mojom prípade išlo o vzdanie sa akýchkoľvek ziskov, vrátane sexuálnych.

Sloboda ako láska predstavuje NULOVÚ manipuláciu.
Sloboda ako láska predstavuje NULOVÉ vykorisťovanie, NULOVÝ energetický zisk z druhej bytosti.
Už nikdy viac nečerpáme energiu z druhej bytosti – produkujeme ju sami zo seba, pretože sme kompletní; sme muž-žena a žena-muž. A presne takéto bytosti obývajú vzdialene- blízku Červenú planétu.
Prístup a vstup na ňu mi mal byť umožnený, až potom, keď splním podmienku BEZPODMIENEČNEJ LÁSKY. A preto musím ozrejmovať aj tento príbeh.
Nie je osamotený – je len na vrchole pyramídy môjho celoživotného príbehu.

Je na vrchole pyramídy príbehu mojej rodiny, našich rodín, našich rodov a tak ďalej – siaha hlboko do minulosti môjho národa. Píšem o ňom ságu na pokračovanie.
A vidím ZMYSEL všetkých tých príbehov.
Keď som teda stál pred ORTIZ MOUNTAINS vedel som, že všetky udalosti v mojom živote, ale aj v životoch množstva iných ľudských bytostí a ich príbehov, ktoré sú poprepletané s tým mojim ma viedli až sem.
Vedel som aj to, že ma čaká prechod. Že toto je môj osobný „koniec sveta“, inak povedané „koniec príbehu“. Že tým prechodom bude prestúpenie duality – a že len tak sa s bytosťami Červenej planéty môžem stretnúť ešte za svojho života na Zemi.

A vedel som aj to, že musím splniť podmienku „unconditional love“.
Stál som na hranici života a smrti – rozhodnutý ju prestúpiť.
Bol som rozhodnutý a odhodlaný pre to zomrieť.
Tí, čo ma v mestečku Madrid v Novom Mexiku prijali medzi seba, toto moje odhodlanie cítili. Bolo podmienkou prijatia.
Bol som odhodlaný stratiť všetko – lebo len tak som mohol získať kompletného seba a konečne nájsť svoju stratenú silu.
Smrť mi bola a je radcom – naučila ma, že myslieť si o druhej bytosti, že ju môžeme vlastniť je čírou ilúziou. Podliehame klamu vďaka starej paradigme v našich mysliach. Smrť nám však berie všetky ilúzie – aj tú, že si v láske môžeme klásť akékoľvek podmienky.

Len nepodmienečná láska je totiž skutočná.

Karol Hlávka
Zdroj: narubynaruby.blogspot.com

október 03, 2011 09:58 dopoludnia
 • krát komentár

1 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Andrej
  Andrejoktóber 03, 2011 12:08 popoludní

  Komentár: 

  Karol, prečo Červená planéta? Môj duch je veľmi hĺbavý a vnímavý, červenú planétu som Ti neuveril. Čítajúc, miestami sa teším z nádhery Tvojej pôvodnosti, miestami sa dotýkam dvoj a viacslovných fráz z (ne)duchovných svetov, miestami stretám imagináciu, ktorá stráca svoju praktickosť .....

  I nádherná a povznášajúca báseň môže byť nanajvýš praktická a užitočná pre zjemnenie ľudského vedomia.

  Nemusíme pripravovať príchod bytostiam z Červenej planéty. Ešte to .... ;)

  Tak to chodí medzi blízkymi bytosťami. Preto ďakujem za vyjavenie.
  Za krásou sa ukrýva ešte väčšia krása ....
  Maj sa pekne.

 

 

Top