Obrázok používateľa CEZ OKNO
Interview s Nikolajem Levašovem

Nikolaj Levašov, vědec a fyzikální teoretik, vytvořil zcela novou teorii vesmíru, která poskytuje odpovědi na řadu otázek, které moderní věda považuje za neřešitelné. Na základě postulátu anizotropie (nehomogenity) vesmíru vysvětluje nezbytné podmínky pro objevení-se živé hmoty, přírodní zákony, které vedou k nevyhnutelnému vzniku života a později rozumu, a vědomí, které se objeví také nevyhnutelně, pokud jsou splněny určité podmínky. Levašovovy pohledy nemají nic společného s „Vulgarmaterialismus“ (něm.), mechanickým materialismem. Silně věří, že hlavní otázka filozofie je absurdní a že duch a hmota je v podstatě jedno. Odhaduje lidské schopnosti jako bezmezné a nemá pochyb o tom, že myšlenka může ovlivnit fyzickou hmotu: ve skutečnosti, může dělat věci, které si ani nejodvážnější science-fiction nedokáže představit.

Levašov se nazývá ateistou. Zastává přesvědčení, že Lidstvo není výtvor Boha, a dále, že není unikátní produkt evoluce, neboť jsme obklopeni množstvím dalších inteligentních civilizací. Hlavní úkol člověk je překonat úroveň „ineligentního živočicha“ na které se nyní velká většina lidí nachází, a, postupujíc na další evoluční stupně, postupně dosáhnout úroveň Tvůrce.

Nikolaj Levašov se narodil v Kislovodsku v roce 1961. Vystudoval univerzitu v Charkově, s titulem v teoretické fyzice. Žil a pracoval více než 15 let v USA. Je autorem několika zásadních vědeckých prací, například „Final Appeal to Mankind“, „Anizotropní Vesmír“ a „Duch a Mysl“.


• Nikolaji, říkáte že nejsme jedinou skupinou rozumných bytostí ve vesmíru

• To rozhodně nejsme. Ve vesmíru jsou miliardy civilizací na rozdílných stupních evolučního vývoje. Některé jsou daleko před námi, některé zase na mnohem nižším stupni vývoje než my. Avšak, naše civilizace musí stále podstoupit přerod na kosmickou úroveň, kdy se dostane na kvalitativně novou úroveň vývoje a člověk bude schopen, napříkad, kontrolovat hmotu sílou myšlenky. Dnes se hodně mluví o nadcházejícím soudném dni. Je to blízko v tom smyslu, že pokud lidstvo odmítne přijmout znalosti potřebné pro přechod na novou úroveň, katastrofa je nevyhnutelná. Nyní nejprimitivnější všech civilizací - technokratická - drží naši planetu jako rukojmí, a pokud budeme pokračovat v této slepé větvi rozvoje, lidstvo nevyhnutelně zničí samo sebe.

• Přesto, přinesl jste lidstvu dobré zprávy tvrzením, že poslední a nejtemnější Noc Svaroga, která zabraňovala lidem rozvíjet jejich potenciál, skončila v roce 1995-1996. Mohl byste vysvětlit, co to Noc Svaroga je?

• Pokusím se. Naše slunce se nachází v jednom rameni naší galaxie, téměř až na vnějším okraji galaxie. Náš vesmír je formován sedmi primárními hmotami. Takzvaná fyzicky existující hmota, kterou vidíme a vnímáme, vzniká jako výsledek jejich spojení v oblasti, kde na to existují příhodné pomínky. Ale fyzikální hmota, která je více či méně známa vědě, tvoří pouze 10 procent veškeré hmoty ve vesmíru. Zbylých 90 procent vědci nazývají temnou hmotou a neříkají nic o její podstatě.

Primární hmoty, nazvěme je A,B,C,D,E,F,G jsou rozloženy ve vesmíru nerovnoměrně, protože vesmír je nehomogenní (anizotropní). Každá primární hmota má unikátní vlastnosti a kvality. Kvalitativní charakteristika prostoru se neustále mění (díky inherentní anizotropii vesmíru) a velmi mnoho závisí na tom, která hmota v té které oblasti vesmíru převažuje. Přebytek jedné nebo druhé primární hmoty a určité oblasti ovlivňuje procesy v dané oblasti – chování hvězd a planet, jejich tektonickou aktivitu například, a také jedince – jejich chování, emoce a evoluční vývoj. Například, nadměrný výskyt hmoty E v určité oblasti vytváří příznivé podmíny pro vývoj vysokých duchovních a morálních kvalit v lidech, a podporuje „evoluční skok“ civilizace. Tyto oblasti anizotropie se nazývají Dny Svaroga.

Převaha hmoty G v určité oblasti vyústí v manifestaci základních vlastností a kvalit a způsobuje takzvaný negativní evoluční trend, jak v jednotlivci tak v celých civilizacích. Proto oblasti anizotropie tohoto typu se nazývají Noci Svaroga. Jak naše Galaxie rotuje, Země se periodicky dostane do jedné nebo druhé oblasti anizotropie, jinými slovy, do oblasti Dne nebo Noci Svaroga. Délka doby, kdy se Země nachází v oblasti Noci Svaroga může trvat od několika set let do několika tisíc let. Zatím poslední a nejtěžší Noc Svaroga trvala 1008 let: od roku 988 do roku 1995-1996.

„Tíha“ Noci Svaroga je určena velikostí negativního evolučního trendu, který přináší: čím je větší, tím je pro člověka težší přemoci nízké instinkty, emoce a negativní chování obecně. Lidé s velmi silnou vůlí jsou schopni jít proti proudu, ale většina lidí takovýto potenciál nemá a jsou jako kousky kovu „magnetizováni“ negativními charakteristikami. Toto asi zná každý ze školy: když vezmeme kousky železa a vystavíme je silnému magnetu, tento je zmagnetizuje a otiskne do nich svou „polaritu“. Stejný jev nastává při Noci Svaroga. Jestliže osoba nemá vlastní silný potenciál (vůli), externí vliv ji přinutí chovat se podle něj, nikoliv podle své vůle či svědomí.

Každý se rodí jako živočich, ale hlavním cílem člověka je překonat své instinkty, na což je třeba silná vůle. Takže, Noc Svaroga vytváří optimální podmínky pro kvality „inteligentního živočicha“, jako je pud sebezáchovy, aby se vyvinuly v přemrštené míře. V tomto případě je pak velmi snadné manipulovat lidi: jestliže je například pud sebezáchovy příliš silný, jedinec je ochoten prodat či zradit téměř cokoliv, aby si zachránil život.

Dokud se člověk nestane pánem svých emocí a fyzického těla, nevyhnutelně zůstává otrokem a může být jednoduše využit/zneužit, jak to dnes vidíme téměř všude. Proto Noc Svaroga je pro sociální parazity „zlaté období“ pro převzetí moci, což se jim zde povedlo. Konkrétně, vytvořili sociální zbraň ve formě náboženství za účelem zotročení lidí. A podívejte se čeho dosáhli: Rusko, například, bylo sraženo na kolena velmi lehce. Ale to je povídání na jindy. Christianizace ruska se kryla s nástupem Noci Svaroga (988 n.l.). Myslíte že toto je náhoda? Já zde žádnou náhodnost nevidím.

• Takže, dlouhá Noc Svaroga skončila. Úsvit přichází což znamená příznivé podmínky pro vývoj. Mnoho esoterických škol a trendů, včetně například Hinduismu a Buddhismu, říká že je čas otevřít tajné vědění, které bylo dosud přístupno jen zasvěcencům. Má toto něco do činění s Nocí Svaroga?

• Ano, určité spojení zde je, ale také je možno doslechnout se na toto téma mnoho nesmyslů. Slyšel jsem například názor, že v roce 2012 všechna chátra zemře, a elita bude zachráněna vzestupem na novou úroveň existence. Kdo je to tato elita, čím se své postavení zasloužila a jakým způsobem vzestoupí, specifikováno nebylo. A lidé takovýmto nesmyslům věří! Někteří se opravdu, bez jakéhokoliv základu, považují za elitu! Přinejlepším, tito četli příliš mnoho z díla Madame Blavatské, ačkoliv z mého pohledu se v jejích knihách jedná pouze o omílání a upovídanost, a podstata jde říct dvěmi větami, které ve skutečnosti nic zásadního neodhalují.


Dnes se o Shambhale píše takové množství nesmyslů, ale ani slovo o tom, že je Bílá a Černá Shambhala. Skutečná Shambhala není v Tibetu, ale v čínských horách. Je to zvláštní oblast oddělená od fyzického světa kvalitativními bariérami, ve které žijí určití lidé, kteří opustili normální způsob života. Je to na delší příběh. Jsou tam oblasti, kam místní lidé nikdy nevkročí, protože se odtamtud nikdy nikdo nevrátil. Jen ti, kteří jsou schopni a mají právo, nebo ti, kteří jsou pozváni, se tam můžou dostat.

• Znamená že tam kde hledal Nikolas Roerich byla černá Shambhala? A nebylo mu dovoleno vejít ani tam. Proč?

• Ke konci Roerich pochopil, že byl jen figurkou využitou určitými silami. Brzy po tomto pochopení zemřel. Mnoho lidí slyší nějaké informace a vyloží si všechno naprosto mylně. Ve většině případů lidé nečtou knihy, ale spěchají bez váhání se o dané věci přít a dělají vcelku absurdní věci.

• Snaží se otevřít třetí oko, například?

• Ano, třeba. Zvláště když vezmeme v úvahu, že třetí oko neexistuje. Onen symbol kreslený na čelo je pouze znamení, že osoba dosáhla určité urovně vývoje. Neznamená to, že v tomto místě je třetí oko. Vidění nemá ve skutečnosti s očima skoro nic společného. Mám k dispozici stovky experimentů potvrzující toto.

Z mého pohledu, věda nesprávně chápe fenomén člověka, otázku jeho původu, jinými slovy, odkud přišel. Existuje velké množství důkazů, že člověk není produktem evoluce na Zemi, ale byl sem dopraven z jiných planet s určitým účelem.

Jako vše v našem Vesmíru, člověk sestává ze sedmi všepronikajících volných primárních hmot, které, tvořící různé kombinace, tvoří fyzické, éterické, astrální, první mentální, druhé mentální, třetí mentální, a čtvrté mentální tělo člověka. Proudění hmot mezi fyzickým tělem člověka a těly jeho duše je Život v nejpravdivějším významu tohoto slova. Planeta země má také sedm kvalitativních úrovní a tomu odpovídajících šest kvalitativních bariér, které člověk postupně překonává během vývoje.

Převaha primární hmoty E vytváří optimální podmínky pro plnou evoluci třetího a čtvrtého materiálního těla člověka. Za účelem zakončení takzvaného planetárního cyklu evoluce musí člověk zkompletovat všech sedm materiálních těl. Dnes se ale většina lidí nachází na rozdílných stupních vývoje. Největší část má v pruměru pouze 3-4 materiální těla. Jsou lidé kteří mají více, ale to jsou velmi raritní případy.

Lidskou Duší rozumím souhrn materiálních těl, z kterých se skládá. V momentě početí Duše vstoupí do genetiky, do počáteční biomasy, která je v souladu se stupněm jejího vývoje. Podmínky na naší planetě jsou takové, že člověk má uzavřen přístup ke vzpomínkám na minulé inkarnace, proto ve většině případů vědomí nemá potřebný kontakt s Duší. Co je ve skutečnosti intuice? Je to pokud vědomí obdrží informace od Duše, například ve stavu snu, nebo zvláštním kvalitativním stavu vědomí, nebo v případech vysokého emočního zatížení, ale jako pravidlo, běžný člověk za běžných podmínek nemá kontakt se svou Duší.

• Existuje rozdíl mezi muži a ženami, co se týká schopností evolučního vývoje?

• Jistě, rozdíly zde jsou. Na začátek, pro ženu je to mnohem jednodušší díky otevřenosti její duše. Je pro ni jednodušší vyvíjet se na začáku duchovní cesty, ale v určitém momentě tato otevřenost způsobí mnoho problémů – stane se snadnou kořistí pro vliv temných sil, kterému ve většině případů není schopna odolávat. V případě muže je situace opačná – je pro něj mnohem těžší začít, ale po určité době se pro něj stávají věci mnohem jednodušší, protože jeho systém je více stabilní a méně otevřený. Fakt že muž a žena vnímají svět velmi odlišným způsobem je vidět všude. Není na tom nic špatného. Jsou to dva díly jednoho celku. Tento princip využívá tantra, která také může být černá nebo bílá. Bílá tantra dnes již téměř neexistuje – praktikuje se jen černá tantra což v principu znamená pumpování sexuální energie z jedné osoby do druhé.


Jako student (na univerzitě, pozn. překl.) jsem byl svědkem těchto věcí. Jednoho dne si sekretářka našeho oddělení postěžovala: „Koljo, občas ke mně příjde na návštěvu známá. Povídáme si tak půl hodiny a poté odejde, a já se cítím extrémně nedobře. Doma nejsem schopná nic dělat – pouze se vyčerpaná složit do křesla, ačkoliv normálně chodím z práce plná energie a dělám spoustu věcí.“. Požádal jsem ji, ať mi zavolá, když ona známá přijde příště. Zavolala mi, já jsem přišel a byl jsem představen oné ženě. Vyměnili jsme pár zdvořilostních slov a pak jsem proskenoval situaci, a promptně odstřihl kanál, jimž tato žena vysávala sekretářku. Po chvíli žena požádala o schůzku se mnou. Setkali jsme se a žena se mi vyznala: “Vím že chápete, že dělám špatné věci, ale nemůžu jinak, jinak bych zemřela“. Ukázalo se že se dříve setkala s „velkým guru“ který ji „zasvětil“ do světa spirituality „skrze postel“ a poté jí oznámil: „Teď, jestliže se nechcete cítit špatně, musíte najít někoho, z koho budete vysávat energii. Vaše volba.“ Nebohá žena se našla několik „obětí“, z nichž po troškách vysávala životní sílu, aby jim nezpůsobila příliš škody. Přirozeně, pomohl jsem této ženě odstřihnutím od jejího „guru“.

Co se týká bílé Tantry, ta je založena na principu harmonie mezi mužem a ženou. V určitém bodě vývoje muž potřebuje kvality a vlastnosti které má žena, bez nichž se nemůže ve vývoji posunout dále. Žena také potřebuje „mužské“ kvality v určitém bodě svého vývoje. Mohou si je navzájem předat jen během intimního vztahu a fyzické blízkosti, předávajíc potřebné kvality jeden druhému. Existují i výjimečné podmínky, kdy tyto kvality můžou být předány i jinak.

• Nyní jsem žena, ale mohu být nebo mohla jsem být muž v minulé nebo budoucích inkarnacích?

• Ano. Duše je asexuální, ale má určitý druh „náklonnosti“ k jednomu z pohlaví. Proto, když ženská duše vstoupí do mužského zárodku a tento je silnější, výsledkem bude naprosto normální muž s lepší vnímavostí, a na tomto není nic špatného. Ale jestliže genetika je slabá, výsledkem bude zženštilý muž, a nebo, pokud duše přinutí tělo chovat se proti přirozenosti, výsledkem bude homosexualita.

• Ve většině případů si duše nevolí tělo pro inkarnaci dle svobodné vůle, je to tak?

• Ano. V momentě početí vytryskne kanál energie a prorazí kvalitativní bariéry planety. Na základě síly tohoto energetického „gejzíru“, duše určité úrovně, obývající úroveň planety kam byl „gejzír“ schopen dosáhnout, je vtažena do tohoto kanálu.

• Ale, například, lidé jako Dalaj-lama jsou schopni si svobodně určit, kde se narodí?

• Ano, Dalaj-lama si vybírá. Umírající Dalaj-lama určí přesné místo kde se inkarnuje, takže může být rychle nalezen, a je mu pomoženo se „vzpomenout“ kým je, aby mohl pokračovat ve vývoji.

• Vaše postoje se do jisté míry kryjí s pohledem východních učení, specificky, Buddhismu. Studoval jste je?

• Ne, podrobně jsem je nestudoval, ačkoliv mám základní přehled. Myslím že tyto tradice daly lidstvu velmi málo ve smyslu skutečného evolučního růstu. Například, východní učení mají určený určitý limit vývoje, který například hinduisté chápou tímto způsobem: když člověk získá sedm materiálních těl (fyzické plus šest těl duše), on nebo ona splyne s absolutnem (toto je stav, kdy všech šest planetárních kvalitativních bariér pro člověka zmizí). Považují to za evoluční limit člověka – otevřít všechny „dveře“ domovské planety a zastavit na prahu bez dalšího pohybu vpřed. Ale oni nerozumějí jedné věci: evoluční vývoj je nekonečný, počet materiálních těl, které duše může získat během vertikálního evolučního vývoje je potenciálně nekonečný. Nicméně, za účelem vývoje a získávání materiálních těl, člověk musí vytvořit kvality, které nedostal od přírody. Musí pochopit jak je vytvořit a používat v jiných podmínkách, úrovních. Toto je skutečný praktický úkol evoluce. Jestliže člověk neví jak používat nové kvality, je nezbytné aby je nezískal.


Například jóga. Jak staré jsou tyto učení? Tři tisíce let? A kolik lidí je následuje? Mnoho milionů. A kolik z nich dosáhlo alespoň základních výsledků? Řekněmě například že schopnost opustit tělo je pro ně významný výsledek, ne samo o sobě, samozřejmě, ale jako indikátor dosažení určité evoluční úrovně (která není ve skutečnosti vysoká). I jen tohoto dosáhla pouze hrstka lidí. Jestliže je systém korektní, pak tohoto měl dosáhnout každý, následující dané učení, není to tak? Fakt že jen velmi málo lidí tohoto dosáhne je indikátorem, že je to systém který nefunguje. Mimoto, mezi lidmi praktikující vyšší jógu je mnoho nemocných lidí. Mám na mysli ve smyslu fyzického zdraví, což je jen těžko překvapivé. Jestliže někdo vezme klacek a začne vykopávat nahoru kundalini, co z toho může vzejít? Pouze si vykopne mozek z hlavy. Je to možnost jak dát začínajícímu student „start“, ale není to cesta skutečného evolučního vývoje.

Většina východních učení a mnoho jejich moderních odnoží a variant cílí k průtoku proudu primárních hmot různé síly skrze meditující osobu. Je to v různých učeních nazýváno různě – prána, chi, qi, - ale podstata je jedna a ta samá. Nu, ano, může to pomoct vyvinout těla duše, která osoba již vlastní a dokonce pomoct vytvořit nová, ale pouze když je pro to dotyčný připraven. Podívejte, poupě musí dozrát, aby se mohlo rozvinout v květ. Pokud jej vezmete a otevřete silou, pouze jej poškodíte. Představme si teď že necháváme proudit silné proudy primárních hmot skrze osobu. Ona může, a pravděpodobně, bude vidět něco z dalších úrovní realit, ale tyto násilné metody postrádající precizní porozumění procesům vyústí v destrukci obojího – osoby i její duše. Může to být přirovnáno k pumpování vody pod velkým tlakem – voda může proudit bezchybně, ale potrubí také může prasknout. Dokonce i schopnost vidět ostatní úrovně reality kterou někteří lidé mají od přírody je v mnoha případech velmi nedokonalá a často pro tyto lidi znamená cestu sebedestrukce. Nechápou, že jejich přírodní dar může být vylepšen, takže jim nemůže představovat žádné riziko, ale oni toto odmítají pochopit a neodvratně přichází zničení.

V knize Sahaja Joga jsem četl že žena – jogín stojící na břehu oceánu cítila červeno-oranžovou kouli „explodovat“ v její hlavě, což ji navedlo k myšlence, že dosáhla dokonalosti a osvobodila se od karmy, a zároveň se stala guruem. Co se však stalo ve skutečnosti? Exploze energie nastala, avšak jaké energie? Červená energie je stres a oranžová je sexuální energie. Jinými slovy, jednalo se o silnou erupci její sexuální energie do jejího mozku na podkladě stresu. Má toto něco společného s duchovností? Ve skutečnosti může být ráda, že po takovéto spontánní explozi kundalini zůstala naživu. Ve skutečnosti, pokud kundalini náhle „vystřelí vpřed“, nemá to na člověka žádný pozitivní vliv, ale naopak ničí ho to.

- pokračovanie -

Zdroj: leva-net.webnode.cz


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

NIKOLAJ LEVAŠOV Výber
http://www.cez-okno.net/rubrika/nikolaj-levasov-vyber

Svetlana Levašová: ODHALENIE (obsah)
http://www.cez-okno.net/clanok/svetlana-levasova-odhalenie-obsah


máj 23, 2011 19:33 popoludní

 

 

Top