Obrázok používateľa CEZ OKNO
Interview s Nikolajem Levašovem (část 2.)

Nikolaj Levašov, vědec a fyzikální teoretik, vytvořil zcela novou teorii vesmíru, která poskytuje odpovědi na řadu otázek, které moderní věda považuje za neřešitelné. Na základě postulátu anizotropie (nehomogenity) vesmíru vysvětluje nezbytné podmínky pro objevení-se živé hmoty, přírodní zákony, které vedou k nevyhnutelnému vzniku života a později rozumu, a vědomí, které se objeví také nevyhnutelně, pokud jsou splněny určité podmínky. Levašovovy pohledy nemají nic společného s „Vulgarmaterialismus“ (něm.), mechanickým materialismem. Silně věří, že hlavní otázka filozofie je absurdní a že duch a hmota je v podstatě jedno. Odhaduje lidské schopnosti jako bezmezné a nemá pochyb o tom, že myšlenka může ovlivnit fyzickou hmotu: ve skutečnosti, může dělat věci, které si ani nejodvážnější science-fiction nedokáže představit.

Levašov se nazývá ateistou. Zastává přesvědčení, že Lidstvo není výtvor Boha, a dále, že není unikátní produkt evoluce, neboť jsme obklopeni množstvím dalších inteligentních civilizací. Hlavní úkol člověk je překonat úroveň „inteligentního živočicha“ na které se nyní velká většina lidí nachází, a, postupujíc na další evoluční stupně, postupně dosáhnout úroveň Tvůrce.

Nikolaj Levašov se narodil v Kislovodsku v roce 1961. Vystudoval univerzitu v Charkově, s titulem v teoretické fyzice. Žil a pracoval více než 15 let v USA. Je autorem několika zásadních vědeckých prací, například „Final Appeal to Mankind“, „Anizotropní Vesmír“ a „Duch a Mysl“.


• Jak určitě víte, existuje velké množství lidí zabývající se tzv. „channelingem“ - lidé se považují za komunikační kanály s jinými úrovněmi planety, s jinými civilizacemi, atd. Knihkupectví jsou plné zpráv od Kryona a jemu podobných. Můžete k tomu něco říct? Vzrostla razantně evoluční úroveň lidí?

• Na určitém stupni evolučního vývoje osoba „prolomí“ skořápku do ostatních, vyšších úrovní a myslí si, že vše co potkává jsou andělé, archandělé, bohové a tento druh „vyšších bytostí“, které jsou připraveny sdílet „vyšší znalosti a vědění“. Realita je však zcela jiná. Entity z těchto úrovní se chovají následovně: sdělí informaci kterou si osoba může lehce ověřit, například, informaci o zemětřesení nebo autohavárii. Když nedůvěra zmizí, osoba se otevře a „anděl“ začne „nalévat“ informace které si osoba nemůže ověřit, ale bere je jako správné. Periodicky pak předají nějakou informaci, kterou si osoba ověřit může, pro udržení důvěry.

Měl bych dát příklad z mé praxe. Bylo to v roce 1989. Touto dobou jsem již vyléčil značné množství lidí. Přijela mě navštívit postarší paní ze Sverdlovsku. Měla tumor v oblasti solar plexu. Byla v důchodu a rozhodla se jít „spirituální cestou“. Našla následující cestu: vzala list papíru, napsala na něj abecedu, vzala minci uvázanou na niť, a začala neuvěřitelně rychle kmitat rukou nad papírem. Dostala se do stavu tranzu, silné proudy primárních hmot protékaly jejím tělem, dokonce se ani nedívala na papír, jen vyslovovala slova. Oznámila mi že má ve Sverdlovsku skupinu lidí, s kterými pracuje. Kontaktovali údajně jiné civilizace. Podíval jsem se na ní a viděl, že tato dáma tohoto není schopna, protože na to jsou třeba určité kvality, které postrádala.

Přemýšlel jsem, jak bych jí mohl vysvětlit, že to co říká není možné, a že byla nestydatě podvedena. Rozhodl jsem se že budu hrát „prosťáčka“. Zeptal jsem se jí, zda bych mohl skrze ní někoho kontaktovat. Odpověd zněla – jistě, samozřejmě, jen mi řekněte jméno. Dal jsem jí jméno a začala s navazováním kontaktu. Několik lidí bylo svědky celé konverzace a procesu. Skryl jsem se entitě, se kterou byl navazován kontakt. Je to na delší povídání jak jsem to udělal, nyní pouze řeknu že je to možné. Jinými slovy stal jsem se neviditelný pro tyto entity – duchy, ale já jsem je mohl vidět perfektně. Takže, viděl jsem, že entitu ke které hovořila nebyla ta, jejíž jméno jsem sdělil. Každá entita má svůj vlastní unikátní klíč, který je nemožné „padělat“. Pokud člověk zná tento klíč, nemůže být obelhán.

Po chvíli jsem řekl bytosti z druhé strany (mám na mysli telepatický přenos myšlenek): „Nejsi bytost, za kterou se vydáváš!“. Odpověděla: „Z jakého důvodu?“ V tento moment jsem se „odmaskoval“ a zeptal: „Dobře, jaké je tedy tvoje jméno?“ „Mé jméno je Melon“. „Takže, Melone, proč podvádíš lidi?“ zeptal jsem se. Odpověděl: „Já za to nemůžu, oni mě kontaktovali první! Můj úkol je být zde (první mentální úroveň Země), a pokud se někdo dostane na tuto úroveň, můj úkol je vzít je pod svou „ochranu“. Pokud věří v krista, mám říct že jsem Ježíš, pokud věří v Mohameda, řeknu že jsem Mohamed“.

Rozumíte nyní principu? Úkol této bytosti bylo obrat osoby o jejich potenciál, který nasbírali za mnoho inkarnací, a pokud je jim odebrán, musí začít znovu od nuly.

Je jisté že tato bytost byla jen pohůnkem někoho na vyšší úrovni, ale jak mnoho takovýchto vlastníků a pohůnků je zde, v našem planetárním systému? A jak mnoho planetárních systémů je ve vesmíru? Přesto, lidé si myslí že pokud navážou kontakt „nahoru“, že to musí být nutně světlá bytost, nebo bytost s dobrými úmysly, která přináší pouze pozitivní věci, a nic špatného se nemůže stát. Bohužel, je poměrně težké těmto „kontaktérům“ vysvětlit, jakou dělají chybu, protože jsou často zaslepeni pýchou: já jsem toho hoden, já jsem si zasloužil kontakt s cizí civilizací, byl jsem „vybrán“, atd.

Myslím že není třeba příliš vysvětlovat, odkud můj pacient přišel k tumoru.

Osoba není obírána o svůj potenciál pouze během neopatrných setkání s „vyššími silami“, ale také během tzv. meditace. V jedné ze svých knih popisuji, co se děje během meditace. Osoba nebo skupina jsou během meditace maximálně otevření. Vezměte si klasický příklad meditace: „posíláme svou energii do prostoru, prostor nás prostupuje, skrze naše těla…“ a veškeré meditace tohoto druhu. Je to naprosto totožné jako říct všem predátorským bytostem ve vesmíru: „Servíruje se hlavní chod“, a ony si velmi rády ukousnou z vašeho potenciálu... ale lidé toto nechápou.

Takže, měli bychom si být vědomi toho, že kontakt s dušemi mrtvých, se všemi úrovněmi naší planety, a dále, s jinými civilizacemi je skutečně možný. Ale jen bytost, která vlastní všech šest materiálních těl duše je schopna dostat se za hranice Země. Jestliže osoba nedosáhla tohoto stupně evolučního vývoje, všechny kontakty kterých je schopna jsou limitovány na astrální úroveň naší planety, nebo v nejlepším případě, na první mentální.

• Dnes dokonce i moderní věda do určité míry připouští, že myšlenka může ovlivnit hmotu.

• Myšlenka ovlivňuje hmotu, ale vše záleží na tom, „kdo myslí myšlenku“. Jestliže se jedná o běžného člověka, vliv myšlenky neopustí jeho lebku. Mentální vyzařování je účinné pouze pokud je osoba vysoce vyvinutá.

Proč myslíte že jedna a ta samá inkantace funguje když je pronesená jedním člověkem, ale u druhého ne?

Osoba pronese určitá slova ve stavu transu (jinými slovy, ve stavu zapnutého potenciálu) a slova jsou určité modulační zařízení na ovlivňování toku primárních hmot. Ve skutečnosti, smysl inkantace (zaříkání) samo o sobě má nulový význam, ale jsou to jednotlivá slova která způsobí určitou modulaci, která se podílejí na výsledku. Nicméně, dnes ani ti, jimž inkantace fungují, nemají příliš ponětí, co vlastně dělají a na jakém principu jejich aktivity fungují. Pouze ti, kteří tyto kombinace slov vytvořili, chápali principy na kterých je funčnost postavena. Jeden musí znát mnoho a být schopen analýzy tohoto, za účelem pochopení jaké přírodní procesy probíhají během vyslovování inkantace.

Před 13.000 lety, kdy byla naše civilizace vržena zpět do doby kamenné, naši předkové neměli kapacity učit všechny od nuly, protože čelili otázce přežití. Proto, rozhodli se najít nějakou jednoduchou cestu ven: ti kteří vládli potřebným pochopením sepsali potřebné modulace primárních hmot ve formě mluvených kódů – slov. Poté našli jedince, kteří byli přirozenými vlastníky jiskry „daru“ a naučili je, jak vyslovovat různé inkantace pro dosažení různých výsledků. A tito „rychlokvašení kouzelníci“ dělali přesně toto – opakovali naučené fráze pro naučené situace.

Postupem času se původní vědění vytratilo a volchvové (Slovansko-Árijští mágové) pouze studovali tyto „předvařené“ inkantace. Ale v tomto konání bylo nebezpečí: černí mágové pod rouškou křesťanských misionářů přišli na Kyjevskou Rus udajně zvítězit nad pohanstvím, které, mimochodem, na našem území nikdy neexistovalo. Po tisíce let, lidé žili podle Védických tradic a zákonů. Tedy, černí mágové vyzvali volchvy k „souteži“ před zraky davů. Volchvové, kteří byli perfektně schopni chodit po vodě, levitovat, teleportovat se, procházet zdmi apod. najednou nebyli nic z tohoto schopni ukázat přihlížejícím davům. Otázka zní: proč najednou nebyli schopni nic ze svých „bežných“ schopností ukázat? Bylo to proto, protože vyslovovali inkantace které kódovali modulaci primárních hmot bez porozumění tomu co vlastně dělají, kdežto černí mágové rozuměli podstatě procesu a byli schopni zablokovat proudy primárních hmot a tím i jejich akce.

Proto, pokud něco funguje, je nutné porozumět tomu, jak to funguje a proč.

• Je jazyk inkantace nějakého významu?

• Není. Lépe řečeno, je to takto: pokud chápete podstatu inkantace, jazyk není důležitý. Ale jestliže, například, osoba zná jazyk v němž je inkantace, ale zkomolí slova, nebude to fungovat, protože zkomolená slova vytváří jiný obraz, a tedy, způsobí jiný efekt.

• Chtěla bych se zeptat na utrpení. Je obecně známo, že Křesťanství je ve skutečnosti kult utrpení: čím více člověk trpí, tím více je on nebo ona očištěn a učí se duchovní lekce: Bůh tě miluje, pokud tě vede k utrpení, apod.

• Existuje známe rčení: „bytí definuje vědomí“, ale mé oblíbenější je trochu přeformulovaná verze tohoto: „bití definuje vědomí“. Ačkoliv, je třeba věnovat pozornost reakci na „bití“. Křesťanství vybízí k akceptování utrpení s pokorou, a podmiňuje tím duchovní rozvoj. Ale člověk se nevyvíjí díky utrpení, spíše naopak. Člověk se vyvíjí když navzdory jakkoliv obtížné situaci sebere všechny síly a bojuje. Mimochodem, negativní emoce poněkud brzdí evoluční vývoj. Na druhé straně, přemíra pozitivních emocí je také mohutná erupce energie která vyústí k zablokování procesu vývoje, výsledkem čehož můžete začít degenerovat v menší či větší míře. Osoba se vyvíjí, pokud je naplněna hrdými myšlenkami. Potom se postupně dostává na jinou, vyšší úroveň. A utrpení sráží člověka zpět. Někdy ho to přinutí probudit se, ale zdaleka ne vždy.

Křesťanství také říká: unáší tě proud a měl by ses nechat tímto proudem unášet, neboť to je tvůj osud. Jinými slovy, člověk by se měl podřídit osudu. Ale skutečný pohyb vpřed, skutečný vývoj nastává pouze pokud člověk jde proti proudu. Na toto je nezbytné nestat se apatickým, ale sebrat odvahu a vůli a bojovat. Jestliže se dostanete do vlaku který jede z bodu A do bodu B, můžete chodit uvnitř vlaku, sednout si na jedno nebo jiné sedadlo, ale jestli se vlaku nezbavíte, nevyhnutelně se octnete v jeho cílové stanici. Osoba která opustí vlak získává možnost volby: může jít pěšky, nebo nastoupit do jiného vlaku, nebo jít opačným směrem. Jinými slovy, nejde tam kam ho unáší proud; pokouší se konat a tedy, vyvíjet, protože činy jsou „palivo“ pro evoluční vývoj.

• Vytvořil jste váš vlastní systém který vám po osvícením věděním dovolil neustále postupovat dále, a také pomáhat druhým v tomto úkolu. Mám na mysli systém který nazýváte „restrukturalizace mozku“. Můžete vysvětlit jeho podstatu?

• Nejprve, je třeba pochopit, že fyzický mozek je pouze základ který poskytuje možností pro proces myšlení. Neurony fyzického mozku nemyslí, ony jenom rozkládají organickou hmotu na primární hmoty, tímto vytvářejíc potřebný potenciál který postupují dalším úrovním neuronů. Éterická, astrální, a mentální těla neuronů formují eterické, astrální, a mentální úrovně mozku, které jsou naprosto stejně reálné, jako fyzické neurony. Proces myšlení se odehrává přesně na těchto úrovních jako výsledek cirkulace různých primárních hmot mezi těmito úrovněmi. Velké množství primárních hmot, jak ve smyslu různé kompozice, tak různé intenzity, se podílí na procesu myšlení, které zahrnuje různé oblasti a úrovně mozku. Pokud člověk není schopen zvětšit objem svého fyzického mozku, co mu brání změnit velikost kvalitativních struktur mozku na vyšších úrovních? Naprosto nic. A toto poskytuje prostor pro nekonečný vývoj. Jeden jen potřebuje vědět jak to udělat a zároveň nenarušit harmonii na žádné úrovni.

Ohledně restrukturalizace mozku. Ano, je to můj systém. Mohl jsem ho vytvořit, protože jsem pochopil určité přírodní zákony a promyslel jeho realizaci. Někdo říká, že jen odblokuju schopnosti mozku té které osoby, které do té doby byly dormantní, ale ve skutečnosti, vytvářím kvality které daná osoba nikdy nevlastnila a mohla by se k nim teoreticky propracovat pouze správným evolučním vývojem. Posouzením průměrné vyspělosti duší, které nyní obývají naši planetu, druhá naznačená možnost je vcelku nepravděpodobná, protože podmínky které zde máme pro vývoj jsou vysoce nepříznivé: výchova, vzdělání, věda a náboženství svádějí člověka na slepou cestu, a pro tento stav existuje důvod. Navíc, evoluční vývoj není něco automaticky garantováno všem inteligentním bytostem, je to pouze možnost. Transformací mozku daná osoba získá nejen nové kvality, ale také nová těla duše, které do té doby nevlastnila. Jelikož jsem pochopil a vypiloval proces transformace mozku a duše, získal jsem experimentální důkaz, že když osoba projde kvalitativní transformací mozku, on nebo ona je lehce schopna věcí, jaké východní učení považují za nejvyšší mety.

• Skutečně tato možnost existuje pro každého?

• Absolutně. Zajímavá věc zde je, že nejdůležitější podmínka není duchovní vyspělost dané osoby, ale určité schopnosti její genetiky. Po takovéto transformaci mozku osoba je schopna vidět vnitřní orgány těla, jeho vlastní a ostatních lidí, je schopna obraz libovolně zvětšovat nebo zmenšovat.. dokážete si představit srdce, zvětšené na velikost místnosti? Ani nejmodernější tomografie nemá takovýto diagnostický potenciál, a nemůže získávat data na buňečné a molekulární úrovni. Navíc k diagnostice, tito lidé získali potřebné kvality pro ovlivňování nemocných orgánů a tím k jejich vyléčení. Toto však stále není všechno. Jestliže osoba získá a rozvine vyšší mentální těla duše, získá schopnost ovlivňovat současnost a budoucnost. Také se může přemístit v čase. Ve zkratce, je schopna dělat mnoho věcí, o kterých lidstvo sní odnepaměti.

• Více než jedenkrát jste vyjádřil názor, že moderní medicína, jako pravidlo, vůbec nechápe podstatu nemoci. Ve skutečnosti, toto je dnes pravděpodobně názor většiny, navzdory farmakologickému boomu, nebo snad právě kvůli němu. Rakovina se stala téměř běžnou věcí. Co je rakovina z vašeho pohledu?

• Člověk je mnohobuňečný organismus, ale všechny jeho buňky vznikly z jedné buňky, nazývané zygota. Když se změněná buňka, odlišná od toho jak by měla normální buňka vypadat, objeví v nějaké části lidského těla, vytvoří se podmínky pro vznik rakoviny – buňka se začne nekontrolovaně dělit. Ale toto je ve všech případech způsobeno porušením struktur na vyšších úrovních, ne jen fyzického těla, ale také éterického a vyšších. Každá buňka vlastní také různá vyšší materiální těla. Důvody pro vznik rakoviny mohou být různé – od stresu po jakkýkoliv druh genetického poškození; ať už se jedná o kterýkoliv případ, podstata je, že buňka příjde o svá vyšší těla a jde evolučně směrem dolů.

Rakovina se vyvíjí velmi rychle, protože proudy primárních hmot se nedostávájí do vyšších těl buňek – éterických nebo astrálních – a jsou akumulovány na nejnižší úrovni, což vyprovokuje frenetické dělění buňek. Proto, odstranění nádoru problém nevyřeší, protože tento stále zůstane na vyšších úrovních. Chyba byla odstraněna na fyzické úrovni, ale nikoliv na ostatních. Proto, tumor se vrátí po pěti až sedmi letech. Proč právě po této době? Je to proto, že tumor se objevuje v tkáních při renovaci, což je cyklus od pěti do sedmi let. Vyklus obnovy kostních buněk je delší – 15 let. Tedy, ukazuje se, že každých 15 let je lidské tělo kompletně zrekonstruováno, a buňečné stáří 15-ti letého člověka a 90-ti letého člověka je naprosto totožné. Důvod pro stárnutí leží jinde.

• Co je tedy důvodem pro stárnutí?

• Příčinou stárnutí je porušení harmonie mezi fyzickým tělem a těly duše. Zpočátku lidského života, všechna těla (fyzické + těla duše) se vyvíjejí stejným tempem. Proto se také v této době objevuje v maximální míře kreativní, spirituální a intelektuální potenciál. Postupem času, duchovní vývoj předežene fyzický vývoj, jinými slovy, rychlost vývoje materiálních těl duše je rychlejší než vývoj buněk fyzického těla, a kvalita a kvantita energie která proudí z fyzického těla se změní. Jako důsledek, astrální a první mentální tělo nedostávájí potřebnou energii pro jejich rozvoj. Jesliže se „napájení“ těchto těl naruší, výsledkem je zhoršení paměti a zhoršení procesu myšlení. Proces stárnutí započne.

Fyzická smrt nastane v okamžiku, kdy všechna materiální těla duše – éterické, astrální a mentální – nejsou nadále kompatibilní s fyzickým tělem. Když člověk zemře, jeho duše se odebere skrze energetický tunel do úrovně reality země, která odpovídá evolučnímu stupni duše v okamžiku smrti. Jestliže osoba dokončila planetární cyklus evoluce, jeho duše může i opustit zemi a sluneční soustavu. Ale toto se stává velmi zřídka. A pokud se to stane, duše začne nový cyklus vesmírné evoluce a inkarnuje se znovu. Jak brzy to je, záleží na mnoha věcech – někdy se jedná o dny, jindy o stovky let.

Mimochodem, v jednom názoru křesťanské církve je mnoho pravdy – je to přesvědčení, že potrat je největší hřích ze všech. Když je proveden potrat, duše která vstoupila do oplodněného vajíčka ztratí možnost vytvořit si nové fyzické tělo z biomasy a také nemůže vytvořit energetický kanál pro návrat nazpět (jako se děje, když člověk zemře z přirozených příčin). Jenom v případě, že duše je vysoce vyvinutá a vlastní mentální těla, může si vytvořit kanál pro návrat nazpět do úrovně ze které přišla a zachránit se tak z pasti. Jestliže duše nemá mentální těla, stane se kořistí bytostí z éterické nebo nižší astrální úrovně. Tito predátoři ji snědí a všechen evoluční potenciál nasbíraný za předešlé inkarnace se ztratí nadobro.

• Ztratí duše pamět po fyzické smrti člověka, když čeká na svou další inkarnaci?

• Ne. Naopak, po smrti fyzického těla se pamět duše naplno otevře, a zavře se opět teprve když duše začne vytvářet nové fyzické tělo.

• Inkarnuje se duše lidské bytosti nutně zde na Zemi?

• Jsou výjimky. Pokud duše dosáhla vysoké evoluční úrovně, může se vyhnout inkarnaci zpět na Zemi, pokud chce. Musí na to vlastnit určité „klíče“ , řekněme, neboli kvality, aby se mohla inkarnovat na jiné planetě. Pokud duše nemá tento druh „klíčů“, navrátí se po smrti do úrovně která je harmonická s jejími strukturami a čeká na další šanci se dále vyvíjet v novém fyzickém těle.

• Co je optimální cesta, z vašeho pohledu, pro dnešního člověka, který chce posunout svůj evoluční vývoj?

• Porozumění. Jinými slovy, musí zde být osvícení skrze vědění, protože bez něj je jakýkoliv vývoj nemožný. Jeden by měl rozumět světě ve které žijeme, než začne uskutečňovat nějaké akce. Měl by rozuměl přírodním zákonům, zákonům evoluce duše a zákonům evoluce civilizace. Poté, člověk by je neměl pouze znát, ale také je aktivně aplikovat a chovat se dle nich. Člověk evolučně roste, postupuje, pomalu získává to čemu já řikám „evoluční potrava“ jen skrze skutky. Když získá dostatel této „potravy“, otevře se před ním následující úroveň. Jestliže udělal vše správně, měl by chápat, že absolutně odlišné zákony, podstata a další koncepty „vládnou“ těmto jiným úrovním. Jestliže se bude chovat stejně jako doposud, započne svou auto-destrukci a vrátí se zpět na předchozí úroveň. Když člověk narazí na problém, musí ho vyřešit. Jestli ho vyřeší korektně, posune se kupředu, jinak se posouvá zpět.

Je zde jedna další věc: člověk se vyvíjí jen skrze akce které nejsou namířené na vlastní zájmy. Nemluvím nyní o běžných věcech, jako někomu umýt nohy, udělat oběd nebo vyprat prádlo. To jsou bezesporu dobré skutky, které alespoň zabrání degradaci, ale nemají nic společného s evolučním vývojem. Protože, například, pokud porozumíte, že dvě a dvě jsou čtyři, a budete to opakovat milionkrát, nepomůže vám to dosáhnout vyšší intelektuální úrovně, ani díky tomu nepochopíte, že dvě a tři je pět.

Zdroj: leva-net.webnode.cz


Všetky časti nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

NIKOLAJ LEVAŠOV Výber
http://www.cez-okno.net/rubrika/nikolaj-levasov-vyber

Svetlana Levašová: ODHALENIE (obsah)
http://www.cez-okno.net/clanok/svetlana-levasova-odhalenie-obsah


máj 24, 2011 21:31 popoludní

 

 

Top