Obrázok používateľa CEZ OKNO
Nad pojmami dobra a zla 2/2

Keďže zlo predstavuje veľmi výbušné sily a materiály, ktoré sa nám nepodarilo ešte ovládnuť, je potrebné si povedať, že vždy existuje možnosť dosiahnuť vyšší stupeň, na ktorom sa to dá realizovať. Pokiaľ nás nejaká vec prevyšuje, môže sa stať naším zlom. Musíme sa teda zdokonalovať, aby sme dosiahli tento vyšší stupeň, keď sa budeme nachádzať nad zlom a budeme ho môcť premeniť na dobro. Vezmime si malé deti: keď im dáte rovnakú stravu či dokonca rovnaké nápoje ako dospelým, môžu zomrieť; keď však vyrastú, dodávajú im tie isté pokrmy silu a nemôžu im už ublížiť. Vidíte, sú to maličkosti každodenného života, ktoré má každý možnosť vnímať, avšak nevyvodili sme z nich správne závery. Je potrebné sa naučiť pozorovať udalosti života.

Ak ľudia nemajú o dobre a zle správne predstavy, je to preto, že obišli skutočný problém a ignorujú, že to, čo je pre niekoho zlé, môže byť pre iného dobré. Ak žiak vie, ako sa posilňovať a ísť v chápaní vecí ďalej, tak zlo, ktoré otrávi, či zničí iných, jeho urobí krajším, šľachetnejším a zdravším. Človek by sa mal posilňovať, aby odolával zlu, nemal by však proti nemu bojovať. Čo robíme proti dažďu, búrke? Vyjdeme z domu a kričíme na sily prírody, aby sa utíšili? Áno, možno tak v nejakých rozprávkach, ale v bežnom živote sa staráme o svoj dom, skontrolujeme izoláciu, zakúrime si v peci a to stačí. Vieme, čo robiť na fyzickej úrovni, ale vo vnútornom živote jednáme ako nevedomí: chceme zlo zničiť. Prečo sa nestarať namiesto boja proti zlu radšej o posilňovanie seba samých pre lepšie pochopenie a jednanie?

Samozrejme, keby sme vážne ochoreli, nebolo by ľahké sa posilňovať, aby sme nemoc prekonali. Pretože sme počas mnohých rokov a dokonca aj počas viacerých inkarnácií robili všetko preto, aby sme ochoreli, je potrebné teraz pracovať rovnako dlho na obnovení svojho zdravia. To neprotirečí tomu, čo som vám práve povedal. Pokiaľ sme robili všetko, aby sme boli slabí, temní a nevedomí, je isté, že sme sa takými aj stali. Nemôžeme poprieť, že zlo existuje. Keď však najskôr pochopíme, že sme ho my sami živili, a súčasne zmeníme náš postoj, môžeme ho oslabiť, rozložiť ho alebo využiť.

Nikdy som nepovedal, že väčšina ľudí nežije v ťažkých či dokonca v úbohých podmienkach. Aby sme nevideli túto smutnú, biednu, žalostnú realitu, je potrebné byť slepým. No aj tak však dávam dôraz na to, aby ste boli spokojní. Často cítim, že sa vo vás niečo búri a myslíte si: „Čože majster nevidí, v akých ťažkých podmienkach žijeme?“ Ale áno vidím, dokonca vidím všade iba to. Ale tiež vidím aj iné veci: vidím dobré podmienky, ktoré sa pred vami nachádzajú, vy ich však nevidíte, pretože vás problémy tak zatemnili, že vidíte iba tie. A hlavne vidím, že vo svojom vnútri máte dobré podmienky, poklady, neuveriteľné bohatstvo, vy však vidíte len vonkajšiu situáciu. Keď ma pochopíte, budete sa cítiť silnejší a poviete si: „Ach, potrebujeme niekoho, kto vidí tiež dobrú stránku a kto nám dodáva odvahu.“ Áno, vidíte iba svoje slabosti; chudobu, ženu, ktorá vás opustila, deti, ktoré nechcú poslúchať... existuje však toľko iných vecí, ktoré by ste mali vedieť!

Keď ma počúvate, zrazu sa cítite povzbudení, za hodinu však zabudnete na svoju odvahu a inšpiráciu. Prvý malý problém, s ktorým sa stretnete, pohľad, nepríjemné slovo vás celkom položí na lopatky. Koľkokrát som to už zaznamenal: aj pri najmenšom náraze sa zrútite.

Zapamätajte si túto myšlienku – to, čo je pre niektorých zlom, môže byť dobré pre ostatných – hodne vám pomôže. Ak pochopíte, že zlo nie je absolútne, že je dokonca veľmi relatívne, bude pre vás ľahšie ho znášať a pomaly zistíte, že to, čo vás prv trápilo, sa vás teraz vôbec nedotkne. Budete si dokonca myslieť: „Sláva, nebo ma oslobodzuje!“ Koľko zasvätencov si uvedomilo, že všetky straty, ktoré podstúpili, všetky skúšky, ktoré prekonali, boli v skutočnosti iba pre ich oslobodenie. Prijmite teda aj vy ich filozofiu, inak budete nešťastní zakaždým, keď by ste naopak mali ospevovať Hospodina, či spievať radostné spevy.

Svetlom pochopenia môže byť od zajtrajšieho dňa zlo premenené v dobro, zatiaľčo, keď mu nerozumieme a nevyužívame ho, zostáva zlom. Moji drahí bratia a sestry, čaká na vás dobrá budúcnosť a s týmito pravdami sa vám otvárajú fantastické možnosti. Pokiaľ ste tomu skutočne porozumeli, nič vás nemôže zastaviť. Pretože sa ľuďom podarilo na fyzickej úrovni využívať sily prírody – vietor, vodopády, prílivy – musí sa im to podariť takisto v psychickej oblasti, čo je otázkou zvyku. Je potrebné pochopiť to podstatné: nesmieme bojovať.

Okultisti, ktorí chceli zaútočiť na zlo a skutočne zlu vyhlásili vojnu, zomreli. Nepoznali tieto pravdy, vydali sa sami do nebezpečia proti zlu a bolo neodvratné, aby ich zničilo. Nehovorím, že by Zasvätenec nemal bojovať proti zlu, najskôr sa však musí dlho pripravovať, očistiť sa, aby sa v ňom mohol usadiť Pán a prejavovať sa skrz neho v celej svojej moci. Iba sám Boh môže zničiť zlo. My pre to nemáme ani potrebnú veľkosť a rozsah, ani moc, ani metódy. Prečítajte si Apokalypsu: je tu napísané, že Archaniel Michael spúta Draka, symbol Zla a uväzní ho na tisíc rokov. Je potrebné sa zamyslieť: keď ani samotný Archaniel Michael, ktorý má všetku moc, nezničí zlo, iba ho spúta, ako sa to podarí nám, chudákom nešťastným?

Mnohí z vás sú určite udivení týmto novým spôsobom pohľadu na zlo. V skutočnosti to, čo vám hovorím, je záverom pozorovania, ktoré môžete konať každý deň. Ľudia len nemajú vo zvyku zastaviť sa pri najmenších udalostiach každodenného života, aby pochopili a vysvetlili si ich reč. Veď v každodennom živote a v prírode sa nachádzajú a riešia najdôležitejšie filozofické problémy, dokonca jasnejšie a jednoduchšie ako v abstraktných filozofických knihách.

Zlo je ako neorganizovaná sila, ktorá trápi človeka, pretože nemá možnosť ju ovládať a používať. Pokiaľ si však žiak uvedomí, že to, čo považujeme za zlo, mu môže poslúžiť k jeho duchovnému vývoju, stáva sa pomaly pánom všetkých situácií. Keďže sa nám nikdy nepodarí zlo premôcť, je odo dneška potrebné nahradiť slová „premôcť, zabiť, vypratať, vyplieniť“, ktoré sú prejavom mylných názorov, inými slovami ako „skrotiť, zvládnuť, usmerniť, sublimovať, použiť“, ktoré vyjadrujú pokročilejší, duchovnejší stupeň uvažovania. A v tomto okamžiku sa čierna farba uhlia premení v svetelnú červenú. Nech už ide o sexuálnu silu, hnev, žiarlivosť, závisť, nepriateľa, nemoc či o akékoľvek pokušenie, ak prijmeme túto novú filozofiu, vždy budeme mať tie najlepšie podmienky na prácu, zosilnenie a na úplné vyriešenie svojich problémov.

Radím vám teda toto: keď ste v pokušení brať nejakú udalosť ako zlo, pýtajte sa: „Je to skutočne zlo? Nie je to skôr skryté dobro?“ Kým si nepoložíte túto otázku, budete bojovať alebo sa búriť a nebudete mať prospech zo zla, ktoré bolo v skutočnosti dobrom, ktoré ste nedokázali spoznať. Málokedy ľudia dokážu vidieť, čo je pre nich dobré alebo zlé. Koľko vecí majú vo zvyku považovať za dobré, avšak v skutočnosti sú to naozajstné nebezpečia! Koľko úspechov a výhier priviedlo niektoré osoby ku katastrofe! A naopak, koľko prekážok a neúspechov sa stalo pre tých, ktorí ich dokázali použiť, skutočnými príčinami ich skvelej budúcnosti. Je však potrebné veľa zažiť, veľa študovať a prejsť mnohými skúškami, aby sme pochopili, aká je v tom pravda.

Omraam Mikhael Aivanhov

Pripravil Dušan Žilinec

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti seriálu nájdete na tejto adrese.

júl 09, 2011 21:12 popoludní

 

 

Top