Obrázok používateľa CEZ OKNO
Sprostá a vulgární mluva vede k DNA mutacím člověka

Společným tématem je vliv vnějšího působení na DNA člověka, ne jinak je to u tohoto článku. Pomiňme náboženské termíny v něm obsažené, ale zaměřme se na jeho obsah. Budeme se snažit serii průběžně doplňovat, z odlišných úhlů a zdrojů tak, aby se mozaika skládala. V poslední době je mi nepříjemné být mezi lidmi, ze všech stran slyším jen hrubá a sprostá slova, jako by jiných slov našeho jazyka ani nebylo. Media čas od času vyvolají diskusi, je-li dobré nebo špatné hovořit hrubě.

Vědci přitom dali na toto téma jednoznačnou odpověď: sprostá slova (kletí) "explodují" v genetické výbavě člověka, čehož následkem nastávají mutace, které z pokolení na pokolením vedou k degeneracím.

Badatelé vyvinuli přístroj, který dokáže převádět slova na elektromagnetické pulsy a jak je známo, tyto pulsy mají vliv na DNA všeobecně. Pokud člověk ustavičně hovoří sprostě (kleje), jeho chromozomy se trhají, narušují se a zároveň se ohýbají, geny se na určitých místech mění, důsledkem čehož započne DNA vytvářet nepřirozené programy.

Takto postupně se potomstvo vydává "samolikvidaci". Vědci zaznamenali, že sprostá slova (klení) vyvolávají mutagenní efekt, podobný tomu, jaký se objevuje při radioaktivním ozáření lidského těla v řádu tisíce rentgenů.

Byl vytvořen experiment, při kterém několik let ozařovali radioaktivitou semena rostliny Arabidopsis Thaliana (Huseníček rolní, pozn. př.), kdy téměř všechny zhynuly. Ale ty, které přežily se staly "genetickými zrůdami". Tyto zrůdy přenášely množství nemocí, které zároveň dědičně předávaly dalším generacím a za pár málo pokolení jejich potomstvo plně zdegenerovalo.

Zajímavé je to, že mutagenní efekt není závislý od síly hlasu, reaguje jak na šepot, tak na hlasitý projev a na tomto základě udělali vědečtí pracovníci závěr, že "určitá" slova mají informační vliv na DNA.

Samozřejmě, byl proveden i opačný experiment. Vědci "blahořečili" ( hovořili pozitivně) k semenům, vystaveným záření 10-ti tisíc rentgenů a následně se "pomatené" geny, potrhané chromozomy a spirály DNA, počaly umísťovat na svá místa a srůstaly. Zničené semeno - ožilo !!

Řeknete si: "což je možné srovnávat lidi s rostlinami"? Vtip je v tom, že genetická výbava všeho živého pracuje na univerzálních zákonech.

Vědci potvrdili schopnost člověka působit svými vyřčenými slovy na program dědičnosti, který byl znám lidem již za starých dob. (ač nerad uvádím, v Bibli je opravdu mnoho těchto příkladů - pozn.př.) Ze "svaté" literatury známe, jak se nezřídka, díky svatým, uzdravovali beznadějně nemocní a mrtví vstávali z hrobu. Přitom blahořečení a požehnání svatými se vztahovalo nejen na konkrétního člověka, ale i na jeho potomstvo.

Slovo, to je oboustranný nástroj, vzpomeňme Evangelium, kde Apoštol Petr přistihl Ananiáše a jeho ženu Safiru u toho, jak zatajili část peněz, které obdrželi za majetek, který prodali. Když uslyšeli slova obvinění, padli k zemi mrtvi.

Skeptik zapochybuje: jak běžná slova mohou působit na dědičný program? Podstatná věc se nachází v představě o genetické výbavě - aparátu: že tento se skládá pouze z chemických látek, avšak tato představa je již zastaralá.

Ve skutečnosti, aby se z DNA vytvořil živý mechanismus, jsou nutné o mnoho složitější programy, v nichž musí být lvím podílem obsažena celá dědičná informace. Nová věda, "Vlnová genetika", kterou Petr Petrovič Gorjajev, dokazuje: gen, to není jen buňka. Program člověka je zakódován v tzv "zbytkové" části DNA a ne jen v chemických látkách, ale také ve fyzických polích, které se vytvářejí okolo chromozomů a mají holografickou strukturu. Každá informace o minulosti a budoucnosti živého organismu je obsažena v zabaleném ("zaZIPovaném") stavu, v každém bodě vlnového genomu. Molekuly DNA si tyto informace vyměňují díky elektromagnetickým vlnám, včetně akustických a světelných. Současní vědci se naučili DNA "pumpovat" energií světla a zvuku. Jakoby osvětlili a přečetli ukryté schránky genetických textů.

Spuštěním určitého genetického programu dovedou stimulovat rezervní (záložní) schopnosti organismu. Ve výsledku se uzdravuje beznadějně nemocné rostlinstvo a ožívá to, které bylo mrtvé. Podobné jevy může člověk nazvat taktéž „modlitbami“.

Vědci vyrukovali s omračujícími závěry: DNA je vnímavá na lidskou řeč. Její "uši" jsou přímo nastaveny k zachycování akustických kmitů. Puškin kdysi psal své ženě:

"Nešpiň si Duši čtením francouzských románů". Současník se tomuto výroku genia pouze kysele pousměje, avšak marně, molekuly dědičnosti dostávají jak akustickou, tak světelnou informaci: mlčenlivé čtení projde elektromagnetickými kanály až do buněčných jader. Jeden text dědičnost ozdravuje, jiný ji ubíjí a usmrcuje. Slova modlitby probouzí rezervní potenciál genetického aparátu, na druhé straně, slova prokletí narušují vlnové programy a to znamená, že ničí normální vývoj organismu.

Petr Garjajev předpokládá, že za pomoci slovních ideo-tvarů, buduje člověk svou genetickou výbavu.

Například: dítě, vybavené od narození dědičným programem, začíná řádit, divočit a sprostě mluvit. A tím si samo narušuje svou osobnost, sebe samo, jak sociálně, tak i psychologicky. A tato sněžná koule se nabaluje generaci za generací.

Takže, ke genetickému aparátu, genetické výbavě, se nechovejme chladně, přemýšlejme nad tím, jak myslíme, jak hovoříme, jaké knihy a články čteme. Vše se zapisuje do vlnového genomu, to jest do "Vlnového genetického programu", který mění ten či onen dědičný stav a program každé buňky. Jak slovo může vyvolat rakovinu, tak může člověka i vyléčit. Přičemž DNA nerozlišuje, jestli se stýkáte s živými lidmi, nebo s hrdiny televizních seriálů.

Petr Garjajev, 21. října 2008

http://kolohost.ru/

Preklad: Prince

Zdroj: leva-net.webnode.cz


Súvisiace:

ETIKA
http://www.cez-okno.net/rubrika/etika


október 14, 2011 14:28 popoludní
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa Anonym
    Anonymoktóber 18, 2011 21:21 popoludní

    Komentár: 

    Nakonec ještě bude vědecky dokázáno, že je možné, aby člověk vstal z mrtvých, pokud si to Bůh přeje... Ale to opravdu až nakonec.

 

 

Top