Obrázok používateľa CEZ OKNO
STANOVY NOVÉHO TISÍCILETÍ

1. Každý člověk je jiný. A všichni se musejí snažit, aby tomu bylo tak i nadále

2. Každé lidské bytosti byly dány dvě možnosti jednání: čin a přemýšlení. Obě míří k témuž cíli

3. Každé lidské bytosti byly dány dvě vlohy: síla a nadání. Síla vede člověka k naplnění jeho osudu; nadání jej nutí, aby se podělil s ostatními o to nejlepší ze sebe sama

4. Každá lidská bytost byla obdařena jednou ctností: schopností volby. Ten, kdo jí neužívá, promění jí v kletbu a volit za něho budou druzí

5. Každá lidská bytost má právo na dvě požehnání, a to: požehnání úspěchu a požehnání omylu. V druhém případě je vždy možnost poučení, které člověka vždy dovede na správnou cestu

6. Každá lidská bytost má vlastní sexuální profil a má jej uplatňovat bez pocitu viny, pokud ovšem nenutí druhé, aby jej uplatňovali s ní

7. Každá lidská bytost má osobní příběh, jenž má být uskutečněn, a proto je také na světě. Osobní příběh se projevuje nadšením nad úkolem
(Poznámka: na určitou dobu můžeme osobní příběh opustit, pokud ovšem na něj nezapomeneme a vrátíme se k němu hned, jak to bude možné)

8. Každý muž má svou ženskou stránku a každá žena má svou mužskou stránku. Je třeba praktikovat kázeň intuitivně a intuici objektivně

9. Každá lidská bytost musí znát dvě řeči: řeč společnosti a řeč znamení. Ta první slouží ke komunikaci s ostatními, ta druhá k chápání Božích poselství

10. Každá lidská bytost má právo vyhledávat radost, přičemž radostí myslíme vše, co nás uspokojuje - nemusí to být nutně něco, co uspokojuje druhé

11. Každá lidská bytost má v sobě udržovat posvátný plamen šílenství. A má se chovat jako normální osoba

12. Za závažné se považují jen tyto chyby: nerespektovat práva bližního, nechat se ochromit strachem, cítit se vinen, myslet si, že si nezasloužíme dobro a zlo, jež se nám v životě přihodí a být zbabělý
(1. poznámka: budeme milovat své nepřátele, ale nebudeme se s nimi spolčovat. Byli nám postaveni do cesty, aby vyzkoušeli náš meč, a zaslouží si respekt našeho boje
2. poznámka: své nepřátele si zvolíme)

13. Všechna náboženství vedou k témuž Bohu a všechna si zaslouží naši úctu
(Poznámka: člověk, který si zvolí nějaké náboženství, volí si rovněž příslušný kolektivní způsob uctívání a sdílení příslušných mystérií. On sám je nicméně odpovědný za své činy na cestě a nemá právo přenášet na náboženství odpovědnost za svá rozhodnutí)

14. Je třeba skoncovat s hradbou, jež dělí posvátné od světského: od nynějška je posvátné všechno

15. Všechno, co se činí v přítomnosti, ovlivní budoucnost následkem a minulost vykoupením

16. Opačná ustanovení se ruší

Paulo Coelho

Ďakujeme za tip
http://www.cez-okno.net/prislo-mailom


Súvisiace:

Perly
http://www.cez-okno.net/perly


Autori: 
marec 06, 2013 20:31 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top