Obrázok používateľa CEZ OKNO
Dan Burisch: Tajomstvá Hviezdnej brány – Part 1 časť prvá - prepis video interview

Dan Burisch: … pretože ľudia sa potom budú zameriavať na termín. A ja… áno, existujú ľudia, ktorí teraz hovoria: „Áno, je to hneď za rohom, môže sa to stať kedykoľvek. Prečo nás mimozemšťania nezachránia?“ Musíme sa zachrániť sami.
… Bola to pre nich protislužba, aby dostali určité informácie od… ktoré mi ukázal Chi’el’ah. Požadoval som určité informácie. Išlo v podstate o informácie týkajúce sa problematiky cestovania v čase. Pretože sa stále pokúšali byť… Viete, až do roku 2001 sa stále zdráhali informovať ma o tom, aká bola skutočná podstata situácie.

… Zrkadlo ukazuje, či ukazovalo, nádeje. Kocka by pôsobila na prítomných ľudí, takže, ak chcete - to čo ste videli, bolo skreslené. Mohlo by to vystreliť ako žltý disk z jeho vrcholu ... odkiaľ pôvodne pochádza výraz „Žltá kniha“. V podstate som to použil v náš prospech v T-9, pretože sa to v skutočnosti nachádzalo v T-9 a navrhol som určitú vec, ktorá počas stretnutia spôsobila trochu nervozity.

… Ale taktiež by bolo umožnené ukázať im možné výsledky, takže vlastne bola Žltá kniha, Kocka používaná na tento účel. Boli šokovaní, keď sa videli ako stoja na kostiach svojich vlastných rodín a podobných vecí, a nakoniec sa rozhodli odstrániť zo zmluvy Tau 9 Lotus, ako aj určité únosy.

… Presúvali túto Kocku z krajiny do krajiny, k elite týchto krajín, ktorí sa pozreli do ich vlastnej budúcnosti a mohli pre seba vybrať tú najlepšiu cestu.

… Som šťastný, že môžem túto informáciu predať ďalej - som poctený, že môžem túto informáciu posunúť ďalej – že chápem, že Žltá kniha už nie je viac nedostupná.

... Poviem to všetkým: Ktokoľvek ju vzal, je v bezpečných rukách a nebude použitá na škodenie ľudstvu.


Začiatok rozhovoru

Kerry: Ako by ste chceli začať? Kde je najlepšie začať, čo sa týka hviezdnych brán?

Dan: No, mám tu pred sebou zoznam otázok, ktorý ste mi dali v dvaja, všetkých 30 otázok.

K: (Smiech).

D: Ach, prepáčte, nemal som spomenúť ich počet.

K: Nie, nie…

D: Sú vyradené. Delia sa na tri časti: zložka projekcie, zložka kruhu a tiež zložka sudu, ako pri hviezdnej bráne, tak aj pri zrkadle. Hviezdne brány majú taktiež pozície polí, a znovu, nie som fyzik, takže nie som ten správny aby som vysvetlil ako fungujú.

Ale boli tam pozície polí, ktoré sa nachádzali okolo skutočných „brán“, a myslím, že boli skryté. Nie som si istý, čo sa stalo pozíciám polí. Ale tri zložky boli v podstate vyradené a pridelené Európskej únii, OSN a NATO a ich držiteľom. A neexistuje ani jedna skupina, ktorá by mala inú z tých dvoch zložiek.

K: Dobre, takže…

D: Takže všetci na seba navzájom hľadia a nie sú ... Nemôžu „zariadenie“ zostaviť, pretože všetci sú navzájom závislí a spýtavo na seba hľadia. Takže každý doslova ochraňuje každého. „Zariadenie“ fungujúce na skutočnom základe má tri zložky, čo je nejaký druh návrhu, sud a sada kruhov, elektromagnetických kruhov.

K: Sme schopný vedieť, koľko bolo na planéte hviezdnych brán, ktoré vyrobil človek?

D: Nie. Ohľadom celkového počtu nepoviem nič. Len poviem, že ich bolo viac ako 50.

K: Skutočne!

D: Áno.

K: Úžasné. V rôznych krajinách sveta.

D: Áno.

K: Dobre. A vyrobil ich človek?

D: Áno.

K: Dobre. Tak, a teraz tieto hviezdne brány…

D: No, pozrite sa, nie je to hviezdna brána. Je to „zariadenie“ na prístup k portálu, špirálovej diere.

K: Má prístup k prírodnej … Inými slovami, človekom vyrobené „zariadenie“ má prístup k prírodnej hviezdnej bráne.

D: Áno. Čerpá z prírodného ERB, Einstein-Rosenovho mosta.

K: Dobre.

D: Sprístupňuje ho a nejako pracuje, z toho čo chápem, nie paralelne, ale skôr ako nosiče, na energiu prírodnej hviezdnej brány, áno.

K: Dobre. Takže inými slovami, ak existovali iba... Ak bolo sprístupnených 50 „zariadení“ vyrobených človekom, mali by mať prístup k príslušným 50 prírodným energetickým špirálam.

D: To neviem.

K: Dobre.

D: Existuje možnosť, že… V podstate, keď fungovalo zrkadlo zvyčajne pracovali v tandeme. Vyžadovalo si to druhé zrkadlo, zapnuté na ten istý čas, aby sa cez nich dostala akustika. Takže pokiaľ nebolo zapnuté druhé…, ktoré pracovalo na inom mieste, kde bol Will Uhouse. Videl polohu druhého uzlu, na opačnej strane prvého uzlu, ktorý bol pri zariadení Papoose.

Boli potrebné dva kusy zariadenia, dve zrkadlá, zapnuté na rovnaký čas, aby bolo možné počuť akustiku alebo zvuk, ak chcete, z čohokoľvek sa ľudia pozerali, aby sa v tandeme napojili na vizuálnu odozvu zariadenia. Aby bolo niečo počuť, vyžadovalo si zapojenie dvoch.

K: Uh huh.

D: A potom by obidve strany mohli počuť rovnakú vec. Takže predpokladám, že obidve zrkadlá boli otočené na rovnakú vec a vstupovali do rovnakého „tunelu“, ak chcete, k informácii.

K: Dobre, to je to, čo ma zaujímalo. Takže zrkadlo má schopnosť ukázať človeku budúcnosť, ale hviezdna brána, alebo, viete, zariadenie, ktoré vstupuje do hviezdnej brány, či špirálovitej diery, je na cestovanie v čase? Je to tak? Hovoríme o dvoch rozdielnych veciach?

D: Áno.

K: Používajú rovnakú technológiu?

D: V podstate áno. Pôvodné zariadenie bolo zariadenie hviezdnej brány. To potom zvýšilo výkon, ak chcete, využitím polôh týchto polí. Ako to rýchlo zvýšilo výkon, ako ho stabilizovalo, to neviem. O tom sa musíte porozprávať s fyzikom.

K: Dobre.

D: Avšak…

K: Zvýšilo ho dostatočne tam, kde sa zmenilo na zrkadlo?

D: No, nie. Nie. Nie. Bolo by bez energie, aby stabilizovalo „vchod“, ak chcete, aby sa cez neho prešlo do iného miesta, ktoré v podstate, pretože vzdialenosť a čas sú relatívne, je to isté – prejsť do iného času. Zariadenie zrkadla je spätne zostrojená hviezdna brána.

K: Dobre.

D: Takže išlo v podstate o spätne zostrojené zariadenie podľa pôvodných údajov utesnených vo valci, ktoré nám umožnili vytvoriť zariadenia na vstup do hviezdnej brány, ak chcete, k tomu, čo nazývame hviezdne brány.

K: Uh huh.

D: Je to spätne zostavené zariadenie, to zrkadlo. Takže zrkadlo je sekundárne zariadenie a dostalo sa do popredia v 60. a 70. rokoch a Will uvidel jednu z jeho prvých generácií, podľa toho čo viem, veľmi veľkú časť vybavenia. Vždy sa zmenšujú, nech sa deje čokoľvek. Pozrite sa, čo sa stalo s počítačom.

K: Kto? Will to videl?

D: No áno.

K: Will…

D: Will Uhouse.

K: ... Uhouse videl pôvodné zrkadlo.

D: Videl jedno z pôvodných zrkadiel, ktoré sa ukázali. A v podstate to bude na DVD, ktoré pripravujeme, skutočný rozhovor, kde naznačoval vystrelenie guľky. Verím, že to tak bolo, cez nejaký predmet, a došlo k časovému meškaniu, kedy guľka skutočne prešla predmetom, kde ste videli guľku, alebo ak chcete projektil minúť predmet, verím, že išlo o dráhové delo. Čo bolo… (Marci McDowell, mimo obraz, to potvrdzuje). Áno, bolo použité dráhové delo. A následne videli účinok zariadenia. Takže sa s tým pohrávali už začiatkom 70. rokov, skoro do polovice 70 rokov, zaoberali sa časovými sekvenciami.

K: Nebolo pôvodné zrkadlo spätne skonštruované podľa mimozemskej technológie?

D: (Dlhá pauza) Áno.

K: Dobre. Ale boli aj informácie o valcových pečatiach...

D: Um hmm...

K: … ktoré taktiež používali a že tieto valcové pečate taktiež pochádzali od mimozemského druhu.

D: Od … No, nie, pečate valcov nie. Informácie o nich áno.

K: Čo boli možno Anunnaki? Je to…

D: Necítil by som sa dobre, keby som to charakterizoval týmto názvom.

K: Dobre.

D: Skutočne by som nemal. Nie.

K: Ale bola to mimozemská technológia. Pôvodne.

D: Áno, madam.

K: Dobre. A v tomto okamihu, ako… dobre. Hovoríte, že to bolo v 60. rokoch? V 50.?

D: No… Áno. Vtedy, keď sa začali v reálne zaujímať o skutočné postavenie zariadenia, ktoré by bolo schopné vidieť cez zakrivenie časopriestoru, takže by mohli vidieť do budúcnosti a trochu do minulosti, ale hlavne do budúcnosti.

K: Dobre. Takže existujú tiež kontakty Henry Deacona, ktoré sa zaoberajú „čiernou skrinkou“, ktorá pochádza z jedného z plavidiel.

D: Uh huh.

K: A neviem, či vám je čierna skrinka známa.

D: Uh huh.

K: Dostal ste sa do kontaktu aj s tým?

D: Áno. Bolo to niečo, čo sme nazývali Kocka alebo Žltý disk. Áno.

K: Dobre. Ale to nebolo… Bolo to Zrkadlo?

D: To je iná technológia.

K: Dobre.

D: Avšak, zatiaľ čo zrkadlo zobrazuje, alebo zobrazovalo pravdepodobnosti, kocka by pôsobila na prítomných ľudí, takže dochádzalo k zámene s tým, čo ste tam videli. V skutočnosti by sa to vykrútilo ako žltý disk von z jeho vrcholu ... odkiaľ pôvodne pochádza výraz „Žltá kniha“.

K: Áno. Dobre. Áno.

D: A v závislosti na predispozícii … Niečo ako keď malý Yoda hovorí mladému Lukovi: „Prines so sebou, to čo máš pri sebe“. Viete, čokoľvek tam je, je to to, čo ste priniesli. Môžete potom zmeniť pohľad, „sklon“, alebo ak chcete, orientáciu či uhol, na informácie, ktoré sú vám späť prezentované. Takže pokiaľ ste neboli dostatočne pripravený na riešenie takýchto vecí, zásah ľudí a ľudské emócie prinášajú nestabilitu pôvodu informácií.

K: Dobre. To sa potom stalo s čiernymi skrinkami.

D: Áno.

K: Dobre. Ale pri zrkadle…

D: A v podstate som to využil pre našu výhodu v T-9, pretože to existovalo v T-9 a navrhol som určité informácie, ktoré počas stretnutia spôsobili trochu rozruchu, a odstránili určité únosy a z kalendára odstránili Lotus a podobné veci. Inými slovami som spôsobil niekoľko skutočných problémov.

K: Môžete to spresniť? Chcete to spresniť?

D: Nie. Dajte mi chvíľku na zváženie, čo by som mohol a čo nie...

Počas vyjednávania pre Tau 9-6 ma požiadali, aby som dodal model pre Lotus. V podstate nás požiadali oboch, Marciu a mňa, pretože približne vedeli, že je do toho zapletená. Súhlasil som s tým, čo je vaša reakcia keď ste agent pod prísahou. Je to vždy „áno“, pokiaľ neexistujú veľké, veľké výhrady. Potom ma vzali na miesto, kde sa skutočne prejednávala zmluva.

Aby som vám dal krátke vysvetlenie ohľadom povahy Lotusu: To, čo sa stalo je, že P-45 používali Lotus. Chceli použiť Lotus na spätné zostavenie ich vlastného neurologického problému. Namietal som jeho použitie, ale stále poskytnúť… bol to rozkaz poskytnúť model. Bol som pripravená to urobiť, ale taktiež som im mohol ukázať pravdepodobné výsledky.

Takže v podstate bola žltá kniha, kocka, použitá na tento účel. Boli šokovaní, keď sa vo vízii videli ako stoja na kostiach svojich vlastných rodín a podobných vecí, a nakoniec sa rozhodli odstrániť zo zmluvy Tau 9 Lotus, ako aj určité únosy. Takže sa nám podarilo odstrániť isté veci, a myslím, že teraz to môžem spomenúť, pretože sme iba jedni z 9 a jedna zmluva Tau 9 pred prechodom cez… dokončenie prechodu cez galaktickú rovinu. Takže si myslím, že teraz môžem bezpečne pokračovať a spomenúť to. Nebudú schopný získať to späť a dať to do zmlúv, a to všetko v čase, ktorý sme zanechali. Inými slovami, prešli im cez rozum a… to sa pri vyjednávaní zmlúv stáva.

Poznámka k prepisu od Marci McDowell:

OF-9: Dan sa odvoláva na systém zmlúv „Omicron Phi9“, systém zmlúv, ktorý neobsahuje P-45, a systém zmlúv „Tau 9“ či „T9“, ktoré obsahujú všetky strany, zahrňujúce P-45. Tu presne hovorí zhromaždení prejednávajúcom zmluvu „Omicron Phi 9-8“ plánovanom na r. 2009, a o ZÁVEREČNOM zhromaždení „Tau 9-7“ plánovanom na r. 2012.

K: Takže ste použili obsah žltej knihy, či černej skrinky, aby ste im ukázali aspekty budúcnosti…

D: Presne.

K: … toho, čo používa Lotus na zosilnenie, či nápravu, ich vlastného biologického problému?

D: To je pravda. A bolo to skreslené … Je potrebné veľa emócie na skreslenie obrazu a zvuku, ktorý s ním prichádza. Ale len poviem, že som veľmi dôrazný, čo sa týka mojich námietok na používanie Lotusu a zrejme táto dôraznosť stačila na dostatočné skreslenie obrazu, aby s hrôzou uskočili vzad.

K: Páni. Takže… Dobre. A toto, len pre určitý druh publika … Videli ste to, myslím žltú knihu či zrkadlo (a môžete ma opraviť, ktoré je toto), budúcnosť Lotusu, vlastne, ako dochádza k Lotusu .... Viete, už keď ste s tým začali …

D: No, vlastne nie. Nie, nie. Správy ohľadne budúcnosti Lotusu, ktoré sa ku mne dostali, pri ktorých nebudeme dnes večer zachádzať do hĺbky, ach… mi boli poskytnuté ako informácia.

K: Dobre. Takže ste to nevidel.

D: Videl osobne? Nie. Povedali mi to.

K: Chápem.

D: Povedali mi to. Bolo to v prvých rokoch. Myslím v „prvých rokoch“ Lotusu. Prebieha to iba 6 rokov.

K: Dobre.

D: Ale bylo to v druhej polovici r. 2001 a pre nich to bola protislužba, aby získali určité informácie z od … ktoré mi ukázal Chi’el’ah. Požadoval som na oplátku určité informácie, a išlo v podstate o informácie týkajúce sa problematiky cestovania v čase, pretože sa stále pokúšali bvť … Viete, až do roku 2001 sa stále zdráhali informovať ma o skutočnej podstate situácie.

K: To znamená, že skutočná situácia bola … znamenala, koľko mali v skutočnosti vstupov k hviezdnym bránam, k cestovaniu v čase?

D: Správne. Celý systém zmlúv, situácie spojené so zmluvami, ich dôsledky, skutočný potenciál ako časovej línie č. 1, tak časovej línie č. 2. V stave, v ktorom sa práve teraz nachádzame, sa zdá, že sme vo variante časovej línie č. 1, a to je dobré. Všetko, čo som videl, čítal a čo som sa dozvedel ohľadne časovej línie č. 1, neprebieha presne takým spôsobom ako vypočítali, že by sa malo. Ale znovu, nemohlo sa to stať, pretože sme urobili zmeny, ktoré nás odklonili od časovej línie č. 2, a tak, naša budúcnosť…

Znovu, dívam sa na našu budúcnosť ako na niečo, čo je dosť prázdnym miestom. Napísali sme ju pre nás. A tak teraz vidíme prichádzať niečo, čo sa mierne líši od predpovede pravdepodobností, ktoré sme videli. A som spokojný s tým, čo sme doteraz videli, ale viete, stále sme konfrontovaný s problémami, zhoršovaním životného prostredia atď. Ale snáď sa budeme vedieť s problémami vyrovnať.

K: Dobre. To je zaujímavé, pretože to znie ako by bol Chi’el’ah nápomocný pri získaní vášho lepšieho prístupu k správam o tom čo zrkadlo a MJ12…

D: No, bola to informácia, ktorú mi poskytol a ktorá vyprovokovala otázky.

K: Áno.

D: A skutočnosť, že sa koncom 90. rokov ani nechceli so mnou dostať do siahodlhých diskusií ohľadom toho, čo vlastne bol. Potom, čo sme roky uvádzali dôvody, aby sme zistili odkiaľ materiál pochádzal, dostali sme nakoniec k materiálu prístup. Myslím tým, že to trvalo niekoľko rokov.

K: Dobre. Ale váš kontakt s Chi’el’ah vás zaviedol jedným smerom a dostali ste jednu sadu informácií a MJ-12 mal potom ďalšiu sadu. Je to tak?

D: No, oni neboli .... Skutočne neboli… Nebolo to o tom, že mali inú sadu informácií. Povedal mi … Povedal mi v podstate o čo išlo.

K: Dobre.

D: A oni skrátka neposkytovali tú informáciu, pretože to považovali za situáciu, ktorá sa týka utajovania informácií.

K: Chápem. Takže…

D: Jednoducho mi nehovorili to, o čom si mysleli, že nepotrebujem vedieť.

K: Ale trochu … No, je to moja parafráza, ale trochu vedeli, že vás do toho Chi’el’ah v podstate zapájal.

D: Zapájal ma do toho a informoval ma o svojom pohľade na zmluvy. Vedel som, že sa niečo deje, a že to je skutočne to, čo chceli o tom vedieť a povedal som: „No, aby ste sa o tej veci niečo dozvedeli, potrebujem vedieť ja niečo o určitých iných veciach." Viete, išlo skutočne o protislužbu a povedali: „No, dobre. Povieme vám to, ak to poviete vy nám.“ Takže som im to povedal a oni mi povedali o niečo viac.

A bolo to presne v rovnakom čase, keď sa dostal na pretras Lotus, dňa 31. mája 2001, kedy zobrali môj prozaický projekt a v podstate ho hodili do koša a zmenilo sa to v to, čím je to teraz, v terajší projekt. A v dôsledku toho som od nich zistil, načo bol Lotus nakoniec určený. A to, ako som povedal, preberieme o trochu neskôr.

K: Dobre. Ale nie je to do istej miery pravda, že by Lotus mohol Chi’el’ah-ovi pomôct?

D: To bol pohľad P-45 J-Rods, a nie je to môj pohľad.

K: Rozumiem. Takže… pretože rozlišujem medzi Chi’el’ah, ktorý, z toho čo rozumiem, je P-52, a P-45. Takže, ale sú v rovnakej…

D: Sú v rovnakej časovej línii, na rovnakej dráhe, ale rozdeľuje ich 7,000 rokov.

K: Dobre. Takže i napriek tomu…

D: Čo je celkom veľký rozdiel.

K: Takže hovoríte, v istom zmysle, že Chi’el’ah nemohol mať z Lotusu prospech, lebo…

D: Ani o to nežiadal.

K: Dobre.

D: Ani o neho nežiadal. A poviem toto. Je to niečo, čo David… nie je to dávno, čo som sa telefonicky rozprával s Davidom. Priezvisko vynechám. Myslím, že viete o kom som…

K: Iste, ale môžeme použiť jeho meno, pokiaľ s tým nemáte problém.

D: Dobre, samozrejme. David Wilcock.

K: Dobre. Áno, pretože sme s ním nahrali rozhovor.

D: Ach. Dobre. Skvelé. A rozprával. Preberali sme rovnakú vec, čo bola skrinka, kocka. A povedal som: „Áno, ale stali sa čudné veci.“ Bol som pro temp alebo som urobil MJ-9 za 12, ako následok, ktorá prebiehala v MJ-12. A dostal som príležitosť zistiť, kto pred prerušením skončí ako posledná MJ-9.

Než som sa od nej dozvedel, kto bola úplne prvá žena v 12, mal som príležitosť nahliadnuť do určitých dokumentov a prezrieť určité archívy vo Washingtone DC predtým, než som prišiel na kontinent a stretol sa s niektorými ľuďmi a povedal som im, že ma vlastne ich ponuky nezaujímajú. Hovorím o ceste do Bruselu.

K: Aby ste sa stretol s Iluminátmi?

D: Áno. A v tej dobe kocka zmizla. A odvtedy ju nikto nevidel. A zmizla z archívov. Samozrejme netuším… netuším, kde môže byť, ale viem toto: som rád, že ju nemôžu nájsť. Pretože, to čo oni robili je, že si túto kocku posúvali…

A to bola otázka, na ktorú sa pýtal Bill, či tam bola iba jedna kocka. Posúvali túto kocku z krajiny do krajiny, medzi elitami krajín, aby nazreli do svojej vlastnej budúcnosti, aby si mohli pre seba vybrať najlepšiu cestu. Prečo jednoducho nežijú svoje životy? A nesnažia sa byť dobrými ľuďmi? Načo potrebujú malú čiernu skrinku, aby im povedala, kedy skočiť a ako skákať? To nie je celkom ľudské, aspoň z môjho pohľadu a pohľadu našich spojencov. Nie je to celkom ľudské.

Takže, ako som pochopil, zmizla. A teraz, došlo k určitým, veď vieš, obvineniam, ktoré sa vyskytli počas doby, keď som ... Je to skoro rok? Keď som mal ten zlý záchvat? Bolo to koncom minulého roka, nie? Nie. (Marcia, mimo obraz, potvrdzuje dátum). Bolo to asi pred rokom a mal som veľmi vážny záchvat a bol som v podstate postavený mimo službu, vážne, na krátku dobu, a nastal veľký rámus, aby sa dostali do môjho apartmánu a niečo si odtiaľ odniesli. O aký predmet išlo, nebudem komentovať. Ale poviem to všetkým: Ktokoľvek to vzal, je v bezpečných rukách a nebude to použité na ublíženie ľudstvu.

K: Dobre.

D: V skutočnosti, fakt, že je v bezpečných rukách, zabráni, aby bol použitý na ublíženie ľudstvu. Doteraz sa používal len … okrem … no, myslím, že som sa pokúsil ospravedlniť svoje správanie v Bandelier, kde som to použil na skreslenie, aby som vyradil Lotus a únosy. Ale myslím, že to bolo z prospešného dôvodu.

Poznámka k prepisu od Marci McDowell:

Bandelier: Dan mal na mysli národný pamätník „Bandelier“, kde sa konalo stretnutie o zmluve Tau 9-6. Viď: http://www.nps.gov/band. Priviezli tam delegátov P-52 z blízkej LANL (Los Alamos National Laboratory) a P-45 používali ruiny Tyuonyi ako bod pádu, pretože vyzerali ako 9 a samotné ruiny puebla vyzerali ako Inka City na Marsu. http://www.pirateplanet.com/nm/small/Bandelier_Ruins_2.jpg

K: Dobre.

D: Ale v podstate to už od 50. rokov používali potentáti, vodcovia rôznych krajín, aby prekrútili históriu ľudskej rasy.

K: Páni. To je úžasné.

D: A bežní ľudia, priemerný ľudia, my všetci máme právo na budúcnosť, ktorá je naša vlastná, a nie skreslená a zverejnená a presadzovaná a vyprovokovaná ľuďmi s modrou krvou, ktorí sa cítia, že sú viac než všetci ostatní.

K: No, ďakujem, Dan.

D: Nie je za čo.

K: Myslím, že vám za to všetci pravdepodobne dlžíme veľkú vďaku.

D: No, ja len … Som rád, že môžem túto informáciu poskytnúť. Som poctený, že môžem poskytnúť informácie, ktorým rozumiem, a to, že žltá kniha už nie je prístupná.

K: Áno.

D: A to je všetko, čo o tom viem.

K: Chápem. Úplne chápem. A vďaka za tú informáciu.

D: To taktiež môže byť dôvod, prečo nám Ilumináti nič neurobili, a tiež to môže byť na druhú stranu dôvod, prečo starí Magi taktiež nie, a to môže byť dôvodom, prečo sú všetci taký tichý a… hmmm.

K: Správne.

D: Neviem.

K: Už viac nemajú navrch.

D: Navrch by mať ľudia a mali by mať navrch pre svoj vlastný osud, a to je dôvod, prečo sme mi dvaja zašli až tak ďaleko, že sme odhalili správu NSSM200, ktorá bola počas Fordovej vlády uložená, a ktorú verím že napísal Dr. Henry Kissinger, a v ktorej navrhoval možné využitie potravín ako zbrane a jej použitie proti, v skutočnosti, ako nástroj proti tretiemu svetu.

Poznámka k prepisu od Marci McDowell:

„NSSM200“: National Security Council, Washington DC, 20506, 24. apríl 1974; National Security Study Memorandum 200

Teraz, v rovnakej dobe sme si všimli, že dochádza ku korelácii s nálezmi zo správy IPCC týkajúcich sa globálneho otepľovania, a že ak vzrastie priemerná svetová teplota, verím asi o 2 až 3 stupne Celzia, dôjde k zvýšeniu rastu na severnej pologuli, vo vyššej zemepisnej šírke. Ale keď to prejde, dôjde k poklesu. Avšak v nižších šírkach… mimochodom tam, kde sa nachádza väčšina krajín tretieho sveta… nárast o 2 až 3 stupne Celzia spôsobí hladomor a stratu úrody.

K: Dobre.

D: Nie je smiešne, ako provokovaním umožňujú, aby globálne otepľovanie rástlo .... s využívaním fosílnych palív? Teraz nehovorím, že je to celková príčina. Nie je. Týka sa to cyklov, krátkych, ako aj dlhých cyklov. Ale nie je to zábavné? A môj najlepší odhad je, že nariadia dostatok zlepšovacích krokov tam, kde sa vyrovnajú rozdiely a kde vyššie zemepisné šírky, kde sa nachádza väčšina bohatých krajín, pravdepodobne nestratili úrodu.

K: Zaujímavé. No, to je skutočne fascinujúce kritické skúmanie. Myslím, že je tiež zaujímavé, že väčšina úrody sa pestuje v nižších šírkach. V severnej Amerike sa už nepestuje.

D: Správne. Predsa len máte schopnosť to dlhodobo udržať.

K: Iste.

D: Ale keď dôjde k strate úrody v nižších šírkach, stratíte taktiež veľa populácie tretieho sveta, ktorú, bohužiaľ, podľa toho, čo je uvedené v dokumentoch, považujú niektorí ľudia za postrádateľnú.

K: Správne.

D: My to tak necítime.

Tajomstvá hviezdnej brány – revidoval Dan Burisch - Part 1 Časť 1

Video interview s Danom Burischom

Las Vegas, jún 2007

Natočila, režírovala a editovala Kerry Lynn Cassidy

- pokračovanie -

Copyright: ProjectCamelot.net

Zdroj: www.projectcamelot.net/dan_burisch_stargate_secrets_interview_transcript...

Preklad: Alexia

exkluzívne.cez.okno


Autori: 
marec 08, 2009 20:12 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top