Obrázok používateľa CEZ OKNO
Po 1600 rokoch objavili tváre štyroch apoštolov

inauka.ru | Fresky s tvárami štyroch apoštolov boli odhalené po odstránení vápencových usadenín, ktoré sa vytvorili na stenách a strope katakomby následkom vysokej vlhkosti a nedostatku vzduchu. Túto vrstvu uhličitanu vápenatého odstránili pomocou pokročilej laserovej technológie mikrovýbuchov a tvorby pary, ktorá oddelila vápenec od fresky. Obrazy apoštolov boli objavené na strope hrobky rímskej aristokratky, patriacej do kresťanskej viery. Fresky sa datujú do II. pol. 4. stor. – I. pol. 5. stor. n.l.

Práce v katakombách Santa Tecla prebiehali dva roky a boli financované Vatikánom, ktorý vynaložil na vyčistenie fresiek viac ako 60 tis. €. Vedúci archeologických výskumov Fabrizio Bisconti prehlásil, že je to prvý prípad odhalenia najstaršieho zobrazenia štyroch apoštolov súčasne, aj keď sú známe starobylejšie fresky – avšak len s tvárou jedného apoštola – Petra.


Apoštoli Andrej, Peter a Ján patrili do počtu dvanástich apoštolov – spoločníkov a žiakov Krista. Ale Pavol v mladosti dokonca prijímal účasť v prenasledovaní kresťanov. Ale po stretnutí so vzkrieseným Ježišom, v súlade s legendou, sa obrátil na kresťanskú vieru a ako to často býva, stal sa „katolíckejším než pápež“. Pavol, ktorý do obrátenia dokonca nosil iné meno – Saul, precestoval celú Malú Áziu, Grécko a Taliansko a založil tam mnohopočetné kresťanské obce. Jeno posolstvá („Rimanom“, „Korinťanom“ atď.) predstavujú dôležitú časť Nového Zákona.

Apoštol Pavol bol sťatý na príkaz Nera v roku 64 n.l. a pochovali ho na mieste, kde bol následne postavený kostol San Paolo fluori le Mura. V roku 2009 bol odhalený sarkofág pod oltárom tohto chrámu, preskúmané nájdené kosti, tkanivo, zlaté dosky a pápež Benedikt XVI ohlásil nález pozostatkov apoštola Pavla. Pri skúmaní obsahu sarkofágu sa nepodarilo použiť röntgenové lúče – kamenné steny boli príliš hrubé. Ale do kameňa bol urobený mikroskopický otvor, do ktorého potom zaviedli sondu so svetlovodom. Podarilo sa im potvrdiť, že pozostatky patria človeku, ktorý žil medzi I. a II. stor. n.l. Avšak dokázať, že je to práve Pavol – je nemožné.

Пётр ОБРАЗЦОВ

ЧЕРЕЗ 1600 ЛЕТ ОТКРЫЛИСЬ ЛИКИ ЧЕТЫРЕХ АПОСТОЛОВ

Zdroj: http://www.inauka.ru/

Preklad: Danica U.

exkluzívne.cez.okno

Sekcie: 
august 14, 2010 16:33 popoludní

 

 

Top