Obrázok používateľa CEZ OKNO
Darebáctva spoza Dunaja

Orbánova pravá ruka Zsolt Németh povedal svojho času pre noviny Népszabadság: „Niet inej cesty, len obnova akčnej jednoty a vrátenie veci na medzinárodnú pôdu... To nám môže pomôcť, že v rámci EÚ, alebo aj v Rade Európy, by sa mohlo pokračovať vo vyvíjaní tlaku na Bratislavu."

Nie je to nič nového, iba staré móresy a stará diplomacia sťažností na Bratislavu všade, kde sa len dá, od Európskeho parlamentu cez Kongres Spojených štátov amerických a vari až po Mongolský ľudový chural.

Protislovenská hystéria

Zdá sa, že po krátkom období potriasania rúk sa spoza Dunaja začína rozkrúcať ďalšie kolo protislovenskej hystérie. Občania Maďarskej republiky Zoltán Lomnici, predseda Rady ľudskej dôstojnosti, a študent z Levíc László Gubik predložili Európskemu parlamentu petíciu, žiadajúcu odsúdiť Slovenskú republiku pre údajné porušovanie práva Európskeho spoločenstva za novelizáciu zákona č. 40/1993 o štátnom občianstve, ktorá stanovuje, že ak občan prijme občianstvo iného štátu, slovenské občianstvo mu zanikne.

Poslanec Európskeho parlamentu za SNS Jaroslav Paška zareagoval na maďarskú žiadosť námietkou, že Európsky parlament nemá legitímne oprávnenie posudzovať záležitosti, ktoré sú zvrchovanou kompetenciou členského štátu. Príslušný výbor sa síce s Paškovou námietkou stotožnil, ale jeho rozhodnutie o neprípustnosti tejto petície zvrátila intervencia maďarského poslanca zo strany Fidesz Zoltána Bagóa v poslaneckej frakcii Európskej ľudovej strany.

Jaroslav Paška ako podpredseda frakcie Európa slobody a demokracie vyslovil nesúhlas s manipuláciou petície a opätovne podal námietku proti prípustnosti prerokovania tejto záležitosti v Európskom parlamente.

V poradí druhá maďarská petícia proti Slovenskej republike nemá zatiaľ v EP definitívne rozuzlenie. Aj keď sa však opäť ukáže neopodstatnenosť fideszáckych sťažností a osočovania, nemožno sa domnievať, že sa darebáctva inšpirované Viktorom Orbánom skončili.

Práve naopak, nové kolo útokov proti Slovensku sa iba začína, tak ako to sľúbil Berényimu pri poslednom stretnutí samotný vodca maďarstva. Orbán má u nás vytvorené dobré podmienky na veľkomaďarskú politiku; na Slovensku má zastúpenie v dvoch legálnych maďarských politických stranách a maďarské iredentistické organizácie majú zasa svoje pololegálne štruktúry (bunky) v štyroch slovenských mestách.

S maďarským občianstvom to bolo vymyslené celkom dobre: mať všetkých zahraničných Maďarov, ktorí prisahali vernosť maďarskému štátu, pod jednou politicko-administratívnou strechou v Budapešti, ale ich sociálne zabezpečenie nechať na bedrách štátu, kde títo dvojakí občania žijú. Príslušnosť k maďarskému štátu nedeklarujú dvojakí občania len prísahou, ale aj veľkouhorským dedičstvom po svojich predkoch.

Politika nadradenosti

Prísaha má však viac ako symbolický význam. Pri prijímaní maďarského občianstva potvrdzujú uchádzači svojím podpisom: „Prisahám, že Maďarsko považujem za svoju vlasť. Budem verným občanom Maďarska, jeho ústavu a zákony si budem ctiť a dodržiavať. Svoju vlasť primerane vlastným silám obránim a podľa svojich schopností jej budem slúžiť. Nech mi v tom Pán Boh pomáha."

Predseda maďarského parlamentu László Kövér k tomu dodáva: „Maďarský štát nielen cíti, ale aj nesie zodpovednosť za spoločenstvá Maďarov, ktoré od neho dejiny odtrhli." Ak má byť slovenský občan viazaný prísahou cudzieho štátu, potom mu len ťažko možno prisúdiť občianstvo Slovenskej republiky.

Vo svetle politiky nadradenosti maďarského občianstva nad slovenským, rumunským či ukrajinským sa nesú aj aktivity SMK a Hnutia za dvojjazyčné južné Slovensko. Maďarskému občanovi Józsefovi Berényimu už nestačia len horthyovské názvy slovenských obcí, ale osobne sa angažuje pri vyvesovaní tabúľ s maďarskými názvami železničných staníc.

S vŕtačkou v ruke teatrálne pripevnil vedľa železničnej stanice svojej rodnej dediny Okoč tabuľu s maďarským nápisom Ekecs. Predseda SMK mieni vo svojom kolíkovaní maďarského teritória na juhu Slovenska pokračovať aj v ďalších dňoch, až kým mu to neodklepne novelizácia zákona o dráhach 513/2009 Z. z. Dvojjazyčnosť pri označovaní železničných staníc platný zákon neumožňuje, preto aktivisti SMK na čele s Berényim stavajú maďarské tabule na súkromných pozemkoch a hodlajú ich zabetónovať, aby neprichádzalo k ich poškodzovaniu.

Slovenská politická reprezentácia sa ku kontroverzným aktivitám Strany maďarskej komunity stavia laxne. Jediný politický subjekt, ktorý odsudzuje provokácie s osadzovaním maďarských tabúľ, je mimoparlamentná Slovenská národná strana.

„Ak József Berényi tvrdí, že dvojjazyčné tabule na železničných a autobusových staniciach sú o sebaúcte, nech za rovnakú sebaúctu bojuje s rovnakým nasadením aj v prípade slovenskej menšiny v Maďarsku," píše vo svojom vyhlásení predseda SNS Andrej Danko, ktorý po návšteve u maďarských Slovákov v Mlynkoch vie, o čom hovorí.

Mediálne klamstvá

V Mlynkoch pod Pilíšom odznel na konferencii Ako ďalej Slováci v Maďarsku? príspevok Pavla Beňa, z ktorého naskakuje husia koža. O žalostnom postavení Slovákov v Maďarsku a obraze Slovenska v maďarských médiách sa v našej mienkotvornej tlači nedozvieme, môžeme sa však čosi dočítať z portálu www.oslovma.hu slovenského intelektuála Imricha Fuhla, ktorý uvádza Beňov diskusný príspevok takmer v plnom znení.

Čítanie o tom, ako neznámi páchatelia „vyzdobili" budapeštianske sídlo Zväzu Slovákov v Maďarsku nápisom: „Zomriete, slovenskí sráči! - Preč s Trianonom! - Death for Slovakia!" (Smrť Slovensku), je len drobným čriepkom zo série nactiutŕhania, nadávok a pamfletov, ktoré sa ako červená niť ťahajú národnou existenciou posledného zvyšku Slovákov v Maďarsku.

Pavol Beňo cituje zo zbierky pamfletov uverejnených v osobitnom čísle časopisu Nagy Magyarország čiže Veľké Uhorsko, venovanom dejinám Slovákov a Slovenska. Časopis sa vo svojich „historických" statiach snaží dokázať, že „Slováci sú votrelcami v Karpatskej kotline, ktorí zobrali Maďarom časť ich tisícročnej vlasti".

Beňo upozorňuje aj na snahu autorov tohto paškvilu „vyobraziť Slovensko a Slovákov pred maďarskou verejnosťou ako národ s nacistickou a fašistickou minulosťou, ktorej sa dodnes nedokázal zbaviť". Pritom oficiálne maďarské médiá, rozhlas a televízia podávajú obraz o „utláčanej a šikanovanej maďarskej menšine na Slovensku", ktorá sa vraj nedá porovnať s faktickou kultúrnou autonómiou Slovákov v Maďarsku. Podobnými klamstvami očkujú maďarskú verejnosť aj časté vystúpenia predsedu SMK Berényiho v MR1-Kossuth Rádió a iných médiách.

Podobné absurdnosti spoza Dunaja by sme mohli citovať v dlhom rade za sebou. Aj keď nad nimi nemožno mávnuť rukou, nestoja za úvahu, pretože sú iba jedovatou penou na povrchu prevareného maďarského guláša. Znepokojovať by nás malo, čo sa deje u nás doma, ako postupne rastie exportované podhubie iredentistických spolkov a činnosť extrémistov v legálnych maďarských politických stranách.

Ľudovít Števko

Zdroj: EXTRA PLUS, www.extraplus.sk

„Železnice nerešpektujú zákon o používaní jazykov národnostných menšín a odmietajú žiadosti starostov obcí o umiestnení aj maďarského názvu staníc," tvrdí predseda SMK a maďarský občan József Berényi. Podľa vedenia ŽSR, ak je tabuľa s nápisom obce v jazyku národnostnej menšiny v blízkosti železničnej stanice alebo zastávky, ale je na súkromnom pozemku, železníc sa to majetkovo a právne netýka


Súvisiace:

Líščí hlas orbánovskej politiky
http://www.cez-okno.net/clanok/lisci-hlas-orbanovskej-politiky

Lámanie chleba
http://www.cez-okno.net/clanok/serial-skutocne-madarske-snahy/lamanie-ch...

Ako v Babylone
http://www.cez-okno.net/clanok/serial-skutocne-madarske-snahy/ako-v-baby...

PRAVDA O DISKRIMINÁCII
http://www.cez-okno.net/clanok/ludovit-stevko/pravda-o-diskriminacii

SLEPOTA VLÁDY A TOTEMY MAĎARSTVA
http://www.cez-okno.net/clanok/ludovit-stevko/slepota-vlady-a-totemy-mad...


apríl 20, 2013 23:58 popoludní

 

 

Top