Obrázok používateľa CEZ OKNO
Darja Fusková: SESTUP INANNY DO PODSVĚTÍ – INANNA

SESTUP INANNY DO PODSVĚTÍ
aneb jedna sumerská báje trošku jinak

INANNA

Královna Nebe, bohyně plodnosti, lásky a války. Účastnila se také prvotního zápasu dobra a zla, které reprezentoval podsvětní drak Kur. Byla zobrazována ve zřasené tunice, s rohatou čelenkou na hlavě, s křídly a toulcem na zádech, jak stojí na vrcholku hory. K jejím posvátným zvířatům patří lev, na jehož hřbetě stojí. Jejím otcem je Nanna (akadsky Sim), bůh měsíce, bratrem Utu (akadsky Šamaš), bůh Slunce.

Vydala se na cestu. Znala podmínky, které ji sdělili Kurgarrua a Kalaturrua. Stále teď před rozhodnutím, které by dříve nebrala v úvahu. Dříve by odhodila od sebe pryč vše, co by mohlo narušit její dobrou pohodu. Nyní ale musí za sebe najít náhradu. Nyní musí její trest nastoupit někdo jiný a vyhnout se tomu nedá. Svou smrtí by přivodila i smrt své sestry a proto musí žít i když s vědomím, že její život bude vykoupen životem jiným.

Obě byly rozsudkem proměněny. Obě byly i oním rozsudkem odměněny. Ona smíchem i slzami Ereškigal – té, která vždy nad ní stála s vážnou tváří, i trochou její moudrosti, kterou si s sebou odnášela tam na Zem. Tíha vlastních činů, bolest nerozvážných rozhodnutí, byla cenou za život její i její sestry. Teď musí volit. Teď musí volit s vědomím, že její život je spjat s tou tam v podsvětí.

Vrátili jí její znaky moci a jako doprovod ji dali démony. Když se loučila se svou sestrou, všimla si, že Ereškigal měla zase v očích slzy. Chlad paláce Ganziru pronikl do jejích malých dlaní, když ji naposledy pohladila po tváři.

Těšila se na teplo i světlo Utuovo. Těšila se na Zemi a bylo ji trochu smutno z toho, že již nikdy Ereškigal neuvidí. Ale kousek z ní má teď v sobě. Je navždy spojena se svou sestrou, takže je vlastně stále s ní. Ten pocit uklidňoval i zneklidňoval zároveň.

Došla do Ummu v naději, že Šara možná dobrovolně nastoupí na její místo ve Velkém dole. Byl už starý a na život na Zemi si stále stěžoval. Ale Šara ji přivítal v ubohých šatech kajícníka, klekl před ní do prachu a se strachem v očích pozoroval démony podsvětí. To nemohla udělat.

Stejně tak to dopadlo v Bat.tibiru. Latarak, ochrnutý strachem očekával svůj osud z rukou Inanny a oči jeho ženy a dětí byly rudé od pláče. To nemohla udělat. Bylo by to nezodpovědné a zlé. Naděje, že někdo dobrovolně nastoupí na její místo, že někdo dobrovolně přebere trest za ní, se rozplynula.

Seděla a přemýšlela. Musí žít. Její smrt by byla i smrtí Ereškigal – té drobné a bílé, toužící po světle Utua – té, která ji vzkřísila tou nejsilnější Vodou života – slzami a láskou. Kdyby zemřela, Ereškigalino tělo by sice žilo, ale už by to nebyl život jen živoření. Duše by zemřela. To nemohla dopustit.

Vydala se do Kullabu. Šla pomalu a ztěžka. Rozhodnutí, které učinila, ji bolelo. Dumuzi je její muž. Nevezme-li dobrovolně její trest na sebe, pak ho démonům vydá.
Srdce ji bolelo. Rozhodnutí obětovat Dumuziho ji vzalo poslední zbytky sil, ale věděla, že čas se krátí a nesplní-li úkol, Ereškigalina duše zemře s ní.
Ztěžka došla do Kullabu. Dumuzi ve svátečním šatu ji uvítal, usazen na svém trůnu. Neprosí. Pocty, které ji právem náleží, ji neprojevuje. Inanna je rozzlobena jeho pýchou – tou pýchou, tou samolibostí, se kterou i ona dříve pohlížela na tento svět.

Přesto však váhá. Naposledy se ještě dívá na jeho krásnou tvář, statné tělo i ruce, které uměly tak krásně objímat. Zloba se uvnitř mísí s láskou. Pak pohlédne Dumuzimu do očí. V jeho pohledu není strach, jen pýcha. Ta pýcha, kterou ona málem zabila Ereškigal.

Vydá tedy pokyn démonům podsvětí a Dumuzi zbledne. Upře na něho pohled smrti. V jeho očích se teď zračí strach, ústa prosí Utua, jejího bratra, aby pomohl uniknout spárům démonů, aby proměnili jeho ruku v ruku draka a jeho nohu v nohu draka, ale Utua neslyší a démoni odnášejí jeho tělo tam, do království Ereškigal.

Pak teprve Inanna klesne na zem. Potom teprve pláče nad ztrátou muže, který byl jejím manželem, nad svou vinou za jeho smrt i nad tím, že touto vinou zatíží i duši Ereškigal.

Dumuzi je mrtev, ale její práce ještě neskončila. Nemůže ponechat Dumuziho v podsvětí – je bohem vegetace a s jeho smrtí, by zahynulo vše živé na zemi. Byla-li možná výměna za ni, musí najít i někoho za Dumuziho.

-pokračovanie-

Darja Fusková

S dovolením autorky


Všetky časti tejto série postupne nájdete na tejto adrese.


Všetky časti seriálu postupne nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

DARJA FUSKOVÁ Výber
https://cez-okno.net/rubrika/darja-fuskova-vyber


Sekcie: 
Štítky: 
október 24, 2019 07:35 dopoludnia

 

 

Top