Obrázok používateľa CEZ OKNO
Indigový chlapec Saša o změnách na Zemi 11

221. Drunvalo Melchizedek říká, že lidé budou odcházet po vlnách. Celkem budou 3 velké vlny. Zůstanou miliony, tak řekl.
Přijdou nejen 3 vlny. Bude jich 8, ale ostatní přijdou tehdy, až vy už na Zemi nebudete. Odchod lidí ze Země bude nutný proto, že ne všichni se mohou přizpůsobit Změně. V tom případě bude lépe odejít a nepřekážet těm, co zůstanou. Zda odejít, nebo zůstat, bude muset řešit každý sám.

222. Kdysi jsem ve snu viděl, že Moskva byla ve vodě až po 7. - 8. poschodí. Jiní také měli podobné sny. Myslíš ohledně našeho hlavního města – utone, nebo vydrží?
To, co říkáte o výšce hladiny vody je jedna z variant vaší budoucnosti. Platí na 81 %, ale ještě se to nedovršilo.

223. Sašo, proč tolik lidí na světě užívá drogy, především v poslední době?
Narkotika dávají možnost přemístit se v duchu do míst, kde se cítí lépe než nyní. Na toto místo se ale dá dostat až tehdy, když člověk změní sebe samého a ne s pomocí čehokoliv. Pokud změny neudělá člověk sám, pak platí za to, že se v tom místě objevil dříve, než měl. Daň za to je opakující se život, člověku je odebrán čas i rozum.
Lidé jsou k takovým přemístěním vedeni proto, že se tak v průběhu života začínají zamotávat do nedobrých věcí. Tehdy je jim pomáháno, ale tak se to dělat nedá. To není opravdová pomoc a není potřeba ji přijmout. Ti, kdo ji nabízejí, dělají to s nekalými úmysly.

224. Co je to čas? Existuje-li něco mimo čas, jak se tam dostat? Nakolik je budoucnost předurčená a jak se mění?
Už jsme hovořili o tom, že čas si vymyslel člověk. Mimo váš svět čas neexistuje. Až se objevíte za předělem vašeho světa, uvidíte to a pochopíte. Mimo čas existuje vše, co vy nyní nevidíte. Dá se tam dostat pouze tehdy, když dokončíte svůj život. A ještě někdy se tam dá dostat, ale ne na dlouho: může se to stát během života, když položíte velmi zajímavou otázku. Taková otázka se zadá najednou v několika světech a ten, kdo ji položil, je přenášen jako program v televizi. Na Zemi je také možné takové přenosy přijímat, ale lidé - kdoví proč - sestrojili raději své televize. Vaše budoucnost je určena navždy a není možné to změnit. Ale vy si vybíráte, v jaké formě bude. Forma se mění, kdykoliv cokoliv pochopíte ve světě, v němž žijete. Jakýkoliv váš skutek ji mění. Je možné to dokonce pocítit, pokud je pochopení nebo skutek závažný. Budoucnost má jak jednotlivec, tak i skupina. Tehdy se mění značně obtížněji, ale je to zajímavější. Pak je třeba, aby lidé, kteří si to přejí udělat, byli často společně a společně přemýšleli. Je možné se i prostě přátelit.

225. Čím se zhoršuje zrak a vzniká krátkozrakost a dalekozrakost? Jak se takové nemoci léčí – v průběhu života, jak jsi řekl, nebo jinak? Je možné dostatečně a jednoduše odstranit příčinu?
Pokud vidíte jen blízko, nepotřebujete se často dívat do dálky. Potřebujete studovat svět, který je blízko vás. Proto vám byla dána krátkozrakost. Kdo vidí jen daleko, ten se ještě nenaučil pozorovat to, co je dál od něho. Takový člověk umí dobře dělat sám, ale těžko spolupracuje s druhými.
Když si takoví lidé nasadí brýle, jejich rychlost chápání toho, co už dobře umějí, roste, a začínají to dělat daleko lépe než druzí. Brýle v tom mohou pomáhat, ale neopraví to, co máte dělat.
Zrak se nezkazí, stavá se jen takovým, jaký je člověk. Jiným případem je, když je na oku ranka. Tehdy je potřeba, aby pomohl lékař. V ostatních případech však vše závisí na člověku. Je-li problém v rance, pak vám pomůže lékař, pokud se objeví povlak na oku nebo se mění vidění, znamená to, že se měníte vy. Chcete-li to zastavit, pak je nutné se změnit. Tehdy se však příčina může nacházet i v jiném čase.

226. Kdo určuje poslání člověka na Zemi? My sami, nebo nějaké vyšší vědomí? Co se děje s člověkem po smrti? Co se stane s člověkem, když své poslání z nějakého důvodu nemůže vyplnit?
To, s čím člověk přichází na svět, se určuje tehdy, když ještě není člověkem a vybírá si, kde se narodí. Když je výběr uskutečněn, už se do konce života nezmění. Odejít z času dříve nelze – tehdy totiž to, co jste vybrali, vám škodí, protože se to pokazilo. Když člověk začíná život, může měnit cestu toho, jak cíle dosáhne. Tento výběr je zajímavý i pro ty, kdo pro život člověka vytvářejí podmínky. Oni dohlížejí, protože v tom je hlavní smysl všeho probíhajícího. Pomohou jen tehdy, pokud nastávají v životě větší změny. Ale tyto změny častěji přicházejí právě od nich.
Po smrti člověk chápe, zda dosáhl toho, co chtěl... To se stane velmi rychle. Pak přihlížejí i ti, kdo pro něj život sestavili. Pokud se člověk v životě málo snažil a z nějakého důvodu nemohl dosáhnout požadovaného, pošlou ho žít znova. Tentokrát však bude pro něj život těžší. Ti, kdo plánovaného dosáhli, předvedou to všem a odeberou se dál. A to už nemusí být život.
Ti, kdo odmítají dál žít uprostřed života, jednají hodně špatně, protože musí být zachráněni od dopadu toho, co jim bylo dáno pro život. Takoví lidé jsou trestáni přímo ve světě, kde toto udělali. Trest trvá tak dlouho, dokud nepochopí, co udělali druhým, když tak postupovali. Takovým lidem je třeba pomáhat, dokud se nacházejí na světě. To nejsou špatní lidé, ale prostě slabí. Slabý neznamená špatný. On jednoduše neumí využívat to, co mu bylo dáno, a špatně se učí. Pomoc přijde jen když je snaha učit se, není-li, pak člověk zůstane sám.

227. Je pravda, že Bible a ostatní religiozní literatura je jen projekce nějakého vyššího světa do vědomí průměrného člověka jako způsob motivace bez objasnění reálného procesu? Je člověk na Zemi schopen pochopit skutečné uspořádání vesmíru?
Bible i jiné staré knihy vám vyprávějí o tom, jaký je váš čas. Lidé to nechápou a snaží se v tom najít něco zásadního. Jen jak to najdou, říkají, že to je Bůh, a modlí se k němu. Prosí tím sami sebe.
„Vyšší svět“, to jsou také lidé, ale „potom“. To, co nazývají vyšším světem, tím není, ale je to svět, který byl dříve než Země, nebo především to. Pochopit, že je to jedno a totéž, není lidem v současnosti téměř možné, protože jejich poznání spí a je rozděleno. Lidé sami sebe dělí na vyšší a nižší a totéž pak vidí v zrcadle světa. Vidí tam sami sebe, ale nechápou to.
Aby bylo pochopeno, že vše je jedno, je nutné spojit minulé a budoucí v současném. Tehdy uvidíte, že žijete v takovém světě, o jakém se mnohým jen snilo. To bude Odhalení. Pokud v to uvěříte a přijmete to, taková doba už zůstane navždy. Potřebujete projít třemi stupni a ze třetího se podívat na vesmír. Všechny ostatní stupně nejsou určeny pro člověka.

228. Co je to čára osudu? Odkud se bere na ruku člověka? Existují předurčení osudu několika lidí, kteří musí vyplnit společné poslání? Co se stane, když lidé tomuto poslání vzdorují?
Linie života vzniká, když člověk přichází na svět. Ukazuje směřování, které je člověku dáno. Toto směřování ukazuje na jádro člověka a odlišuje ho od druhých. Stačí ukázat dlaň, abyste o sobě druhému vyprávěli. Ale vím, že na policii z nějakého důvodu berou jen otisk palce… Osud nebo program života je definován s narozením a nemůže být změněn. Přidělený osud znamená, že u takového člověka je velmi malá možnost ještě změnit cestu k dosažení jeho životního cíle. Jestli má být člověk svázán s mnohými lidmi, to se také ukazuje, ale jen zřídka se to projevuje jako předurčení už na začátku. K tomu nedochází proto, že takovému člověku je třeba se zpočátku připravit. Ale ti, kteří jsou jeho vrstevníky, budou vidět, že je neobyčejný.
Jestliže se člověk odkloní od svého úkolu, jeho směřování se změní. Může se změnit velmi silně a zabránit mu odejít předčasně. Nebo to může být obráceně: člověku zabrání udělat to, co je třeba, protože v tomto životě si nemůže vybírat, neboť jeho předchozí volby byly neúspěšné, a on se tomu nenaučil.

229. Proč některé země Změna ovlivní více a některé méně, na čem to záleží?
Závisí to na tocích, které na Zemi existují. Tyto toky se musí změnit. Nejsilnější toky budou na souřadnicích 25.19 sev. šířky 28.19 vých. délky a na 23.08-8.01 části Země tak, aby odpovídaly tomu, co se brzy objeví. K tomu je třeba nových podmínek a ty se vytvoří. Státy postupně ztratí svůj smysl. Potom budou existovat celkem tři státy pak a z nich se zformuje jeden. Lidé přestanou věnovat pozornost tomu, kde kdo žije. Budou moci cestovat, kam chtějí, protože jich bude málo.

230. Nyní je doba velkého půstu pro pravoslavné. Předpokládá se, že tato doba vede k duchovnímu rozvoji člověka (protože v tu dobu ti, kdo dodržují půst, čtou kající modlitby, konají dobré skutky atd.) Myslíš, že dodržováním pravidla velkého půstu se zlepší duchovno?
Ano, změnit energii ducha je v době půstu možné. Proto se také dodržuje. Doba půstu připadá na období každoroční změny energie Země. Někteří se umí na ni přeorientovat i bez půstu, ale pro jiné je nutný. A někteří při dodržování půstu dokonce onemocní. To je také přepojení, pouze silnější. Když čtete modlitby, zvuk vašeho těla se stává silnějším a hledá sobě rovné. Když se takový zvuk nablízku nachází, vzniká čistá odezva. Ta může růst. Čistá odezva z vás odebírá to, co znít nemůže a je ve vás chybné.

231. První předpověděl brzký konec první světové války, druhý předpověděl rozpoutání druhé světové války, a konečně třetí obsahoval varování před zbraní neslýchaně ničivé síly, která způsobí podivný, velmi jasný záblesk. Zápisky Lucie o varováních Boha (Fatimské proroctví, pozn. překl.) nikdy nebyly zveřejněny, zůstaly spolehlivě ukryté v hlubokých sklepích v srdci Vatikánu.
S dětmi v roce 1917 nehovořila Panna Maria. To byl pouze obraz, aby se děti nelekly. Bylo potřeba je zaujmout a přesvědčit, a nejen je, ale i dospělé.
To, co bylo lidem předáno, mělo změnit jejich běh vývoje, urychlit jej. Vatikán se zachoval správně, když tyto informace skryl. Takové znalosti nelze lidem dávat předčasně. Ti, kteří je předávali, porušili zákon. Lidé museli projít tím, čím prošli, jinak by jejich poznání nepřineslo prožitek, který dostali. To, co lidé dostali, není pro ně podle jejich názoru vždy příjemné a dobré, ale je to jejich skutek. Tyto skutky lidé zamýšlejí a uskutečňují sami. Je třeba uskutečňovat to, co se ti líbí, a to, co chápeš.

232. Brzo bude léto, doba prázdnin a dovolených. Zdá se mi, že na Zemi je hodně míst, která je dobré navštívit kvůli jejich zvláštnosti. Říká se, že místo, kde se narodil, člověka podmiňuje. Tak se říká, že Krym je místo spojení nebe a země. Podobně na tom je mnoho jiných míst. Myslíš, že je oprávněné se domnívat, že na Zemi jsou dobrá a špatná místa? Je možné je na mapě najít pomocí biolokace (kyvadla)? Které místo na světě pokládáš za velmi dobré?
Na Zemi jsou významná místa. Na nich je člověku vždy dobře. Je to v Austrálii 28.36--13.04. Krym je také dobré místo, ale blíž k východu. Tam, kde se spolují moře a země, spojuje se i jejich nálada. Tato spojení jsou vždy správná. Kdykoliv se nacházíš v místech takových spojení, stávají se správnými i tvoje vlastní spojení. Proto se mnohým líbí jezdit k moři a odpočívat tam. Dobrá místa pro oddych se nacházejí různě. Když to zkoušíte dělat s pomocí kyvadla, pak na toto místo odesíláte svou myslí část sebe samého. Potom, když se ona část vrátí, působí na ruku a ta ukáže výsledek. Je možné se obejít i bez kyvadla a prostě odeslat část sebe sama tam, kam je třeba, a snažit se uvidět a procítit to, kde se ocitla.Tam by měly být čisté barvy a pocity lehkosti.

233. Co si myslíš o Sai Babovi?
Sai Baba je moudrý člověk. Vypráví lidem o základních zákonech světa, kde žijí, stará se, aby pochopili to, jak tyto zákony hledat a jak je dodržovat. Ale zabývá se pouze vaším světem. Z nějakého důvodu se snaží být učitelem více než je nutné.

234. Je pravda, že v procesu Změny proběhnou neobvyklé události v historii kosmu: přestoupíme přes „oktávy“ vesmíru? A kam půjdeme potom, to nikdo nezná?
Proběhne přechod na jiný „tón“. Vše bude znít nově. Bude to jako pěkná hudba, kde všichni hrají správně a nikdo nechybuje. Ti, kdo dělají chyby, zůstanou se učit.

235. Pomáhá ti Elfhi při formulování informace už při jejím příchodu, anebo informace přichází k tobě sama od sebe?
Informace přichází ke mně sama. Elfhi mi pouze objasňuje to, co je těžko pochopitelné. Někdy to zvládám sám pochopit rychleji.

236. Řekni, Sašo, jak k tobě přichází pochopení toho, zda platí to či jiné?
Je to jako puzzle. Zpočátku se ukáže celkový obrázek a potom se rozsype na kousky. Tyto části se připojují jedna k druhé jen tehdy, když si vzpomenu, jak se spojují mezi sebou dvě i více částí. Když to nepochopím a obrázek se znova neobjeví, zapomenu to. Ve skutečnosti se ne vždy informace předává jako obrázek. Mohou to být slova. Slova mohou vysvětlovat nebo kreslit. Přicházejí tehdy, když se položí otázka. Není třeba hledat odpověď, důležité je správně položit otázku.

237. Jsou taková mimořádná proroctví o záblesku záření, o tom, že lidé uprchnou žít pod zem a změní strukturu organizmu na křemičitoorganickou. Nakolik je tato informace přesná a nakolik jí věříš ty?
To nejsou proroctví. To jsou znalosti. Existují nejen ve slovech, ale i ve tvaru. Tento tvar se nachází v podmíněné budoucnosti pro lidi, ale čas zde nemá smysl. Smysl má to, čím se lidé stanou ve svém rozvoji. Nynější rozvoj je k tomu vede. Kromě budoucnosti se tato znalost nachází ještě v minulosti. To znamená, že pohyb k takovému tvaru začal mnohem dřív, než si myslíte. A začali ho lidé.

238. Informace o budoucnosti je ve skutečnosti od nás nám nebo to je nápověda odtud z budoucnosti? Od nás samých sobě nebo od někoho, kdo je víc než my? A pokud informace přijde, je to šance něco změnit nebo naopak - šance uvidět na vlastní oči nevyhnutelné?
Informace o budoucnosti byla vždy lidem vlastní, protože vesmír se vyvíjí ne po linii, ale v kruhu. Když se podíváte najednou ze všech stran, změní se v kouli. V této kouli nemá smysl vést linie, protože koule je vždy uzavře do kruhů. Žijíce v kouli se domníváte, že žijete na ní. Je to směšné, protože pak kouliček vzniká velmi mnoho, úplně jako o některých svátcích. Je tam taková mašinka, která neustále vypouští balónky a děti je rády chytají. A balónky září všemi barvami duhy, díky nimž jsou krásné. Vaše balónky jsou také krásné, ale nemá smysl je nafukovat. Když nafouknete svůj balónek, jen napodobí kopii zeměkoule, která už je. Pokud nafukujete balónky, pak je musíte umět i chytat. Děti to dělat umějí a dospělí jim za to nadávají. Prasklý balónek, to je nápověda od Velké koule.
Když chytáte svůj balónek, nechá vás uvidět to, co předtím zakrýval. Je-li váš balónek vždy s vámi na nitce, můžete uletět spolu s ním, je-li lehký. Tehdy se ale může stát, že budete také klesat a to může být velmi bolestné. Lidé nemohou létat na vzdušných balóncích, ačkoliv velmi rádi létají na vzdušných balónech. Mně se vzdušné balóny velmi líbí... Jsou takové velké a jasně pomalované, že se někdy i mně samotnému chce na nich uletět.

239. V roce 2003 se mě najednou zmocnilo jakési osvícení, prostě v jeden moment jsem pochopil a uviděl budoucí změny. Od té doby mě něco táhne a tlačí, z čehož jsem pochopil, že se mám připravit na život po Změně. A cítím, jaký je to cíl, ale nemohu dosáhnout na jeho smysl, mám sice jasné, ale jen útržky z minulého a budoucího života a poznání. Sašo, můžeš mi říci, zda je hodně takových lidí, a co v takovém případě dělat, proč tu jsou?
To, co jste popsal, se děje lidem, kteří tuší události ve vesmíru, a to nejen v budoucnosti. Takových lidí není mnoho, ale brzo jich bude více. V poměru k ostatním jich však stejně bude málo - 1 : 3158. Jestliže budete mluvit o tom, co se blíží, s těmi, kdo nechápou, budou vás pokládat za hlupáky a jako k hlupákům se k vám budou chovat. V tomto případě bude zlé to, že nebudete moci dát informaci všem lidem, a ona bude potřebná.
To, co vy cítíte jako cíl, projeví se o něco později: poté, co pochopíte, co jste přijali. Bude třeba žít život obyčejných lidí, starat se o pochopení toho, co se děje ve světě, a to nejen skrze noviny a televizi, ale také z rozhovorů a změn v přírodě. Musíte se dívat, přemýšlet a chápat sami, někdy s pomocí knih. Je třeba porozumět, proč takové změny přicházejí, z čeho vznikají a k čemu vedou. Musíte se naučit sbírat různé modely od tvůrce, který tu byl před vámi. Tyto modely mohou být správnými i nesprávnými. Je-li model nesprávný, sám sebe zničí. Učte se hovořit s lidmi jako vy na dálku.

240. Existují ve skutečnosti andělé strážní?
Ano. Jsou vždy s vámi.

14. 3. 2012

-pokračování-

Preklad: Vlabi

Zdroj: http://orgo-net.blogspot.sk/


Súvisiace:

Indigové deti - POSLANIE (RU)
http://www.cez-okno.net/clanok/deti/indigove-deti-poslanie-ru


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

november 22, 2012 10:45 dopoludnia

 

 

Top