Obrázok používateľa CEZ OKNO
Indigový chlapec Saša o změnách na Zemi 6

Milý Orgonete, máte-li ještě zájem, posílám další překlady. Ráda bych však reagovala na diskuze těmito poznámkami:
1. Text není channelingem, ale jsou to otázky kladené a zodpovídané na internetovém fóru.
2. Země byla v průběhu věků osídlena celou řadou humanoidních civilizací, které se navíc mezi sebou křížily. Pokud Saša mluví o původu lidstva, odpovídá zcela v intencích tázajícího – tedy zmiňuje-li výsadek lidí dnešního typu (rasa Adam Kadmon) před 12 tisíci lety, je to patrně výsadek uskutečněný po kataklyzmatu spojeném se zánikem Atlantidy, kdy bylo třeba posílit zdecimované osídlení Země; zní-li dotaz na „древние люди“, hovoří o „starověkých lidech“; mluví-li se o Sumerech, pak říká, že to jsou „ti, kteří pomáhali Tvůrcům studovat vývoj lidstva“, to logicky znamená, že Sumerové nebyli lidmi naší rasy.

Na těchto příkladech chci vyvrátit pocit některých diskutujících, že ten „hošík“ říká pokaždé něco jiného - on pokaždé mluví o jiné rase. (Bližší informace o historii osídlení Země podávají např. Védy nebo Kniha Dhyanů, uložená v tibetských klášterech Bonn-po; velmi podrobně o tom pak píše ve svých knihách Ivo Wiesner)
3. Nabyla jsem dojmu, že celý rozhovor byl dodatečně upraven tak, že jednotlivé otázky jsou uspořádány do tématických celků, a tak se stalo, že někde byla narušena jejich logická návaznost. Proto ten pocit chaotičnosti, který mnozí zaznamenali.
4. Text je podán velmi jednoduchou až lakonickou dětskou mluvou, což je silný protiklad k dnes bujícímu ezokrasořečnění, které čtenářům vše řádně „předžvejká“ a pak to do něj opakovaně nahustí. Nad každou Sašovou větou je tedy nutné přemýšlet vlastní hlavou, možná pak rozkryjete daleko víc, než tušíte…
Vlabi

Pozn. Orgonet: Vlabi má úplnou pravdu.
Pokud vím z hledání na netu, rozhovor byl sbírán po nějakou dobu (od r. 2006) a snad i z různých fór, na ruském netu je několik verzí a tahle je zřejmě souhrnná.

(Piata časť: http://www.cez-okno.net/clanok/deti/indigovy-chlapec-sasa-o-zmenach-na-z...)


121. Jak se chránit před nechtěným kontaktem, ať už je to s mimozemskou civilizací nebo astrální bytostí?
Nelze souhlasit s komunikací, pokud jí nerozumíte. Každému rozhovoru je třeba rozumět. Rozhovor by neměl být bolestivý nebo nepříjemný. Ti, kdo s vámi komunikují, vědí víc než vy, a tak mají odpovědnost vůči vám. Není možné dělat něco, čemu nerozumíte. Pokud budete vyzváni dát energii něčemu, čemu nerozumíte, nedávejte ji. Musí vám říct pouze pravdu. K tomu stačí se zeptat.

122. Ukládá Bůh (obraz, k napodobení něhož byly vytvořeny jeho „dětmi“ světy, duchové i všechny „věci“) jakákoliv ohraničení života ve světě jím vytvořeném? Pokud si myslíš, že ano, jaká a proč?
Neexistují žádná omezení a nikdy nebyla. Všechna zpodobení toho, co nás vytvořilo, jsme my sami. Všechno, co dělají lidé, představuje myšlenky těch, kteří je vytvořili. Tak Tvůrci mohou vidět chyby i dobré stránky ve svých myšlenkách. Pokud ponecháte jen dobré myšlenky, rychle ztrácejí sílu a zanikají. Žádná myšlenka nikomu nepatří a může zmizet. Dobré i špatné myšlenky jsou silné. Ale takové jsou jen pro lidi. Myšlenky nelze rozdělit na dobré a špatné. V myšlenkách těch, kdo vytvořili lidi, nikdy nebylo nic špatného. Jen ne vše, co je vytvořeno, se lidem líbí. Ne všechno taky chápou. To také vede k rozdílu v myšlení.

123. Významem vtělení je projít některá „poučení" a aktualizovat zkušenosti podstaty (Ducha). Je oprávněn sám Duch-žák si určit lekci, nebo ho mohou opravit jen jeho „učitelé"? Je možná situace, že učitel hodnotí neobjektivně a neposkytuje poučení, která vyučováný potřebuje? Schválně, proti vůli jeho nebo někoho jiného.
Pokud učitel udělá chybu, neměl by už učit. Bude převeden mezi studenty. Každý omyl učitele narušuje pořádek ve světě. Člověk si může vybrat jen to, jak využije čas učení. Na lekci být musí. Pokud dotyčný bude chodit za školu, bude muset žít znova. Učitel pomáhá člověku život studovat, ale nikdy nedělá nic za něj. Učitel dává pouze ty lekce, které se dát musí. Všechno ostatní nabízejí duchové, kteří jsou ve vaší blízkosti. Jejich úkolem není učit, ale použít vaše znalosti, protože oni sami znalosti získat nechtějí.

124. Je pravdou, že nyní všichni (indigo i křišťálové děti) čekají na nějaký signál z kterékoliv strany, aby se aktivizovali k nejdůležitějšímu cíli na planetě...?
Ano. Takový signál přijde, ale ne teď. Všimnete si, co se změní. Nepřinese to lidem újmu.

125. Podle některých zpráv je zřejmé, že po všech těch změnách na planetě Zemi prostě nebude možné žít, a lidi, kteří zůstanou naživu, vyzvednou mimozemské lodě vyšších vědomí.... Teprve po nějaké době lidi pošlou zpátky na planetu, samozřejmě podle jejich vlastní volby. Je to pravda?
O všech změnách na Zemi všichni ti, kteří žijí v blízkosti, vědí. Oni nemusí létat po událostech a zachrňovat přeživší. Mohou to udělat dřív. Přijedou ti, kteří žijí za předělem. Neznají přesný čas a opozdí se. Lidé v jejich světě žít nemohou, ale mohou jim být poskytnuty umělé sféry. Budou malé a rychle se stanou nudnými. Budou-li se lidé chtít vrátit, budou muset změnit organizmus.

126. Kde ty budeš žít v příštích 5ti letech? Máš přátele, kamarády v jiných zemích?
Budu žít v Rusku. Je to dobrá země, i když se v ní někdy lidem žije těžko. Ale potíže existují i v jiných zemích. Já můžu mluvit s přáteli na všech kontinentech Země. Telefon ani internet k tomu nepotřebujeme. Slyšíme prostě hlasy. Tady na fóru mluvím jen já, protože tato zkouška se provádí poprvé.

127. Co je to lidská podstata, mohou mít některé fragmenty podstaty žijící v jiných světech vliv na ostatní části? Je možné se chránit před tímto vlivem, a pokud je to možné, pak jakým způsobem? Jak je energie podstaty přerozdělena mezi fragmenty a jaké problémy mohou nastat v tomto ohledu? Může jeden fragment podstaty nést následky způsobené činností jiného a co dělat v takových případech?
Lidská podstata je seskupení jednoho nebo více fragmentů projekce myšlenky vytvářejícího. Lidská podstata je podmíněna. To, co vidíte každý den jako člověka, nejeví se jím v plném rozsahu. Člověk žije najednou v několika světech. Tyto světy se mohou od sebe navzájem lišit. Ve všech případech však existuje spojení. Toto spojení je odlišné od ostatních signálů. Tak se člověk může o sobě dozvídat v různých světech. Pokud se někdo chce seznámit, odešle svůj fragment do druhého. Tyto fragmenty se spojí. V této souvislosti je důležité vědět, že ty a on jeden jste. Taková seznámení jsou nutná pro rychlejší poznání života, ale nejen jeho. Pokud se nechcete seznámit, pak stačí nic nedělat. Vaše přání je prvořadé. Jestliže projevíte zájem, seznámení se uskuteční. Pro mnohé je velmi zajímavé, co se stane, takže se seznamují s těmi, kteří jim často brání porozumět světu. Důvodem je, že takováto seznámení jsou velmi snadná. Můžete kolem projít slovy, skutky, pocity – je to jedno a totéž. Energie podstaty se rozděluje na fragmenty různými způsoby, ale existují společné hodnoty: 1 - 13 fragmentů 15 %, 14 - 18 19 %, 19 - 24 11 %, 25 - 26 1 %, od 27 do 34 30 %, 35 - 76 19 %, 76 až 1014 5 %. S 1014 po 1100 1 % i méně. Pak začíná devastace podstaty. Všechny uvedené hodnoty by neměly být nižší. Pokud jdou dolů, pak člověk zemře. Jsou-li vyšší, pak nebude schopen pochopit a bude se muset znovu narodit.
Tyto fragmenty na sebe mohou působit ne více než 1,5 %. Vyšší expozice člověka zabije. Osoba může při expozici použít pouze 10 % své energie. Zároveň může být ovlivněna 10 % energie jiných. K dispozici bude 100 akcí. Toto číslo se používá v matematice. Pokud na vás působí silněji, chtějí vám ublížit. Aby k tomu nedošlo, podělte se o energii s druhými fragmenty. Lidé umírají rychleji, když se neumí podělit. Pokud nevíte, jak sdílet, můžete požádat o radu. V otázce oslovte ty fragmenty, které se staly příliš velké. Stane-li se, že onemocníte, pak v žádném případě nesdílejte. V takovém okamžiku to, co sdílíte, je příliš slabé a může to oslabit ostatní.

128. Co představuje anděl strážný, ​​jak funguje?
Anděl strážný je váš učitel. Důvěřujte mu. On o vás ví všechno. Je to pomocník Tvůrců. Pokud ho nepotřebujete, zmizí a nebude se připomínat, ale pomoc bude pokračovat. Nikdy se vám nemísí do života, proto ho neproste, aby udělal něco za vás. Odpovědi anděla strážného jsou vždy pravdivé.

129. Jaké mimozemské civilizace znáš, jaké jsou jejich cíle, pokud jde o Zemi, před kterými je třeba být opatrný, které z nich pomáhají lidem?
Znám mnoho přátel, ale nikdo lidem nepomáhá. Proto je nelze rozdělit na nebezpečné a bezpečné. Vždy zadávejte přesné a správné otázky a poslouchejte odpovědi v hlavě. Nebezpeční jsou ti, se kterými se budete cítit špatně. V tomto případě odmítejte komunikovat. Cíle mají různé, stejně jako vy. Každý z nich se nachází v blízkosti nebo daleko od vás. Sousedé - Mars (strach), Venuše, Saturn. Špatně se k lidem chovají na Marsu a Neptunu.

130. A jak se kontaktovat se svými učiteli?
Jste s nimi v kontaktu neustále. Lidé si toho nejsou vždy vědomi a věří, že kontakt je přerušen. Mnohé z otázek, které pokládáte, mohou zodpovědět samotní lidé, protože vaši učitelé vás obrací k nim. Jejich odpověď je rovná odpovědi učitele. Učitel také neví všechno. Pokud neví, přeposílá váš dotaz druhým. Odpověď od nich přichází přes něj. Chcete-li komunikovat, je třeba klást přesné a správné otázky. Nebude vám odpovídat na otázky o tom, jak je třeba žít.

131. Odkud znáš odpovědi na všechny otázky a kdo ti může zakázat odpovědět na ty choulostivé nebo „nesprávné“?
Znám odpovědi proto, že vy znáte otázky. Některé z těchto odpovědí nepotřebuji, a jsou převedeny na vás. Znát odpověď je jednoduché, protože odpověď je vždy k dispozici. Ale moje odpověď je pro vás vždy neúplná, protože ji budete muset plně pochopit sami. Pokud otázka je pro mě příliš těžká, jsem varován, a odmítnu odpovědět. Jestliže to za mě dělají jiní, svědčí to o tom, že špatně chápu, co dělat. Dostat odpovědi pak není dovoleno. Zadržují je do té chvíle, kdy je bude možno pochopit. Nemůžete jen čekat na odpověď. Musíte na ni dávat pozor. Přitom je možné změnit otázku.

132. Jaká hudba se ti líbí?
Líbí se mi různá hudbu. Je taková, o níž můžu mluvit s dětmi, a je i takové, které nerozumí. Hovořím s nimi o takové hudbě, která se líbí většině z nich. Mně se líbí krásná instrumentální hudba a hudba, kterou hrají na syntezátor.

133. Jaké máš sny? Létáš často?
Létám někdy. Je to skvělé! Moc se mi to líbí! To by bylo – létat ve skutečnosti! Přál bych si, abychom nezapomněli létat.

134. Jaké máš další schopnosti? Pocity? Existují různé možnosti? Na rozdíl od ostatních? A jak se to můžeme naučit? No, alespoň zkusit... je nějaká možnost?
Když mluvíme o schopnostech, nevím, co na to říct. Existuje jich mnoho. Pocity mám také různé. Zvláštních schopností není mnoho, ale nějaké jsou. Hovořit o všech by trvalo dlouho. Všechny schopnosti by měly být použity pouze tehdy, když jsou zapotřebí a nepředstavují nebezpečí pro lidi. Nemůžete jimi lidi strašit a udivovat je. Bylo by to jako v cirkuse, když vystupují krotitelé se zvířaty. Ale při tom víte, že je nepravděpodobné, aby vyšli z klece. Pokud chcete například mluvit s ostatními na dálku, pak potřebujete pochopit, jak se posílá otázka a jak se přijímá odpověď. Pomocí barev a tvarů. Přemýšlíte o nich sami. Pak následují slova a čísla. Rozdělíte je na otázky a odpovědi. Je to jako v počítači. Měli byste pochopit, že tyto otázky a odpovědi nejsou jen pro vás, jsou spojeny se světem, ve kterém žijete. Pokud vám neodpovídají, pak žádáte příliš mnoho. Jestli vám to předají a vy nebudete vědět, co s tím dělat, prostě to zmizí.

135. Jak se ti líbí na tomto fóru a na internetu obecně?
Mám zájem o komunikaci s lidmi, kteří jsou starší než já. Jen tak se s nimi bavit o životě. Ale obvykle se najednou začnou nějak dívat stranou a snaží se rychle zmlknout. A někdy začnou mluvit o nějakém nesmyslu, aby změnili rozhovor. Internet byl vámi vytvořen jako zemské pole informací. Ale zemské pole je schopené se držet v pořádku, internet však ne. Vše, co je na internetu, je odraz mysli lidí, který se připravuje stát skutečností. Internet může učit různým věcem, ale záleží na vás, jak tyto poznatky aplikujete. Můžete jimi ublížit, stejně jako být ostatním přínosem. Internet je třeba rozvíjet a dát jej k dispozici všem zdarma. Nelze vyměňovat nápady za peníze. Internet vás dovede k poznání, jak si vyměňovat myšlenky bez něj. Kvůli tomu byl také vytvořen.

136. Mnoho-li lidí na Zemi přišlo na konec lekce a kde je takových lidí nejvíce?
To není jasné. Každý člověk končí svou lekci v určenou dobu. Pokud máte na mysli narození na Zemi, tak takových je mnoho.

137. Jaké to jsou 4 směry, které mohou nastat?
To nebude sděleno.

138. Kolik typů lidí bylo vytvořeno? Jaké?
Typy lidí:
egregory - 2,5 %,
kurátoři 5,4 – 8 %
provádějící 92 – 94,6 %.
Na Zemi existuje typ vztahů, který není nikde jinde. Lidé zde žijí nesprávně. Tak to musí být podle plánu těch, kteří vytvořili život. Klam je v tom, že provádějící důvěřují egregorům a umožňují jim spravovat provádějící. Nemělo by to tak být, ale lidé s tím souhlasí. První dva typy se mají změnit a zmizí, pak bude úkol Země řešen na 2,7 %. Lidé nejsou první. Existovaly i jiné druhy života. Lidé nejsou na Zemi dlouho.

139. Země se přesune na oběžnou dráhu blíže k Slunci a gravitace a záření se zvýší?
Ano. Poměr orbitálních stupňů pohybu bude 1: 4. Intenzita protonů: 2,8 z existujícího. Cirkulace gravitace - 5,4 od 100 zemského magnetického pole. Přísluní - 1,4 AU, aphelion - 0,7 AU. Protonový útok - ne méně než přes 2 periody poloviny Slunce = 16 standardních období.

140. Tehdy Mercur spadne do Slunce? To může způsobit vážný pulz!
Blesk bude zanedbatelný. Protonový útok se zvýší jen 2,1 krát. Měli byste si dělat větší starosti o Saturn. Jeho pole je silně oslabené. Nebude-li Saturnu, planetární pohyb, ve kterém je zapojen, bude porušen.

14. 3. 2012

-pokračování-

Preklad: Vlabi

Zdroj: http://orgo-net.blogspot.sk/


Súvisiace:

Indigové deti - POSLANIE (RU)
http://www.cez-okno.net/clanok/deti/indigove-deti-poslanie-ru


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

november 05, 2012 21:06 popoludní

 

 

Top