Obrázok používateľa CEZ OKNO
Indigový chlapec Saša o změnách na Zemi 8

161. Co je „třetí oko“?
Třetí oko, to je vnitřní vidění člověka. Má ho od narození. Je jím možné vidět nejen silné zdroje světla, ale také slabé (a velmi slabé).

162. Jak se dá otevřít?
Musíte pochopit, že člověk, to není jediný stav, ve kterém se nacházíte.

163. Řekni nám něco o tom, co je víc než láska. Má to něco společného s tím, co lidé nazývají Bohem? Proč, když to lidé pocítí, už nemohou žít v pokoji?
To, co je víc než láska, není svět ani prostor. Pouze na ně dohlíží a pečuje o ně. My všichni jsme pro ně jako děti. Každého je třeba nakrmit, musí se učit a vyrůst. Tyto tři hlavní koncepty všichni známe. Toto se nám předává každý den. Máme rádi to, co nám dají prostě tak, ačkoliv vše je na světě uspořádané právě naopak (alespoň u lidí). Za to od nás nežádají nic na oplátku, a to znamená, že naši lásku nepotřebují. Jen ji sledují, protože vědí, jak ji vytvořit. Nemůžu říct víc, protože to nemohu vyjádřit. Mohu jen říci, že tam je láska, která k nám přichází, velmi silná, a může se na ni zemřít předčasně. Když ji pocítíš – najednou pochopíš, co v životě děláš. Tato láska je do našich životů distribuována po troškách. A my jsme částí této lásky. My jsme z ní.

164. Prosím, můžeš nám říci, co bys nám chtěl sdělit ty?
Chci říct, že dospělí se stali podivnými: jsou rozptýlení a uspěchaní. Můj táta zapomíná, co řekl včera, a máma se na všechno ptá dvakrát nebo třikrát. A ještě - zdá se mi, že dospělým se něco stalo: tváře, které vidím, jsou rozčílené, unavené nebo apatické. Dokonce se stalo, že naše učitelka začala méně kontrolovat úkoly v matematice, a před tím to bylo velmi časté.
Budete stále více unavení. Souvisí to s místem, ke kterému se Země přibližuje. Je to samotné úpatí kopce, od kterého se začne další stoupání. V nejnižším bodě se vše zastaví, ale ne ve skutečnosti. Ve skutečnosti se všechno změní. Zpět do kopce nemohou stoupat všichni. To bude také skutečné. Záleží na tom, co lidé nazývají „duchovností“.
Ti, kteří vládnou světu, se budou snažit, aby lidé co nejméně rozuměli. Je to spojeno s tím, jak se učí ve škole a na univerzitě. Pomáhají jim v tom televize, rádio a počítačové hry. Ti, kteří byli vyškoleni, provedou to, co se naučili. To přinese zkázu. Na Zemi bude válka, aby bylo možné žít. Lidé se na tuto válku připravují. My se na tom podílet nebudeme. Lidé se budou navzájem zabíjel pro nic za nic. Pokud by byli schopni rozmlouvat o trochu lépe, bylo by to jiné. Teď je to téměř nemožné.
Přestaňte se snažit bojovat a pokuste se začít chápat, jak spolu komunikují planety ve sluneční soustavě, co je to Slunce a v jaké přetížení vstupuje. Byly vám zanechány poznatky, které je nutné použít. Získat znalosti je velmi jednoduché: musíte položit jednoduchou a jasnou otázku. Nesmí se však týkat peněz a osobního prospěchu.

165. Odkud se berou a přicházejí „mladé duše“?
Mladé duše přicházejí z nově vytvořených genetických pouzder. Přicházejí zvenčí (z oblasti za Předělem, pozn. překl.). Mladé duše jsou nutné pro podporu chápání toho, co už dělají ostatní. Mladé duše mají stejná práva se starými, ale tyto pojmy nejsou přesné - duše nemají věk, mají potenciál, znalosti, které přijímají. Všichni se učí různou rychlostí. Není vždy nutné se oddělit, aby bylo možné se narodit.

166. Je pravda, že emoce, pocity, prožitky, radost lidí na planetě Zemi jsou zdrojem „potravy“ pro bohy?
Se zlepšením světlých vibrací člověka se zlepšuje i zdroj energie ze Země do kosmu.
V kosmu se krmí jen ti, kdo jsou jako lidé. Ostatní si vyměňují mezi sebou. Vyměňovat si je možné pouze předáním části sebe a získáním části druhého. Dokonce i lidé to mohou dělat, ale špatně to chápou. Každý člověk má možnost takto přijímat a dávat. Když Tvůrci byli sami, sdíleli svou část s obklopujícím je Univerzem a dostali v odpověď také část (poznání). Taková výměna je pravidlem ve světě, kde my žijeme. Ti, kteří se snaží nechávat si vše pouze pro sebe, postupují špatně, protože brzy prasknou. A to pořádně. Bohové nejsou a nikdy nebyli. Bohy si vymysleli lidé. V knihách, ve kterých se píše o bozích, hovoří myšlenky lidí, kteří bohy viděli jako sobě podobné, ale daleko inteligentnější. To, na co se ptáš, je podobné počítači. Pouze monitor a klávesnice si neustále mění místa ve světech Stvořitelů a člověka.

167. Je pravda, že Země je jen experiment, kam se posílá k osídlení, kde strádají, radují se, učí se?
Tvrzení, že Země je experiment, není kompletní. Pouze třetina je v experimentu a zbytek žije svůj život. Rozměry neexistují. Je to jen vlastnost lidského vidění. Pouze takové oko jako lidské může vidět rozměr. Podobným způsobem funguje vidění jiných tvorů. Každý vidí to, co je mu dáno vidět k plnění jeho úkolů.

168. Napsal jsi na začátku, že až „vědoucí“ uvidí záblesk světla, bude to signál. K čemu tento signál, když „vědí“? Co pro ně může opravdu znamenat? Mohl by to být signál k referenčnímu bodu, odpočtu?
To je signál - referenční bod. V tento okamžik budou procesy na Zemi končit. Není nic, co by se dělo samo od sebe. Planeta Země, to je kosmické zařízení. Signálem nebude záblesk světla. Tento signál obyčejní lidé neuvidí, protože to nebudou potřebovat. Indigo je malá část uprostřed „vědoucích“, kterých také není mnoho. Tato část představuje z celkové populace 0.0008456 %. Řízení planety probíhá bez vědomí jejích obyvatel. Tak se vždy dělo a vždy dít bude. Pokud to lidé pochopí, přestanou Zemi považovat za svůj domov. A jiný domov nemají. Kosmos je k člověku nepřátelský a lhostejný.

169. Vidíš auru? A jak silně ji vidíš?
O auře jsem se zmínil o něco dříve. To je světlo, které přichází od člověka. Všechno na světě svítí. Člověk se skládá ze světla, ale jeho oko je uspořádáno tak, že vidí jen základní formy světla jako tělo. Pokud vidíte tečky světla, jsou to nejjasnější části ostatních částí lidského světla.

170. Existuje mnoho zdrojů, které říkají, že to bude přechod do jiné dimenze a všichni z nás potom budeme v pořádku, ale ty nám slibuješ div ne pekelné Slunce atd. Znamená to, že všichni ostatní lžou, a ty jediný mluvíš pravdu? Co k tomu můžeš říci?
Neslibuji nic. Já říkám jen to, co vidí ti, kteří vám toto předávají. Existuje mnoho možností událostí. Nyní se stává silnou volba, kdy na Zemi proběhnou významné změny. Důvodem je to, že lidé se přestali rozvíjet a začali ničit svůj svět. Stát se ničitelem svého světa, neplnit svůj životní úkol, je hloupé. Hloupost není na světě potřeba.

171. Kde, Sašo, „čerpáš“ informace pro odpovědi na otázky? Co je jejich zdrojem? Kdo/co je za tím? Koneckonců, každé „poznání“ je stejně subjektivní, ne?
Moje zdroje jsou pokaždé jiné, vše závisí na otázce, kterou mi položíte. U mě funguje pochopení Zdrojů. Když vám řeknu o bodu přenosu, nebudete tomu rozumět, protože neznáte všechno. To nejsou živé bytosti. To je stav mysli ve světě. Důležitý není zdroj, ale jak s ním mluvíte. Brzy pochopíte, že místo ve světě nemá žádný význam. Místa vyznačuje pouze člověk.

172. Jaký je nejbližší osud Mongolů v budoucnu mezi dvěma zeměmi, Ruskem a Čínou. A co můžeš říct o Mongolsku.
Mongolsko bude pod správou Číny.

173. Proč mi život tady často způsobuje smutek, a dokonce i zlost? Z nevyhnutelnosti snad?
Jste člověk a máte emoce. Je to prostředek k chápání světa, ve kterém žijete. Chcete být? V tomhle najdete odpovědi pouze sami. Kvůli tomu jste přišel žít.

174. Jaký byl život na Venuši, než se stalo, co/kdo toho byl/o příčinou?
Odůvodnění neobyvatelnosti Venuše je její program života. Totéž čeká Zemi a další skalnaté planety. Principem vývoje sluneční soustavy je přechod z pevného na plyn. Potom nastane změna hmoty.

175. Co je bod „Já-jsem“?
Jsem-Země, svět, ve kterém jste se narodili.

176. Co je to jasnozřivost?
Schopnost porozumět světu bez převodu skrze orgány týkající se těla.

177. Jak se spojit se svým Vyšším Já?
Jste s ním spojeni neustále. Je však třeba se ho naučit slyšet. Začněte s pravdou a srozumitelností.

178. Sašo, co si myslíš, že se stane se Saturnem?
Saturn se bude blížit ke Slunci. Pokud při tom vzroste záření ze Slunce, stane se, že vlny z každého z nich se potkají, vratí se a půjdou zpět k sobě. To je pro vás nejhorší varianta průběhu.
Povaha vlny (překlad Elhfi) Е(экспонента) = -числитель: 123 17 в 10степени + 11 интеграл, верх 34, низ 95 знаменатель: -D квадрат +5 в степени 7 умноженное на К, где К (netroufám si přeložit – pozn.překl.) rychlost protonového větru.
Takový bude vliv gravitačního objektu. Tento vliv se pravidelně objevuje v solárním systému, je jeho součástí. Znalosti lidí o systému, ve kterém žijí, jsou neúplné.

179. Jaká mají lidé práva na Zemi, pokud jde o „vlastnictví“, kdo jim je dal (pokud existuje), a za jakých podmínek?
Lidé nemají na Zemi právo. Země není jejich vlastnictvím. Pojem „vlastnictví“ zde nelze použít. Země je místo pro realizaci možných stavů, které jsou totožné s formou stavu, jakou je Země. Člověk je kopie Země, ačkoli k tomu není doklad.

180. Nedávno jsem četl knihu Drunvalo Milchizedeka „Květ života“. Na konci knihy je praxe vytváření Mer-Ka-Ba, což je něco jako světelné tělo člověka. Z hlediska indigo: je to pro člověka nezbytné, nebo je to nesmysl?Vím o této knize a viděl jsem ji. Ale četl jsem z ní jen trochu. To, co jsem četl, znám. Světelné tělo člověka - to je jeho „jemné“ tělo. U každého má jinou velikost. Stav tohoto těla závisí na duchovnosti a každodenním konání člověka. Každý člověk svítí jiným světlem. Díky tomu se mohou rychle najít a komunikovat. Existují lidé, kterým světlo hasne. Brzy zemřou.

14. 3. 2012

-pokračování-

Preklad: Vlabi

Zdroj: http://orgo-net.blogspot.sk/


Súvisiace:

Indigové deti - POSLANIE (RU)
http://www.cez-okno.net/clanok/deti/indigove-deti-poslanie-ru


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

november 12, 2012 16:57 popoludní

 

 

Top