Obrázok používateľa CEZ OKNO
Indigový chlapec Saša o změnách na Zemi 9

181. Řekni, je možné připojit oddělených deset spirál DNA a jak to udělat?
DNA šroubovice nejsou odpojeny. Nemohou být odpojeny, protože to je jiná paměť, ne jako u člověka. Tento kousek paměti se jen mění a přizpůsobuje tomu, co se děje na Zemi. Pokud lidé chtějí nadále v tomto světě žít, budou muset tyto změny přijmout. Jestliže však budou chtít všechno nechat při starém, nebudou žít dlouho.

Lidé ztratili „víru“. Bez toho budou vždy žádat o vysvětlení, ale nikdy nebudou věřit. Těm, kteří nevěří, bude ve světě těžko. Zůstanou sami a budou postupovat velmi pomalu, protože se budou bát, aby neudělali chybný krok. Když konečně najdou, co je správné, bude to už minulostí, ale lidé se dlouho snaží pamatovat. I z tohoto důvodu jsou nuceni vláčet za sebou „celou skříň“ zbytečných znalostí.

182. Má nynější kometa nějakou souvislost se Zábleskem?
Kometa k záblesku vztah neměla. Na Slunce mají vliv jiné skutečnosti. Bylo vždy spojeno se sluneční soustavou, ale znalosti o tom jsou v čase velmi roztroušené. V pohádkách a mýtech se o tom něco málo vypráví. Brzy bude Slunce ze sebe velmi silně posílat světlo. Lidé na to musí být připraveni.

183. Říkal jsi, že je třeba se naučit používat „životní energii“, mohl bys mi říct, co představuje, jak se naučit ji používat?
Životní energie jsou u každého člověka jiné, ale je jich jen 7 (zřídka 8). Chcete-li tyto proudy použít, musíte se nejprve naučit je vidět, například v barvě. Jejich barvy jsou stejné jako u duhy. Každá má svou vlastní sílu a může vám přinést škodu, stejně jako zdraví. Když si berete barvu pro sebe, musíte si vzít jen tolik, kolik potřebujete, ale ne víc. Pokud máte hodně barvy, musíte jimi podělit, předat ji tam, kde chybí, ale nevyhazujte. Barvy je možné navzájem kombinovat, pak se stáváte větším. U jiných vzniká jiná barva. Pak vás začnou vidět.

184. Jak smýšlíš o náboženství? O modlitbě?
Každá modlitba posiluje to, co je uvnitř člověka. To je pravidlo, které je nutné stále opakovat a které je třeba vždy znát. Ten, kdo nezná tato pravidla, musí dobře rozumět jiným, nebo se je naučit. Bez nich se může nakazit různými nemocemi ducha a zemřít. Taková smrt je dlouhá a těžká. Náboženství a modlitba není jedno a totéž. Sloužit Bohu není třeba, protože on je uvnitř každého z lidí. A sloužit sám sobě je hloupé. Každý prostě musí věrně plnit své povinnosti a ne čekat, až to za něj udělá jiný.

185. Každý člověk má svůj životní program, životní cestu; může během svého života měnit?
Program života člověk změnit nemůže. Ale k životnímu cíli může jít různými cestami.

186. Je pravda, že příbuzní jsou členy téže rodiny duší nebo fragmenty téže podstaty?
Ti, kteří žijí v jedné rodině, ve skutečnosti nejsou rodina. Téměř všichni přicházejí do rodiny z různých míst. Ale rodiče milují všechny děti, protože přišly žít.
Spojení mezi matkou, otcem a dětmi je nejsilnější. Pak mezi bratry nebo sestrami. Pak mezi bratrem a sestrou. Další vztahy jsou slabší. Máma a táta mohou svým dětem rozumět beze slov, ale když vyrostou, přestanou to dělat, protože děti vyprávějí samy o tom, co se s nimi děje.

187. Má většina duchů nyní ztělesněných na Zemi duši, nebo jsou zde – něco jako hosté, stejně jako ti, kteří nyní Zemi pozorují? Jaký mají vztah k „vlastníkům“?
Žijící i pozorovatelé se podílejí na tomtéž životě, který je spojuje přes jejich skutečnost. Úkolem pozorovatelů je najít podobnost, úkolem žijících je podobnosti přijmout, nebo nepřijmout. Pokud problém nebude vyřešen, pozorování i život ztratí smysl a budou zastaveny.

188. Milliony ruských dětí tráví svůj volný čas u počítače, a nejen děti. Na jedné straně je to pochopitelné vzhledem k situaci ve městech - nejsou podmínky k trávení času, není účel, idey, kam jít, kam směřovat?! Nadhoď mi prosím reálný a vznešený cíl pro v tuto chvíli. Řekni, co mám dělat... nebo jen čekat na cokoliv?
Počítač je vytvořen na principu lidského myšlení. Znalosti člověku nedá. Pouze je pomáhá získávat. Každý, kdo sedí u počítače, obdrží ty znalosti, ke kterým směřuje. To může být provedeno rychle, odstraňuje to vzdálenost. Nevšimnete si však, jak běží čas. Internet je postaven na čase. Čas, to je jeho hlavní znak. Když vstoupíte na internet, vstoupíte do času a začnete ho používat. Zeptejte se sami sebe: Jak to děláte? Pokud se čas stane podobný internetu, nebude tam člověka, nevydrží rozum.
Dětem, které si dlouho hrají na počítači, ubírá čas. Ten je jim životem dán, aby plnily svůj úkol. Pokud však zabijí příliš mnoho času, pak se splnění úkolu stává nemožným. Pak se ztratí cíl a člověk může být ovládán. Musíte pochopit, co je třeba dělat a zároveň to učit i děti.
My lidi neřídíme, Ilnure. Všechny myšlenky, idey musí být stvořeny vámi, ne námi. A budete muset sami rozhodovat, co dělat, a ne čekat na příkazy.
Co dnes může udělat libovolný člověk pro Saturn?
Saturn není podřízen lidem. Promiňte.

189. „Když přijde silné světlo, spasí vás pouze země. Její hloubka – od 12 m“. Co to podrobněji znamená?Můžete žít jedině pod zemí. Na povrchu lidé rychle zemřou.

190. V jaké dimenze jsou naši andělé a jejich asistenti?
Dimenze pro ně není důležitá. Oni nepatří do rozměrů a jsou kurátory lidí.

191. Pomáhá hora Kajlas a jiné starověké komplexy? Jak a čím?Hora - ne, některé další body - ano.

192. Jaký je smysl pobytu (obrovského množství) mimozemských inteligencí (v 4., 5. rozměru) na Zemi?Země nepatří jen lidem. Nejste tu sami, a nikdy jste sami nebyli. Každý plní svou úlohu ve světě, do kterého přišel. Abyste se však vzájemně nepletli, nevidíte se.

193. Může se člověk rozvíjet nejen duchovně, ale rozvíjet i fyzické vlastnosti těla?Ano, ale pak budete muset vytvořit nová pravidla života. Potrava a stroje přestanou lidi podporovat. Ti, kteří vám vládnou, to nechtějí.

194. V čem je jedinečnost blížících se „Změn“ na Zemi v historii kosmu?
To je normální změna. Procházejí jí mnozí. Pokud byste byli Tvůrci, neprožívali byste to. Je to unikátní pouze pro žijící (přišedší). Mnozí přicházejí právě proto.

195. Jaký experiment se Zemí provádějí poslové ze Siria?
Je to od vás nepříliš vzdálená civilizace. Jejich konání vám jsou nepochopitelná, ale škodu nepřinášejí. Pro jejich život je to však velmi důležité. Velký kontakt se Siriem nebude.

196. Nakolik oprávněné je využívání vlastností pyramidových struktur v lidském životě a obecně v době „Změny“?
Pyramidy jsou schopné přenášet a přijímat signály. Antény, které umějí dělat lidé, jsou velmi jednoduché, pyramidy jsou jiné antény. Není možné je zapojit tak, jak jsou zvyklí to dělat lidé. Znalosti o připojení zde byly zanechány a nacházejí se na různých místech, včetně pyramid samotných. Jejich signál se podobá velmi, velmi dlouhé vlně.

198. Budou zničeny, zaplaveny nebo odplaveny budovy v procesu „Změny“?
Zničení nikdy nezasahuje nové. Jinak řečeno, vše se stane naopak.

199. K jakým katastrofám na Zemi může dojít, pokud póly planety nekontrolovaně změní polohy? Může někdo kontrolovat (usměrňovat) posun pólů?
Lidé nemohou ovládat zemské póly. Pamatujte si, že nejste na světě sami. Vaším úkolem je nepoškozovat přírodu, neubližovat jejím obyvatelům.

200. Jaké minerály mohou shromažďovat světlo a nepůsobí jako magnety?
Hliník, křemen.

14. 3. 2012

-pokračování-

Preklad: Vlabi

Zdroj: http://orgo-net.blogspot.sk/


Súvisiace:

Indigové deti - POSLANIE (RU)
http://www.cez-okno.net/clanok/deti/indigove-deti-poslanie-ru


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

november 14, 2012 21:38 popoludní

 

 

Top