Obrázok používateľa CEZ OKNO
Jedna z nejhorších chyb, kterou mohou udělat rodiče

Nezáleží na tom, jak fyzicky aktivní je vaše dítě. Čas strávený před počítačem nebo televizní obrazovkou je spjat s psychologickými problémy. Jinými slovy, děti nemohou vynahradit čas věnovaný sledování televize tím, že stráví více hodin cvičením. Zjištění také praví, že způsob, jakým děti stráví svůj čas „vsedě“, zejména společně s tím, kolik času stráví sedavým způsobem, je významný pro jejich duševní zdraví.


Podle Live Science:

„Vědci se zeptali 1 013 britských dětí ve věku 10 a 11 let, kolik času stráví každý den před počítačem nebo televizí. Děti také měly týden na sobě kolem pasu akcelerometry, aby bylo možno sledovat fyzikou aktivitu a sedavý čas...

Studie zjistila, že... více než dvě hodiny denně před televizí nebo počítačem jsou spojeny s větším počtem emocionálních problémů a poruch chování.“

Zdroje: http://www.livescience.com/health/child-television-computer-time-psychol...
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20937661

Komentář dr. Mercoly

Píšu o celé řadě dobrých účinků na zdraví, které poskytuje cvičení, a jedním z nich je, že léčí depresi a podporuje mentální zdraví.
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2008/09/30/best-kept-... Tyto prospěšné účinky se vztahují jak na děti, tak na dospělé, a platí, že čím dříve začnete, tím větší bude dlouhodobý prospěšný účinek.

Avšak v celých USA nenajdete ani jednu domácnost, která by neměla alespoň jednu televizi a/nebo počítač, a i když je jejich užívání potenciálně prospěšné http://www.springerlink.com/content/l0w718026472k236/, sledování televize a užívání počítače má též dlouhý seznam nevýhod, zejména pokud jde o děti.

Největším problémem je zjištění, že čas strávený před televizí či počítačem nelze zřejmě nijak vykompenzovat. Protože bez ohledu na celkovou fyzickou aktivitu vašeho dítěte, pokud stráví denně více než dvě hodiny před těmito digitálními obrazovkami, může to ovlivnit jeho mentální a emocionální zdraví...

Malé děti tráví neuvěřitelně dlouhou dobu před televizí nebo počítačem

Dnes méně než jedna třetina dětí od 6 do 16 let stráví aspoň 20 minut denně aktivním cvičením.

Porovnejte to s níže uvedenou statistikou sledování televize, a uvědomíte si, jak nepříjemné může být výše uvedené zjištění. Může být dokonce základní částí rovnice, která by mohla vysvětlit, pro tak mnoho dětí nyní užívá léky proti úzkosti a antidepresíva.


● Průměrný Američan se dívá denně 5 hodin na televizi. http://v.mercola.com/blogs/public_blog/Americans-Watch-Nearly-5-Hours-of...
● Více než polovina amerických dětí má televizi ve své ložnici. http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2008/03/22/a-one-eyed...

● Dvakrát tolik dospívajících, kteří mají TV ve své ložnici, sleduje televizi více než 5 hodin denně, ve srovnání s těmi, kteří ji v ložnici nemají. http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/abstract/121/4/718/

● 90% amerických batolat do 2 let sleduje pravidelně televizi, video a DVD

● Asi 40% kojenců do 3 měsíců sleduje pravidelně televizi, video a DVD.

Podle studie amerických rodin z roku 2007 se děti do tří měsíců dívají na televizi méně než hodinu denně, a se stoupajícím věkem se batolata dívají až 90 minut denně. http://v.mercola.com/blogs/public_blog/Ninety-Percent-of-Kids-Under-Two-...

Vizuální digitální média jako televizní programy a výuková DVD jsou vytvářena pro stále mladší publikum.

Bohužel, v rozporu s tím, co se vám tvrdí, tento typ výukového materiálu ve skutečnosti zpomaluje jazykový vývoj, místo aby ho urychloval! http://www.glasshouse.ruskin-mill.org.uk/DoesNotCompute.pdf

Britský psycholog Aric Sigman píše ve své přednášce z r. 2008 s názvem: Nepočítá. Obrazovková technologie při výuce v raném věku: http://www.glasshouse.ruskin-mill.org.uk/DoesNotCompute.pdf

„Vědci zjistili, že na každou hodinu denně, kterou strávily sledováním speciálně vyvinutých DVD a videí jako např. Baby Einstein a Brainy Baby, děti do 16 měsíců chápaly v průměru o 6 – 8 slov méně než děti, které je nesledovaly.

Jeden z autorů tvrdí: „Přibývá důkazů, že tyto programy nemají žádnou hodnotu, a ve skutečnosti mohou spíše škodit.

Při současném stavu vědomostí se domnívám, že je povinností výrobců těchto programů, aby dokázali, že jejich sledování může pozitivně ovlivnit rozvoj poznávání. Spodní hranicí je, že čím více dítě sleduje DVD a videa pro batolata, tím větší je účinek. Množství shlédnutí není důležité.“

Pane jo!

Tak to by bylo ohledně programů jako Baby Einstein a k tomu, že děti se učí používat počítač, jakmile jsou schopny zmáčknout knoflík, v naději, že to podpoří jejich rozvoj...

Příliš vysoká cena za to, že dovolíte dítěti mít v ložnici televizi

Nechat dítěti v ložnici televizi není moudré rodičovské rozhodnutí, jak ukazují dostupné důkazy.

Stále rozsáhlejší výzkum dokazuje silné spojení mezi televizí v ložnici a četnými zdravotními a výchovnými problém.


Děti s televizi v ložnici:

● Mají horší školní prospěch.
● Mají větší sklon k problémům se spánkem.
● Mají větší sklon k nadváze.
● Je pravděpodobnější, že začnou kouřit.
● Mají tendenci konzumovat více nezdravá jídla.

Více cvičit nestačí, když současně nevypnete televizi

Je jasné, že naprostá většina dětí a teenagerů potřebuje více cvičit. Ale podle zjištění uvedených v časopise Pediatrics this month http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20937661 více cvičení asi nestačí ke kompenzaci škodlivého vlivu užívání televize a počítače.

Na druhé straně rovnice je častější vypínání televize a počítače.

Jak se praví v Live Science http://www.livescience.com/health/child-television-computer-time-psychol... :

„Studie zjistila, že bez ohledu na věk, pohlaví, socioekonomický stav nebo pubertu, více než dvě hodiny denně před televizí či počítačem jsou spojeny s větším počtem poruch emocí i chování.

Důležitější je, že spojení mezi časem stráveným před obrazovkou a psychologickými problémy existuje bez ohledu na to, jak mnoho času dítě celkově věnuje fyzickým aktivitám.“

Což znamená, že největším rizikem pro mentální zdraví dětí není sedavý způsob života, ale spíše činnosti, kterým se dítě věnuje, když je „vsedě“.

Jiné aktivity „vsedě“, jako čtení nebo domácí úkoly, neměly žádný škodlivý vliv na mentální zdraví dětí.


Vědci zjistili, že:

● Děti, které strávily více než dvě hodiny denně sledováním televize nebo používáním počítače, měly o 61 a 59% větší pravděpodobnost velkých psychologických problémů.
● Děti, které strávily více než dvě hodiny denně sledováním televize a současně nedodržovaly doporučení k fyzické aktivitě, byly o 70% náchylnější k velkým psychologickým problémům.
● Riziko se zvýšilo na 81% pro děti, které používaly počítač více než dvě hodiny denně a nedodržovaly doporučené fyzické aktivity.

Sledování televize mění chemii vašeho mozku

Zatímco většina debat o televizi se soustřeďuje na reklamní sdělení http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2003/05/14/child-mark... a na vliv násilných nebo sexuálně názorných programů na mladou mysl, televize má další a mnohem více zneklidňující aspekt.

Jak se ukazuje, televize může být škodlivá, ať se děti dívají na jakékoli programy nebo jsou vystaveny jakýmkoli reklamám!

Ano, televize sama o sobě je jedním z nejmocnějších mozek vymývajících prostředků http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2006/10/17/tv-is-not-... , které existují.

Podle výzkumu dr. Arica Sigmana, britského psychologa http://www.aricsigman.com/IMAGES/VisualVoodoo.LowRes.pdf , sledování televize skutečně způsobuje psychologické změny – zejména změny v chemii vašeho mozku – a žádné z nich nejsou prospěšné.

Tyto změny mají málo společného s obsahem, který sledujete, ale spíše fakt, že se vůbec díváte na televizi nebo na obrazovku počítače, způsobuje, že váš mozek funguje a zpracovává informace odlišně.

Sledování televize (nebo obrazovky počítače) vytváří téměř narkotický efekt na váš mozek, a v podstatě paralyzuje oblasti, které by jinými činnostmi, například čtením, byly stimulovány.

A čím déle se díváte, tím snadněji vás mozek sklouzne do přijímajícího pasívního režimu, což znamená, že sdělení proudí do vašeho mozku bez jakékoliv účasti z vaší strany. To je samozřejmě sen těch, kdo vysílají reklamy, a je to velmi důležité pro úspěch společností, které dávají své reklamy do televize http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2001/08/15/perception... .

Sledování televize také podle dr. Sigmana narušuje produkci hormonu melatoninu, což by mohlo hrát roli i v poruchách spánku a rovněž dokonce způsobit raný nástup puberty u dospívajících http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2008/02/07/puberty-at....


15 potenciálních vedlejších účinků sledování televize

Prostřednictvím svého výzkum dr. Sigman identifikoval 15 negativních účinků, o nichž soudí, že jsou spjaty se sledováním televize.

1. Obezita.
2. Problémy s hojením.
3. Srdeční potíže.
4. Snížený metabolismus.
5. Poškození zraku.
6. Alzheimerova choroba.
7. Snížení pozornosti.
8. Hormonální poruchy.
9. Rakovina.
10. Raná puberta.
11. Autismus.
12. Poruchy spánku.
13. Zvýšená chuť k jídlu.
14. Omezený růst mozku.
15. Diabetes.

Jak přimět své děti, aby se hýbaly

Myslím, že není pochyb, že je nezbytné omezit dítěti čas strávený u televize, počítače a videoher, a navíc k tomu ho podněcovat, aby strávilo více času nějakou fyzickou aktivitou.

Děti s nadváhou a obézní budou potřebovat nejméně 30 minut cvičení každý den, a neprospěšnější by bylo spíše 60 minut. Ale i když vaše dítě nemá nadváhu, měli byste ho podněcovat, aby se po škole a o víkendech účastnilo fyzických aktivit – to má tolik prospěšných účinků a jsou tak různé, že je nelze ignorovat, a mezi ně patří i podpora mentálního zdraví.

Podněcujte dítě, aby se zapojilo do aktivit, které jsou pro ně přirozeně zajímavé, jako třeba hrát si na prolézačkách, jezdit na kolečkových bruslích, na skateboardu, tančit a hrát basketbal s přáteli. Nechte dítě, aby cvičilo po dávkách v průběhu dne – tu si zahrálo na honičku, tu se projelo na kole – tak, aby necítilo tlak nebo nemělo pocit, že je „trestáno“.

Stejně jako dospělí, i děti potřebují různorodost denního cvičení http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/04/28/Primary-Pr..., takže se neobávejte, že nezvládne aerobik, intervalový trénink http://fitness.mercola.com/sites/fitness/archive/2010/04/15/new-study-sh..., posilování, strečink i cviky na formování postavy. Možná vás to trochu leká, ale pokud vaše dítě chodí na hodiny tělocviku ve škole, sprintuje často po dvoře za psem a po škole se projede na kole, to vše splňuje.

Je zajímavé, že děti typicky provádějí intervalová cvičení po dávkách spontánně, a i docela malé děti mohou začít plnit program Cvičení 8 vrcholů http://fitness.mercola.com/sites/fitness/archive/2010/06/26/10-minutes-o.... Tento typ cvičení o vysoké intenzitě je tím, co mnoha lidem chybí v jejich cvičebním programu.

A poslední důležitá rada: pamatujte, že hrajete roli vzoru tím, že jste sami fyzicky aktivní.

Když vaše děti vidí, že se ke cvičení stavíte pozitivně http://fitness.mercola.com/sites/fitness/archive/2010/07/24/5-mindblowin..., přirozeně vás budou následovat. Navíc je snadné plánovat aktivity, kterých se zúčastní celá rodina, a je to společně strávený čas, který je i dvakrát zábavnější. Chodit na výlety, jezdit na kole, na kanoi, plavat, hrát hry – to vše je skvělá volba.


Chápejte to takhle: tím, že nyní věnujete čas, abyste přiměli děti cvičit, jím dáváte velký dar, který je udrží zdravými a šťastnými po celý život. Kombinujte to s omezeným používání televize a počítače, a dáte dětem ten nejlepší možný základ pro zdravý dlouhý život – fyzicky, mentálně i emocionálně.

Dr. Mercola, 27. 10. 2010

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/10/27/exercise-d...

Preklad: Orgonet

Zdroj: Orgo-net.blogspot.com

október 31, 2010 18:45 popoludní
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa Anonym
    Anonymnovember 01, 2010 11:54 dopoludnia

    Komentár: 

    ach tie vyzkumy.co ma este vplyv na nas ubohy mozog a mentalitu?urcite kazda vtakovina keby ju zacali vedecky skumat. taketo clanky radsej necitat lebo nam neostane ine len sa ist rovno zahrabat...:D

 

 

Top