Obrázok používateľa CEZ OKNO
Digitální televize pro kontrolu mysli 2

31. března 1991 byla vydána tisková zpráva ve formě telegrafního bulletinu ITV News Bureau Ltd (Londýn), nazvaná „High-tech psychologická zbraň přichází na Střední Východ“. Bylo to za úřadu George Bushe seniora, během operace „Pouštní bouře“, a je tam popsána pozoruhodně detailně operace provedená americkou službou Psychological Operation (PsyOps), která byla úspěšně vedena proti iráckým vojskům v Kuvajtu.Vychvalované elitní jednotky Saddama Huseina „Republikánská garda“ slibovaly Bushovi „matku všech bitev“ s mnoha mrtvými na straně koaličních vojsk. Na papíře to vypadalo přesvědčivě. Husseinova vojska Republikánské gardy byla tvořena z veteránů zocelených v 10 let trvajících bojích s Íránem, zatímco koaliční vojska nezažila krvavý boj. Iráčané měli moderní zbraně a byli dobře vycvičeni v jejich používání. Ale stalo se cosi velmi zvláštního. „Matka všech bitev“ skončila dříve, než začala, když doslova statisíce iráckých vojáků se masově vzdaly bez jediného výstřelu!

Zde je zpráva, kterou podal o incidentu britský tisk – americký byl totiž cenzurován:

„… byl s úspěchem použit neuvěřitelný a vysoce tajný program PsyOps založený na technice „Silent Sound“ (Tichý zvuk). Příležitost k jeho použití se naskytla, když byl zničen vojenský velitelský a kontrolní systém Saddama Husseina. Irácká vojska byla tehdy donucena použít komerční FM radiové stanice, aby přenesly zakódované rozkazy, které byly vysílány na frekvenci 100 MHz. Tým PsyOps nastavil svůj přenosný FM vysílač s použitím stejné frekvence v opuštěném městě Al Khafii. Tento americký vysílač přehlušil místní iráckou stanici. Společně s vlasteneckou a náboženskou hudbou vysílal PsyOps „neurčité, zmatené a protikladné vojenské rozkazy a informace“.

„Avšak subliminálně působila mnohem silnější technologie. Promyšlený elektronický systém vytvořený tak, aby „mluvil“ přímo do mysli posluchače, aby vstoupil a změnil jeho mozkové vlny, aby manipuloval EEG křivky jeho mozku a tak uměle implantoval negativní emocionální stavy – tak byly v iráckém vojsku vytvořeny pocity intenzívního strachu, úzkosti, beznaděje a zoufalství. Tento neuvěřitelně efektivní subliminální systém nejen říká osobě, aby cítila emoci, ale způsobí, že ji cítí. Implantuje tuto EMOCI do její mysli.“


Toto použití „nezhoubné“ skryté psychické zbraně mělo za následek záchranu mnoha životů, jak Američanů, členů koalice, tak Iráčanů. Nabízí se však otázka, zda mohou být Američané jisti, že takovou zbraň neužívá na ně „Velký bratr“ denně.

A navíc, jaký byl ten SKUTEČNÝ PŘÍBĚH skrytý za masou Iráčanů, kteří se vzdali, že musel zůstat Američanům naprosto utajen? V zásadě je tento typ utajení užíván jen tehdy, když jeho předmět morálně nepřípustný, nebo když mocní si přejí nadále rozvíjet předmět bez veřejného zkoumání či dohledu, anebo obojí. Je zjevné, že pokud by takový prostředek skrytě užitý na Američanech mohl mít za následek „neoprávněný vliv“ nad společností, jak varoval Eisenhower, soudím, že většina Američanů by byla velmi pobouřena a rozzuřena, a to právem. Proto samozřejmě tato technologie musela zůstat skryta.

Oficiálně technologie Tichého zvuku (S-quad) neexistuje, právě tak jako americká vláda oficiálně popírá existenci UFO nebo Area 51 (Groom Lake) v Nevadské poušti. Avšak fyzické skutečnosti nelze být logickou a racionální myslí ignorovat.

Například během první Války v zálivu byl mužem, který velmi pravděpodobně vydal příkaz k použití Zvuku ticha, generálmajor Albert (Bert) Stubblebine, který byl velícím generálem Zpravodajské školy a centra americké armády, Armádního centra výzkumu a rozvoje elektroniky (ERADCOM) a rovněž Armádního velení zpravodajské a bezpečnostní služby. (INSCOM).

Zkrátka, Albert Stubblebine byl spojením armády s Ústřední zpravodajskou agenturou (CIA) a Námořní zpravodajskou službou (ONI) – a jako šéf ERADCOM musel nutně mít kompletní znalosti o zbrani Zvuk ticha. Byl vrcholovým šéfem zpravodajských služeb americké armády a samozřejmě byl zasvěcen do všech jejich tajemství. Nyní je po 32 letech aktivní služby v důchodu. Generál Stubblebine spolu se svou ženou, Rimou Laibow, vytvořili cosi zvané Nadace pro přírodní řešení (Natural Solution Foundation), která je údajně zaměřena na boj proti všem zdravotním hrozbám pro jednotlivce, včetně zákona Codex Alimentarius, očkování a samozřejmě FDA Gestapo. Na jejich webových stránkách, www.healthfreedomusa.org je možno se dočíst o Albertu Stubblebinovi toto:

“Mnohé z inovací, které rozvinul, pomohly Američanům vést první Válku v zálivu efektivně a rychle, s velmi nízkým počtem zraněných.“

Ale samozřejmě tyto „inovace“ nebyly nikdy Američanům plně odhaleny a oficiálně jsou neexistující. S veškerým náležitým respektem k gen. Stubblebinovi a záhadným mocným ovlivňovatelům volebního hlasování, jako jsou Frank Carlucci a Donald Rumsfeld, tento autor odpovídá tomu, co řekl gen. Eisenhower, a já prohlašuji, že tato pozice a utajenost zbraní pro kontrolu mysli vytváří skutečně podmínky pro „získání neoprávněné moci a vlivu“ a nemá absolutně žádné místo ve svobodné a otevřené společnosti – nezáleží na tom, jak mnoho životů vojáků může zachránit na bitevním poli. Potenciál pro masové zneužití a takovéto obrovské kontrolní moci je prostě příliš velký. Navíc, ve veškeré úctě k nim, nevyužívají pan Stubblebine a Rima Laibow záminky aktivismu pro Natural Health k zakrytí jejich pravé činnosti? Nemohla by tato skrytá činnost být tajným šířením a testováním zařízení a technologie Zvuku ticha komerčně po celém světě?

Nebylo by logické, že po tajných operacích pro kontrolu mysli „Black Project“ (Černý plán), kdy byl vrcholným expertem vojska, pokračuje v této práci nadále i v „důchodu“? Domnívám se, že tato aktivita by mohla být potenciálně mnohem VÝNOSNĚJŠÍ než žádání o dary nebo halasné prodávání organické zeleniny a potravinových doplňků na internetu.

Není vysoce nezvyklé pro muže s vojenskou kariérou, s tak hlubokými svazky s CIA Black Ops, aby se náhle stal velmi hlučným guruem přírodního zdraví, zejména když uvážíme, že měl nulovou zkušenost nebo přímý trénink v této oblasti?

Podle Stubblebinových webových stránek:

„(Stubblebine) měl řadu zkušeností [jako operátor kontroly mysli] a zabýval se prvořadým medicínským výzkumem ve spolupráci se svou manželkou MUDr. Rimou Laibow.“

Ano, kupodivu nikde na stránkách NSF se nehovoří o této „prvořadé“ technologii, ani v nejobecnějších pojmech. Namísto toho se primárně zaměřují na získávání darů, odpočitatelných z daní. To samo o sobě by mělo být varovným znamením. Dále, podle veřejných dokladů dostupných ve Virginii se gen. Stubblebine odloučil od své bývalé ženy Geraldine 4. července 1991, právě když byl na vrcholu své moci a úspěšný ve svém podniku operátora kontroly mysli v Kuvajtu proti irácké armádě. Formálně se rozvedli 9. září 1994, když rozvodový soud přiznal Geraldině rozvod na základě „cizoložství s jistou psychiatričkou“, což byla ve vší pravděpodobnosti jeho současná žena Rima Laibow. Soudní dokumenty také ukazují, že Geraldine byla v době rozvodu chronicky nemocná, trpěla rakovinou a dalšími nemocemi, a potřebovala finanční podporu od gen. Stubblebine, aby mohla pokračovat ve své ALOPATICKÉ léčbě. V materiálech k rozvodu není nikde zmínka o PŘÍRODNÍ léčbě, která by se používala, či se o ní uvažovalo. Ihned po „odchodu z armády do penze“ gen. Stubblebine zaujal pozici jako „VP pro zpravodajské systémy“, s lidmi jako Braddock, Dunn, McDonald (BDM), s největšími armádními dodavateli, které vlastní záhadná skupina Carlyle Group a bývalý tajemník obrany Frank Carlucci z hanebné společnosti Iran-Contra.

Podle autora Dana Briodyho v knize Železný trojúhelník: Uvnitř tajného světa skupiny Carlyle (The Iron Triangle: Inside the Secret World of the Carlyle Group):

„Největší podnik BDM byl v oblasti zvané Black Projects, která je udržována v tajnosti, protože její zveřejnění by ohrozilo národní bezpečnost. Právníci si na Black Projets často stěžují, se slovy, že takto jsou utajovány mnohé kontrakty, ne kvůli národní bezpečnosti, ale spíše aby se vyhnuly nutnému přezkoumání kongresem.“ (Str. 35)

Je jasné, že BDM byli v tom čase hluboce zapojeni do vysoce sporných záležitostí. Podle Dana Briodyho:

„Na Štědrý den 1994 oznámily New York Times, že Framk Carlucci byl opět zapojen do tajného obchodu se zbraněmi, tentokrát se Sověty. S Carluccim jako předsedou udělalo BDM, nyní Carlyle Portfolio Company, kontrakt mezi Pentagonem a bývalou Běloruskou sovětskou republikou o tajném nákupu S-300, sovětské verze obranného systému raket Patriot, které Spojené státy tak efektivně užily ve Válce v zálivu. ... Pro dohodu užilo BDM neslavně známého kanadského obchodníka se zbraněmi Emmanuela Weigensberga, téhož muže, který dohodl dodávky zbraní proti Iránů pro Reaganův Bílý dům.“ (Str. 38-39)

Protože strojní technologie Zvuku ticha byla patentována pro „soukromé“ komerční aplikace dr. Lowerym 27. října 1992, zřetelně otevřela dveře soukromým vojenským dodavatelům jako je BDM pro vývoj vlastních „zpravodajských systémů“.

Dávalo by tedy dobrý smysl, aby gen. Stubblebine byl využit jako konzultant. Co by tedy mohlo zabránit společnosti BDM, aby klidně nabízela a prodávala Zvuk ticha velkým korporacím spojeným s Wall Street? Představme si například užití Zvuku ticha ve velkém obchodě Wal-Mart, kde se mísí s ELF vlněním a podkladovou hudbou, aby subliminálně vymýval mozky nečestným zákazníkům, aby jim zabránil v krádežích? Takový prostředek by každoročně ušetřil Samu Waltonovi mnoho miliónů dolarů ztrát v tržbách. Předpokládejme též, že mladý černý muž z Illinois dostal přístup k tomuto prostředku a že mohl používat technologii S-quad Zvuk ticha při svých projevech k veřejnosti, v rádiu a 30 minutových televizních inforeklamách – vše naprogramováno a připraveno „manipulátory“, aby to vyvolalo silnou emocionální odpověď posluchačů, kteří by v tom případě „slyšeli, aniž by poslouchali.“

Dále, co až se 100% televizí v USA a Kanadě stane digitálními (tj. povinná konverze na HD, ke které má dojít v únoru 2009) (k čemuž musí dojít, aby se úspěšně napojily na předem připravené, propojené vysílače GWEN (Groud-Wawe Emergency Network), které samozřejmě umožní neomezené použití frekvencí Zvuku ticha pro dokonalou a masovou kontrolu mysli a vědomí národa?

Mohu vám říci, že právě to se děje. President Eisenhower měl naprostou pravdu, a jeho nejhorší obavy byly naprosto opodstatněné!

Vojensko-industriální komplex v naprostém klidu dovršil převzetí vědomí národa, jakožto i jeho duše. To vše bez jediného výstřelu! A co s tím mají Stubblebine a jeho napomáhačka Laibow? Co vlastně ve skutečnosti dělají při svých cestách po světě, převlečeni za potravinové aktivisty?

(Pokračování příště...)

Joy

Zdroj: OrgoNet

Náš exkluzívny seriál o HDTV dozore nájdete na tejto adrese.


máj 04, 2009 13:55 popoludní

 

 

Top