Obrázok používateľa CEZ OKNO
Láska a medziľudské vzťahy

V poslednej dobe tak často počúvam, že ľudia nie sú spokojní s láskou, partnermi, kolegami, s priateľmi a podobne. Lenže staré známe hovorí: „Naša nespokojnosť s inými pramení najmä s našou nespokojnosťou zo sebou samým.“ A potom nám takýto ľudia len nastavujú naše vlastné zrkadlo, aby sme nazreli hlbšie do nášho vnútra a zamysleli sa nad tým, čomu my nechceme venovať pozornosť, čo potláčame, ba dokonca odmietame, alebo nechceme sami prijať. Bude sa nám to vracať dokola, kým veci nepochopíme a svoj postoj nezmeníme.

A tak napríklad citovo chladní ľudia nás učia bezpodmienečnej láske, pomalí a nešikovní ľudia nás učia väčšej trpezlivosti a ochote pomáhať, falošní ľudia - ešte väčšej poctivosti ale aj obozretnosti, neustále sa hnevajúci a výbušní nás učia zachovať si pri nich pokoj, urážliví - vlastnej sebaúcte a využívajúci nás učia povedať nie, ale tiež určiť si vlastné hranice sebarozdávania a podobne. Vždy si pri takýchto vzťahoch dajme otázku: čomu sa môžem pri tomto človeku naučiť? Čo som ešte nepochopil, alebo nespracoval ja na sebe? Potom keď to odhalíme a dáme veciam nový postoj, takýto „učiteľ“ nám už nebude potrebný. Veru začať musíme práve od seba a to je snáď to najťažšie. Jednoduchý kozmický zákon hovorí: „Čomu venujeme svoju pozornosť, to posilňujeme, to tvoríme a to priťahujeme.“

No a asi najťažšie je to pri partnerských vzťahoch, preto vám ponúkam niekoľko jednoduchých rád, aby sa vaše vzťahy stali lepšími, krajšími, kvalitnejšími a radostnejšími. Veľmi dôležitá vec je nežiť v ilúziách, ktoré sme si o našom partnerovi vysnívali. Mali by sme svojho partnera prijať takého aký je, pretože on iný nebude. Všetko sa dá napraviť, ale musíme začať meniť seba a nie partnera. Na začiatok je dôležité vnútorne sa upokojiť a v žiadnom prípade by sme nášho partnera nemali viniť za náš fyzický a psychický stav, pretože náš pocit šťastia, či radosti by nemal závisieť od vonkajších okolností. Byť v stave šťastia by mal byť náš osobný a bytostný stav, ktorý môžeme len my sami ovplyvňovať a nikomu nesmieme dať tú moc, lebo by sme skončili neslobodný v jeho područí a to by sme asi nechceli. Naučme sa preto spoliehať radšej sami na seba a nebudeme sklamaní. Dajme svojmu partnerovi dostatočné množstvo slobody a voľnosti. Ďalej je nutné pochopiť mužsko-ženské rozdiely v chápaní a cítení tejto rozdielnej reality a nesnažme sa partnera prerábať presne podľa našich predstáv a videní. My môžeme zmeniť naše vyžarovanie a tak v pozitívnom zmysle ovplyvniť aj toho druhého, pretože jeho podvedomie to prirodzene vycíti.

A na záver to najdôležitejšie: naučme sa mať seba samých radi a tú lásku dokážme dať aj sami sebe, pretože iba toľko lásky nám dokážu dať druhí, koľko jej máme my v sebe. Naučme sa milovať aj iných ľudí bezpodmienečnou láskou bez požiadaviek a očakávaní, brať ich takých, akí skutočne sú, lebo každý je už výnimočný taký, aký je bez toho aby sme ho museli meniť - to je pravá láska. Láska však nie je obchod niečo za niečo, alebo keď ja ti dám toto, tak ty mne toto... Preto moji milí buďte trpezliví, veď láske sa všetko poddá...

Váš Július

www.juvinumero.sk

Súvisiace:

Vzťahy
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/vztahy

Július Vigaš
http://www.cez-okno.net/julius-vigas


január 09, 2013 17:00 popoludní

 

 

Top