Obrázok používateľa CEZ OKNO
Dougué

Máme mnoho rôznych dôvodov mlčať, na čo sa všeobecne nazerá „z hlbokomyseľného hľadiska“ ako na (okrem iného) prirodzenú zdržanlivosť voči cudzím ľuďom, ktorým – i keď sú veľmi sympatickí – nevedomky prisudzujeme istú nadradenosť. (Avšak) každý dospelý človek zodpovedný za malý úsek spoločenského života dokáže pochopiť, že človek je tvor znášanlivý a nakoniec po určitom čase a v nutnom stave mysle slovami Afričanov: „Zasadne do jedného radu so skúsenými starcami“.
Germaine Dieterlen

Kamene zmluvy lebe – prvého predka

Iniciácia je proces prechodu z jedného stavu poznania a vnímania do druhého. Na celom svete je ohromné množstvo rôznych slávností a rituálov, ktoré tento prechod ohraničujú a pri ktorých človek opúšťa jeden svet a je vítaný v druhom. Najčastejšie sa jedná o vstup do života ako takého a neskôr do sveta dospelých.


Iniciačné obrady sú však mocným prúdom života afrického kontinentu, ktorý jeho ľudu umožňuje ovplyvňovať beh života a zvládať jeho problémy. Až do konca 20. storočia na ne bolo zvonka nazerané ako na „primitívne“ praktiky a ako na prejav povier a ignorancie Afričanov. Teraz pomaly, i keď naozaj veľmi pomaly sa myslenie moderného Západu začína otvárať úžasnej sile iniciačného obradu a prijímať nutnú zložku tajomstva, ktoré je v ňom obsiahnuté.


Iniciácia však nie je žiadna brána na diaľkové ovládanie, žiadne rovnostárske právo. Úspešný prerod je dosiahnutý prísľubom a trpezlivosťou uchádzača a milosrdenstvom duchov. Odovzdaniu múdrosti Dogonov Marcelovi Griaulovi predchádzala starostlivá príprava a dlhé rozhovory. Náčelníci z celej oblasti sa najprv zišli, aby sa spoločne rozhodli, či mu zveria obsah hlbších rovín vedenia, ktoré ďaleko presahujú „obyčajné poznatky“ rozprávané náhodným záujemcom. I keď toto hlbšie vedenie nebolo pred nezasvätenými, alebo dokonca pred širším obyvateľstvom zámerne zatajované preto, že by bolo ťažko zrozumiteľné, hlavná hodnota jeho odovzdania spočíva v oddanosti poslucháčovi. Rovnakú trpezlivosť môžeme pozorovať u všetkých vodcov, keď požadujú pri prenikaní do tajomstva svojho kmeňa hlbšie zasvätenie, keď hľadajú „douge“, kamene zmluvy prvého staršinu, prvé „kĺby“, ktoré poznali ľudia, ktorí boli kedysi rybami.

INICIÁCIA ĽUDSTVA

V priebehu neľahkého zrodu ľudstva medzi Zemou a hviezdami získal človek pevné telo a kĺby, ktoré ho oddelili od jeho obojživelných predkov, až príchodom kováča a výroby železa. Až rytmickým dunením kováčovho kladiva zostúpil siedmy predok do hrobu lebe, najstaršieho muža ôsmej rodiny. Vo vlnivom tanci napoly hadovitého tela pohltil svojho príbuzného, kostičku po kostičke, a utopil ho vo vodách svojho lona, aby ho potom vypudil pekne usporiadaného do päťnásobného človeka s kĺbmi, lebo kĺby, ako hovoril Ogotemmeli, „sú najdôležitejšou súčasťou človeka“.

Rozloženie ulít pĺža alias rebier, kostí, prstov rúk a nôh nového človeka malo vytvoriť základ dogonskej matematiky vychádzajúcej zo zložitého systému zoskupení po 8, 80 a 640 ulitách, ktorý prerástol do zvyku dojednávať svadby podľa ôsmich rodín prvých ľudí.

Pohltenie kostí muža lebe siedmym predkom je hlbokým ponorom do tajomstva iniciácie. Smrť, pohreb a znovuzrodenie z vody sú prežívané v symbolickom obraze pohltenia a vypudenia duchovným príbuzným v obraze nového, prazákladného usporiadania za účelom prežitia a úspešného zvládnutia vonkajších podmienok. Kĺby a kosti sú nevyhnutné na to, aby sme udržali kladivo.

INICIÁCIA

Nechajte sa pohltiť. Zvyšok zariadia predkovia. Nesmiete zabúdať. Nezabúdať znamená podvoliť sa osudu. Ak budete poslušní, predkovia zasiahnu tými najlepšími možnými spôsobmi. Budú vám pomáhať so všetkým, čo nemôžete vedieť, dokiaľ sa nenecháte pohltiť pustinou.
Malidoma Patrice Some

Malidoma Patrice Some je muž mnohých svetov. Narodil sa v Burgina Faso, južne od Mali. Ako malého chlapca sa ho zmocnili francúzski misionári a bol vychovávaný v katolíckom prostredí. Keď nakoniec utiekol a vrátil sa do dediny, pôsobil v tom prostredí tak trochu cudzorodo, takže jeho následná iniciácia, uvedenie medzi mužov, pre neho bola v určitých smeroch problematickejšia než pre chlapcov, ktorí nežili tak dlho mimo oblasť duchov.

Jeho prijatie do sveta mužov bolo veľkým úspechom a staršinovia pochopili, aká je jeho úloha – oboznamovať svet s hĺbkou africkej spirituality.

Malidoma Patrice Some teraz cestuje medzi dvomi svetmi, medzi moderným Západom a svojim domovom v Burgina Faso a pritom vyzdvihuje vedenie a múdrosť Afriky. Zatiaľ čo Dogoni sú verní svojmu kultúrnemu dedičstvu a Malidoma Some našiel spojnicu medzi svetmi – ostatným africkým kmeňom sa v postkoloniálnom svete nedarí zďaleka tak dobre. Spisovateľ Basil Davidson dokonca naznačuje, že existencia národných štátov v Afrike, ktoré sú dedičstvom kolonializmu, je Bremenom čierneho muža.

Paul Hougham


The Atlas of Mind, Body and Spirit, vydané nakladateľstvom Octopus Publishing Group Ltd, Londýn 2006, preložila Kateřina Orlová, vydala Metafora www.metafora.cz, spol. s r. o., Praha 2008


Do slovenčiny preložil Ptah


exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Autori: 
september 15, 2008 22:52 popoludní

 

 

Top