Obrázok používateľa CEZ OKNO
Projekt LOTUS

Dan Burisch je mikrobiolog a tvrdí, že pracoval v 90tých letech s nějak nemocnou biologickou entitou, „Šedým“, kterému říkal J-Rod - a to na přísně tajném středisku S-4, které je v blízkosti Area 51. Tento J-Rod přebýval v nějaké biologicky „čisté kouli“ údajně proto, aby poskytovala tomuto mimozemšťanovi optimální podmínky prostředí, neboť trpěl nějakou nervovou degenerativní nemocí.

Burisch dostal za úkol, aby vstoupil do této „čisté koule“ v něčem, co se podobalo obleku astronautů. Tento J-Rod s ním v podstatě prováděl jakési „splynutí mysli“, kde (Burish) stahoval mnoho cenných informací o genezi života, který podle Burische byl součástí tajného biologického projektu nazývaného Lotus. Burisch poskytl následující výpověď o svém setkání s J-Rodem v „čisté kouli“ na základně S-4:

„Do přímého kontaktu jsem se s ním dostal na konci roku 1993 a na začátku roku 1994... Bylo s ním něco v nepořádku. Během mých celkových zkušeností s ním vypadal, nejlépe to lze popsat jako velmi neobvykle. Téměř jako... no, mám na mysli, že byl fyzický. Cítil jsem ho skrze rukavici. Cítil jsem ho jako nějakou hmotu, skoro jako kdyby to byl duch s tělem... Nepatřil tam, kde byl, avšak když komunikoval, když stimuloval mozkovou frekvenci... žďuchli do vás a ... dokud konečně nevstoupili do kontaktu s vlnami mozkové úrovně, na které mohli začít komunikaci. Vstupují vlny... A pak se cítíte, že jste do nich vtaženi. Jakmile se dostaví stimulování mozkovou frekvencí, vnímáte to jako že jste vtaženi do jeho očí. Velmi těžkopádné pocity. Ale pak vám přivodí stav, kdy relaxujete, téměř ve stavu theta, jako při 8 Hz, což je stav theta, kdy jste skoro jako ospalí a řeknou vám, že vám neublíží. Tak to dělal on. On mě tím vlastně řekl, že mě neublíží... Byl jsem součástí týmu – jednotky B, která s tím začínala. Ve skutečnosti to tam bylo mojí náplní práce, asistovat hlavnímu vědci a chodit do čisté koule, dokud mě neidentifikuje jako někoho, kdo je pro něj zvláštní... Chi´el´ah (J-Rod)... chtěl po mně, abych byl tou osobou, co tam za ním chodí. Právě proto jsem byl později do toho pracovní skupinou skutečně prosazován.“

Podle Burische vlastně odebíral biologické vzorky od mimozemšťana, který pocházel ze Zeta Reticulum: „Byl jsem instruován, že J-Rod byl mimozemšťan ze Zeta Reticuli 1. a 2. binárního systému, přesněji z Reticulum 4. (čtvrtá planeta od jednoho ze sluncí).“

Za použití znalostí a materiálů získaného z jeho vzájemného působení s J-Rodem, pracoval Burisch údajně na vysoce tajném projektu nazývaném „Lotus“, který se soustřeďoval na získávání vědomostí o jakési základní „částečce Ganesh“, která by mohla vést k regeneraci buněk a k vytvoření života. Tento případ, týkající se Burische, vedl k uvolnění informací o jeho tajné práci s J-Rodem, o jeho práci na projektu Lotus a ke komunikaci s vybranými výbory stínové vlády.

Burisch trval na tom, aby informace, které vlastnil, byly distribuovány na veřejnost, jinak nebude na projektu Lotus dále spolupracovat. Burischovi bylo totiž řečeno, že je podstatnou osobou projektu, protože byl jediným mikrobiologem s požadovanými znalostmi k tomu, aby pochopil částici Ganesh.

Následkem své přísně tajné práce v Projektu Lotus a na dalších projektech se Burisch údajně stal účastníkem toho, jak operují různé tajné výbory při řízení mimozemských záležitostí. Dva hlavní výbory jsou: skupina MJ-12, původně sestavená k tomu, aby se zabývala mimozemským fenoménem a mezinárodní výbor, nazývaný Většinový Výbor (Committee of the Majority), založený v 60tých letech.

Preklad: Karel Rašín


Súvisiace:

Dr. Dan Burisch
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/dr-dan-burisch


Zdroj: Exopolitika.cz

september 17, 2011 19:33 popoludní

 

 

Top