Obrázok používateľa CEZ OKNO
Drahokamy 2

Druhý díl souboru drobných prací nazvaných "Drahokamy" obsahuje sdělení zasazená do autobiografického rámce, proto také alespoň stručně seznámíme s některými úseky života tohoto vynikajícího znalce duchovních nauk Východu i Západu a jejich praktického uskutečňovatele, autora těchto sdělení, jež svérázným způsobem navazují na jeho nauku, kterou nazval "integrální jóga". Tímto názvem ji také odlišil od ostatních známých jógických systémů, s nimiž se v Evropě setkáváme na knižním trhu, které však pojednávají o józe většinou neúplně a opomíjejí hluboké morální požadavky, bez nichž se staly tyto jógické systémy jen bezduchou kulturistikou.

Autor těchto sdělení správně rozpoznal tuto závadu evropsky tradované jógy, a proto začal zcela nekompromisně a energicky uvádět do své vlastní praxe všechny morální a technické požadavky jógy. Tak především způsobem života, založeným na soustavném analytickém sebepozorování, umožňujícím mu objektivně poznat různé bytostné sklony, tendence a projevy psychické oblasti, odstranil závadné jevy nekompromisním dodržováním všech morálních předpisů. Tím se mu otevřela cesta ke správným a účinným meditačním a koncentračním postupům, jejichž pomocí dosáhl všech vynikajících výsledků včetně přímého poznání a hlubokého vhledu do všech skutečností mikrokosmu a makrokosmu.

Velmi draze to sice zaplatil těžkými zdravotními poruchami, neboť neměl zkušeného vůdce, znalého nejen správných morálních a koncentračně technických postupů, ale také rizik spojených s prováděním jógy v našich podmínkách. Kladem zmíněných tvrdých a bolestných životních zkušeností bylo zjištění, co lze v našem evropském prostředí a životních podmínkách provádět z jógických disciplin bez újmy na zdraví a bez jiných nebezpečí, plynoucích z nevhodných zásahů do subtilních vztahů psychických složek.

Dobře znal hlubokou devastaci psychické oblasti moderního člověka, proto se řídil v rozhovorech s lidmi šetrnou zásadou, jež zní: "Nikdy jsem neplenil v názorech druhého." Dovedl však najít a sloučit zdravé prvky různých duchovních nauk Východu i Západu, kriticky je srovnat a vybrat z nich prvky, které lze v našich dnešních životních podmínkách a prostředí bez rizika realizovat.

Písemná sdělení autora nejsou tedy výsledkem teoretického bádání ani kompilací z knih naučených neb vyčtených vědomostí o józe, ale vyplývají z hlubokého vhledu do skutečnosti a přímého poznání daných jevů světa imanentního i transcendentního. Souhrn všech zde uvedených skutečností a zkušeností také umožnil autorovi zasadit do autobiografického rámce hluboké pravdy, týkající se jak nekompromisně správného morálního života, tak extenzivního a intenzivního soustředění dle pouček integrální jógy, kterou lze v našich životních podmínkách a prostředí postupně realizovat, aniž je takto usilující člověk nebezpečně ohrožen, anebo mu je znemožněn další postup v duchovním vývoji na cestě k dokonalosti.

V autobiografických sděleních autor osvětluje vztahy a zákonitosti mnohdy velmi složité a obtížně sdělitelné lidem s četnými materialistickými nebo idealistickými či světsky realistickými předsudky, lidem dosud marně hledajícím vnitřní harmonii, kterou jim dosavadní způsob myšlení nedal. Proto také své poučky dokládá vlastními životními zkušenostmi mnohdy svízelnými a dramaticky zauzlenými.

Doc. MUDr. Antonín Bajer

Úryvok je z: Květoslav Minařík, DRAHOKAMY 2, Vydavatelská řada DRAHOKAMY, Svazek 11, Vydal CANOPUS, 2004


V sekcii "Sťahujte" vďaka vydavateľstvu Canopus nájdete celú knihu. Text je zverejnený s dovolením vydavateľstva Canopus a jeho kopírovanie je možné len pre osobnú potrebu.
Súvisiace:

Květoslav Minařík: MALÝ MYSTICKÝ SLOVNÍK NÁUČNÝ – Úvodné slovo (obsah)
http://www.cez-okno.net/clanok/maly-mysticky-slovnik-naucny-uvodne-slovo...


júl 14, 2008 23:55 popoludní

 

 

Top