Obrázok používateľa CEZ OKNO
64 zručností muže a ženy

6 hlavných prirodzených povinností ženy. 64 zručností, ktorými by mal disponovať každý muž i každá žena. Do plnoletia (dosiahnutia 12-tich rokov) nosili deti ochranný odev ušitý z oblečenia svojich rodičov, poznačeného biopoľami svojho otca a matky. Po dovŕšení 12 liet volchvi vykonávali obrad menorečia, počas ktorého im Rodní Bohovia dávali skutočné mená ich duší namiesto láskavých detských prezývok, ktoré im dávali rodičia pri narodení. Dorastenci, ktorí podstúpili obrad menorečenia sa stali členmi spoločnosti.

Do svadby mládenci získavali vojenské vzdelanie a učili sa remeslám najmenej deväť liet a dievčatá sa najmenej štyri letá učili starať o domácnosť. V tomto období volchvovia a rodani (hlavy rodov) vyučovali mládencov a dievčatá 64 zručnostiam, robiacich muža a ženu dokonalými.

64 zručností robiacich muža dokonalým:

1. Schopnosť vedome konať v súlade so zákonmi Najvyššieho Prarodiča
2. Snaha o dosiahnutie kvalít poznania: skromnosti; pokory; nenásilia; trpezlivosti; jednoduchosti; obracanie sa k pravému duchovnému učiteľovi; čistote; vytrvalosti; sebadisciplíne; zrieknutia sa prostriedkov zmyslového pôžitkárstva; odstránenia falošného ega; poznania, že narodenie, smrť a bolesť je zlo; odstránenia závislosti a naviazanosti; odstránenia zotročenia sa ženou, domom, deťmi, domácimi prácami, prácou; pokoj v príjemných i nepríjemných situáciách; trvalej oddanosti Najvyššiemu; meditatívnemu umu, vedúceho od prázdneho stretávania sa a zhromažďovania ľudí k jednote; sebestačnosti; uznaniu významu sebarealizácie; kontinuite hlbokej znalosti Ducha, svetla a skutočného „JA“; filozofickému hľadaniu Absolútnej Pravdy.
3. Poznanie Védických písem.
4. Schopnosť preniesť svoje vedomie v astrálne, mentálne, budhistické i devakonické telá.
5. Poznanie Kopnovo práva a umenie obhájiť si svoju pravdu (Копное право[kopnoje pravo]- názor Kopy, založený na jednomyseľnosti (osobnej skúsenosti), spravodlivosti (Zákony Véd) a zdravomyslí (skúsenosti predkov).
6. Schopnosť navrhovať a budovať.
7. Schopnosť kontrolovať svoje pocity.
8. Schopnosť ovládať životnou silou a centrom „chara“ (ХаРа – energetické centrum nachádzajúce sa v oblasti pupka. Centrum životnej sily).
9. Schopnosť používať svoje vlasy, chlpy a bradu.
10. Schopnosť organizovať svoju rodinu i spoločnosť.
11. Schopnosť chápať a využívať živly prírody.
12. Znalosť ľudových zvykov a rituálov na základe odkazu našich predkov.
13. Znalosť základov astrológie, blahodarných a neblahodarných dní.
14. Znalosť ľudového liečiteľstva: bylinnou medicínou, zagovormi (liečivá alebo ochranná čarovná formulka, zaklínadlo), liečením životnou silou atď.
15. Znalosť vlastností kameňov a schopnosť využívať ich.
16. Znalosť vykonávať rôzne masáže, udržiavanie zdravia i dlhovekosti.
17. Čistotnosť a elegancia.
18. Česť a dôstojnosť, schopnosť brániť samého seba, svoju rodinu, svoj Rod, Národ a Vlasť.
19. Znalosť rôznych druhov bojových umení.
20. Dokonalosť v jazde na koni, vojenskej stratégii a taktike.
21. Skúsenosť v narábaní s rôznymi druhmi zbraní, obratnosť a zručnosť, schopnosť orientovať sa v okolitom priestore.
22. Schopnosť ladne sa pohybovať a v tanci vykonávať techniky boja bez zbrane.
23. Schopnosť zhotoviť rôzne druhy zbraní, vybavenia, nástrojov a náradia.
24. Schopnosť rozhodovať, objasňovať zákonitosti, argumentovať a robiť závery.
25. Schopnosť byť zhromaždený za akýchkoľvek podmienok a okolností.
26. Schopnosť jasne a výstižne vyjadrovať svoje myšlienky.
27. Znalosť rôznych znakov.
28. Znalosť hier rozvíjajúcich duševné schopnosti.
29. Znalosť rôznych hier pri sporoch.
30. Znalosť odhaliť falošnosť, klamstvo a podvody.
31. Schopnosť pomýliť súpera.
32. Schopnosť uhádnuť čísla, mená, predmety, frázy atď., na ktoré myslí druhá osoba.
33. Schopnosť robiť výpočty, poznanie mier hmotnosti, objemu, hustoty atď.
34. Znalosť daňového systému.
35. Schopnosť konať i podnikať.
36. Schopnosť rozpoznať kvalitu, schopnosti, zámer a stav človeka podľa jeho chôdze, pohybov, gest, mimiky a držania tela.
37. Schopnosť rozpoznať stav človeka podľa jeho písma, schopnosť krásne a inteligentne písomne sa vyjadrovať.
38. Schopnosť vyjadrovať svoje pocity a vnímanie okolitého sveta pomocou maľovania, kreslenia, sochárstva, rytia, lisovania, kovania, odlievania a rezbárskych prác z kameňa a dreva.
39. Schopnosť dešifrovať sny a interpretovať znamenia.
40. Zostavovanie girlánd, vencov, kytíc a poznanie ich skrytého významu.
41. Schopnosť prípravy stavebného materiálu, riadu, domácich potrieb a hračiek z hliny.
42. Disponovanie skúsenosťou vo výrobe textílií, priadzí z rôznych materiálov, výroba a zdobenie odevov, znalosť skrytého významu vzorov a charakteristík svojich výrobkov.
43. Ovládanie prípravy farieb, okrasných tkanín, priadzí, odevov a pomôcok.
44. Umenie variť a pripravovať nápoje.
45. Znalosť voľne rastúcich rastlín, ich využitia v každodennom živote, liečení a prípravy ako potravy.
46. Schopnosť vypestovať dobrú úrodu, uskladňovať ju a pripravovať jedlá.
47. Znalosť chovu zvierat.
48. Skúsenosti v komunikácii a hrami so zvieratami, ich výcviku a vštepovaniu im potrebného správania a konania v rôznych situáciách.
49. Znalosť rozprávok, mýtov a legiend.
50. Schopnosť žonglovať s rôznymi predmetmi.
51. Znalosť hier na hádanie (hádanky, hlavolamy atď.)
52. Písanie poézie, piesní a ich prezentovanie.
53. Znalosť blahodarných i neblahodarných hudobných rytmov, výšok, melódií a ich realizácie na rôznych hudobných nástrojoch.
54. Schopnosť učiť svoju manželku.
55. Disponovanie a ovládanie plodnej sily. (deťorodná sila)
56. Schopnosť rozprúdiť v manželke víchor deťorodnej energie dostatočnej sily a kvality na počatie aristokrata (= árij sto krát) alebo bojarína (bojaryj= silný, osvietený, múdry, svetlý)
57. Ovládanie deťorodnou energiou a jej prepojenie s energiou manželky v rôznych milostných pozíciách.
58. Umenie milovania.
59. Znalosť láskyplných hier.
60. Schopnosť obšťastniť manželku a poskytnúť jej najväčšiu možnú radosť a uspokojenie.
61. Poznanie skrytého významu ženského oblečenia, ozdôb a schopnosť venovať ich manželke.
62. Schopnosť neublížiť manželke.
63. Znalosť láskavých slov a umenie ich využívať.
64. Svedomité plnenie predpísaných povinností pred Rodom.

Žena by mala byť vedmou (tzn. vediacou matkou – schopnou počať, porodiť a uživiť blahodarné potomstvo svojho muža) a disponovať 64 zručnosťami:

1. Mať odhodlanie nasledovať svojho muža.
2. Poskytnúť manželovi najväčšiu radosť a uspokojenie.
3. Schopnosť byť zhromaždenou v akejkoľvek situácii.
4. Znalosť a zručnosť rôznych typov účesov a schopnosť využívať svoje vlasy, schopnosť využívať svoje chlpy, ovládanie zákonmi prijímania a prerozdeľovania kozmickej energie pre seba, svojho muža a svoje deti.
5. Disponovanie a ovládanie deťorodnej sily na stelesnenie vysoko duchovných detí Predkov Rodu svojho muža.
6. Znalosť láskyplných hier a umenia milovania.
7. Obratnosť v ľúbostných pózach.
8. Schopnosť vzbudiť záujem u svojho muža svojim správaním a oblečením.
9. Schopnosť odovzdať sa.
10. Schopnosť robiť rôzne masáže, udržiavať dlhovekosť a zdravie.
11. Čistotnosť a elegancia.
12. Znalosť ľudového liečiteľstva: bylinnou medicínou, zagovormi (liečivá alebo ochranná čarovná formulka, zaklínadlo), liečením životnou silou atď.
13. Ovládanie domácich i obradných rituálov, znalosť národných obyčajou.
14. Znalosť základov astrológie, blahodarných a neblahodarných dní.
15. Schopnosť chápať a využívať živly prírody.
16. Schopnosť prejaviť ľubovoľný charakter.
17. Schopnosť ladne sa vyzliecť.
18. Schopnosť vzrušiť muža.
19. Schopnosť ovládať svoje pocity a emócie.
20. Schopnosť upokojiť rozrušeného manžela.
21. Schopnosť odísť bez zobudenia spiaceho muža.
22. Umenie zaspať až po mužovi.
23. Schopnosť zaspať v ľubovoľnej pozícii.
24. Znalosť rôznych potrebných znakov.
25. Schopnosť vyjadriť svoje pocity.
26. Znalosť potrebnej obrany svojej cti a dôstojnosti.
27. Schopnosť rozhodovať, objasňovať zákonitosti, argumentovať a robiť závery.
28. Schopnosť výrečne a bohato vyjadrovať svoje myšlienky.
29. Znalosť hier rozvíjajúcich schopnosť myslieť.
30. Znalosť výpočtov v domácnosti, poznanie mier hmotnosti, objemu, hustoty atď.
31. Znalosť daňového systému.
32. Schopnosť konať a podnikať.
33. Schopnosť dokázať svoju pravdu.
34. Schopnosť rozpoznať vlastnosti a schopnosti ľudí.
35. Schopnosť dešifrovať sny a interpretovať znamenia.
36. Schopnosť prípravy stavebného materiálu, riadu, domácich potrieb a hračiek z hliny.
37. Disponovanie skúsenosťou vo výrobe textílií a priadzí z rôznych materiálov, výroba a zdobenie odevov, znalosť skrytého významu vzorov a charakteristík svojich výrobkov.
38. Ovládanie prípravy farieb, okrasných tkanín, priadzí, odevov a pomôcok.
39. Znalosť vlastností kameňov a schopnosť využívať ich.
40. Umenie variť a pripravovať nápoje.
41. Znalosť voľne rastúcich rastlín, ich využitia v každodennom živote, liečení a prípravy ako potravy.
42. Schopnosť vypestovať dobrú úrodu, uskladňovať ju a pripravovať jedlá.
43. Znalosť chovu zvierat.
44. Skúsenosti v komunikácii a hrami so zvieratami, ich výcviku a vštepovaniu im potrebného správania a konania v rôznych situáciách.
45. Schopnosť rozpoznať stav človeka podľa jeho písma, schopnosť krásne a inteligentne sa vyjadrovať písomne.
46. Schopnosť pomocou maľovania a obrazov vyjadrovať svoje pocity a vnímanie okolitého sveta.
47. Zostavovanie girlánd, vencov, kytíc a poznanie ich skrytého významu.
48. Znalosť rozprávok, mýtov a legiend.
49. Zhotovovanie bábok na hry, obrady a rituály.
50. Písanie poézie, piesní a ich prezentovanie.
51. Znalosť blahodarných i neblahodarných hudobných rytmov, výšok, melódií a ich realizácie na rôznych hudobných nástrojoch.
52. Umenie ladne sa pohybovať a tancovať pri rôznych melódiách.
53. Ovládanie umením zábavných hier.
54. Skúsenosti v rôznych hrách, obratnosť a zručnosť, schopnosť pohybovať sa po okolí.
55. Schopnosť žonglovať s rôznymi predmetmi.
56. Znalosť odhaliť falošnosť, klamstvo a podvody.
57. Schopnosť uhádnuť čísla, mená, predmety, frázy atď., na ktoré myslí druhá osoba.
58. Znalosť hier na hádanie.
59. Schopnosť pomýliť súpera.
60. Znalosť rôznych hier na spor.
61. Umenie plakať.
62. Schopnosť využívať žiarlivosť muža.
63. Schopnosť odhadnúť a predvídať želania svojho muža.
64. Svedomito plniť svoje povinnosti aj po strate manžela.


Vo Védach sú uvedené tri dôvody, prečo je potrebné poznať tieto zručnosti v dokonalosti:
1. Ovládajúc ich si človek ľahšie získa svojho milého/milú
2. Ovládajúc ich žena stokrát zvyšuje svoju životnú i duchovnú silu a tým nadobúda možnosť porodiť dieťa so stokrát väčšou životnou i duchovnou silou – Aristokrata (Árij sto krát)
3. Ovládajúc ich je ľahšie získať rešpekt, dobrú povesť a čestné postavenie v spoločnosti.


Védy žene predpisujú plnenie šiestich prirodzených povinností, dajúcich jej rodinné šťastie:
1. V starostlivosti ako matka
2. V práci ako sluha
3. V odolnosti, vytrvalosti a trpezlivosti ako Zem
4. V kráse ako Lada
5. V rozhovoroch Mudrcom
6. V posteli ako vedma

Védy varujú, že žena, ktorá neplní šesť svojich prirodzených povinností, stráca spojenie s Bohmi svojho Rodu, s Bohmi Rodu svojho muža a aj s Najvyššími Prarodičmi. Zbavená nebeskej milosti počuje iba volanie svojich túžob a emócií, ktoré ju vrhajú z jedného extrému do druhého. Taká žena nadobudne chybný nepríjemný vzhľad, snažiac sa ho zakryť pod hrubou vrstvou líčidiel a make-upu. Žena vypĺňajúca svojich 6 prirodzených povinností a disponujúca 64 zručnosťami Vedmi môže žiť v zdravý a kráse, radovať sa s mužom a rodiť mu zdravé deti aj do veku 100 rokov, tzn. byť plnohodnotným človekom. Môže sa súčasná moderná výučba porovnávať s hĺbkou a plnosťou poznatkov dávaných deťom Védickým vzdelaním? Samozrejme, že NIE!

http://rodobozhie.ru/publ/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%...

Preklad: Juraj

Zdroj: http://leva-net.webnode.cz/


Súvisiace:

SLOVANSKÉ VÉDY
http://www.cez-okno.net/rubrika/vyber-slovanske-vedy

január 21, 2012 21:19 popoludní
 • krát komentár

4 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Tomáš
  Tomášjanuár 22, 2012 14:40 popoludní

  Komentár: 

  ...poznania, že narodenie, smrť a bolesť je zlo... - S tím nesouhlasím, nemělo by tu být místo je, že to NENÍ zlo atd. ???

 2. Obrázok používateľa Zemislav
  Zemislavjanuár 25, 2012 14:02 popoludní

  Komentár: 

  Tomáš, veď to tam je napísané :D Odstránenie poznania, že narodenie, smrť a bolesť je zlo.

 3. Obrázok používateľa Ivana
  Ivanaoktóber 01, 2012 16:00 popoludní

  Komentár: 

  Članok je velmi zaujimavy.

  (Ale gramatika a preklad pokrivkavaju...)

 4. Obrázok používateľa Táňa
  Táňaoktóber 01, 2012 18:05 popoludní

  Komentár: 

  Ahoj Ivana,
  vieš poslať opravu?
  Určite by sa v redakcii potešili pomocnej ruke...;)

 

 

Top