Obrázok používateľa CEZ OKNO
Geomantia - umenie čítať dušu

Ako mnohé iné umenia má aj geomantia svoje korene skryté v hĺbkach minulosti. Pochádza z dôb, keď človek žil v blízkej spätosti s prírodou a nevidel sa ako niečo oddelené a cudzorodé prostrediu v ktorom sa pohyboval. Inštinkty a vývoj druhu mu velili vnímať svoje bezprostredné okolie ako zdroj potravy, alebo prípadného nebezpečenstva. Hľadal a nachádzal miesto na spánok, odpočinok, úkryt pred nepohodou či nepriateľským okolím. Nachádzal miesta vhodné na pozorovanie lovenej zveri, nachádzal vodu tam kde jej bolo málo, vnímal miestnu klímu aby si vyberal to čo najviac vyhovovalo jeho záujmom. Poznal svoje okolie veľmi presne, vedel v ňom čítať, pretože od toho závisel jeho život.

Ak je pravdou, že vývoj človeka trval eóny, tak naša elektronická prítomnosť, krátka priemyselná minulosť ba dokonca aj tisíce rokov trvajúce poľnohospodárske kultúry sú povestnou kvapkou v mori času ľudstva. Rovnako je to aj s našimi schopnosťami. Nepoznáme sami seba, nevieme čo všetko dokážeme. Od intuitívneho vnímania okolia, vlastných stavov a ich nevedomého spracovania závisí náš život doteraz. A ako pôsobí okolie na človeka, tak človek pôsobí na okolie. Pri takomto myšlienkovom postupe netreba ísť ďaleko k myšlienke, že hodenie kamienkov do piesku a vytvorenie obrazca má úzky súvis s tým kto som a ako konám. V bohatých slojoch osobného nevedomia je sústredené mnoho informácií ktoré z rôznych dôvodov nepoužívame priamo. Ako ale k nim získať priamy prístup? Prejavuje sa naše nevedomie podľa nejakých zákonitostí? Vieme takéto zákonitosti odhaliť?

Geomantia je často pokladaná iba za veštenie zo značiek nakreslených na zemi. Nie je to tak. Postupom času sa z nej stal prepracovaný systém s viacerými vývojovými vetvami. Pôvodne bola využívaná pri vyhľadávaní osobných odpovedí v rôznych oblastiach života, v otázkach lásky, vzťahov, bojov a vojen. Ľudia sa touto metódou riadili pri uzavieraní obchodov, hľadaní správnych území pre stavby. Ako veštecká metóda má svoje zvláštnosti podľa kultúr v ktorých bola používaná. Západná - európska geomantia má pravdepodobne svoje korene v staroarabskej metóde ktorá sa volá "Ilm al Raml". Metóda kresťanskou a židovskou náboženskou tradíciou pokladaná za nečistú spočívala v "správnom" výklade vzorov a zoskupení bodov vzniknutých pri hodení rôznych predmetov na zem alebo do piesku. V svojich klasických formách sa používa dodnes na území severnej Afriky. V západnej Európe je geomantia známa od 12. storočia, keď do stredovekej latinčiny preložili prvé knihy z arabských, hebrejských a byzantínskych zdrojov. Až v období renesancie vznikli aj prvé preklady vo francúzštine, taliančine, španielčine, nemčine a angličtine.

V 16. storočí bol publikovaný francúzsky manuskript známy pod názvom "Figures de Géomancie". Je to praktický manuál obsahujúci výklady rôznych figúr, domov a ich vzájomných vzťahov. Figúra sa skladá zo štyroch pozícií a na každej pozícii môže byť jeden alebo dva body. Domy popisujú rôzne oblasti života. Z moderného pohľadu je fascinujúca analógia s binárnym kódovaním, ktoré je základom v teórii počítačov či genetického kódovania DNA. V knihe sa môžeme dočítať tvrdenie autorov tejto stredovekej "vedy" že: "sila ktorá vládne a vedie geomantiu nie je ničím iným ako sila duše človeka ktorý generuje body". Určite publikovaniu takýchto tvrdení viedla aj obava z cirkevnej nevôle a prípadného podozrenia z čiernej mágie. Iná slávna kniha z tohoto obdobia je "Le Plaisant jeu du Dodechedron" ktorá popisuje hru používajúcu 12 stranovú hraciu "kocku". Tento geometrický útvar sa volá dodekaéder alebo dvanásťsten, a je zároveň považovaný za emblém makrokozmu. Hra má 144 veršovaných otázok zoradených do dvanástich domov a tie sú spájané s 1728 vešteckými výrokmi inšpirovanými geomantickými príručkami. Iným zaujímavým zdrojom je popis astronomickej geomancie uvedený v knihe Cornelia Agrippu "Štvrtá kniha okultnej filozofie". Ako dôležitú súčasť metódy uvádza: "ale vždy musíťe dbať na to, že sa nebudete dopytovať za daždivého, oblačného a veterného počasia, alebo keď máte myseľ zamestnanú mnohými problémami, ani keď ste práve nahnevaný. Nepristupujte ako pokušiťeľ alebo vysmievač, nemeňte svoju otázku ani ju neprepisujte keď ste sa už začali pýtať, pretože to je chyba."

Vo svete existuje viacero prístupov k práci s zahaleným poznaním. Keď sa na geomantiu pozrieme z širšieho hľadiska a pokúsime sa nájsť a uplatniť v praxi jej skrytú silu, zistíme, že mnohé v súčasnosti populárne náuky a metódy majú s ňou mnoho spoločné. Či už je to čoraz rozšírenejšie feng-šuej, čínske orákulum I-ťing alebo rôzne nové metódy meniace staré prístupy v duchu nových svetonázorov. Moderné poňatie geomantie v európskej kultúre najviac presadzuje škola Hagia Chora a jej čelný predstaviteľ Marko Pogačnik. V ich prístupe vystupuje geomantia ako umenie čítania duše Zeme. Ich snaha smeruje ďalej, nie len k skúmaniu človeka a jeho pôsobenia. Pokúšajú sa pracovať a komunikovať so Zemou ako s živým tvorom.

Vedomá myseľ sa pokúša pracovať systematicky a fakty či javy triediť. A to je aj jedna z ciest ako sa dopracovať k výsledkom v oblasti skúmania našich skrytých schopností. Spravte si sami zo sebou pokus. Pokúste sa nájsť reč s ktorou môžete komunikovať so svojim skrytým potenciálom. Len na vás záleží či zvolíte geomantický spôsob, tarotový výklad, Ouija dosku, anjelske karty alebo niečo iné. Podstatné je nájsť spôsob ktorý sa vám vnútorne neprieči. Už to že si formulujete a dávate otázky je ladením vedomia na samého seba. Dbajte na to aby ste súhlasili s formuláciou otázky na ktorú hľadáte odpoveď. O čo presnejšia je otázka, o to konkrétnejší zmysel dostáva odpoveď. Spočiatku je reč symbolov a obrazov cudzia, ale opakovaným používaním sa stáva konkrétnym zrkadlom skutočnosti. Ale rovnako ako zrkadlo len odráža realitu, nie je realitou samou. A samozrejme je dôležité kto pred zrkadlom stojí - to najviac súvisí s tým, čo v ňom uvidí. Inak sa vidí Narcis a inak depresívna puberťáčka.

Cenu na takejto činnosti má hlavne spájanie osobného vedomia s málo poznanými priestormi seba. Je to objaviteľská činnosť a vedie k pestovaniu vhľadu do životných situácií. Naša bytosť je k nám priateľská a chce pomáhať rozvoju a udržaniu celkovej rovnováhy. Prax vás môže priviesť k netušeným pokladom, ktoré sú celkom nablízku a vy môžete sami v sebe nájsť najbližšieho priateľa. Geomantia sa tak môže stať dobrým nástrojom na zmenu vlastného života.

Jaro Dunaj

Zdroj: Tajomstvá.org

december 07, 2010 21:32 popoludní

 

 

Top