Obrázok používateľa CEZ OKNO
História Anunnaki - Nephilimi - Tiamat 4. (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť LXXVIII.)

Každý z nás je zložený z genetického materiálu získaného z našich dvoch rodičov, z ktorých každý bol zložený z genetického materiálu získaného zo svojich dvoch rodičov, z ktorých každý, podľa poradia, bol zložený z genetického materiálu získaného z ich dvoch rodičov... etc. Každý z nás, sa preto skladá z genetického materiálu získaného z mnohých priamych predkov. Túžba vedieť, kto boli moji predkovia, od koho som dostal farbu mojich očí a môj sklon byť plešatý, je to, čo tvorí primárnu príťažlivosť štúdia vedy zvanej genealógia. Pozrime sa teraz spoločne na genealógiu Anunnaki...

GENEALÓGIA ANNUNAKI

Generácia č. 1

1. AP-SU 1 {ako Absu, Apason, Deep, Prvý, ktorý existuje od počiatku, Mixcoatl} AP-SU bol praveký boh bytia, otec bohov. AP-SU bol dávnymi Sumeri spájaný so slnkom. Apsu bol manžel Tiamat {ako Tiamtu, Teteoinan, Tauthe, Ummu-Hubur, ktorá dala život Dragon Queens. Podľa Tiamat bola pomenovaná planéta, ktorá existovala na obežnej dráhe okolo Slnka v polohe medzi Marsom a Jupiterom.

Deti AP-SU a Tiamat sú:

A. MUM-MU 2
B. LAH-MU
C. LAHA-MU
D. AN-SHAR
E. KI-SHAR

Generácia č. 2

1A. MUM-MU 2 (AP-SU 1) {ako Chaos, Moymis} MUM-MU bol bližší subjekt k AP-SU, na rozdiel od Tiamat, pretože bol prvorodený syn. V staroveku bol priraďovaný k planéte Merkúr. MUM-MU bol považovaný za emisára AP-SU. On je niekedy označovaný ako boh hmiel.

1B. LAH-MU 2 (AP-SU 1) {ako Lakhmu, chlpatý} LAH-MU a jeho sestra LAHA-MU sa narodili spolu. Ich mená pochádzajú od slova LHM (viesť vojnu). LAH-MU (ako Boh vojny) bol spájaný s planétou Mars.

1C. LAHA-MU 2 (AP-SU 1) {ako Lakhamu} LAHA-MU (ako Lady bitiek) bola spájaná s planétou Venuša.

1D. AN-SHAR 2 (AP-SU 1) {ako Sar, Assorus, Horná expanzia, most nebies} AN-SHAR a jeho sestra KI-SHAR sa narodili spolu. AN-SHAR bol spájaný s planétou Saturn. AN-SHAR a jeho sestra KI-SHAR splodili spolu deti.

1E. KI-SHAR 2 (AP-SU 1) {ako Kisar, Kissare, Dolná expanzia, predovšetkým vzťah k pozemkom} bola spájaná s planétou Jupiter.

Deti AN-SHAR a KI-SHAR sú:

1. AN-U 3
2. ANT-U
3. KI
4. ELUM

Generácia č. 3

1D1. AN-U 3 (Anshar 2, AP-SU 1) {ako Anum, Starý Boh, nebo, Veľký Otec z neba, Pán Starého Mesta...} AN-U bol veľký kráľ, kráľ bohov. Vzhľadom k tomu, že predkovia boli -U božstvá, AN-U bol prvý považovaný za boha, aby vládol nad všetkými ostatnými. AN-U získal prevahu nad zvyškom bohov Anunnaki tým, že zosadil vládcu Alalu.

AN-U mal za partnerku NIMUL, ktorá nebola ani oficiálnou manželkou, alebo nevlastnou sestrou (a z toho dôvodu jeho prvorodený syn nesmel byť právoplatný dedič).

Dieťa AN-U a NIMUL je:

A. EA /EN-KI 4

Deti AN-U a KI sú:

B. NIN-HUR-SAG
C. EN-LIL

Ostatné deti od AN-U (rôzne manželky a konkubíny) sú:

D. HE-A
E. Lugal-Edin
F. LATARAK
G. AB-GULA
H. KU-SU
I. RIM-MAN
J. GI-BIL
K. IŠTAR

1D2. AN-TU 3 (Anshar 2, AP-SU 1) {ako Nammu, Anat, Antum, Praveké more} AN-TU porodila nebo a zem podľa niektorých tradícií. AN-TU je niekedy prirovnávaná k Ištar, alebo Venuši. Niekedy je označovaná ako bohyňa samíc. AN-TU neexistuje v Akkadskej mytológii, vznikla ako zreteľný kontrast /doplnok k AN-U cez mytológiu Semitov.

1D3. KI 3 (Anshar 2, AP-SU 1) {ako Urash, Nin-Khur-Sag, Nin-Ma, Nin-Ki, Nin-Tu, Queen z hory, Exaltická lady} KI bola stelesnením typickej bohyne zeme.

1D4. ELUM 3 (Anshar 2, AP-SU 1) {ako Bel, enu, Mul, Lord mesta Nipur} Elum bol ženatý s Belat/ Beltis. Elum bol pán povrchu zeme a kontroloval záležitosti ľudí.

Deti Elum a Belat sú:

A. SIN 4
B. NIN-GAL
C. NINI

Generácia č. 4

1D1A. EN-KI 4 (AN-U 3, Anshar 2 AP-SU 1) {ako EA, SAMA-EL, HEA, Illuru, Nudimmud, Ptah, pán Zeme, archetyp, Pán morí a oceánov, Ten, ktorého dom je voda, Lord mesta Eridu...}

EN-KI bol prvorodený syn AN-U a ako taký mal zdediť panstvo nad Zemou. EN-KI bol pôvodne Pán Zeme, ten, kto urobil prvé osídlenie tejto planéty okolo 445.000 p.n.l. Účelom zriadenia osídlenia na Zemi v Eridu (prvé zemské mesto) bolo zriadenie ťažby zlata.

Ale keď boli mestá založené, AN-U poslal svojho syna EN-LIL /o tomto sme si už povedali vyššie/ vládnuť Zemi. EN-KI sa rozhodol založiť svoje panstvo v priepastných oceánoch. Ako HEA je často prirovnávaný ku gréckemu bohu Kronos. On je tiež identifikovaný s bohom Poseidon. V egyptskej mytológii bol známy ako Ptah,"Developer."

EN-KI znásilnil svoju nevlastnú sestru NIN-HUR-SAG, v snahe získať mužského dediča. Keď porodila dcéru NIN-SAR, EN-KI znásilnil aj ju. Tiež porodila dcéru. EN-KI v snahe získať mužského dediča znásilnil NIN-KUR. NIN-KUR porodila dcéru UT-TU a hádajte čo bolo ďalej..... UT-TU mu porodila osem detí. NIN-HUR-SAG ho prekliala za jeho činy. Chcela zabiť každé jedno dieťa UT-TU, ale EN-LIL /líška/ prosil, aby prehodnotila svoj trest EN-KImu. Nakoniec NIN-HUR-SAG povolila.
Bola to však nakoniec NIN-KI {ako Damkina, Davkina}, dcéra ALALU jeho legitímna žena, od ktorej EN-KI získal syna, ktorého nazvali MAR-DUK.

V niektorých spisoch sa však píše, že NIN-KI nebol nikto iný ako NIN-HUR-SAG (zase tie genetické manipulácie prišli na pomoc:). EN-KI a konkubína s názvom DUT-TUR splodili syna DU-MUZI.

EN-KI a jeho nevlastná sestra NIN-HUR-SAG vytvorili prvého človeka ADAP/ADAMA/ADAM (tj pozemšťan). EN-KI predniesol správu AN-U, že Lully (tj primitívny pracovník) je vytvorený, aby robil ťažkú prácu.

Podľa sumerských textov rozhodnutie o vytvorení Lully /Homo sapiens/ bolo dohodnuté so všetkými bohmi. Spermia EN-KI bola zavedená do vajca samice Homo erectus v procese dnes známom ako kríženie/fertilizácia. Oplodnené vajíčko-embryo, bolo potom vložené do maternice NIN-KI, kde bolo živené jej krvou a vyrástol tvor, ktorému EN-KI dal meno ADAP. NIN-HUR-SAG priviedla Adapa do života infúziou Anunnaki krvi (tj nephesh, alebo duša). ADAP bol prvý muž - či skôr, prvý svojho druhu - Homo sapiens. Tohto prvého človeka neskôr duchovné potomstvo Sumerov, žido-kresťania pomenovali Adam. EN-KI a NIN-HUR-SAG potom vytvorili KHAWA, ktorá neskôr bola známa ako Eva.

Adama a Khawa neboli jediné bytosti vytvorené EN-KI a NIN-HUR-SAG. Oni vytvorili ďalších štrnásť ľudí, sedem mužov a sedem žien. Niektoré správy však hovoria, že týchto štrnásť hu.mannan boli vytvorené ako testovacie subjekty a trpeli rôznymi abnormalitami, ktoré bránili ich správnej funkcii /Podľa židovskej Midrash zbierky, (história a podstata židovského náboženstva), EN-KI bol známy ako Sama-el had. V chaldejskej tradícii bol pomenovaný ako Šajtan/Satan. Meno Samael pochádza z Akkadianského termínu SAMA-EL, čo znamená kráľ SAMA, čo bolo kráľovstvo v severnej Mezopotámii.
Bol to EN-KI, ktorý sa objavil ako had a zviedol KHAWA /EVA. Čiže nie biblické jablko poznania a strata večného života. Obyčajné obcovanie ENKIHO s Khawa /pred ktorým zrejme žiadna neutiekla/. Toto bola tá príslovečná posledná kvapka pre ENLILA. Sex ENKIHO so zvieraťom. Nariadil aby Adap a Khawa okamžite opustili Life centrum/.

Deti EN-KI a NIN-HUR-SAG sú:

1. NIN-SAR 5
2. NINKASI

Deti EN-KI a NIN-KI sú:

3. MAR-DUK
4. NINGISHZIDDA

Dieťa EN-KI a DUT-TUR je:

5. DU-MUZI

Deti vytvorené geneticky od EN-KI a NIN-HUR-SAG sú:

6. ADAP/ADAMA
7. KHAWA

Dieťa EN-KI a neznámej konkubíny je:

8. GESHTINANNA

1D1B. NIN-HUR-SAG 4 (AN-U 3, Anshar 2, AP-SU 1) {ako KI, Nin-Mah, Nin-Igiku, Ma-Mi a v niekoľkých málo (sporných?) prípadoch Nin-Ki} Ako dcéra AN-U a KI NIN-MAH bola známa ako dáma hory, alebo Lady Zeme. NIN-MAH/NIN-HUR-SAG bola šéf –lekár + dôstojník Anunnaki.

1D1C. EN-LIL 4 (AN-U 3, Anshar 2, AP-SU 1) {ako ILU, ILU Kur-Gal, Elohyam, El Elyon,MICH-A-EL, Pán vzdušného priestoru, Strážca v tabuľke osudov} EN-LIL mal deti s jeho legitímnou manželkou NIN-LIL. NIN-LIL {ako SUD}, dcéra Hiah a Nidaba (ako Nunbarshegunu), bola známa ako zdravotná sestra.

EN-LIL sa nepáčila tvorba EN-KI a to predovšetkým kvôli frekvencii s akou sa pozemšťania reprodukovali. Pred povodňou sa pokúšal EN-LIL obmedziť množenie pozemšťanov zavedením chorôb. EN-LIL prevzal právomoci a postavenie jeho otca AN-U. EN-LIL zodpovedá Bohu {ako El Elyon,Jehova,EL Shadai, Alah, El z hory. Slovo Eloh pochádza z ILU, jeden z názvov pre EN-LIL. Mesopotámske meno pre EN-LIL bolo ILU KUR-GAL, čo znamená veľký Pán hory.

Dieťa EN-LIL a NIN-HUR-SAG je:

1. NIN-UR-TA 5

Deti EN-LIL a NIN-LIL sú:

2. NAN-NAR
3. ISH-KUR
4. NER-GAL

Generácia č. 4

1D1E. LUGAL-EDIN 4 (AN-U 3, Anshar 2, AP-SU 1) {ako Kráľ púšte}

1D1I. RIM-MAN 4 (AN-U 3, Anshar 2, AP-SU 1) {ako Remmon, Mirmir, Daddy, Teiseba, Boh priestoru medzi nebom a zemou, Pán mesta Muru} RIM-MAN bol považovaný za boha, ktorý riadil dážď, búrky, víchrice, hromy a blesky.

1D1J. GI-BIL 4 (AN-U 3, Anshar 2, AP-SU 1) {ako Ohňový Boh} GI-BIL bol boh ohňa. Bol spájaný s čarodejníctvom a kúzelníctvom. GI-BIL bol dobre informovaný v múdrosti. Akkadianské slovo pre múdrosť nimiku, odkazuje na ťažbu kovov.

1D1K. IŠTAR 4 (AN-U 3, Anshar 2, AP-SU 1) {ako Gingir, bohyňa lásky} Ištar bola často prirovnávaná ku gréckej bohyni Venuši.

1D4A. SIN 4 (Elum 3, Anshar 2, AP-SU 1) {ako AGU, Acu, Boh Mesiaca, Boh mesta Ur} Nie je známe kto mu porodil syna.
Dieťa SIN a ----- je:

1. SAMAS 5

1D4C. NINIP 4 (Elum 3, Anshar 2, AP-SU 1) {ako Boh lovu a vojny} NINIP bol pôvodne považovaný za boha slnka, ako dieťa SIN.

Generácia č. 5

1D1A1. NIN-SAR 5 (EN-KI 4, AN-U 3, Anshar 2, AP-SU 1) EN-KI znásilnil svoju sestru NIN-HUR-SAG v snahe získať mužského dediča. Narodila sa však dcéra NIN-SAR a ďalej to už poznáme.

Dieťa EN-KI a NIN-SAR je:

A. NIN-KUR 6

1D1A2. Ninkasi 5 (EN-KI 4, AN-U 3, Anshar 2, AP-SU 1) {ako bohyňa varenia, Lady, ktorá vypĺňa ústa}

1D1A3. MAR-DUK 5 (EN-KI 4, AN-U 3, Anshar 2, AP-SU 1) {ako Maraduk, Merodach, Bel, Ra, Pomstiteľ, Lord Babylončanov} MAR-DUK bola známy v Egypte ako boh Ra (tj ten jasný). Bol legálny dedič EN-KI a NIN-KI/Damkina a kvôli tomu MAR-DUK viedol vojnu proti Ninurta, prvorodenému synovi EN-LIL o nadvládu nad Zemou. MAR-DUK bol spájaný s Románskym bohom Jupiterom. MAR-DUK bol nazývaný aj Vykupiteľ ľudstva. On cestoval po celom svete a zbieral informácie. MARUDUK dostal meno Bel, čo znamenalo Babylónske Pane. Nemal by však byť zamieňaný s Bel, synom Anshar a Kishar.

MAR-DUK si vzal za ženu SARPANIT {ako Ziratpanit, Sochot Benoth} pozemskú dcéru ENKI-ME (tj Enoch). 1D1D1...
Marduk však bol neskôr známy aj ako BEL-I-EL/Beliel/Belial.

Deti MAR-DUK a SARPANIT sú:

A. NABAK 6
B. SATU/SETH

1D1A4. NINGISHZIDDA 5 (EN-KI 4, AN-U 3, Anshar 2, AP-SU 1) {ako Thovth, Tehuti, okrídlený had} NINGISHZIDDA bol genetický vedec, známy v Egypte ako Thoth. Po úteku z Egypta do Severnej a Južnej Ameriky, bol NINGISHZIDDA známy ako" Okrídlený had".

1D1A5. DU-MUZI 5 (EN-KI 4, AN-U 3, Anshar 2, AP-SU 1) {ako Tammuz, pastier Kráľov}

1D1A6. ADAP 5 (EN-KI 4, AN-U 3, Anshar 2, AP-SU 1) {ako ADAM, Adama, Atabba, Atab} ADAP/Pozemšťan bol prvý človek, alebo skôr prvý svojho druhu, vytvorený genetickými manipuláciami na Zemi.


Obr. Proces stvorenia Adapa/Adama - v archaickom Sumerskom jazyku. "Hviezda" znamená "boh"

Tento Adama bol napoly človek a napoly plaz /Homo Saurus/ a zo začiatku sa nemohol sám reprodukovať.
/Kresťanskí pohlavári si boli veľmi dobre vedomí, že Adam mal prevažujúce plazie črty a vlastnosti. Preto upravili príbeh zrodenia Adama a Evy do súčasnej podoby v biblii/.

Potom čo vyrástol do dospelosti ADAP bol pomazaný ako prvý ľudský kňaz-kráľ a bol umiestnený do chrámu EN-KI v Eridu. Normálne sú bytosti schopné reprodukovať sa samy, ale toto nebol prípad ADAP a KHAWA. Neskôr, po ďaľších genetických pokusoch už boli títo dvaja schopní počať potomkov.

ADAP/Adam a jeho KHAWA /EVA mali spolu minimálne štyri deti, u ktorých sme si vedomí, že boli zakladatelia Sumerianskej kultúry.

Deti Adapa a KHAWA sú:

A. HEVEL 6
B. LEBHUDHA
C. NORAIA
D. SAT-NAAL

1D1A7. KHAWA 5 (EN-KI 4, AN-U 3, Anshar 2, AP-SU 1) {ako TI-TI, EVE, AVA, NIN-KHAWA} KHAWA bola zvedená EN-KI v podobe hada. Títo dvaja splodili spolu dieťa, ktoré ako nesprávne uvádza Biblia, /alebo tí čo ju neskôr tvorili/, zabilo jeho nevlastného brata ABA-EL/ÁBEL. Kniha Genesis, kapitola IV, verš 1, uvádza:

"Adam potom poznal svoju ženu Evu a ona počala a porodila Kaina a povedala:"Získala som muža od Pána." Tento verš však znamená, že Qayin/Kain bol syn Pána , ktorého židovský Midrash označil ako SAMA-EL, alebo had, ktorým bol EN-KI.
Dieťa KHAWA a EN-KI je:

A. QAYIN 6

1D1C1. NIN-URTA 5 (EN-LIL 4, AN-U 3, Anshar 2, AP-SU 1) {ako Nanurta, Ningirsu, Mocný lovec, boh južného vetra} NIN-URTA si zobral BAU {ako GU-LA, Doktorka}. To bol NIN-URTA, ktorý v boji porazil MAR-DUKa a uväznil ho v Ekur, alebo Veľká pyramída. NIN-URTA neskôr založil miesto pristávaní kozmických lodí /Nazca/ na kontinente, ktorý bol neskôr pomenovaný Amerika.

D1C2. NAN-NAR 5 (EN-LIL4, AN-U3, ANSHAR2, AP-SU1) {ako Nanna, SU-EN, Sin, ZU, ZU-EN} NAN-NAR bol prvý Anunnaki narodený na Zemi. NAN-NAR si vzal NIN-GAL {ako Veľká dáma}.

NAN-NAR bol volaný aj SIN, podľa neho bol neskôr pomenovaný SINAI.

Deti NAN-NAR a NIN-GAL sú:

A. ERESH-KIGAL 6
B. INANNA
C. U-TU

1D1C3. ISH-KUR 5 (EN-LIL 4, AN-U 3, Anshar 2, AP-SU1) {ako Hadad, Dudu, Teschub} ISH-KUR bola daná zodpovednosť za vetry. ISH-KUR si vzal kňažku Shala {ako NIN-SUNAL, DUT-TUR}

Obr. ISCH-KUR pán vetrov

Deti ISH-KUR a Shala sú:

A. GESHTIANNA 6
B. DUMU-ZI (niektorí učenci vyhlasujú, že DUMU-ZI bol syn EN-KI a DUT-TUR.)

1D1C4. NER-GAL 5 (EN-LIL 4, AN-U 3, Anshar 2, AP-SU 1) {ako Meslamtaea, ERRA, (Hádes), Lord Of Netherworld} NER-GAL sa stal známy ako ERRA (tj Annihilátor) v jadrovej vojne vedenej NIN-URTA proti MAR-DUK. NER-GAL si vzal ERESH-KIGAL {ako Kráľovná Netherworld}

(Pozri: 1D1C2A). Spolu splodili dcéru, ktorej dali meno LILITH.

/Mnoho učencov predpokladalo, že Netherworld bolo povrchové mesto, v ktorom sa Ereškigal zdržiavala, Zecharia Sitchin navrhol, že to proste bolo len na južnej pologuli. Jeho návrh naznačuje, že Anunnaki prišli na túto planétu predovšetkým ťažiť zlato, a že to bolo v kraji na rieke Zambezi na juhu Afriky.
Avšak našlo sa príliš veľa podzemných chodieb a miestností na to, aby to bolo také jednoduché vysvetlenie pre „podsvetie“ aké ponúka Sitchin. (napr. Derinkuyu, Turecko?)/.

Obr. 18 poschodí, 85 m hlbokoDieťa NER-GAL a ERESH-KIGAL je:

A. LILITH 6

1D4A1. SAMAS 5 (SIN 4, EL-UM 3, Anshar 2, AP-SU 1) {ako boh slnka}

Generácia č. 6

1D1A1A. NIN-KUR 6 (NINSAR 5, EN-KI 4, AN-U 3, Anshar 2, AP-SU 1)
Dieťa EN-KI a NIN-KUR je:

1. UT-TU 7

1D1A3A. NABAK 6 (MAR-DUK 5, EN-KI 4, AN-U 3, Anshar 2, AP-SU 1) {ako Nabu, Nabího, Alebo, Prorok} NABAK sa oženil s TASHMETUM (ako Tasmit).

1D1A3B. SATU 6 (MAR-DUK 5, EN-KI 4, AN-U 3, Anshar 2, AP-SU 1) {ako Seth} Satu bol známy v Egypte ako Seth.

1D1A6A. Hevel 6 (ADAP 5 EN-KI 4, AN-U 3, Anshar 2, AP-SU 1) {ako ABA-EL, Ábel, Habhil} Hevel / ÁBEL bol druhý syn KHAWA /EVA a prvý syn ADAP/ADAM s jeho pozemskou manželkou.

1D1A6B. LEBHUDHA 6 (ADAP 5, EN-KI 4, AN-U 3, Anshar 2, AP-SU 1) {ako Laphura}

1D1A6D. SAT-NAAL 6 (ADAP 5, EN-KI 4, AN-U 3, Anshar 2, AP-SU 1) {ako Seth, Sheth, Set, Sed, Strážca Svätej hory}. SAT-NAAL si vzal KALIMATH {ako Akli, Aklemia, Climia, Kali Azura}, dcéra EN-KI a Lilith.
Deti SAT-NAAL a KALIMATH sú:

1. ANOSH 7

2. Ďalej neobmedzený počet

1D1A7A. QAYIN 6 (KHAWA 5, EN-KI 4, AN-U 3, Anshar 2, AP-SU 1) {ako Cain, Kain, AR-WI-UM, Hadí kráľ} QAYIN bol najstarší zo synov KHAWA /EVA. On bol syn EN-KI a preto nebol úplne koncipovaný s pozemskými génmi. Na rozdiel od ADAPa nebol QAYIN zrodený pomocou umelého oplodnenia, ale počatý fyzickým spojením Anunnaki (EN-KI) a pozemským (EVA). Z tohto dôvodu je názov Qayin odkazovaný na kráľovský majestát. Mal veľa z výzorových a genetických vlastností Anunnaki.

/Podľa Laurence Gardnera, ktorý vo svojej knihe Genesis Of The Kings..., konštatoval, že preklad ďalšej epizódy, v ktorej Kain povstal proti Ábelovi a zabil ho je nesprávny. Presnejší preklad pôvodného znenia by sme si mali prečítať ako: Cain (zbožná krv) bol povýšený nad jeho pozemského brata Ábela. Je zrejmé, že Ábel stál na rebríčku nižšie ako Kain, pretože nebol koncipovaný priamo od Anunnaki.

Meno Qayin odkazuje nielen k myšlienke kráľovského majestátu, ale aj k umeniu kovárstva. Slovo kenning je odkazom na kovanie ostria meča. QAYIN sa oženil so svojou nevlastnou sestrou LULUWA/AWAN (pozri 1D1C4A1). Potomkovia QAYIN sa stali známi ako Cis dynastia.
Deti QAYIN a Luluwa sú:

A. ATUN 8
B. ENOCH

1D1C2A. ERESH-KIGAL 6 (NAN-NAR 5, EN-LIL 4, AN-U 3, Anshar 2, AP-SU 1) {ako Kráľovná Netherworld} ERESH-KIGAL si vzala jej strýka NER-GAL.

Podľa starovekého sumerského príbehu bol v nebi banket na počesť AN-U a jeho synov EN-LIL a EN-KI. Ereškigal sa nemohla zúčastniť a tak poslala Namtar jej poradkyňu. Posol hlásil, že keď vstúpila Namtar do hodovnej siene všetci bohovia, okrem jedného - Nergal, hádzali k nej ruže aby ju pozdravili. Na to sa Ereškigal urazila a žiadala pre Nergal trest.EN-KI súhlasil a nariadil Nergal ísť do podsvetia, kde bola Ereškigal kráľovná. Nergal išiel, a keď prišiel k jej príbytku našiel Ereškigal kúpať sa. Podľa sumerského textu:"ona odhalila jej telo“.... vášnivo sa objali a milovali sedem dní a nocí. Potom Nergal odišiel a sľúbil, že sa neskôr vráti. Namtar bola presvedčená o tom, že Nergal nemal úmysel sa vôbec vracať. Ereškigal poslala Namtar späť prosiť o návrat Nergala. Nergal sa vrátil, ale s úmyslom usmrtiť ju, aby sa vyhol tomu, že budú spolu v podsvetí žiť. Ale keď sa vrátil a uvidel Ereškigal ešte raz, Nergalovo srdce sa roztopilo a nakoniec sa stal jej manželom.

Dieťa ERESH-KIGAL a NER-GAL je:

1. LILITH 6

1D1AC2B. INANNA 6 (NAN-NAR 5, EN-LIL 4, AN-U 3, Anshar 2, AP-SU 1) {ako Ištar, Astaro, Anunitu, Veľká Lady Lásky & Vojny} Inanna milovala DUMU-ZI {ako Kráľ ovcí} syna Ishkur a Shala (pozri 1D1A3B). Inanna dostala tú česť byť strážca MA, univerzálneho dekrétu božskej autority (tj zariekanie, ktoré uľahčovalo pokrok civilizácie a umenia).

1D1C2C. UTU 6 (NAN-NAR 5, EN-LIL 4, AN-U 3, Anshar 2, AP-SU 1) {ako Shemesh, Shamash, žiariaci, Princ spravodlivosti, boh slnka} Utu si vzal ľudskú AYA.

1D1C4A. LILITH 6 (NER-GAL 5, EN-LIL 4, AN-U 3, Anshar 2, AP-SU 1) {ako NIN, Lillake, Krásna kráľovná, manželka Boha} Lilith bola prvá manželka ADAPA, ale ona odmietla mať s ním sexuálny vzťah, pretože bol neurodzeného pôvodu. Namiesto toho Lilith porodila dieti jej strýkovi EN-KI. Keď zvádzal Lilith, mal EN-KI znovu podobu hada, SAMA-EL.

Deti Lilith a EN-KI sú:

1. LULUWA 7
2. KALIMATH

Generácia č. 7

1D1A1A1. UT-TU 7 (NIN-KUR 6, NIN-SAR 5, EN-KI 4, AN-U 3, Anshar 2, AP-SU 1)

1D1C4A1. LULUWA 7 (Lilith 6, NER-GAL 5, EN-LIL 4, AN-U 3, Anshar 2, AP-SU 1) {ako Awan} Luluwa, dcéra EN-KI a Lilith si vzala za muža QAYIN jej nevlastného brata (pozri 1D1A7A).

Deti Luluwa a QAYIN sú:

A. ATUN 8
B. ENOCH

Aby ste sa v tom vedeli lepšie zorientovať dávam sem prehľadnejšiu tabuľku, kde budú jasnejšie väzby na pomenovania „bohov“ v jednotlivých jazykoch a civilizáciách na Zemi:

NIBIRUAN 

AN-U

AN-TU

NIN-HUR-SAG

ISH-KUR

SUMERIAN

ANSHAR

APSU/NINTUD

NINMAH

ADAD

HITTITE

 

 

NINTI

TESHUB

EGYPTIAN

GEB/SEB

NUT/NEITH

ISIS

HORUS

GREEK

KRONOS

RHEA

HERA

ARES

ROMAN

SATURN

OPS

JUNO

MARS

SANSKRIT

SAVITAR

ADITI

ADITI

MITRA

HINDI

TVASHTAR

APO

HARITI

MITHRAS

MAYAN

AKANCHOB

AKNA

HUITZILOPOCHTI

INCAN

INTI/PUNCHAU

QUILLA

PACHAMAMA

RIMAC

TEUTONIC

BURI/MANNUS

TUISTO

EDUN/BESTLA

TIW/TYR/VE

SLAVONIC

SVAROG

DENNITSA MATI-ZEMLYA

PERUN

 FINNO-UGRIC

UKKO

AKKA/RAUNI

MADER-AKKA

ARIANROD

CELTIC

EOCHARD

DANU/ANU

BOANNA

ANGUS/OG

 

NIBIRUAN

EN-LIL

NIN-LIL

EN-KI

NIN-KI

SUMERIAN

ASSHUR

NAMMU

EA/URKI

DAMKINA

EGYPTIAN

OSIRIS

MAAT

PTAH - KHNUM

NEPHTHYS

CANAANITE

BAAL

ASHERAH

 

 

SEMITIC

YAHWEH

ALLAH

EL

 

ADONAI/Jahve

 

GREEK

ZEUS

MAIA

POSEIDON

HEPHAESTUS

LIBYA

 ROMAN

JUPITER

MAJESTA

VULCAN

AFRICA

SANSKRIT

INDRA

INDRANI

AGNI

SVAHA

HINDI

VISHNU

MAYA

AHRIMAN/SHIVA

GANGA

MAYAN

QUETZALCOATL

CHALCHIUTLICUE

ITZAMNA

???

INCAN

CATEQUIL/PILAN

CUYCHA

 VIRACOCHA

 

TEUTONIC

THOR/DONAR

JØRD

HOENIR

???

SLAVONIC

DAZHBOG

MYESYATS

OGON

MARZANNA

FINNO-UGRIC

ILMA

???

AHTI

VELLAMO

CELTIC

DAGDA

GWYDIAN

MANANNAN

???

 

NIBIRUAN

NAN-NAR

ISH-KUR

UTU

INANNA

SUMERIAN

SIN

ADAD

SHAMASH

ISHTAR

EGYPTIAN

THOTH

 

HARPOCRATES

HATHOR

CANAANITE

 

BAAL

MOLOCH

 

 

SEMITIC

ALLAH

 

 

GREEK

HERMES

 

APOLLO

APHRODITE

 ROMAN

MERCURY

 

HELIOS

VENUS

SANSKRIT

SUDHANVAN

 

RUDRA

USHAS

HINDI

BUDDHA

 

RAMA

LAKSHMI

MAYAN

TLALOC

 

XOCHIPILI

TLAZOLTEOTL

INCAN

PIHUECHENYL

 

TAMENDONARE

CHASCA

TEUTONIC

ODIN/WODEN

 

ULL/MAGNI

FRIJI/FRIGG

SLAVONIC

VOLGA

 

VARPULIS

KUPALA

FINNO-UGRIC

VOGUL

 

???

???

CELTIC

LUG/LLEW

 

NUADA/LUDD

BRIGIT

 

NIBIRUAN

MAR-DUK

NINURTA

NER-GAL

NINGISHZIDDA

SUMERIAN

BEL

NINGIRSU-NIMROD

ERRA

 

ASSYRIAN

ASHUR

 

 

 

EGYPTIAN

RA (AMON-RA)

 

 

TEHUTI / THOTH

GREEK

 

 

 

HERMES

MESOAMERICA

 

 

 

KUKULKAN

XIUHTECUHTLI

TOPILTZIN

Ako sa podmienky na Zemi začali meniť a klíma bola čoraz suchšia, stalo sa nevyhnutnosťou upraviť Lulu a lepšie ich prispôsobiť do premenného prostredia. Homo Saurus bol upravený a získal viac cicavčie rysy v dôsledku tejto genetickej modifikácie. Homo Saurus stratil väčšinu z jeho jašteričieho vzhľadu a povahy, šupiny sa stratili a objavila sa lesklá, žiariaca koža. Získal cicavčie znaky - mäkkú pružnú kožu, ochlpenie, schopnosť sa potiť a schopnosť sa reprodukovať. Človek postúpil na stupnici vývoja na Homo Sapiens. Moderný človek, alebo Cro-Magnonec prišiel na scénu dejín.

Človek čoskoro obsadil Zem ako otrok pre Jašteričích Majstrov. Stal sa aj testovacou jednotkou pre astronautov, ktorí zostúpili na Zem a párili sa s dcérami človeka. V Biblii známi ako NEPHILIMI/Nefilimi, nielenže produkovali zmiešaných potomkov, ale tiež vykonávali genetické experimenty, ktoré často zlyhávali a produkovali mnoho monštruóznych bytostí.

Kto vlastne boli tí Nephilimi? Nephilimi boli práve potomkovia, alebo výsledok kríženia sa medzi Anunnaki a človekom. A bolo jedno či išlo o sexuálne, alebo genetické kríženie.

Výsledkom boli Nephilimi /Titáni/ TI-TA-AN. Nebolo výnimkou, že často merali aj viac ako 3 metre.

Po celom svete sú dôkazy o ich existencii. Bohužial, niektorí kvázi „vedci“ /nehovoriac o náboženských fanatikoch/ si nechcú pripustiť, že evolúcia a zrod človeka neprebiehala tak, ako to oni prezentujú, a tak nesmierne množstvo dôkazov o týchto obroch, /ale aj o prítomnosti mimozemských civilizácií na Zemi/, jednoducho zničili.

Aj slepý grécky básnik Homér napísal v roku 800 p.n.l... "Na zemi raz boli obri"

MENÁ týchto jednotlivých Titánov, alebo ich kmeňov napr. boli:

Anunnaki (Enak, Anakim, Anakites, Nephilim, Arba, Rephaites),
Anu, Anshar/Ašer, Kishar, Kronos, Antu, Ki, Gibil, Nusku, Gulu, Ninmah, Nergal, Cuthah, Kuta, Gudua, Gudea, Imdugud, Ningursu, Zeus, Odin, Danu, Loki, Goliáš... etc.

Obr. Egypt/Čína/Mumifikovaný obor/Severná Amerika/Patagónia


Obr. Stehenná kosť (múzeum v Texase)

Obr. Zbrane Titánov (múzeum v Bagdade)

Arabský názov pre obrov je عمالقة

/Niektorí potomkovia Nephilimov na Zemi boli známi pod menom Rephaites/Refaim. Táto barbarská rasa sužovala ľudstvo po tisíce rokov a bola hrozbou až do prvého tisícročia pred naším letopočtom/.

Vráťme sa však k našim dvom bratom EN-KI a EN-LIL...

- pokračovanie –

Váš Dušan – hľadač informácií

Uverejnené s dovolením autora

Celý seriál "História Anunnaki - Nephilimi - Tiamat" nájdete postupne
na tejto adrese.


Svoje tipy do seriálu UTAJOVANÉ DEJINY ZEME môžete posielať
na redakčný mail.


Celý seriál "Utajované dejiny Zeme" nájdete postupne na tejto adrese.Súvisiace:

Výskum RNDr. Pavla Smutného
http://www.cez-okno.net/rubrika/rndr-pavel-smutny


marec 16, 2011 13:11 popoludní

 

 

Top