Obrázok používateľa CEZ OKNO
Earl Nightingale: NAJNEOBYČAJNEJŠIE TAJOMSTVO

Najneobyčajnejšie tajomstvo bolo prvou hovorenou nahrávkou na svete a Earl Nightingale bol za ňu ocenený Zlatou palmou. Dala základ pre založenie odvetvia "rozvoj osobného rastu".

Pravdivé a hodnotné posolstvo Earla Nightingalea, ktorý je považovaný za „otca motivátora" a najlepšieho filozofa v oblasti dosahovania prosperity pomocou zmien v spôsobe myslenia. Predkladáme vám originálnu nahrávku preloženú do češtiny pomocou najmodernejšej techniky tak, aby sme zachovali pôvodnú atmosféru a energiu nahrávky. Tým, že máte možnosť vypočuť si autora v originále, môžete vnímať intonáciu a dôraz prejavu a tak získavať z hlasu autora nielen znalosti, ale i energiu.

september 11, 2013 23:56 popoludní

 

 

Top