Obrázok používateľa CEZ OKNO
Edgar Cayce: ZÁZRAK JMÉNEM MEDITACE I.

Slova, jež člověk pronáší, svědčí o Duchu, jenž v něm žije. Vyřčená slova jsou hlásky vznikající vlněním myšlenek. Ty jsou vlněním, vyslaným naším Já či duší. Každé vypovězené slovo (pronesené) by mělo vycházet z duševního vlnění, jelikož slova postrádající duševní sílu jsou neúčinná. Lze kupříkladu říci, že slova užvaněných, neupřímných a k přehánění náchylných lidí jsou jako papírové kuličky tryskající z dětské pistole. Všechny neupřímné hovory a modlitby zůstávají na povrchu. Na náš osud nemohou mít příznivý účinek. Naše slova mají nejen vyjadřovat pravdu, ale také naše hluboké porozumění a prožití této pravdy. Mluvení bez duševní síly se rovná klasu bez zrna.

SÍLA LÉČEBNÝCH MEDITACÍ

Duchovní síla lidského slova

Slova vyřčená upřímně a s hlubokým přesvědčením, slova podepřená silou víry a intuice, mají tak mocnou vlnovou sílu, že se rovnají vysoce výbušné náloži, jež odstraní i ty nejtěžší překážky. Tak dosáhnou kýžené změny.

Vyvarujte se nepříjemných slov, třebaže by byla pravdivá.

Upřímná slova, upřímné myšlenky opakované s citovou silou a vůlí, naplněné porozuměním, uvedou do pohybu všudypřítomnou kosmickou vlnovou sílu, jež vám pomůže. Na ni se musíte obracet s neotřesitelnou důvěrou a oprostit se od všech pochybností. V opačném případě šíp vaší pozornosti vytyčený cíl mine.

Jakmile do kosmického vědomí zasejete své modlitby, nevyhrabávejte je ven, abyste zjistili, zda vyklíčily. Dopřejte nebeským silám čas a dejte jim příležitost nerušeně pracovat.

Božské síly člověka

Není nic mocnějšího než kosmické vědomí (nebo Bůh). Jeho síla je nekonečná. Je větší než působení lidského ducha. Potřebujete-li pomoc, obraťte se na Něj. To však neznamená jednat pasivně, lehkovážně či podceňovat účinek vlastního ducha.

Bůh pomáhá těm, kdož si pomáhají sami. Půjčil vám sílu vůle, koncentrace, rozumu a zdravou lidskou mysl, abyste si při tělesném a duševním utrpení dokázali pomoci sami. Prosíte-li Jej o pomoc, musíte současně nasadit všechny zmíněné síly.

Když se modlíte nebo praktikujete léčebné meditace, pokaždé si říkejte, že používáte vlastní, avšak Bohem dané síly, abyste léčili sebe i druhé. Proste Ho o pomoc, ale nikdy nezapomínejte, že jste Jeho děti, jež miluje a jimž propůjčil dar vůle, citu a rozumu, s jehož přispěním můžete všechny životní potíže řešit sami. Musíte najít rovnováhu mezi středověkou představou naprosté závislosti na Bohu a novodobou snahou spoléhat se pouze sám na sebe.

Použití vůle, citů a rozumu

Používáte-li různé léčebné meditace správně, musíte zákonitě změnit duševní postoj. Například slova vůle musejí být prodchnuta velkou rozhodností, slova citu oddaností a slova rozumu hlubokým poznáním. Zkoušíte-li léčit jiné, musíte si najít léčebnou meditaci, jež odpovídá přirozenému založení pacienta, tj. musíte apelovat bud na jeho představivost, city či rozum.

● Při všech léčebných meditacích v první řadě záleží na hloubce koncentrace, ale také na vytrvalosti a soustavném opakování.

● Léčebné meditace vždy opakujte vroucně, rozhodně a přesvědčivě. Nestarejte se o výsledky, které se jako plody vašeho úsilí dostaví samy od sebe.

Jedná-li se o tělesné léčení, nesmíte nikdy pozornost zaměřit na nemoc - oslabuje to víru - nýbrž musíte do přítomnosti uvádět nekonečnou sílu ducha.

Pokud se jedná o překonání duševních slabostí, jako jsou strach, hněv, zlozvyky apod., je třeba veškerou pozornost zaměřit na opačné vlastnosti! Abyste se například stali pány vlastního strachu, musíte „zpřítomňovat“ odvahu. Při sklonech k hněvu je nutné si vybavit vnitřní klid. Slabý jedinec musí myslet na sílu, nemocný na zdraví.

Duchovní příčiny nemocí

Kdo chce být vyléčen, se místo na léčbu často soustředí na možné vážné následky choroby. Tak se nemoc stává nejen tělesným, ale i duševním návykovým stavem. Týká se to většiny nervozit. Každá deprimující či šťastná myšlenka, každé vzrušení nebo klidná hodinka, do buněk mozku vyrývají jemné drážky a tak posilují základ chorob či zdraví.

Naše podvědomé myšlenky na nás působí silněji, točí-li se kolem zdraví nebo nemoci. Kořeny úporných tělesných nebo duševních chorob spočívají v hlubokém podvědomí. Neduhy lze zhusta vyléčit, jestliže ony skryté kořeny vytrhneme. Z toho důvodu všechny léčebné meditace, jež opakujeme v bdělém stavu vědomí, musejí být tak silné, že se proderou do podvědomí, jež následně zpětně působí na bdící vědomí. Tímto způsobem vědomě použité léčebné meditace prostřednictvím informace z podvědomí účinkují na tělo i ducha. Daleko hlubší léčebné meditace zasahují nejen podvědomí, ale rovněž nadvědomí - tajemný rezervoár všech nadpřirozených sil.

Výroky obsahující pravdu musejí být proneseny s naprostou odevzdaností, silou citu a vůle. To znamená, že člověk se na nich musí vnitřně podílet. Pozornost nesmí ochabnout. Jakmile odbočí, musíme ji jako zatvrzelé dítě zavolat zpět a s nekonečnou trpělivostí ji školit, dokud své poslání nesplní.

Vnitřní pozornost a víra

Mají-li léčebné meditace, které použijeme, zasáhnout nadvědomí, nesmíme mít žádné pochybnosti, ani pocit nejistoty. Dokonce i léčebnou meditaci, které dobře nerozumíme, pozornost a víra vedou do podvědomí a nadvědomí.

Trpělivost a pečlivé opakování plné porozumění mohou vyvolat doslova zázraky. Léčebné meditace zaměřené na odstranění chronického utrpení je nezbytné opakovat často, pozorně a vytrvale, aniž bychom si všímali nezměněného či dokonce zhoršeného stavu. Musíme se dopracovat do pozice, kdy jsme uvědomělí intuitivně. Pokud je někomu předurčena smrt, pak je lepší umírat s přesvědčením o dokonalém zdraví, než vědomě trpět následkem nevyléčitelné tělesné nebo duševní choroby.

Je-li podle lidských měřítek každému tělu souzena smrt, má navzdory tomu duše sílu změnit hodinu, která mu byla „určena“.

-pokračovanie-

Edgar Cayce

Z knihy ZÁZRAK JMÉNEM MEDITACE
S láskavým dovolením vydavateľstva Eko-konzult


KNIHU môžete objednať na tejto adrese


Zdroj: http://www.ekokonzult.com/


Všetky časti tohto seriálu postupne nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

Editoriál: EDGAR CAYCE
http://www.cez-okno.net/clanok/editorial-edgar-cayce


Autori: 
júl 19, 2016 23:24 popoludní

 

 

Top