Obrázok používateľa CEZ OKNO
Editoriál: DOHRMANOVO PROROCTVO – Doslov

* * * *

Doslov

Existovalo něco před tím, než byl stvořen náš vesmír. Síla beztvarého. Věčně přítomná je síla, kterou všechny ostatní síly následují. Je zakódována v každém stvoření. Všichni jsou neomylně vedeni touto silou na místo své věčné přítomnosti. Kořen nejvyššího světla je naše vtělení, takže nejvyšší světlo je kořenem této síly.

Ač nazývána mnoha jmény, ta síla zůstává bezejmenná a transcendentní vůči všem slovníkům a jazykům. V této práci jsem naznačil její rozsah, ale jde jen o nepřímé sledování jinak nepostřehnutelné kvality věčné přítomnosti. Je jen skromným symbolem zanechat slova na papíře vprostřed této síly, jež nezná slov.

Chci vyjádřit z celého srdce vděčnost této síle, že nás spojuje a drží ve své věčné přítomnosti. A vděčnost každému z vás, kdož jste manifestovali svůj zájem o ozvěny a stíny této síly, jíž jsem se pokusil zlákat do slov.

V dnešním světě je velmi snadné uvažovat o sobě jako o ostrovu skutečnosti v oceánu iluze. Když se učitelka Anne Sullivanová poprvé setkala se svou novou studentkou Helen Kellerovou, neměla ponětí o hloubce izolace, ve které Helen Kellerová žije. Helen nebyla sedm let schopná vidět či slyšet (a tedy ani mluvit). Žila úplně bez komunikace, její mysl nebyla dotčena ani jediným konceptem jejího světa. Anne Sullivanová se během prvních dní pokusů o komunikaci s Helen snad stokrát vzdala. Ale její láska a pochopení ji nakonec dovedly dál, než jen ke snadnému ukončení.

Anne Sullivanová potřebovala most - jednoduchý koncept, který by roznítil mysl Heleny. Přišel ve formě vody. Nechala Helenu, aby se dotýkala a pociťovala vodu a potom napsala slovo “voda” na dlaň její mladé ruky. Helena náhle pochopila koncept vody a v její mysli se zrodila komunikace. Z tohoto počátečního pochopení se Helenina mysl doslova rozzářila. Pochopila, že existují koncepty, které umožňují komunikaci, což nakonec vedlo k jejímu pochopení lásky.

V jistém smyslu jsme hluší a slepí vůči jemnějším frekvencím, které nás obklopují každým okamžikem našich dní. Neuvědomujeme si vyšší dimenzionální světy, které jsou složeny z věčně přítomné síly a jež jsou jí vedeny. Postrádáme koncepty, které by nám umožnily zažívat tuto sílu, takže naše vědomé jáství si neuvědomuje šířku a hloubku naší skutečné reality. Jedinci našeho světa jako Anna Sullivanová hledají způsoby, jak zažehnout naše mysli a srdce prostřednictvím konceptů, jež nám umožní si představit tyto síly. Nikoliv jako něco institucionalizovaného či vlastněného nějakým národem, kulturou či organizací, ale jako něco, co můžeme cítit přímo v nás.

Učitelé používají slova, aby popsali bezejmennou sílu Zdroje. Uvědomují si, že jejich studenti můžou zachytit část její substance a uvědomit si její přítomnost v sobě a v každém. Ta síla, kterou jsem v některých svých dřívějších pracích pojmenoval Zdrojová Inteligence, je esencí všech struktur a řádů.

Spisy Dohrmanovo Proroctví a Sebraná díla Tvůrců Křídel poskytují jedincům koncepční rámec pro cvičení se ve využití každého okamžiku takovým způsobem, aby tě přitáhl blíže k síle Zdroje. Klíčové slovo v předchozí větě je “využití”, neboť v každém okamžiku svého života jsi přítomen jako možnost. Možnost vystoupení z normálního vědomí lidského vtělení a následování své srdeční inteligence. Ve světě naší doby to je jediný způsob, jak se dotknout toho, čím tento svět je. Jak pocítit Tu sílu.

Pokud takto využíváš okamžik - situace svého každodenního života - aby jsi vtělil tu sílu a projektoval ji skrze své srdeční ctnosti, nalézáš svou cestu. V nalézání této cesty neočekávej žádné zázračné “aha” zážitky, jež by byly tvou odměnou. Nepociťuj se být přehlédnutým, jestliže tuto sílu nikdy nepocítíš v jejím ryzím stavu. Protože - jak napsal již Homér - sama cesta je odměnou. V prožívání či neprožívání této síly během obývání lidského těla neexistuje dobré a špatné. Někteří to prožívají, jiní ne. Tak je to jednoduché. Jeden zážitek není lepší než druhý.

Každý z vás byl zrozen s představivostí. Je to tato představivost v tobě, která se může natáhnout a změřit to, čím tato síla je. Může cítit její přítomnost, dokonce i tehdy, když ona zůstává neviditelnou. To je dostatečné. To tě naplní. Není ceny, která by šla vyhrát. Není cíle, kterého by šlo dosáhnout. Je dostačující si představit tuto sjednocující sílu všeho ve všem a žít svůj život tak, jako by jsi byl součástí této síly. Protože to je přesně to, čím jsi.

Nechť nás láska provází ve veškerém našem úsilí,

James

* * * *

Zdroj: ›› James Mahu: DOHRMANOVO PROROCTVO; Doslov

›› www.wingmakers.cz

›› www.tvorcoviakridel.sk

Ďakujeme za zaslatie tejto ukážky


Súvisiace:

Editoriál: TRHLINA V MÚRE
https://www.cez-okno.net/clanok/editorial-trhlina-v-mure

Editoriál: AKO TO FUNGUJE?
https://www.cez-okno.net/clanok/editorial-ako-to-funguje

Editoriál: JEDNO alebo OBE KRÍDLA?
https://www.cez-okno.net/clanok/editorial-jedno-alebo-obe-kridla

Tvorcovia Krídel
https://www.cez-okno.net/sekcia/tvorcovia-kridel


október 03, 2019 01:59 dopoludnia

 

 

Top