Obrázok používateľa CEZ OKNO
Editoriál: KÓDY GÍZA PLATEAU

Ďalšou fascinujúcou vlastnosťou pyramídového komplexu v Gíze, okrem toho, že kóduje mnohé fyzikálne a matematické konštanty ako aj veľkosť Zeme, Mesiaca a je astronomicky orientovaná je aj fakt, že sa nachádza presne na priamke najdlhšej kontinuálnej masy zemského povrchu (t.j. masa zemského povrchu, ktorá nie je predelená morom či oceánom) a “napodiv” delí túto priamku v pomere zlatého rezu - Fí (1:1,1618)...

Z Nassimovej teórie vieme, že neexistuje akási “materiálná hmota”, ale len nekonečná séria delení vo vákuu, t.j. to, čo nazývame atómy, molekuly, kryštály, planéty atď. – všetká tá tuhá hmota je len vákuum, ktoré je v danej oblasti štruktúrovane a koherentne organizované podobne ako vír vo vode je dejom vody, tak aj atóm je dejom vákua. A toto vákuum, ktoré tvorí celú realitu, ktorú pozorujeme, sa v špecifických intervaloch, pomeroch a geometriách fraktálne delí, a preto nachádzame rovnaké tvary, dynamiku a pomery v celej Vesmírnej škále od kvantového sveta až po Vesmír. Naši predkovia tomuto faktu pravdepodobne rozumeli, a preto sa snažili tieto geometrické tvary, pomery a konštanty zakódovať do svojho umenia, kultúry a architektúry.

Ak rozumieš tomu ako sa vákuum delí a organizuje, tak máš kľúč ku kreácii a fundamentálnemu chápaniu reality. Dneska sa odkazy na túto geometriu vákua kolektívne označujú ako “posvätná geometria” a jej najznámejším predstaviteľom je Kvet života, ktorý Nassim identifikoval ako 2D zobrazenie usporiadania Planckových sférických jednotiek, t.j. energetických fluktuácii vo vákuu v objeme jedného protónu (viď. naše ›› predošlé príspevky).

Popravde, odkazy na opakujúce sa fundamentálne čísla, pomery a konštanty sú zakódované v stavbách a pôdorysoch miest po celom svete a vďaka Nassimovej teórii a jeho popísaní geometrie vákua máme konečne kľúč k ich dešifrovaniu.

Michal Višňovský

Zdroj: https://www.facebook.com/Nassim.Haramein.Czech.Slovak.Official/photos/a....

Viac na facebooku ›› Nassim Haramein Oficiální česká a slovenská komunita


Tento článok z www.cez-okno.net môže byť šírený jedine celý, bez zmien a zadarmo, vrátane celej tejto poznámky (Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License)

Súvisiace:

Gíza
http://www.cez-okno.net/rubrika/giza

Egypt - Odhalenie
http://www.cez-okno.net/zakazana-egyptologia

Seriál: Nová Veda Nassima Harameina
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-nova-veda-nassima-harameina


Sekcie: 
apríl 12, 2016 23:57 popoludní

 

 

Top