Obrázok používateľa CEZ OKNO
Editoriál: Takže temná hmota a temná energia. NAOZAJ?!

Keď sa fyzici pomocou teleskopov pozreli na to, aké množstvo hmoty a energie sa vo Vesmíre nachádza zistili, že toto množstvo je nepostačujúce nato, aby vysvetlilo to, ako Vesmír v skutočnosti vyzerá. Hmotnosť všetkých atómov vo Vesmíre či danej galaxii nie je dosť veľká nato, aby vysvetlila rotačnú rýchlosť danej galaxie či to, prečo atómy vytvárajú molekuly a organizujú sa do planét, hviezd a galaxií vo Vesmíre, v ktorom nad zhlukujúcou gravitáciou (silou, ktorá drží planéty a hviezdy v galaxii pokope) prevláda expanzia.

Inými slovami, pozorovaná hmota a z nej vyplývajúca gravitačná sila prítomná v galaxiách nevysvetľuje prečo planéty a hviezdy v danej galaxii „držia pokope.“ Na základne expanzie, ktorú vo Vesmíre pozorujeme, by mali hviezdy z galaxií „odletieť.“ Pokiaľ sa jednalo o samotnú expanziu Vesmíru, fyzici neboli schopní vysvetliť, odkiaľ sa na ňu vo Vesmíre berie energia, resp. čo je za ňu zodpovedné.

Namiesto toho, aby sa v tomto bode pozastavili nad svojim modelom a hľadali v ňom nezrovnalosti, tak z ničoho vytvorili nový typ hmoty a energie, ktorý vysoko technicky pomenovali ako „temná hmota“ a „temná energia,“ a pomocou nich pozorovanú organizáciu vo Vesmíre vysvetlili.


Je to skutočne tak, ako na obrázku??

V štandardnom modeli sa predpokladá, že okrem hmotnosti hmoty, ktorú v galaxii naozaj pozorujeme (hmotnosť všetkých hviezd a planét atď.) sa na celkovej hmotnosti galaxie podieľa aj táto „temná hmota,“ ktorá tak hmotnosť galaxie zväčšuje a umožňuje preto spomínanú vysokú rotačnú rýchlosť a vysvetľuje prečo planéty a hviezdy v galaxii „držia pokope.“ A naopak veľkosť a rýchlosť expanzie, ktorú vo Vesmíre pozorujeme sa v štandardnom modeli vysvetľuje „temnou energiou.“

V skutočnosti sme však nikdy vo Vesmíre „temnú hmotu“ ani „temnú energiu“ nepozorovali a aj napriek tomu štandardný model tvrdí, že tvoria 96 percent z hmoty a energie, ktorá vo Vesmíre existuje, zatiaľ čo skutočne pozorovaná hmota a energia vo Vesmíre, tvorí len 4 percentá...

Je možné, že hmotnosť a energia vo Vesmíre „nechýba,“ ale chybný je štandardný model, ktorý neberie do úvahy energiu, ktorá je prítomná v samotnom „prázdnom priestore“ – vákuu? Fyzici sa tejto takmer nekonečnej energie v priestore zbavujú procesom tzv. renormalizácie a matematicky tak odstraňujú nekonečné množstvo energie v priestore, ktorá sa vo Vesmíre nachádza. Odstraňujú energiu, ktorá bola na rozdiel od tej „temnej“ vedecky, experimentálne, overená tzv. Casimirovým experimentom či efektom.

Naopak, v modeli Nassima Harameina je to práve táto energia v samotnej štruktúre časopriestoru – vákua, ktorá je za celú realitu, ktorú okolo seba pozorujeme zodpovedná. Nassim vo svojich vedeckých článkoch presne popísal, ako sa táto energia organizuje a akú má dynamiku. Vo svojom modeli presne vysvetľuje gravitáciu/expanziu, elektromagnetizmus, aj všadeprítomnú rotáciu. Zjednocuje kvantovú fyziku s teóriou relativity a pomocou jednej sady rovníc predpovedá úplne presnú hmotnosť a polomer protónu, ako aj kozmologických čiernych dier (zatiaľ čo štandardnému modelu sa to nedarí).

Michal Višňovský

Zdroj: https://www.facebook.com/Nassim.Haramein.Czech.Slovak.Official/photos/np...

Viac na facebooku ›› Nassim Haramein Oficiální česká a slovenská komunita


Tento článok z www.cez-okno.net môže byť šírený jedine celý, bez zmien a zadarmo, vrátane celej tejto poznámky (Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License)

Súvisiace:

Seriál: Nová Veda Nassima Harameina
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-nova-veda-nassima-harameina

Riešenie gravitácie pomocou kvantových vákuových fluktuácií na úrovni Planckovej dĺžky – ČO TO JE? DÔKAZ!
http://www.cez-okno.net/clanok/riesenie-gravitacie-pomocou-kvantovych-va...

Editoriál: PREPOJENÝ VESMÍR
http://www.cez-okno.net/clanok/editorial-prepojeny-vesmir


Sekcie: 
marec 12, 2016 23:13 popoludní
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa Jan Okruhlic
    Jan Okruhlicmarec 17, 2016 10:33 dopoludnia

    Komentár: 

    Vedci zatial poznaju len 2 pary sil posobiacich vo vesmire.
    Je to silna a slaba elektromagneticka sila, pod ktoru spada gravitacia a elektromagnetizmus. Druhym parom je silna a slaba nuklearna sila, ktora drzi pokope atom. Tretim doposial neobjavenym parom je silna a slaba multidimenzionálna sila. Tato sila je zodpovedna napr. za to,ze hviezdy v galaxii rotuju akolo jej stredu rovnakou uhlovou rychlostou nezavisle od vzdialenosti od stredu. To dnesna fyzika nedozkaze pochopit, pretoze sucasne fyzikalne zakony to neumoznuju. Preto vymysleli termin temnej energie a temnej hmoty. Nic take ako temna energia a hmota vo vesmire neexistuje. Multidimenzionalna sila priamo suvisi s vedomim, ktore je kvantove, teda multidimenzionalne a je len otazkou casu kedy bude objavene.

 

 

Top