Obrázok používateľa CEZ OKNO
SMARAGDOVÁ DOSKA VI.: Kľúč Mágie (TEXT+PODCAST)

Načúvaj, ó človeče, múdrosti mágie. Načúvaj znalostiam síl zabudnutých. Dávno, v dobe prvého človeka, začala vojna medzi temnotou a svetlom. Ľudia, vtedy ako teraz, boli plní temnoty a svetla; a kým v niektorých mala prevahu temnota, iným svetlo zapĺňalo dušu.

Áno, veky trvá táto vojna, večný boj medzi tmou a svetlom. Neľútostne sa bojuje po všetky tie veky, zvláštnymi silami, pred človekom ukrytými.

Niektorí adepti boli naplnení čiernotou, bojujúci vždy proti svetlu; ale iní, naplnení jasom, vždy premohli temnotu noci. Kdekoľvek budete, v ktoromkoľvek veku a úrovni, určite máte vedieť o boji s nocou. V dávnej minulosti, zostúpili Slnká Rána a našli svet naplnený nocou. Tam, v tej dobe minulej, začal sa odveký boj temnoty a Svetla.

Mnohí boli v tom čase tak naplnení temnotou, že len slabo plápolalo svetlo z tmy.

Niektorí majstri temnoty usilovali sa naplniť všetko svojou temnotou: usilovali sa zavliecť ostatných do svojej tmy. Neľútostne odolávali oni, majstri jasu; neľútostne bojovali s temnotou tmy. Stále sa usilovali upínať okovy, ktoré pútali človeka k temnote tmy. Používali vždy čiernu mágiu, prinesenú do ľudí silou temnoty; mágiu, ktorá zahalila ľudskú dušu temnotou.

Po celé veky boli Bratia Temnoty spolčení v ráde, protivníci detí ľudí. Vždy kráčali oni v tajnosti a skryte, nachádzaní a predsa nenájdení deťmi ľudí. Vždy kráčali a pracovali v temnote, skrývajúc sa pred svetlom v temnote tmy. Mlčky, ticho používajúc svoju silu. Ticho, tajne používali svoju moc, zotročujúc a pútajúc duše ľudí.

Nevidení prichádzajú a nevidení odchádzajú. Človek, vo svojej neznalosti, volá Ich zdola.

Temno je spôsob cestovania Temných Bratov, temní, ale nie temnotou noci, cestujúc nad Zemou, kráčajú snami človeka. Silu získali z temnoty vôkol nich, aby privolali obyvateľov z iných úrovní cestami, ktoré sú temné a človekom nevidené. Temní Bratia siahajú do mysle človeka. Vôkol nej uzavrú závoj svojej tmy. Tam počas života duša žije v otroctve, zviazaná okovami Závoja tmy. Sú mocní v zakázanom poznaní, zakázanom, pretože je v jednote s tmou.

Načúvaj ty, ó človeče, a čuj moje varovanie: buď slobodný od otroctva tmy. Nevzdaj sa svojej duše Bratom Temnoty. Drž svoju tvár vždy obrátenú ku Svetlu. Nevieš, ó človeče, že tvoj smútok prišiel len skrz Závoj tmy? Áno, človeče, dbaj mojich varovaní: snaž sa vždy stúpať, obracaj svoju dušu ku Svetlu. Pretože vedz, že tí, ktorí cestovali ďaleko k Slnku na svojej ceste Svetla, majú ohromnú, ba ešte väčšiu silu spútať temnotou deti Svetla.

Načúvaj, ó človeče, tomu, kto k tebe prichádza. Ale zváž, či budú jeho slová zo Svetla. Pretože sú mnohí, ktorí kráčajú v Temnom Jase, a predsa nie sú deťmi Svetla.

Jednoduché je nasledovať ich cestu, jednoduché nasledovať cestu, ktorou vedú. Ale i tak, ó človeče, dbaj mojich varovaní: Svetlo príde len k tomu, kto usiluje. Ťažká je cesta, ktorá vedie k Múdrosti, ťažká je cesta, ktorá vedie ku Svetlu. Mnoho skál nájdete na vašej ceste; mnoho vrchov, na ktoré sa treba vyšplhať smerom ku Svetlu. Ale predsa vedz, ó človeče, že ten ktorý zvíťazil, oslobodený bude z cesty Svetla. Nikdy nenasleduj Temných Bratov. Vždy buď dieťaťom Svetla. Lebo vedz, ó človeče, nakoniec Svetlo musí zvíťaziť a temnota a noc budú zo Svetla vyhostené.

Počúvaj, ó človeče, a dbaj tejto múdrosti; tak ako temnota, takisto je Svetlo.

Keď temnota bude vyhostená a všetky Závoje roztrhnuté, von z temnoty bude prebleskovať Svetlo.

Tak ako jestvujú medzi ľuďmi Temní Bratia, takisto sú tam Bratia Svetla. Protivníci Bratov Temnoty, usilujúci sa oslobodiť ľudí z tmy. Sily majú ohromné a mocné. Poznajúc Zákon, planéty poslúchajú. Pracujú vždy v súlade a poriadku, oslobodzujúc ľudské duše od otroctva tmy. Tajní a skrytí, takisto kráčajú. Nepoznaní deťmi ľudí. A predsa vedz, že vždy kráčajú s tebou, ukazujúc Cestu deťom ľudí. Vždy Oni bojovali proti Temným Bratom, zdolávali a zdolávajú čas bez konca. Predsa vždy Svetlo bude nakoniec pánom, odoženúc preč temnotu tmy.

Vždy, človeče, buď tohto znalý: stále vedľa teba kráčajú Deti Svetla. Majstri sily Slnka, nikdy nevidení, predsa však ochrancovia ľudí. Otvorená pre všetkých je ich cesta, otvorená pre toho, kto bude kráčať vo Svetle. Oslobodení sú Oni od Temných Amenti, oslobodení sú od Siení, kde Život vládne zvrchovane. Slncami sú oni a Pánmi rána, Deťmi Svetla, aby žiarili medzi ľuďmi. Sú ako človek a predsa sa líšia. Nikdy v minulosti neboli oddelení. Jedným boli vo večnej Jednote, cez celý priestor od začiatku času. Prišli v Jednote s Celkom, z prvopriestoru, formovaní a neformovaní.

Dali človeku tajomstvá, ktoré ho budú strážiť a chrániť od všetkého zlého. Ten, kto bude cestovať cestou majstra, musí byť oslobodený od otroctva tmy. Premôcť on musí beztvaré a beztvárne; premôcť on musí fantóma strachu. Spoznať on musí všetky tajomstvá, cestovať cestou, ktorá vedie temnotou, ale predsa stále pred sebou udržiavať svetlo svojho cieľa. Prekážky ohromné stretnú ho na ceste, predsa má pokračovať k Svetlu Slnka.

Počuj, ó človeče, Slnko je symbol Svetla, ktoré žiari na konci tvojej cesty. Teraz ti odovzdávam tajomstvá: ako čeliť temnej sile, čeliť a poraziť strach z tmy. Len znalosťou môžeš zvíťaziť, len znalosťou môžeš mať Svetlo.

Teraz dávam ti znalosti, známe Majstrom; znalosti, ktoré porazia všetky temné strachy. Použi ich, múdrosť, ktorú ti dávam. Pánom budeš nad Bratmi Tmy.

Keď k tebe príde pocit, priťahujúci ťa bližšie k temnej bráne, prever svoje srdce a zisti, či pocit, ktorý máš, pochádza zvnútra. Ak nájdeš temnotu svojich vlastných myšlienok, odstráň ich zo svojej mysle. Pošli cez svoje telo vlnu vibrácie, nepravidelnú prvú a pravidelnú druhú, opakovane znovu a znovu až do oslobodenia. Naštartuj Vlnovú Silu v Mozgovom Centre. Smeruj ju vo vlnách od hlavy po chodidlá.

Ale ak ty zistíš, že tvoje srdce nie je temné, buď si istý, že je k tebe nasmerovaná sila. Len ak budeš znalý, môžeš to premôcť. Len s múdrosťou môžeš dúfať, že budeš slobodný. Znalosť prináša múdrosť a múdrosť je sila. Dosiahni to a budeš mať moc nad všetkým.

Hľadaj najprv miesto spojené s temnotou. Utvor kruh okolo seba. Stoj vzpriamene uprostred kruhu. Použi túto formuláciu, a budeš slobodný. Zdvihni ruky k temnému priestoru nad sebou. Zatvor oči a načerpaj Svetlo. Volaj k Duchu Svetla cez Časopriestor, použi tieto slová a budeš slobodný: „Naplň moje telo Duchom Svetla. Príď z Kvetu, ktorý žiari skrz temnotu. Príď zo Siení, kde Sedem Pánov vládne. Volám ich menami, Ja, tých Siedmich: Trojka, Štvorka, Päťka, a Šestka, Sedmička, Osmička-Deviatka. Menami ja volám ich, aby mi pomohli, oslobodili ma a chránili pred temnotou tmy: Untanas, Quertas, Čietal, a Gojana, Huertal, Semveta-Ardal. Ich menami ťa prosím, osloboď ma od temnoty a naplň ma Svetlom.

Vedz, ó človeče, že keď toto urobíš, oslobodíš sa z okov, ktoré ťa pútajú, zvrhneš otroctvo Bratov Tmy. Nevidíš, že tie mená majú silu oslobodzovať vibráciou z okov, ktoré ťa pútajú? Použi ich podľa potreby na oslobodenie svojho brata, aby on, takisto, mohol vyjsť von z tmy.

Ty, ó človeče, si pomocníkom svojho brata. Nenechaj ho ležať v otroctve tmy.

Teraz tebe dávam svoju mágiu. Vezmi ju a zotrvaj na ceste Svetla.

Svetlo pre teba, Život tebe, Slnkom smieš ty byť na vyššom cykle.

DOSLOVNÝ PREKLAD A INTERPRETÁCIA JEDNÉHO Z NAJSTAROBYLEJŠÍCH A NAJTAJNEJŠÍCH VEĽKOLEPÝCH DIEL STARODÁVNEJ MÚDROSTI

Preklad do angličtiny a interpretácia: Doreal

Zdroj: http://www.chapeltibet.cnchost.com/ct/Tablet6.html

© 2012 www.kemet.sk

Preklad: Sokol

Korektúry: PH

Povolené je len zdieľanie linku na tento článok


PDF nájdete na tejto adrese

Súvisiace:

Egypt - Odhalenie
http://www.cez-okno.net/egypt-odhalenie


december 25, 2012 13:24 popoludní

 

 

Top