Obrázok používateľa CEZ OKNO
Úvod k originálu Výkladu Smaragdových dosiek

Na nasledujúcich stranách odhalím niektoré z mystérií, ktorých som sa až doteraz len jemne dotkol ja, alebo iní učitelia, či študenti pravdy.

Ľudské hľadanie v snahe pochopiť zákony, ktoré riadia jeho život, je nekonečné, ale za závojom, ktorý chráni vyššie úrovne pred ľudským materiálnym zrakom, predsa vždy existovala pravda, pripravená na prijatie tými, ktorí rozšírili svoju víziu hľadania pravdy obrátením sa dovnútra, nie na povrch.

V tichu materiálnych zmyslov leží kľúč k odhaleniu múdrosti. Ten, kto hovorí, nevie; ten, kto vie, mlčí. Najvyššia vedomosť je nevysloviteľná, pretože existuje ako entita na cestách, ktoré sú nad všetkými materiálnymi slovami či symbolmi.

Všetky symboly sú len kľúčmi od dvier vedúcich k pravdám, a často dvere nie sú otvorené, pretože kľúč sa zdá byť taký ohromný, že veci za ním nie sú viditeľné. Ak dokážeme pochopiť, že všetky kľúče, všetky materiálne symboly sú len prejavmi, rozšíreniami veľkého zákona a pravdy, začneme rozvíjať víziu, ktorá nám umožní preniknúť za závoj.

Všetky veci vo všetkých vesmíroch sa pohybujú podľa zákona, a zákon, ktorý riadi pohyb planét, nie je o nič viac nemenný, než zákon, ktorý riadi materiálne vyjadrenie človeka.

Jeden z najväčších Vesmírnych Zákonov je ten, ktorý je zodpovedný za vytvorenie človeka ako hmotnej bytosti. Veľkolepým cieľom škôl mystérií všetkých čias je odhalenie fungovania zákona, ktorý spája človeka fyzického s človekom duchovným. Spojovacie ohnivko medzi fyzickým a duchovným človekom je človek vzdelaný, pretože myseľ má hmotné a tiež nehmotné vlastnosti. Uchádzač o vyššie poznanie musí rozvíjať intelektuálnu stránku svojej podstaty a posilniť svoju vôľu, ktorá je schopná sústrediť všetky sily svojho bytia na úroveň a v úrovni, po akej túži.

Veľkolepé hľadanie svetla, života a lásky na materiálnej úrovni sa len začína. Jeho definitívnym uskutočnením, konečným cieľom je úplná jednota s univerzálnym vedomím. Základy v hmote sú prvým krokom; potom prichádza vyšší cieľ duchovného dosiahnutia.

Na nasledujúcich stranách podám výklad Smaragdových dosiek a ich tajomstva, skrytého a ezoterického významu. V slovách Thotha* sú ukryté mnohé významy, ktoré nie sú na povrchu. Svetlo poznania prinesené Doskami, otvorí mnoho nových oblastí na zamyslenie. „Čítaj a buď múdry” ale iba vtedy, keď svetlo tvojho vlastného vedomia prebudí hlboko uložené porozumenie, ktoré je vrodenou kvalitou duše.

V Trojnásobnom Svetle

Doreal

DOSLOVNÝ PREKLAD A INTERPRETÁCIA JEDNÉHO Z NAJSTAROBYLEJŠÍCH A NAJTAJNEJŠÍCH VEĽKOLEPÝCH DIEL STARODÁVNEJ MÚDROSTI

Zdroj: http://www.chapeltibet.cnchost.com/ct/Tablets.html#Intro

© 2008 www.cez-okno.net

Preklad: V.K.

Korektúry: Sokol

* “Thoth” vyslovuj ako “Tout”, pozn. red.

Povolené je len zdieľanie linku na tento článok


PDF nájdete na tejto adrese


Súvisiace:

SMARAGDOVÉ DOSKY (komplet)
http://www.kemet.sk/rubrika/rubriky/smaragdove-dosky-komplet

TV KEMET stream
http://www.kemet.sk/rubrika/tv-kemet-stream

TV KEMET
http://www.kemet.sk/rubrika/tv-kemet


február 26, 2020 00:38 dopoludnia

 

 

Top