Obrázok používateľa CEZ OKNO
ZAPOMENUTÁ VELKOMĚSTA (Nové objevy ve starém Egyptě 6/6)

Zapomenutá velkoměsta, která kdysi byla hlavními městy země. Pravděpodobně je to dáno souhrou několika příčin: ty většinou nevzhledné stěny z nepálených cihel skrývají dramatickou historii teprve výkladem egyptologa… na řadě míst pracují archeologické expedice, kterým je podle egyptských zákonů zaručen klid na práci… podstatné je i bezpečnostní hledisko, na žádné z míst jsme se nedostali bez silného vojenského doprovodu. Ale jsou to místa, která stojí za to. Zvlášť s výkladem prof. Miroslava Vernera, který je nepochybně zasvěceným znalcem. V dokumentu navštívíme pravděpodobně nejstarší osídlené místo na údolí Nilu, kam přišli Sahařané už v 5. tisíciletí př. n. l., v době, kdy jim v původní domovině vyschly zdroje vody.

Navštívíme Achetaton, dnešní Amarnu, kde na zcela pustém místě postavil od základů nové hlavní město „kacířský“ Achnaton. Dostaneme se do Tanidy, hlavního města Egypta v 21. dynastii, kde roku 1939 objevil francouzský archeolog Montet nevyloupené královské hrobky, jejíž poklady jsou srovnatelné s nálezy v Tutanchamonově hrobce. Nálezy, stříbrné sarkofágy a neuvěřitelné množství zlatých nádob a šperků jsou dnes vystaveny v Egyptském muzeu. Bohužel bez větší pozornosti návštěvníků, jejichž sluchu se o pokladu nedostala potřebná informace. Prokletí nálezu z počátku druhé světové války, kdy měl svět jiné starosti, dodnes pokračuje.


6. časť DOKUMENTU nájdete na tejto adrese

Zdroj: Laura

Prevzaté z: osud.biz

Sekcie: 
august 14, 2011 23:19 popoludní

 

 

Top