Obrázok používateľa CEZ OKNO
16 lodí vydá stejné znečištění jako všechna auta na světě

V minulém týdnu bylo zjištěno, že u pobřeží Británie kotví 54 ropných tankerů, které odmítají vyložit palivo, dokud nestoupnou ceny. Ale to není jediný skandál v lodním světě. Spisovatel Fred Pearce, nositel ceny, ekologický konzultant píšící pro New Scientist a autor knihy Zpovědi ekohříšníka dnes odhalil, že superlodi zásobující Evropu vším od vánočních dárků až po počítače, vypouštějí smrtonosné chemikálie z nečistého paliva a působí tisíce úmrtí. Všimli jsme si toho všichni. Špinavý černý kouř je vypouštěn lodními kominy na trajektech přes La Manche, zábavních parnících, dopravních lodích, ropných tankerech a dokonce i na remorkérech. Kouř páchne a zanechává hnědý opar v přístavech a námořních trasách. Ale až dosud se nevědělo přesně, že je také velkým zabijákem, který v samotné Británií působí tisíce úmrtí.

Lodí jsou čím dál větší a znečištění čím dál horší. Nejvíce šokuje zjištění, že pouhých 16 největších lodí na světě může vyprodukovat stejné množství plíce ucpávající síry jako všechna auta na světě.

Tyto lodi mají obrovské motory, těžké jako menší loď, které spotřebují tolik paliva jako malá elektrárna.

Ale na rozdíl od elektrárny nebo auta mohou tyto motory spalovat nejlacinější a nejšpinavější palivo s vysokým obsahem síry. Husté zbytky, které zůstávají v rafinériích po vytěžení lehčích tekutin. Tyto látky nesmí nikdo na pevnině používat.

Díky rozhodnutím přijatým v Londýně organizací zabývající se světovou lodní dopravou může toto znečištění zabít v příštím desestiletí další milióny lidí – i když by tomu mohla zabránit malá změna v zákonech.

Odhaduje se, že nyní pluje po mořích 100.000 lodí, a počet dále roste, protože se z asijských průmyslových podniků dováží stále více zboží k evropským a severoamerickým spotřebitelům.

Recese se lodní dopravy téměř nedotkla. O letošních vánocích většina našich dárků přijde z dálného východu na superlodích  jako je největší loď světa Emma Maersk  a jejích sedm sester Evelyn, Eugen, Estelle, Ebba, Eleonora, Elly a Edith Maersk.

Každá z nich je dlouhá jednu míli a na své pravidelné cestě z Číny do Evropy uveze až 14.000 kontejnerů plné velikosti.

Emma, které média dala přezdívku Santovy sáně, přivezla v říjnu do Evropy vánoční dárky a teď je na cestě ze španělského Algercirasu do jihočínského Yantianu. Veze kontejnery plné starého papíru, plastů a elekotroniky pro recyklaci.

Ale spaluje těžké námořní palivo, neboli „zásobníkové palivo“, které zanechává za sebou stopu potenciálně smrtelných chemikálií: síru a kouř, které způsobují dýchací problémy, záněty, rakovinu a srdeční choroby.

Expertem na lodní emise je James Corbett z University v Delaware. Počítá, že každý rok zemře v důsledku těchto emisí asi 64.000 lidí, z toho 27.000 v Evropě. Británie je jednou z nejhůře postižených zemí, kde každoročně zemře na lodní kouř 2000 lidí. Corbett předpovídá, že roční počet úmrtí se do r. 2012 zvýší na 87.000.

Část viny za tento mezinárodní skandál leží v naší blízkosti.

V Londýně, na jižním břehu Temže, naproti Parlamentu, je Mezinárodní námořní organizace (IMO), britská organizace, která kontroluje světovou lodní dopravu.

Po desetiletí odmítala IMO výzvy k odstranění lodního znečištění. Výsledkem toho je, že i když je již dlouho ilegální chrlit černý kouř plný síry z elektrárenských komínů či výfuků náklaďáků, lodní doprava si ponechala licenci na spalování zásobníkového paliva.

Po 31 let vykonávala IMO politiku schválenou 169 vládami, která vytvořila stav umožňující většině lodí spalovat zásobníkové palivo.

Christian Eyde Moller, šéf lodní společnosti DK v Rotterdamu, ho nedávno popsal jako „pouhou odpadní ropu, která zůstane, když jsou ze surové ropy vytěžena všechna čistší paliva. Je to skoro totéž jako asfalt. Je to nejlacinější a nejšpinavější palivo na světě.“

Zásobníkové palivo obsahuje velký podíl síry. Pravidla IMO dovolují, aby palivo mělo až 4,5% síry. To je 4500x více, než dovoluje Evropská unie pro palivo pro auta. Síra vychází z lodních komínů v malých částicích, které pronikají hluboko do plic.

Díky pravidlům IMO může největší loď vyprodukovat až 5 000 tun síry za rok – totéž, co 50 milionů normálních aut, když každé z nich vydá ročně v průměru 100 gramů síry.

Na naší planetě jezdí přibližně 800 miliónů aut, což znamená, že 16 takových superlodí může emitovat tolik síry, jako všechna auta na světě.

Před rokem se IMO opožděně pokusila pročistit své činy. Řekla, že do r. 2012 by lodní palivo nemělo obsahovat více než 3,5% síry a postupně by se obsah měl snížit na 0,5%. Toto nižší číslo by mělo snížit počet úmrtí, jak říká Corbett.

Mezitím ale podle Corbetta zemře přibližně milión lidí.

Kouř a síra nejsou jedinými hrozbami z lodních komínů. Každý rok také vychrlí téměř miliardu tun kysličníku uhličitého. Lodě jsou právě tak velkým přispěvatelem ke globálnímu oteplování jako letadala – ale environmentalisté jim věnují mnohem méně pozornosti.

Mezinárodní lodní i letecká doprava jsou vyňaty z Kjótského protokolu o snížení uhlíkových emisí. Ale na leteckou dopravu má zelený nátlak vliv – aerolinie slibují snížit emise do r. 2050 o 50%.

Ale lodní společnosti se tváří, že nic nevidí. Červencová schůzka IMO smetla se stolu návrh britské lodní komory, který mimo jiné navrhoval schéma na snížení uhlíkových emisí.

Překvapivě se hájí chudobou. Dvě třetiny lodí na světě jsou registrovány v rozvojových zemích jako je Panama. Jsou to pouze zástěrky, aby se lodi vyhnuly přísnějším bezpečnostním pravidlům a větším platům pro námořníky.

Vlády v IMO argumentovaly, že lodě z rozvojových zemí by neměly mít povinnost snižovat emise CO2. Generální tajemník IMO Efthimios Mitropoulos tvrdil: „Nepřetržitě a tvrdě se angažujeme v boji za ochranu našeho životního prostředí.“ - Avšak bez omezení by se mohly lodní emise do r. 2050 ztrojnásobit.

Spalování paliva s nízkým obsahem síry emise CO2 nesníží. Ale jsou i jiné způsoby jako účinnější motory, snížení rychlostí apod.

Mezitím jsou superlodě superdarebáky na širých mořích, chovají se podle pravidel na souši dávno zakázaných, oteplují planetu a zabíjejí její obyvatele. Rozhodně to nejsou Santa Klausovy sáně...

Fred Pearce, 21. 11. 2009
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1229857/How-16-ships-crea...

Autor je eko-expert a environmentálny konzultant magazínu New Scientist, pozn. red.

Související článek:
http://www.naturalnews.com/027803_pollution_ships.html

Překlad: Orgonet

Zdroj: Orgo-net.blogspot.com

Sekcie: 
Rubriky: 
január 02, 2010 16:07 popoludní

 

 

Top