Obrázok používateľa CEZ OKNO
Je tajemná smrt ptáků spojena s posunem magnetického pole Země a průnikem jedovatých kosmických mraků?

Při sledování nevysvětlených úhynů tisíců ptáků v posledních dvou týdnech se vynořují nové události, které by mohly poskytnout fyzikální vysvětlení pro tajemná úmrtí. Vše začíná na letišti v Tampě, kde pracovníci letiště nedávlo zavřeli runway, aby změnili numerické designátory, které jsou na ní nakresleny. Proč musí být změněny? Protože magnetické póly Země se posunují a čísla předtím namalovaná na runwayi se již neshodují s magnetickými měřením citlivých leteckých přístrojů. (http://www.physorg.com/news/2011-01-tampa-airport-runways-renumbered-due...

Jak vysvětluje Physorg.com:

Primární runway na letišti je označena 18R/36/L, což znamená, že runway je směrování podélně 180°od severu, když se blížíme od severu, a 360° ze severu, když se blížíme z jihu. Nyní Federální letecká správa (FAA) požádala, aby označení bylo změněno na 19R/1L, aby se přizpůsobilo posunu magnetického severního pólu.

To nás přivádí k prvnímu fyzikálnímu faktu tohoto článku:

1. Fyzikální fakt č. 1: Zemské magnetické póly se posunují. (A nejen nepatrně, ale dostatečně i na to, aby to bylo pozorováno i lidmi)

Role zemského magnetického pole

Magnetické pole Země je velmi důležité pro ochranu planety před tzv. „solárním větrem“ a dalšími elektromagnetickými vlivy z vesmíru. Magnetosféra, která je poháněna zemským magnetickým polem, slouží jako jakási elekromagnetická bariéra k ochraně před škodlivými paprsky, aby nedosáhly na povrch planety. Obrázek zde: http://www.theozonehole.com/magnetic.htm

Fyzikální fakt č. 2: Magnetické pole Země se v minulosti přepólovalo ve stovkách případů

Ke změně polarity elektromagnetického pole Země dochází každých několik tisíc let. Říká se tomu elektromagnetický zvrat. (http://en.wikipedia.org/wiki/Geomagnetic_reversal ) Mezi těmito zvraty se stává EM pole dosti slabým a chaotickým, a způsobuje „turbulence“ v poli, což může zapříčinit slabší místa v magnetosféře.

Tyto magnetické mezery nebo slabiny mohou umožnit průnik vlivů, které do magnetosféry normálně nepronikají, a teoreticky až do hloubky, kde se mohou vyskytovat ptáci.

Minulý týden varovalo ruské Ministerstvo pro výjimečné situace (http://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Emergency_Situations ), že oslabení zemské magnetosféry umožňuje průnik „jedovatých kosmických mraků“ do nižších vrstev atmosféry, kde by mohly přijít do kontaktu s ptáky.

Tyto „vesmírné mraky“ jsou nazývány „noctilucenční mraky“ (=svítící v noci), (http://en.wikipedia.org/wiki/Noctilucent_cloud), které existují ve vysokých výškách (přibližně 50 mil) a akumulují vesmírný prach z mikrometeorů a jiných zdrojů.
Na tom je zajímavé, že tyto noctilucenční mraky vykazují vysokou radarovou reflektivitu (http://media.caltech.edu/press_releases/13188). To znamená, že tyto mraky vytvářejí velmi silný otisk na radaru v rámci sledování počasí.

Fyzikální fakt č. 3: Noctilucenční mraky mají vysokou odrazivost na radaru.

Meteorologický radar zaznamenal zvláštní jev v době úhynu ptáků

A zde to začíná být skutečně zajímavé: na Silvestra, když začali padat z nebe ptáci v Arkansasu, Státní radarová služba zaznamenala na svých monitorech neobvyklý jev.

„Jeví se nám, že nejde o zobrazení srážkového jevu,“ řekl operační důstojíck Chris Buonanno z Radarové služby. Je to něco zcela jiného.
A ve stejnou dobu, kdy se jev objevil na radaru, začali padat ptáci z oblohy.

Během několika posledních týdů uhynuly stovky tisíc ptáků a ryb na celém světě. Zde je soupis těchto úhynů: http://www.naturalnews.com/030985_mysterious_deaths_birds.html

Stejné údaje jsou na obrázku sestaveném Mattem, který nám dal svolení k jeho publikaci: http://www.naturalnews.com/gallery/articles/BirdFishDeaths.jpg

Teorie o možné příčině

Z toho všeho může plynout teorie, alespoň pro ptáky, že smrtící vesmírné mraky zasáhly do nižší atmosféry a zabily tyto ptáky v letu, načež ptáci spadli na zem. Zprávy o ptácích, které zasáhlo „trauma“, se týkají těch, kteří takto spadli.

Co se nachází v těchto smrtících mracích a může zabíjet ptáky? Jedna možnost je, že tyto mraky by se mohly pohybovat podél mezer v magnetosféře, což by vyvolalo smrtící radiaci, která by „zmrazila“ ptáky v letu. To je jedna možnost, i když, jak uvidíte níže, se to zdá nepravděpodobným. Nevím, zda testy provedené na těchto ptácích určily, zda zemřeli na intenzívní otravu radiací. Také je možné, že kdyby tato radiace dosáhla tak nízko do naší atmosféry, zabila by i mnoho rostlin a stromů v oblasti, a o tom nemáme žádné zprávy, alespoň o nich nevím.

Druhá možnost je, že smrtící vesmírné mraky by mohly zmrazit ptáky v letu závanem extrémně chladného vzduchu. Ale i taková událost by pravděpodobně měla vliv na stromy a rostliny na zemi, a není žádný důkaz, že k tomu došlo.

Nejpravděpodobnějším vysvětlením je, že ptáci byli zabiti v letu změnou ve složení vzduchu, který dýchali. A jak zjišťujeme, noctilucenční mraky jsou z velké části tvořeny jedovatým plynem známým jako kyanovodík. O tom například zde: http://www.eutimes.net/2011/01/poisonous-space-clouds-slamming-into-eart... Kyanovodík se také tvoří v mezihvězdných oblacích atd.

Mohli by být teď na řadě lidé?

Na tom je znepokojující, že si náhle uvědomujeme, že pokud by tyto jedovaté mraky kyanovodíku mohly dosáhnout do nižší atmosféry, mohly by také teoreticky dosáhnout až na zem. A tam žijí lidé, a kdyby takový oblak dosáhl do nějakého velkého města, jako např. New York, způsobil by okamžitou smrt potenciálně miliónů lidí.
Náhlý oblak kyanovodíku by nemohl přežít nikdo, ani ti, kteří jsou připraveni. Můžu si udělat zásobu potravin a potřeb pro stav nouze, ale ani tak bych nepřežil náhlý útok kyanovodíkového plynu z vnějšího vesmíru. Mimochodem, kyanovodík je také užíván k usmrcování hlodavců a jako chemický prekursor při výrobě léku (to mě nepřekvapuje). (http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_cyanide )
Jak praví Wikipedie, kyanovodík je extrémně smrtelný:

Koncentrace kyanovodíku 300 mg na m3 zabije člověka do 10 minut. Odhaduje se, že v koncentraci asi 3 200 mg na m3 zabije člověka do jedné minuty.

Je zajímavé, že chemické využití kyanovodíku bylo vyvinuto IG Farben, farmaceutickým obrem z nacistické válečné éry, který se později převtělil do dnešních farmaceutických obrů, včetně Bayeru.
Kyanovodík je široce uznáván jako chemická zbraň a dokonce se užívá na koncích harpun, vraždících velryby.

Fyzikální fakt č. 4: Kyanovodí, zabíjí ptáky i lidi velmi rychle. Je to výsledek testování zbraní nebo útoku?

Fakt, že je kyanovodík používán jako chemická zbraň, může vést některé lidi k domněnce, že se jedná o produkt experimentu nějaké zbraně na ovládání počasí. Není to bláznivá myšlenka. Vědci v Abu Dhabi měli obrovský úspěch při výrobě deště, kdy použili systémy na řízení počasí vyvinuté v Evropě.

V USA mezitím experimentální program HAARP vysílá vysokoenergetické paprsky přímo do ionosféry. Viz video: http://www.naturalnews.tv/v.asp?v=E3CADA3AE2B04FB92F27BB09C8AE19FB

I když o tom nemáme žádné přímé důkazy, lze si představit, že technologie HAARP mění magnetosféru tak, že přispívá ke vstupu kyanovodíkových noctilucentních mraků do nižší atmosféry. To je jenom syrová domněnka, nemáme důkaz, že se to skutečně děje.
Ale kdyby tomu tak bylo, byla by to vysoce inteligentní zbraň: Namíříte zbraň do atmosféry nad nepřátelským městem, vypálíte, a počkáte, až kyanovodík za minutu či dvě zabije všechny lidi. Pak odvrátíte svůj paprsek a děláte, jako by šlo o jakousi „divnou přírodní katastrofu“, či nevysvětlitelné atmosférické tajemství.
Existují spekulace, že úhyny ptáků v severní Americe jsou důsledkem testu zbraně, kterou jsem výše popsal. Ale samozřejmě jsou to spekulace, nemáme důkaz, že takový systém je užíván, ani že je možný.

Oficiální web HAARPu se sám popisuje jako „zařízení pro studium ionosférické fyziky a radiovědy.“ Také ukazuje graf, ukazující HAARPové vlny odrážející se od ionosféry, zářící skrze „nepravidelnosti“ a nakonec dosahujíc satelitu na vysoké oběžné dráze. Tyto satelity jsou typické geosynchronní satelity asi 26 000 mil nad Zemí – daleko výše než 50 mil, kde se přibližně nacházejí noctilucenční mraky.

Domácí stránka HAARPu mimochodem obsahuje také „bezpečnostní sdělení“ s následujícím varováním:

Toto je počítačový systém USA. Tento počítačový systém pracuje jako světový webový server a poskytuje veřejnosti informace týkající se pouze veřejných projektů... Neautorizované pokusy stáhnout či měnit informace, obejít bezpečnostní pravidla nebo užívat systém pro jiné než určené záměry je zakázáno a může vést k trestu dle Zákona o počítačové kriminalitě a Zákona o zneužívání z r. 1986, i dalších regulací.

Když se guvernér Jesse Ventura pokusil zeptat na HAARP, setkal se s extrémním odporem ze strany vládních zastupitelů. Viz video zde: http://www.naturalnews.tv/v.asp?v=E3CADA3AE2B04FB92F27BB09C8AE19FB
Znamená to, že HAARPová zbraň je zbraň užívaná k tomu, aby způsobila, že jedovaté vesmírné mraky vstoupí do nižší atmosféry a zabily ptáky? Do doby, než se dozvíme více, to nemůžeme tvrdit. Ale víme, že HAARP nemluví o tom, co dělá, a že je to daleko více než „radioexperiment“.

Také víme, že v magnetickém poli naší planety a jejím klimatickém systému se dějí divné věci. Víme, že ptáci doslova padají mrtví z oblohy. Tyto fakta se nesmí brát na lehkou váhu. Mohla by být způsobena „přírodními“ událostmi, ale evidentně by mohla být způsobena i lidským přičiněním.

V obou případech by se zde mohlo chystat něco, co by mohlo vážně ohrozit život na planetě, a není žádný logický důvod, proč by to mělo být omezeno na ptáky a ryby.

Viděl jsem zprávy vědců, kteří nad tím vším mávají rukou a pokládají to za „normální“ úmrtí ptáků a ryb. Konvenční lékaři, samozřejmě, jsou největšími světovými experty na to, aby jim chyběl široký rozhled, a zdá se, že to podceňují. Jistě, ptáci a ryby umírají každý den. Ale ne masově.

Jinak řečeno, obvykle nepadají z nebe po tisících. Zjevně nejde o normální události, kdy ptáci hynou z normálních příčin. To je zřejmé každému... s výjimkou lékařů, jak se zdá.

Na závěr chci říci, že v tomto bodě neodkážu důvěryhodně vysvětlit tato tajemná úmrtí. Ale vím, že tisíce ptáků nepadají z nebe jen tak. Je za tím nějaká příčina, a zdá se, že je pro nás velmi důležité, abychom ji zjistili, zdokumentovali a pochopili. Je několik možných vysvětlení, která si zaslouží pozornost. Některá se dají připisovat přírodním jevům, ale jiná jsou záludnější.
Pro budoucnost života na Zemi je důležité, abychom rozluštili tajemství. Protože pokud ho nepochopíme, můžeme se dříve či později stát jeho obětmi.

http://www.naturalnews.com/030996_bird_deaths_pole_shift.html

Mike Adams, NaturalNews, 13. 1. 2010

Preklad: Orgonet

Zdroj: Orgo-net.blogspot.com

Sekcie: 
január 21, 2011 23:48 popoludní
 • krát komentár

4 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymjanuár 24, 2011 06:45 dopoludnia

  Komentár: 

  dobry clanok..pripomenulo mi to film Core-Jadro-narusene EM pole- tiez padali mrtve vtaky a voda sa varila

 2. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymjanuár 25, 2011 17:35 popoludní

  Komentár: 

  V clanku je celkom dost nepresnosti a vela myslienok zalozenych na domnienkach, co vobec nic nedokazuje. Uz len premenovanie letiskovych drah je uplne bezna vsade vo svete, kedze magneticke pole zeme je premenne.

 3. Obrázok používateľa Tonda
  Tondafebruár 15, 2011 01:13 dopoludnia

  Komentár: 

  Ano, jsem přesvědčený, že fluktuace v magnetickém zemském poli mohou souviset i s masovým úhynem ptactva. V uvedeném období totiž byly naměřeny významné anomálie v nehomogenitě mg. pole. Za posledních 100 let rovněž mg. pole rapidně klesá a mg. póly se na základě měření posunují rychleji, než tomu bylo předtím. Myslím že to souvisí s nakloněním osy rotace vnitřního zemského jádra vůči rovině ekliptiky. Dá se to i odvodit na základě známých fyzikálních vzorců a Maxwellových rovnic. Co se týče zařízení HAARP. Ano, je možné tímto zařízením ovlivňovat mg. pole Země - opět to logicky vyplývá z principu funkce - každým zařízením, které vysílá elm. vlnění nebo proud částic lze ovlivňovat zemskou magnetosféru. Slunce rovněž proudem nabitých částic, především protonů, mg. pole Země ovlivňuje, stejně tak jaderné testy v atmosféře - zde se zrodila myšlenka ovlivňování silným elm. vysílačem - viz HAARP. HAARP ale nebyl vytvořen za účelem negativního působení na magnetosféru a ionosféru Země, ale právě naopak. Nebyl vytvořen pro účely válek,nýbrž jako t.zv. regenerátor pro nadcházející období, ve kterém se předpokládají markantní poruchy v mg. poli Země. Samozřejmě, aby bylo možné pozitivní stimulace, je neznytné provést řadu testů a pochopit principy, na kterých to funguje.

 4. Obrázok používateľa Laci
  Lacifebruár 15, 2011 14:52 popoludní

  Komentár: 

  Tuto Tonda sa zrejme pozna s prevadzkovatelmi HAARPU, hm, takze ono je to vlastne take male velke humanitarne zariadenie :DDD

 

 

Top