Obrázok používateľa CEZ OKNO
Narušené tryskové proudění

Díky Jitce za pěkný příspěvek.
Podotýkám, že v posledních dnech byla a ještě je aktivita HAARPU podivně minimální, skoro žádná (přesvědčte se zde http://137.229.36.30/cgi-bin/scmag/disp-scmag.cgi)... to je jistě taky nějaká kulišárna.

Milý Orgonete,
včera v rádiu ohlašovali již 4. kalamitu, v noci mělo napadnout dalších 10 cm sněhu. Leč včera k večeru hojně sprchlo, vím, že to byl očistný déšť, jelikož včera mezi 14. a 15 hod.se začala objevovat hojně modrá obloha do té doby, než jsem uslyšela letadla, která zasela chemické mraky, jejich transformace vlivem CB však spustila ten déšť.

Ráno jsem se tedy probudila a byl pouze mírný poprašek a obloha hojně modrá.

Nepochybuju o tom, že celý tento předčasný nástup zimy vyvolala silná aktivita HAARPu ve dnech 28.-30.11.2010.

Hodně se nyní mluví o narušeném tryskovém proudění, o severoatlantské oscilaci i o arktické oscilaci. Včera ráno v rozhlase mluvil geolog a spisovatel Václav Cílek, který se extrémy počasí pokusil vysvětlit tzv. "negativní fází arktické oscilace", kdy vlivem vysokého tlaku tryskové proudění teče dolů (původní výška kolem 10 km), je zatlačeno více na jih, kde nabere vláhu. V Maroku to před týdnem způsobilo katastrofální povodně, u nás pak sněhovou nadílku, kterou pan Cílek přirovnal k přívalovým dešťům.

Ve Wikipedii se píše: Proudění má vliv na počasí v Evropě a Asii. Severojižní zvlnění oblasti tryskového proudění způsobují tzv. Rossbyho vlny, které vyvolávají navíc tlak směrem k západu. Síla větru tryskového proudění je obvykle větší; proto se vlny tryskového proudění pohybují k východu. Důsledkem jsou pak mj. frontální poruchy přicházející od západu.

V určitých případech však Rossbyho vlny mohou být dostatečně silné na to, aby zastavily postup meandrů tryskového proudění; to pak vyvolá situaci, kdy oblast tryskového proudění je stacionární, což má za následek dlouhodobě stejné rozložení atmosférického tlaku a může to vést k extrémům počasí. Meandry vyklenuté k severu přitahují od jihu horký vzduch, naopak meandry směřující k jihu vyvolávají proudění studený vzduch od severu. Taková situace nastala např. v červenci 2010. Tehdy do střední Evropy pronikl chladný vzduch ze Skandinávie, horký vzduch ze severní Afriky silně ohřál značnou část Ruska, což mělo za následek zničující požáry lesů a rašelinišť a chladný vzduch z oblasti Karského moře vyvolal v Pákistánu rozsáhlé povodně.

V oblasti Karibiku pak stacionární situace zabránila přílivu vlhkého vzduchu, což mělo za následek výrazné snížení výskytu i intenzity hurikánů, v protikladu s očekávanou velmi aktivní hurikánovou sezónou související s výskytem klimatického jevu La Niña.

Naopak v zimním období tento jev může vyvolat delší období mrazivého počasí.

Podle Wikipedie příčiny častějšího výskytu stacionární polohy proudění dosud nejsou známé. Škoda že si nikdo nevšiml té mimořádné aktivity HAARPu, která předcházela všem těmto sněhovým nadílkám a přílivu arktického vzduchu.

Dneska už se ví, že HAARP dokáže narušovat ionosféru.

(Wikipedie: Projekt HAARP jako takový začal již v roce 1990, ale stavba samotného zařízení byla započata v roce 1993, s minimální plánovanou funkčností 20 let. Stavěl se ve třech fázích, plné operability a současného výkonu dosáhl v létě roku 2007. Původně jej začala stavět firma Advanced Power Technologies a od roku 2003 BAE Advanced Technologie – dceřiná společnost zbrojařského koncernu a dodavatele vojenské techniky BAE Systems.

Hlavní nástrojem pro ionosférický výzkum je Ionospheric Research Instrument. Jde o vysokofrekvenční vysílač, který je využíván k působení na ionosféru. V současné době se skládá z 48 antén o výšce 22 m, ale je plánováno, že na na ploše 13 hektarů jich bude vztyčeno 180.)

Nerozumím technice, ale pokud HAARP budovaly firmy zbrojařského koncernu, co můžeme v dnešní době očekávat?

Pan Cílek je velmi bystrý a sympatický člověk, nevím ale proč mluví o globálním oteplování a proč se snaží nám namluvit, že v příštích 20 letech tyto extrémy počasí budou častěji a že to je celkem "normální".

Cituje pana Swensona, zakladatele kosmoklimatologie, který se objevil před několika lety a který razí novou teorii klimatických změn. Podle něj se jedná o množství galaktického záření, které závisí na magnetickém poli Země a stavu Slunce. A tohle galaktické záření když pronikne nízko do atmosféry, tak vytvoří nízkou oblačnost a on tvrdí, že oteplení během několika posledních dekád je způsobeno tím, že je méně galaktického záření a tím míň nízkých mraků!???

Podle mě pan Swenson žije na jiné planetě, jelikož tady na Zemi je nízkých mraků vlivem chemtrails stále více a více.

Zde je část záznamu projevu pana Cílka z 8.12.2010:

https://docs.google.com/document/d/1NpeMJ4fV1K-Rb9kD-dpL75o3laDxf_M31jFC...

Z Prahy, kde už se zase začíná modrat obloha, zdraví Jitka V.

Zdroj: Orgo-net.blogspot.com

Sekcie: 
december 10, 2010 18:48 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top