Obrázok používateľa CEZ OKNO
Scott Stevens: Pravda o modifikacích počasí

"Veškerá pravda prochází třemi stádii. V prvním je zesměšňována. Ve druhém je prudce napadána a ve třetím přijata jako naprosto samozřejmá věc."
Arthur Schopenhauer, německý filosof, 1788 – 1868

Můj záměr s blogem weatherwars je provést čtenáře velmi rychle skrze první dvě stádia a rozumně ho uvést do třetího stádia pravdy. A toto stádium zní, že po desetiletí probíhala a probíhá ovlivňování, jestli ne přímo řízení, globálního klimatu a počasí. Zajímavá poznámka stranou. ... Je globální oteplování skutečné nebo vyrobené člověkem? Jsou všechny ty planetární katastrofy výsledkem globálního oteplování nebo jsou také uměle zosnované? Včetně zemětřesení, jak zakrátko uvidíme...

Navzdory utajení obklopujícímu tento obrovský projekt přesto dochází k některým únikům či stopám z velmi zvláštních zdrojů. Více než před deseti lety, během konference proti terorismu, tajemník obrany Billa Clintona vypustil jednu pěkně šťavnatou informaci. Ta je vskutku potvrzením, že terorismus prostřednictvím ovlivňování počasí a klimatu byl během Clintonovy vlády významný. Citát následuje:

Tajemník obrany USA Cohen vyslovuje znepokojení nad ekoterorismem užívajícím elektromagnetické zbraně se skalárním/podélním vlněním

„Jiní (teroristé) se pouštějí i do ekologického typu terorismu, čímž mohou měnit klima, spouštět zemětřesení a vulkány na dálku za použití elektromagnetických vln... Takže je tam plno chytrých mozků pracujících na nalezení cesty, jak způsobit terorismus jiným národům... Je to reálné, a to je důvod, proč musíme zesílit naše (protiteroristické) aktivity“.

Tajemník obrany William Cohen v dubnu 1997 na konferenci proti terorismu, sponsorován bývalým senátorem státu Georgia jménem Sam Numm.

Citováno z DOD News Briefing. Secretary of Defense William S. Cohen, Q&A at the Conference on Terrorism, Weapons of Mass Destruction, and U.S. Strategy, University of Georgia, Athens, Apr. 28, 1997.

Zajisté by se mi líbilo, kdyby se tajemník Cohen vyjádřil šíře, nežli jen zmínil to, že planeta je užívána jako nové přestrojení pro lidský terorismus. Je tento terorismus převlečen za globální oteplování? Prosím uvažujte o této možnosti déle než jen prchavou chvilku. Prosím.

Narazil jsem na výzkum o modifikaci počasí, když jsem zkoumal energii bodu nula... Energii z vakua a tak podobně na stránkách plukovníka Beardena: http://www.cheniere.org/toc.html. Jeden z postranních odkazů Beardenovy práce je Sovětské vytváření počasí, Jako dlouholetý televizní meteorolog jsem si této informace hned povšiml. Trvalo mi tři roky (1999-2003), než jsem pochopil Beardenovu práci, která ve většině, ale dosti významné, dávala dohromady to, co jsem viděl na obloze s tímto/jeho prohlášením o aktivním globálním (EM?) řízení počasí. V hurikánové sezóně roku 2004 už jsem měl dosti vědomostí, včetně motivace, abych se začal dělit o toto poznání s publikem.

Jako televizní meteorolog musím stát třikrát denně před publikem a „říkat, jak je to s počasím, jak to vidím já“ a to zahrnuje i moji nejlepší předpověď. Meteorologové často trpí „paralýzou z analýzy“, což znamená, že nikdy nemáte dost údajů, abyste si byli jisti předpovědí, kterou hodláte prezentovat. Mým řešením tohoto problému bylo, že jsem užíval své zkušenosti a starou dobrou intuici. Moje nejlepší předpovědi, ty, které často šly proti předpovědím jiných, byly obvykle jen dobrým tušením. Dobré tušení a spolehnutí se na ně je často mnohem lepší než muset vysvětlovat, proč máme 11 palců sněhu namísto předpovídaných 1-3. Poučení z toho: Vždycky se řiď svými základními vnitřními pocity.

Řídit se vnitřními pocity znamenalo, že jsem musel začlenit aktivní vytváření počasí do svých předpovědí. Jak se to dělá? Po pravdě řečeno, nikdy jsem si to doopravdy neuvědomil jinak, než že jsem věděl, že se něco děje. Copak bych někdy mohl „předpovídat“ záměry nějakých operací černých sil? Není možné nic jiného než vědět, že počasí v těchto dnech žije v extrémech. Takže předpovídej extrémy a vypadáš jako prorok.

Velké Pláně jsou vystaveny zrádným EF4 tornádům ve tři v noci, prudkým dešťům, které, jak se zdá, nemají konce... Tedy pokud není období dlouhého sucha. Dnes jsme svědky oblohy, která se zatahuje, i když podle předpovědi má být jasno, nárazových větrů, které pětkrát až šestkrát převyšují normu, k tomu sucho a pouště tam, kde půda byla kdysi úrodná a produktivní.

Počasí dnes prostě není v pořádku, a tento fakt nemůže být zcela připisován jevu, který obvykle nazýváme globálním oteplováním.

Video: weatherwars, youtube.com
Scott Stevens

Zdroj: http://weatherwars.info/

Preklad: Orgonet

Zdroj: Orgo-net.blogspot.com

Sekcie: 
február 28, 2010 18:55 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top