Obrázok používateľa CEZ OKNO
Tsunami, která zničila starověký svět

„Moře se stáhlo… jeho vody ustoupily v takovém rozsahu, že obnažily hlubokomořské dno a bylo možno vidět mnoho druhů mořských tvorů,“ napsal římský historik Ammianus Marcellus, plný hrůzy ohledně tsunami, která v roce 365 zasáhla prosperující přístav Alexandria. „Obrovské masy vod se vrátily, když to bylo nejméně očekáváno, zaplavily zem a zabily tisíce lidí… Některé velké lodě byly silou vířících vln vyhozeny na střechy a další odmrštěny na dvě míle (přes tři kilometry) daleko do vnitrozemí.“

Staré dokumenty zaznamenaly, že si velké vlny z 21. července 365 si vyžádaly statisíce životů od Řecka, Sicílie a Alexandrie v Egyptě až po dnešní Dubrovník u Jadranu. Mořská voda zaplavila a zdevastovala úrodnou zemědělskou půdu v nilské deltě, která pak byla na dlouho opuštěna a města na vrcholcích hor se bez zásob stala městy duchů obývanými pouze poustevníky.

Experti tvrdí, že tehdejší tsunami vytvořilo masivní zemětřesení, k němuž došlo pod západním výběžkem řeckého ostrova Kréta. Doposud převládal názor, že k tomuto zemětřesení – tak jako v případě tsunami v Indickém oceánu 26. prosince 2004 – došlo v takzvané subdukční zóně. Subdukční zóna je místem kde se stýkají dvě zemské kry. Jedna najíždí na druhou, která pak pod určitým úhlem klouže dolů do zemského pláště. Rychlost posunu subdukční zóny obvykle lze měřit a činí zpravidla několik centimetrů za rok. Jelikož se přitom skalnaté podloží stává stále křehčím a podléhá deformacím ve větších hloubkách, mohou tyto zóny způsobit náhlá gigantická zemětřesení, při nichž se přemístí tolik hmoty, že posun na mořském dně vytvoří vražednou vlnu.

Epicentrum zemětřesení z roku 365 bylo v jednom místě asi 500 kilometrů dlouhé helénské subdukční zóny, která se v půlkruhu táhne po dně Středozemního moře od jihozápadního Turecka až po západní Řecko. Na tuto událost se znova podívali britští výzkumníci, kteří přišli se značně znepokojujícími zprávami. Profesor Beth Shaw z Cambridgské univerzity provedl počítačovou simulaci tohoto zemětřesení, založenou především na údajích získaných při práci v terénu na Krétě, kde tlaky dodnes vyzdvihují půdu až o 10 metrů. Britové odhadují, že zemětřesení mělo sílu 8,3 – 8,5, a že ho způsobený přesun masy zemské kůry – o průměrně 20 metrů – řadí do stejné kategorie jako otřes o síle 9,3, k němuž došlo roku 2004 u pobřeží Sumatry. Dospěli k závěru, že k posunu došlo podél 100 kilometrů dlouhého a dříve neidentifikovaného zlomu, který se nachází blízko povrchu bezprostředně nad subdukční zónou.

K zemětřesení tehdy došlo v hloubce asi 45 kilometrů – což je asi o 30 kilometrů blíže povrchu, než by bylo pravděpodobné kdyby k posunu mělo dojít přímo na zlomu v subdukční zóně. Po zemětřesení z roku 365 by tento zlom měl asi 5000 let zůstat v klidu. Ale pokud je podobná tektonická struktura i ve zbytku helénské subdukční zóny, mohlo by, podle odhadu vědců, obdobné zemětřesení vytvářející smrtící tsunami zasáhnout Středozemí někdy v rozmezí asi 800 let. Poslední tsunami postihla Středozemí 8. srpna 1303. Podle výzkumu zveřejněného roku 2006 došlo u Kréty k zemětřesení o síle 7,8 a k Alexandrii o 40 minut později dospěla vlna vysoká devět metrů.

„Vzhledem ke skutečnosti, že k takové události došlo v průběhu posledních 1650 let pouze jednou, bychom dnes měli věnovat zvýšenou pozornost riziku možného vzniku další tsunami ve východním Středomoří,“ varuje nová studie zveřejněná v časopisu Nature Geoscience. „Opakování takové události by mělo pro dnešní hustě obydlené pobřežní oblasti Středomoří nedozírné katastrofické důsledky.“

Organizace pro vzdělávání, vědu a kulturu OSN (UNESCO) začala po katastrofě v Indickém oceánu v roce 2004 v rámci celosvětové sítě budovat systém včasné výstrahy při výskytu tsunami i ve Středomoří.

http://www.terradaily.com/reports/Tsunami_that_devastated_the_ancient_wo...

Zdroj: WM MAGAZIN 75

august 14, 2010 10:40 dopoludnia

 

 

Top