Obrázok používateľa CEZ OKNO
Včely v ohrožení

„Kdyby včela zmizela z povrchu země, potom by měl člověk pouze čtyři roky života. Žádné včely, žádné opylování, žádné rostliny, žádná zvířata, žádný člověk."
Albert Einstein

Studie přinesly další důkazy, které podporují teorii rozpadu včelích kolonií z důvodu bioaktivní mikrovlnné radiace z mobilních telefonů a vysílacích věží. Nedávné pokusy zjistily, že včely dělnice se nedokážou vrátit do svých úlů, když jim mobilní mikrovlny překážejí v orientaci. Když byly vedle úlů položeny mobilní telefony, včelstva se během 5 až 10 dnů zcela rozpadla, protože dělnice nebyly schopny vrátit se domů. Radiace také způsobuje poškození nervového systému včely, která ztratí schopnost létat.

Včely jsou ohroženy mobilními telefony

Parazité, divoká zvířata a ostatní včely, které normálně vyberou med a pyl, který zůstane po smrti včelstva, odmítají přiblížit se kamkoli do blízkosti opuštěných úlů.
Jev rozpadu kolonií a následné ztráty na úrodě byl poprvé pozorován před několika lety v USA, ale od roku 2007 je rozšířen i do Evropy.

Pramen: The Pioneer September 18, 2009

Komentář dr. Mercoly

Hrozba ztráty celých včelích kolonií je mnohem závažnější než když například farmář přijde o svůj dobytek, anebo než to, že se po nějakou dobu budete muset obejít bez medu.

Včely jsou rozhodujícími prvky zemědělství, protože opylují mnohé ořechy, ovoce a zeleninu, která živí svět.

Celá jedna třetina americké potravy závisí na opylení včelami. Jabloňové sady, například, potřebují jedno včelstvo na ar, aby byly řádně opyleny. Kalifornská úroda mandlí sama o sobě potřebuje 1,3 miliónu včelstev, a včely dodávají dle odhadu podobným úrodám až 15 miliard dolarů hodnoty.

Jestli budou včelstva nadále vymírat v neslýchaných počtech, může dojít k závažným nedostatkům potravin, navíc k současné potravinové krizi.

V průměrném roce včelaři počítají se ztrátami 5 až 10%. Ale v roce 2007 američtí včelaři udali ztrátu kolem 36% svých včelstev, o 13,5% více než v předchozím roce.

Když začnou tajemně vymírat přirození opylovači, je to významným důkazem, že někde je nerovnováha. Tato tajemná nemoc byla nazvána „colony collapse disorder“ (CCD), nemoc rozpadu včelstev. I když její definitivní příčina ještě nebyla určena, zdá se, že mobilní telefony v tom hrají svou roli.

Jak vysílací mobilní věže mohou zabíjet včely

První zjištění ukazovala na virus, plíseň nebo pesticid jako na nejpravděpodobnější příčinu CCD. Avšak je obtížné ignorovat výsledky nejméně dvou studií, které ukazují, že mobilní telefony jsou závažnou hrozbou.

Když byly mobilní telefony položeny blízko úlů, jejich radiace 900 – 1 800MHz stačila, aby zabránila včelám v návratu domů, jak praví studie provedená na univerzitě v Landau.

Vědci se domnívají, že radiace vytvářená telefony může stačit k tomu, aby narušila způsob, jakým včely komunikují se svými úly. Telefony mohou vytvářet rezonanční efekt, který narušuje vzorce pohybu, užívané včelami jako jakýsi jazyk.
V nedávné době ukázaly výzkumy, které provedl Sainuddeen Pattazhy, vědec a děkan na katedře zoologie v SN College, Punalur, Kerala, že mikrovlny z mobilních telefonů zřejmě narušují orientační schopnosti včel.

Když tento vědec umístil mobilní telefony do blízkosti úlů, úly během 5 – 10 dní naprosto zkolabovaly. Včely dělnice se nedokázaly vrátit domů a ztratily se, a nikdy se už nenašly. Dalším tajemstvím je, že paraziti, divoká zvířata a jiné včely, které by normálně vyplenily opuštěné úly, se nikdy k rozpadlým koloniím nepřiblížily. Pattazhy řekl:

„Schopnost orientace včel dělnic závisí na zemském magnetismu. Elektromagnetické vlny vydávané mobilními telefony a věžemi narušují zemský magnetismus, což způsobí ztrátu navigační schopnosti včel. Ty se nedokážou vrátit zpět. Radiace způsobuje rovněž škodu na nervovém systému včel, které ztratí schopnost letu.“

Kombinace smrtelných faktorů?

Zdá se, že mobilní telefony ohrožují včely na celé zeměkouli, ale může tu být i kumulativní efekt, způsobující, že pro včely bude stále obtížnější přežít, natož prospívat.

Npříklad desítky miliard včel jsou převáženy přes USA, aby opylovaly pomeranče, mandle a další plodiny. I když opylování je normální součástí přírody, převážení včel tisíce mil na kamiónech do nového místa normální není. Někteří experti se domnívají, že tento proces včely stresuje doslova až k smrti.

Jiné možné příčiny nemoci rozpadu včelích kolonií jsou tyto:

* Pesticidy
* Geneticky modifikované plodiny
* Mikroorganismy, které oslabují imunitní systém
* Kukuřičný sirup s vysokým obsahem fruktózy, často užívaný některými včelaři pro krmení.

Většina vědců se domnívá, že se jedná o kombinace těchto faktorů. Například vědci z Penn State analyzovali pyl, včelí vosk, dospělé včely i larvy a našli tucty chemikálií, včetně pesticidů. Tyto chemikálie, zejména v kombinaci s dalšími stresy, jsou více než schopné ohrozit jemný systém včel.

Co to znamená pro vás?

Právě tak jako vy jste bombardováni toxickými chemikáliemi ze vzduchu, který dýcháte, z půdy, ve které se pěstuje vaše potrava, z toaletních potřeb, které používáte, a z vody, kterou pijete, včely jsou jako ti známí kanárci v uhelných dolech, ukazující, co čeká i vás a mě, když nezasáhneme na několika frontách.

To zahrnuje také užívání mobilních telefonů.

Bezdrátová technologie je již spojována se smrtí stěhovavých ptáků http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2008/01/15/how-cell-p... Četné vědecké studie ukazují, že poškození mozku radiací z mobilního telefonu se může stát v brzké době novou epidemií http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/09/03/Brain-Dama...

Pokud vám mizení včel a s tím spojené ohrožení pro světovou produkci potravin nestačí k tomu, abyste si dvakrát rozmysleli, než přiložíte k hlavě svůj mobilní telefon, možná vás přiměje k zamyšlení toto:

Minulý rok zjistila známá švédská studie, že lidé užívající mobilní telefon mají zdvojené riziko rakoviny mozku a akustického neuromatu (nádor, který poškozuje váš akustický nerv).

Studie také ukázala, že lidé, kteří začali užívat mobilní telefony před dvacátým rokem věku, mají pětkrát vyšší pravděpodobnost, že dostanou rakovinu mozku.

Možná je čas uvědomit si, že když včely ztrácejí orientaci, nejde o izolovaný jev. Je to znamení, že velmi křehký ekosystém, na němž jsme všichní závislí pro své přežití, není v rovnováze. Něco je v nepořádku a je čas zjistit, o co jde ... a pak co nejrychleji znovuobnovit rovnováhu.

A mezitím vám doporučuji, abyste brali problémy včel jako nejvyšší varovné znamení a abyste se poučili, co můžete dělat pro svou ochranu.

Zdroj: http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/11/07/Honeybees-...

Preklad: Orgonet
Zdroj: Orgo-net.blogspot.com

Sekcie: 
november 11, 2009 17:31 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top