Obrázok používateľa CEZ OKNO
Možnosti vyvolání zemětřesení na dálku a graf HAARPové aktivity

Na prisonplanet.com se dále diskutuje o umělém zemětřesení, možnostech HAARPu atd., tak ještě pár dodatků - odkazy jsou podle článku http://www.prisonplanet.com/chavez-and-the-russian-fleet-u-s-used-%E2%80...
V článku se odkazuje na prohlášení tajemníka obrany Williama Cohena z r. 1997, podle něhož USA i Rusko vlastní již dávno tzv. skalární longitudinální interferometry. Údaje o tzv. skalárním elektromagnetismu najdeme na webu http://www.prahlad.org/pub/bearden/index.htm Odtud vybírám článek o účincích těchto zbraní. Vidíme, že tyto zbraně mohou naprosto všechno, co si armáda může přát...

Schopnosti longitudinálních vlnových interferometrů

Woodpeckerovy transmittery mohou nést skalární komponenty, které, navíc k biologickým zásahům, mohou být použity pro mnohé další účely, jako například:

- ovlivňování a kontrola počasí

- odchylování obřích tryskových proudů v horní části atmosféry

- detekce, sledování a ničení raket hned po jejich odpálení

- detekce, sledování a ničení strategických bombardérů a jiných letadel

- útoky na pozemní a námořní povrchové cíle prostřednictvím rozsáhlých aeriálních elektromagnetických explozí: EM exploze vytvoří ohnivou kouli, termální efekty a tlakovou vlnu podobnou nukleární explozi bez nukleární radiace a kontaminace radioaktivním spadem

- útoky na povrchové pozemní a námořní cíle rozsáhlými „studenými explozemi“, kde živé organismy téměř okamžitě zmrznou, avšak povrchová zařízení a vybavení zůstanou nedotčena

- útoky na pozemské a námořní povrchové cíle intenzívní elektromagnetickou disrupcí, takže veškerá elektronika se stane nefunkční

- útočit na osoby na zemi i na moři přímou destrukcí jejich nervového systému interním použitím silného elektromagnetického pole

- zničit funkčnost vzdálených zařízení, vybavení a personálu nebo zničit úrodu na rozsáhlých územích intenzívním chladem nebo horkem, nebo stálou oscilací mezi oběma extrémy. Navíc skalární aspekty Woodpecekrových přenašečů mohou být zamířeny skrze zemi i oceán jako povrchové vlny nebo v dané hloubce, aby pronikly na vzdálené území. Tento modus může být použit pro

- způsobení rozsáhlých zemětřesení v odlehlé zlomové oblasti uložením energie do skal, zvýšením napětí v deskách, dokud nedojde ve zlomové zóně k posunu těchto desek

- způsobení rozsáhleho anomálního houpání celých desek či rozsáhlé oblasti ukládáním a odebíráním energie střídavě do různých území, což způsobí zkroucení rozsáhlé skalnaté desky

- vytvoření interferenční sítě pod vodou, takže mohou být detekovány, sledovány a zničeny ponorky na stanovišti, před odpálením svých raket

- útok na lodě a bojové jednotky skrze vodu a skrze trup lodi, bez varování

- útok na raketová sila a nukleární odpalovací zařízení „před odpálením“, přímo skrze zemi

- vyvolání jaderné exploze nebo imploze u nukleárních hlavic na palubě nosičů, před odpálením

- zničení mořských dolů a dolů na dně oceánu i námořních sensorů, včetně celých jejich polí

- detekovat a zničit nepřátelská torpéda, podvodní rakety proti ponorkám, protiponorkovou munici a náboje

- „vypumpování“ elektřiny ze vzdálených elektrických rozváděcích zařízení a generátorů, takže dojde ke katastrofálnímu kolapsu

- „vypumpování“ elektřiny ze vzdálených elektrických rozvaděčů tak, aby radiové a televizní vysílače, síťové rozvaděče, drátové systémy v budovách a zařízeních vyzařovaly požadovaný komponent skalárního vlnění nebo komplex signálů pro zařízení a personál

http://www.prahlad.org/pub/bearden/powers_of_weapons.htm

Přidávám do nový odkaz na tzv. indukční magnetometr z oficiálních stránek HAARP (viz vpravo). http://137.229.36.30/cgi-bin/scmag/disp-scmag.cgi
Oficiálně měří aktuální ultranízké frekvence v geomagnetickém poli.
Podle mě ukazuje frekvence, které zařízení HAARP do geomagnetického pole Země právě dodává (škoda, že nevíme kam).
Aktivita zaznamenaná tímto zařízením se shoduje např. s datem zemětřesení na Haiti (viz článek http://orgo-net.blogspot.com/2010/01/zaznam-haarpove-aktivity-v-den.html).
Další příklad: dne 20. 1. 2010 došlo k následným velkým otřesům na Haiti, které jsou zde zaznamenány takto.

Stručný popis zařízení z webu HAARP:

Haarpový indukční magnetometr

Obrázek je časový a frekvenční spektrogram, který ukazuje frekvenční obsah signálů zaznamenaných harpovým indukčním magnetometrem. Tento nástroj, poskytnutý tokijskou universitou, měří časové variace v geomagnetickém poli ve spektru ultranízkých frekvencí 0 – 5 Hz. Obrazy spektrogramu jsou vytvořeny propočtem PSD (power spectral dentity - spektrální hustota energie) segmentů o trvání 102,4 sekundy v sérii časových dat a seřazením těchto spekter jako proužky označující barvu/intenzitu v časovém rozsahu 24 hodin. Pokud obrázky níže nejsou příliš zajímavé, podívejte se např. na 2. září 2004, kde je příklad pulzací úzkého pásma PC1, nebo 27. července 2004, kde je příklad širokého pásma ULF šumu během magnetické podbouře. K dispozici jsou i snímky posledních 12/6/3/1 hodina.
Preklad: Orgonet

Zdroj: Orgo-net.blogspot.com

Sekcie: 
január 30, 2010 19:52 popoludní

 

 

Top