Obrázok používateľa CEZ OKNO
Ernst Muldašev: Pyramída Silbury Hill. Bod 6666

“Z tohto predpokladu ešte čo-to vyplýva. Je možné, že tá schéma, kedy tri prstene zapadajú vzájomne do seba okolo jedného stredu, ako v Silbury Hill, tak existuje určitá schéma na vytvorenie života.”
Skupina bádateľov pod vedením profesora Ernsta Muldaševa sa rozhodla nájsť pramene starého učenia „Silmarillion“, preto zorganizovala expedíciu do Veľkej Británie a Írska a tu je rozhovor s vedúcim expedície:


Počas predchádzajúcej besedy ste, Ernst Rifgatovič, povedali, že sa vám podarilo nájsť na území Anglicka bod, ktorý zodpovedá rovným 6666 km od posvätnej hory Kailás v Tibete. Čím je taký výnimočný a prečo ho považujete za posvätný?


Obr. Silbury Hill

Bod „6666“, vypočítaný vynikajúcim matematikom Šamilom Cyganovom, padol presne na vrchol okrúhlej pyramídy s názvom Silbury Hill. Výška tejto jasne umelej a zdanlivo čerstvej stavby je 40 m (na porovnanie Cheopsova pyramída má 146 m). Pyramída je obklopená hlbokou priekopou, naplnená vodou. Z každej svetovej strany z vrcholu pyramídy sa spúšťajú po dva akvadukty v podobe žľabov na spúšťanie vody... z jej vrcholu. Ale najzaujímavejšie je to, že do kruhovej pyramídy Silbury Hill akoby boli vložené tri kruhy: skrátený vrchol v podobe kruhu s priemerom 30 m, stupienok v podobe kruhu 60 m a základ s priemerom 170 m.

Naznačujete, že táto stavba bola vytvorená podľa legendárnych troch prsteňov Elfov, ktoré mali, ak veríme „Silmarillionu“ a „Pánovi prsteňov“, zázračnú moc?

Obr. Do pyramídy akoby boli vložené tri kruhy (staroveká schéma)

Z týchto prameňov je zrejmé, že tri prstene Elfov mali silu primárnych prvkov Oheň, Vietor a Voda a mohli vytvoriť život. Chcem ešte raz poznamenať, že pyramída Silbury Hill, pozostávajúca z troch kruhov, je spojená (cez číslo „6666“) s horou Kailás, okolo ktorej sa nachádza legendárne Mesto Bohov, kde, ako je napísané v tibetských textoch, sa vytvoril pozemský život. Mimochodom, vyjsť na vrchol pyramídy Silbury Hill je zakázané kvôli silnej energii. Všetko je ohradené plotom.

Ak rozumiem vašej logike, tak sa ukazuje, že na území dnešného Anglicka kedysi vznikol život pomocou troch prsteňov Elfov?

Ale tvorivej práci Elfov, ako je možné pochopiť zo „Silmarillionu“ bránili iné sily – diabla Melkora a jeho nástupcu Saurona. Oni vybudovali Čiernu vežu, kde skoncentrovali všetky čierne sily, namierené proti úmyslom Elfov. Ale nemohol som ani premýšľať nad tým, že Čierna veža, možno, sa rozkladala asi 1,5 km od „pyramídy troch kruhov“ a obopína ju „chápadlami“.

Akými chápadlami? Objasníte to!

1,5 km od Silbury Hill sa rozkladá obrovský megalitický komplex (najväčší v Anglicku!), ktorý sa nazýva Avebury. Je to kruh s priemerom 500 m, zložený zo „zarazených“ do zeme megalitov s rozmermi 5x3 m a obklopený hlbokou priekopou. Vo vnútri tohto kruhu sa nachádzajú ešte dva megalitické kruhy s priemerom okolo 100 m, ktorých rozloženie nie je také symetrické, ako pri troch kruhov na pyramíde Silbury Hill. Vytvára sa tu dojem, že tu bol stanovený iný princíp.

Ale najdôležitejšie je to, že „chápadlá“, vytvorené z takých megalitov, ktoré sa odchyľujú od veľkého kruhu tak, že oni, ohýbajúc sa vo vzdialenosti 2-3 km, zachvacujú monument Silbury Hill z východu a západu. Prešli sme každé „chápadlo“ a presvedčili sme sa o tom. Zvlášť dojemná bola nájdená schéma všetkého tohto komplexu, vytvorená neznámym autorom ešte v roku 1650, kedy bol monument Avebury ešte celkom čerstvý.

Chcete povedať, že na mieste monumentu Avebury sa niekedy nachádzala Sauronova Čierna veža?

Áno... ak je možné veriť starému písmu „Silmarillionu“. Hlavným cieľom Saurona bolo zahubiť tvorivú prácu troch prsteňov Elfov. Preto „chápadlá“ Čiernej veže zachvátili „pyramídu troch kruhov“!


Obr. Silbury Hill. Schéma monumentov Avebury (hore) a Silbury (dole), vytvorená v roku 1650

Z tohto predpokladu ešte čo-to vyplýva. Je možné, že tá schéma, kedy tri prstene zapadajú vzájomne do seba okolo jedného stredu, ako v Silbury Hill, tak existuje určitá schéma na vytvorenie života.

Obr. Takto možno vyzeral Sauronov „Hlavný Prsteň Moci“

V tom čase ako schéma, kde vo vnútri veľkého kruhu sú rozložené dva menšie kruhy (tvoriace dve centrá stvorenia) je schéma diabla Saurona, to je... schéma Hlavného Prsteňa Moci.

Nie je vylúčené, že Hlavný Prsteň Moci vznikol tu – na Avebury, a po jeho zmiznutí, Čierna veža, teda Avebury, čo my s súčasnosti zjavne vidíme, sú pozostatky niečoho majestátneho, zatiaľ čo Silbury Hill (pyramída troch kruhov Elfov) sa zachovala do súčasnosti takmer nedotknutá.

Kto sú to Elfovia?

Sú to anjeli. Bohužiaľ, súčasní ľudia nemajú možnosť s nimi komunikovať, ale o ich existencii hovoria všetky náboženstva a ľudia tomu veria.

A aké dôkazy o tvorivej činnosti anjelov-elfov nám môžete priniesť?

O tom hovoria mnohé monumenty staroveku vo Veľkej Británii a Írsku...

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


S láskavým dovolením autora

Zdroj: http://muldashev.ru/articles/002_%20Silberi_hill6666.pdf

Preklad: Miroslava

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Exkluzívny rozhovor s profesorom Muldaševom a beseda
http://www.cez-okno.net/clanok/exkluzivny-rozhovor-s-profesorom-muldasev...

Seriál: Knihy HLEDÁNÍ MĚSTA BOHŮ
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-knihy-hledani-mesta-bohu

Mýty alebo skutočnosť?
http://www.cez-okno.net/rubrika/myty-alebo-skutocnost

Seriál: Filmová fikcia alebo fakt?
http://www.cez-okno.net/serial-filmova-fikcia-alebo-fakt


február 16, 2018 19:44 popoludní

 

 

Top