Obrázok používateľa CEZ OKNO
Evoluční teorie

Jednou mne vzrušila krátká věta:
„Vědecký názor na vznik světa.“


Napsána na deskách knihy starší,
která mne dodnes v noci straší.


Číst knihu začal jsem okamžitě.
Zvědavě napnut jak malé dítě.


V čtenářích měla vzbudit víru,
že je v ní pravda o Vesmíru.


Jak to vše vzniklo. Proč to tak je.
Vědecky správná teorie.


Na prvých stránkách, co měl jsem v ruce
popsána byla evoluce:


První zde bylo malinké nic.
Dalším pak dělením bylo jich víc.


Vědci jen neví s velkým steskem,
zda vzniklo smrštěním, nebo třeskem.


Z malých pak nicek byly buňky,
z těch prvok, pak žáby kuňky.


Nikdo to neřídil, neplánoval.
Jak voda, tak i vzduch sám se zde vzal.


Kde se vzal, tu se vzal. – Jak v pohádce.
Za milion let byl i květ na zahrádce.


Než přišly na řadu také stromy,
uběhly prý roků miliony.


Z prostého vznikla vždy věc jenom ta,
co byla lepší, a víc složitá.


Na každý tento zvláštní úkaz
vědecký měl být podán důkaz.


Jsou tam napsána i fakta jiná.
Odvolávají se na Darwina.


O vzniku všech těchto živých druhů
byl podán důkaz již u soudruhů:


Nejprv´ byl kandidát. Toť věc jistá.
A pak po schválení komunista.


„Vzestupným příroda kráčí směrem.“
Napsal Marx s Engelsem vlastním perem.


Co vidíš okolo, i u vody
není nic stvořeno. Toť věc náhody.


Na rozdíl od představ jiné víry
má tato teorie značné díry.


Neřeší otázku sporadickou:
Jak to bylo s duší lidskou?


Zda vznikla vývojem trilobitů,
nebo je produktem neolitu?


Proč z jedněch opic lidstvo vzniklo
a proti ostatním cos´se spiklo?


Že jeden druh dávno má rysy lidské,
jiný primát je v zoologické.


Jak je to možné, a vývoj tak šel,
že z vody vytvořil tak mnoho těl?


Proč už tu výsadu nemá voda?
Vůbec se nemění. Je to škoda.


Od vzniku moře let statisíce.
Evolucí z něj mohla být slivovice.


Selským kdo rozumem uvažuje,
celou teorii znevažuje.


Když byl vznik Vesmíru věc náhody
a život z pramoře ven šel z vody,


nechť tedy ověří vědecky teorie
a měsíc nechť vodou se zalije.


Kosmická dávno již je éra.
Z vody tam vznikne atmosféra.


Vědecké představy (jsou-li správné)
vytvoří tvory nám rovnoprávné.


A už za roků miliony
uvidí na Luně běhat slony.


Josef Otruba

exkluzívne.cez.okno


jún 13, 2008 20:05 popoludní

 

 

Top