Obrázok používateľa CEZ OKNO
Anorganické bytosti a jejich vliv na člověka, ochrana před ovládáním II.

V minulém díle jsme si pověděli, že lidé mohou upadnout do pastí nastražených anorganickými bytostmi. Jedná se o pasti vědomí určené pro zachytávání a odebírání životní síly, vůle, energie myšlení a pozornosti. Nízké bytosti astrálu způsobují různé závislosti, stavy nálad, psychické poruchy, negativní emoce, ponoukají člověka k různým typům chování, umocňují v člověku jeho špatnou stránku, zvyšují agresivitu apod. Zejména duchové závislostí, např. na jídle, alkoholu, televizi, drogách, jsou v našem světě velmi častými souputníky. Vyšší stupeň tvoří ovládání vědomí a příživnictví přímo na osobnosti jedince. Osoba, která se ztotožní s vůlí mága, skrze zmiňované návnady a protislužby, přijímá jeho energii a ten může implantovat své vědomí do onoho člověka. Postižený přebírá energii cizího vědomí a považuje ji za vlastní a to je zakomponováno do jeho osobnosti. Později, když se v lepším případě dotyčnému podaří se osvobodit a odpojit, cítí, někdy velmi intenzivně, že jakoby "umírá", část jeho já "mizí" a on "ztrácí kus sama sebe".

Loučení se se závislostmi nebo ovládající energií je bolestné a obtížné. Je to proto, že v tomto stadiu je již implantované vědomí součástí osobnosti člověka a ten na něj již má "návyk"-dostává od mateřské energie energetické odměny, pokud dělá poslušně, co je mu nařizováno, a je trestán, když odporuje. Příživnické vědomí je živé a zahnízdivše se bojuje o své přežití a snaží se sílit a prosperovat. Mág, když je úspěšný, používá těla svých obětí pro své potřeby a účely a obyvatelé těch těl vykonávají jeho vůli - např. hovoří jeho slova. Z minulosti je známo sousloví "posednutý ďáblem" pro člověka, který se najednou chová jako úplně jiný člověk a většinou nikoliv pěkně.

Dostávám se k poslednímu bodu, a tím je, že anorganické bytosti (ty v temné formě, bez vlastního zdroje) jsou čistým vědomím bez těla a mohou žít jen skrze jiné lidi. Ve vesmíru existují celé kolonie parazitických vědomí křižující prostorami a hledající lehce ovladatelná stvoření vhodná jako "nosiče" jejich energie. Nedokážou sami přežít bez odsávání jiných, neznají lásku ani city a získávají životní sílu zvenčí. Lidé se musí mít na pozoru před vetřelci. Nesmí uctívat žádnou stvořenou bytost, neboť vždy, když budou mít touhu někoho uctívat, bude jim někdo nastrčen, aby je ovládal. Jsou to hlavně touhy hledat spásu kdekoliv mimo sebe, které na tuto planetu přivádí mimozemské vetřelce. Zde je vhodné uvést zákon desatera, "Nebudeš mít jiného boha kromě mě". Činit si z někoho nebo něčeho boha totiž znamená věnovat tomu svou pozornost, svou energii, činit to svým objektem hlavní pozornosti, činnosti, víry, naděje a důvěry. Znamená to tedy: "Nebudeš věnovat svou energii žádné nižší bytosti, než jsem já."

Někteří činí svým bohem jídlo, peníze, pohodlí, nebo např. některého člověka, a pak jsou tím vším ovládáni. Na druhou stranu lidská bytost musí mít nějakou energii. Člověk si může vybrat bytost, jejíhož ducha bude reprezentovat a projevovat. Pokud to neudělá vědomě, přitáhne si tu, která je mu nejbližší a té bude sloužit. Pokud chce být člověk sám sebou a svobodný, nechť přijme nejvyšší energii, neboť ta jediná dává svobodu a z ní člověk jako božská bytost pochází.

Nakonec uvádím meditaci na očištění a ochranu celé planety. Je podobná meditaci v osobní verzi, tato však účinkuje v globálním měřítku. Můžeme tak tedy přispět svou troškou ke zlepšení situace a pomoci planetě i lidem.


1. Představme si planetu Zemi. Na jejím povrchu jsou její obyvatelé a nad nimi se vznáší temná oblaka, která je vysávají.

2. Svou božskou rukou chytněte temné vetřelce, všechny je uchopte, odtrhněte od všech těch lidí a odhoďte je co nejdále.

3. Naplňte místa po odtržení jejich energií na tělech lidí světlem jako hojivým balzámem.

4. Vezměte nyní celou planetu do svých rukou a obalte ji ve světle lásky. Utvoříte kolem ní světelný štít, který ji bude chránit před dotíravými bytostmi zvenčí.

Ladislav Zelinka

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Duchovná lekárnička
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-duchovna-lekarnicka


január 14, 2011 15:44 popoludní

 

 

Top