Obrázok používateľa CEZ OKNO
Lidé a energie 1. (Vědomí, pravda, víra, kontakt s energiemi, bytosti…)

Povězme si více o vědomí. Provází nás celým životem, známe je nicméně tak málo. Vědomí je souhrn všech myšlenek, názorů, postojů, zkušeností-tedy celkové rozpoložení člověka. Není to něco, co by bylo skrytého uvnitř nás a bylo jen a jen naším tajemstvím. Vědomí neustále vyzařuje do okolí a celý vesmír se všemi bytostmi s vámi na jeho základě podle toho jednají. Je to vizitka každého z nás, která o nás v jediném pohledu vše řekne. Je to maják svítící na všechny strany určitou barvou, intenzitou a kvalitou světla. Nejsilněji vědomí vyzařuje v oblasti centra myšlení-okolí hlavy. Osvícené bytosti mívají světlou, silně zářící auru. Běžní lidé mají světlo vědomí méně jasné.

Na základě vědomí vnímáme svět a prožíváme ho. Přitahujeme si do života jiná vědomí a energie o podobných kvalitách světla. Také zážitky jsou vymezovány určitostí vyzařování. Vědomím můžeme rozumět představu o naší pravdě, kterou si ověřujeme ve vnějším světě. Nedá se říci, že by jeden druh nebo stav vědomí byl horší nebo lepší než jiný, stejně tak jako se nedá říci, že by vnitřní pravda jednoho člověka byla lepší nebo horší než pravda jiného. Naše vnitřní pravda je stavem našeho světa, který prožíváme-náš život je naší pravdou. Svou pravdu jako stav vědomí projevujeme navenek činností a slovy. Jsem si jistý, že každý považuje svůj svět za skutečný a svou pravdu za oprávněnou a dokáže ji podložit argumenty a důkazy. Přesto se budou navzájem mezi jednotlivými lidmi lišit. A je to tak v pořádku. Vnitřní pravda je propojená s vědomím a odráží vnímání našeho světa. Všechny důkazy jsou jen potvrzením určitého úhlu pohledu, způsobu vnímání. Pomocí důkazů si pouze potvrzujeme vlastní pohled na svět. Nikoliv tedy, že bychom na základě důkazů zjišťovali objektivní skutečnost. Změňte vědomí-svou vnitřní pravdu a změníte svůj svět, a také sadu důkazů a argumentů pro jeho potvrzení. Žít a vnímat se dá na mnoha rovinách v závislosti na výběru pravdy. Je škoda být omezen celý život jedněmi brýlemi a nedovolovat si vyzkoušet jiné.

Když budu věřit, že jsem špatný člověk, můj život bude podřízen této víře a bude podle toho vypadat. Neustále budu nacházet důvody, proč to tak je, a neustále si budu na základě zkušenosti dokazovat, že se nemýlím. Je to však víra, co utváří můj život a poskytuje mi důkazy pro mou pravdu. Víra má obrovskou sílu. Víra může léčit. Víra uvádí do pohybu energie. Věřit, že například jsem takový nebo takový je dobrý způsob tvoření sebe sama, ještě lepší způsob ale je STÁT SE tím a BÝT tím. Když člověk je, čím chce být, pak už není potřeba žádné další přesvědčování, úsilí, ani věření či nevěření. Je to trochu hra se slovy, ale i s pravdou. Pravda je tvárná a tak dobře využitelná pro sebevyjádření. Lež nemá sílu, neobsahuje energii. Bytí je způsob identifikace-dáváme tím najevo, kdo jsme.

Člověk má možnost širokého výběru vědomí. V tomto světě je k dispozici velké množství verzí. Všude kolem nás jsou vyvěšené tabule s nápisy: "Pojď ke mne a osvoj si mou energii, přijmi můj způsob vidění světa. Vyber si mou víru a staň se jejím nositelem." Člověk je obklopen nabídkami a možnostmi, energie jsou všude kolem nás, zvlášť v tomto našem světě přeplněném lidmi, předměty, idejemi, názory, informacemi, knihami, atd. Člověk prochází světem a seznamuje se s nimi, poznává a vytváří si k nim vztah. Některé si osvojí a zabuduje do sebe, jiné opomíjí. Některým dá přednost před ostatními a posiluje je v sobě, nebo se dokonce úplně ztotožní s jedním typem energie a ostatní vytěsní ze svého vědomí. Když nějaký určitý shluk názorů, postojů, myšlenek ovládne celé vědomí pro sebe, stane se jedinec fanatikem.

V mysli člověka dochází k bojům mezi shluky živých myšlenek, bytostmi vědomí jednak ve vnitřním prostředí, jednak mezi vnitřním prostředím a vnějším světem. Interakce vědomí s různými formami organických, anorganických, energetických bytostí, živoucích myšlenkových forem, neviditelných inteligentních tvorů, vyšších či nižších egregorů, atd. představuje vlastní neobyčejný svět se svými pravidly, který vedle nás existuje nepozorován, přestože kolem našich hlav někdy zuří boje na život a na smrt. Jen za horizontem našeho vnímání leží království elementálů, skřítků, démonů, andělů, ale i mimozemšťanů. Některé z těchto "zvířátek" jsou na mnoha lidech doslova nalepené či přisáté, nebo jsou dokonce uvnitř našich těl, případně nás provázejí. Leckterý člověk by se asi divil, co si s sebou nosí. A také co na něj přelézá z jiných lidí, například při rozhovoru s nimi, nebo bližším kontaktu.

- pokračovanie -

Ladislav Zelinka, ladislavzelinka@seznam.cz

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

január 28, 2011 15:28 popoludní

 

 

Top