Obrázok používateľa CEZ OKNO
Posolstvo z večnosti I.

Nasledujúce posolstvo je vhodné pre všetky duše, nech sú kdekoľvek. Je platné v každej dobe, od čias jaskynných ľudí až po súčasnosť. Nerobí rozdiely medzi mužmi a ženami. Jeho úloha nesúvisí so svetskou úspešnosťou, orientuje sa na duchovno. Od počiatku času dodržuje tento spôsob života môj ľud vo vnútri Austrálie. Títo ľudia nikdy neboli pastiermi, sedliakmi alebo obchodníkmi. Vždy boli zberačmi, hudobníkmi, výtvarníkmi a básnikmi. Žili v úplnom súlade a jednote so Zemou, so všetkými živými tvormi a tiež so sebou.

Toto je jeden z ich rituálnych spevov:

Večná Jednota,
ktorá nám mlčky spievaš,
ktorá nás učíš cez nás navzájom,
veď moje kroky pevne a múdro,
nech kráčajúc vnímam tvoje učenie,
nech vzdávam česť účelu všetkých vecí.
Pomôž mi všetkého sa dotýkať z úctou
a vždy hovoriť spoza očí.
Daj aby som všetko pozoroval a nesúdil.
Nech nespôsobím žiadnu škodu
a po mojej návšteve tu,
nech zostane iba hudba a krása.
A keď sa vrátim do Večnosti,
nech je kruh uzavretý
a špirála širšia.

Si tu na Zemi duchovnou bytosťou, ktorá prežíva ľudskú skúsenosť.

Sám si si to zvolil. Nebola to žiadna náhoda, že si sa narodil z dvoch ľudí, ktorí sú tvojimi biologickými rodičmi. Uvedomil si si, kto sú, poznal si genetický model oboch a okolnosti, za ktorých si bol počatý.

Povedal si áno.

Si spirituálnou bytosťou, ktorá smeruje k osvieteniu. Zem je školou, ktorá ti poskytuje vedomosti a poučenie. Je to jedinečná planéta s jedinečnými životnými formami. Jediné miesto vo vesmíre, kde sa používa šesť zmyslov – zrak, sluch, chuť, čuch, hmat a intuícia – spolu s energiou, ktorú nazývame emócie, na spájanie viditeľného tela s neviditeľným duchom.

Každá hmatateľná vec na planéte Zem pochádza z Jedného Božského zdroja a všetko je stvorené z jednotlivých častí energie. My ľudia sme jedno so všetkým, čo bolo stvorené.

Určite poznáš desatoro prikázaní, čo sú zákony, ktoré ti prikazujú „čo nesmieš robiť“. Ľudstvo ich vlastní už tisíce rokov.

Existovali však tiež zákony, ktoré tu boli omnoho dlhšie a ktoré určovali „čo by si mal robiť“. Keby ľudia boli bývali tieto pravidlá dodržiavali, desatoro by nebolo potrebné.

Tvoje bytie tu na Zemi je dobrovoľné, prišiel si sem z vlastnej vôle a bol si dlho očakávaný. Táto tvoja ľudská cesta sa odrazí v tvojom postupe Večnosťou.

Spísala som zásady, ktorých ba si sa mal pridržiavať. Sú poučením pre celé ľudstvo.

1. SNAŽ SA VYJADRIŤ SVOJU INDIVIDUÁLNU TVORIVOSŤ

Každý človek vníma veci okolo seba osobitým spôsobom, a teda k životu a k svetu prispieva jedinečným vkladom. V tvorivosti je obsiahnuté umenie, ale neobmedzuje sa iba naň. Maľovanie, skladanie hudby alebo písanie nie je v žiadnom prípade významnejšie, než tvorivý spôsob ako utešiť niekoho, kto má ťažkosti, ako vniesť poriadok do konfliktnej alebo chaotickej situácie alebo ako rozprávať dieťaťu príbehy.

Pokiaľ ľudia veria , že nemajú žiadny tvorivý talent, alebo že im nejaké životné situácie bránia, aby ho vyjadrili, oberajú sa o možnosť obohatiť svoje duše. Naopak, keď sa človek postaví proti nepriazni osudu, keď sa pokúsi uvoľniť svoje tvorivé vedomie, prinesie mu to veľký úžitok.

Spoločnosť je vytvorená Takým spôsobom, že nie všetci ľudia majú možnosť dosiahnuť vedúce postavenie. A pretože je omnoho viac tých ostatných, podriadených, je vyjadrenie našej tvorivosti ešte dôležitejšie. Tvorivosť by mala byť pozitívna, ale každý jedinec má slobodnú vôľu. Môže ju využiť spôsobom, ktorý je negatívny pre neho i pre svet. Svoju tvorivosť môžeme vyjadrovať spôsobom, ako si učešeme vlasy, ako si vyberáme oblečenie, ako zariaďujeme príbytok, ako zakladáme záhradu, ako vyrobíme nejaký predmet alebo niečo opravíme.

Základom je, aby každá naša činnosť vyjadrovala našu osobnosť a aby sme na všetko, čo zo seba vydáme, mohli byť hrdí.

2. BUĎ SI VEDOMÝ SVOJEJ ZODPOVEDNOSTI

Si na tejto planéte hosťom, a tak sa od teba očakáva, že ju opustíš takú, akú si ju našiel, alebo ešte v lepšom stave. Si zodpovedný aj za ostatné životné formy, ktoré nevedia za seba hovoriť, alebo si pomôcť.

Si zodpovedný za sľuby , ktoré dáš, dohody, ktorých sa zúčastníš a za výsledky každej svojej činnosti.

Je dôležité vedieť, že duchovný vývoj nezačína ani nekončí. To nie je ako keď sa otvorí a zase zatvorí vodovodný kohútik. Smrťou človeka, keď sa vyradí fyzické telo, začína iba krátka prestávka v rušnom príbehu.

V skutočnosti je nemožné niekoho zabiť. Ľudia sú bytosti Večnosti, aj keď smrť ich fyzické vyjadrenie preruší. Si zodpovedný za nedostatok vlastnej citlivosti. Zodpovedáš aj za bolesť a utrpenie, ktoré si možno niekomu spôsobil, zodpovedáš za všetky následné bolesti, ktoré vyplynuli z tvojich skutkov. Tvoja obeť, zomrelý ti to nemá za zlé, ale spoločnosť áno.

Aby sa udržala rovnováha, musíš sa stať zodpovedným za všetko, čo vykonáš a povieš. Musíš sa vynasnažiť byť úctivý k životu, vážiť si ho a všemožne ho podporovať.

Si zodpovedný tiež za svoje telo. Je to dar, ktorý ti bol požičaný a je zložený z prvkov, ktorým tvoje vedomie dalo život. Zanedbávať svoje telo, alebo ho zneužívať je nezodpovedné.

Každý človek je tiež zodpovedný za svoju sexuálnu aktivitu. Máme zodpovednosť za duše detí, ktoré sme priviedli na svet. Mali by sme chrániť ich telá a dávať im pozitívny emocionálny príklad. Sme zodpovední za všetko, čo vytvoríme a o čo sa podelíme zo svetom, za to, že budeme chrániť ostatných a že nebudeme ubližovať životu.

3. PRED NARODENÍM SI SÚHLASIL, ŽE BUDEŠ POMÁHAŤ OSTATNÝM

Nie je zámerom, aby ľudia svoj život strávili ako osamelí pútnici.

Zámerom je, aby sme sa vzájomne podporovali a starali sa jeden o druhého.

Všetko, čo konáme, by sme mali konať s jedinou myšlienkou: „Čo je v mene Najvyššieho dobra, najlepšie pre všetko živé na svete?“

Slúžiť ostatným znamená pomáhať, deliť sa o vedomosti a prispievať pozitívne k životu niekoho iného. Všetci ľudia majú právo, aby sa s nimi jednalo s úctou a dôstojne. Pomáhať znamená starať sa o starších, o deti, o chorých a o umierajúcich. Pomáhať stojí v
protiklade k tomu, keď sa niekto stará iba o seba kvôli sláve a ekonomickému prospechu. Znamená to byť si vedomý, že si členom spoločenstva, spoločenstva ľudského vedomia a že osud našej planéty určujú aktivity tohto spoločenstva.

4. SNAŽ SA EMOCIONÁLNE DOZRIEŤ

My všetci sme schopní vyjadriť všetky možné emócie vrátane hnevu, frustrácie, depresie, beznádeje, viny, chamtivosti a obáv, ako aj radosti, šťastia, nádeje, pokoja, lásky a tak podobne. Ako dozrievaš a získavaš poňatie o tom, čo to znamená byť človekom, je tvojou úlohou zvládnuť vlastné emócie. Kedysi niekto slávny povedal: „Človek je taký šťastný, akým si dovolí byť.“

Vzťahy a incidenty sú kruhy. Začnú, pokračujú a v určitom okamihu sa zastavia. Ak emocionálne vyzreješ, nebude pre teba problém každý kruh uzavrieť, nenechať žiadne voľné konce, žiadne negatívne pocity.

Určite si zažil pocit zlosti na začiatku svojho života ako dieťa.

Môžeš sa sám rozhodnúť, či je lepší fyzický pocit byť naplnený hnevom, alebo pochopením a vnútorným mierom. Jediný spôsob, ako sa môže tvoja duša spojiť s tvojím vedomím je prostredníctvom pocitov. Ak ťa napríklad bolí chrbát, mal by si sa spýtať prečo. Čo to znamená? Čo môžeš urobiť, aby bolesť prestala? Aké ti to dáva poučenie? Potom sa vynasnaž urobiť, čo tvoje telo potrebuje, ale pri tom nepodceňuj myšlienkový proces a spirituálne poučenie. Je tiež správne vážiť si svoje emócie, zvlášť radosť a smútok. Potláčanie týchto emócií by mohlo viesť k zdravotným ťažkostiam.

Jedna z najdôležitejších vecí pre zdravie každého jedinca a pre zdravie našej planéty je smiech. Ako ľuďom nám bol daný dar zmyslu pre humor a schopnosť ho vyjadriť. Smiechom a veselosťou zostáva telo zdravé a existujúce zdravotné ťažkosti sa zlepšia. Humor potlačuje problémy, posilňuje vzťahy a prináša radosť aj ostatným. Veci o ktorých si myslíme, že sú smiešne a ktorým sa smejeme, by mali byť do hĺbky analyzované. Humor je pre naše zdravie taký dôležitý, že by sa nikto nemal uložiť k spánku, ak cez deň neprežil nejaký radostný okamih a od srdca sa nezasmial. Ak nie mal by hľadať niečo, čo by ho potešilo a rozveselilo. Klauni sú zvláštni ľudia, existujú v každej kultúre. V každom z nás sa skrýva klaun a mal by sa v našom živote v správnej chvíli ukázať. Nikdy nie sme taký starí, aby sme sa nemohli baviť ako klaun.

Kľúčom ku všetkému je pravdovravnosť. Hľadať o sebe pravdu, pýtať sa prečo si tu a ako sa ti darí môžeš iba vtedy, keď vždy hovoríš iba pravdu.

Vždy.

5. BUĎ ZÁBAVNÝ

Áno, súčasťou tvojho poslania na Zemi je baviť ostatných, rovnako ako seba, a upútať ich pozornosť novým smerom. Niekoho baviť je zámerná činnosť a mala by povzbudzovať unavených, utešovať sklamaných a upokojovať chorých. Malo by byť výrazom tvorivosti. Baviť sa nám môže pomôcť získať sebadisciplínu a emocionálne vyzrieť. Pointa je v tom, aby sa človek zúčastnil iba pozitívnej zábavy a neostával v postavení toho, koho musia baviť ostatní. Keď človek zabáva ostatných, môže mať na nich veľký vplyv, nesmie sa to ale oddeľovať od zodpovednosti.

- pokračovanie -


Knihu môžete kúpiť na tejto adrese


Text je prebraný z knihy Marlo Morganovej: "Posolstvo z večnosti", ktorá vyšla v roku 1998 v Prahe vo vydavateľstve Práh, strany 236-245.

Pripravila: Sofia S.

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti seriálu nájdete na tejto adrese.


Úryvok z knihy "Posolstvo od protinožcov" nájdete na tejto adrese.


marec 10, 2010 23:28 popoludní

 

 

Top