Obrázok používateľa CEZ OKNO
Posolstvo z večnosti II.

Nasledujúce posolstvo je vhodné pre všetky duše, nech sú kdekoľvek. Je platné v každej dobe, od čias jaskynných ľudí až po súčasnosť. Nerobí rozdiely medzi mužmi a ženami. Jeho úloha nesúvisí so svetskou úspešnosťou, orientuje sa na duchovno. Od počiatku času dodržuje tento spôsob života môj ľud vo vnútri Austrálie. Títo ľudia nikdy neboli pastiermi, sedliakmi alebo obchodníkmi. Vždy boli zberačmi, hudobníkmi, výtvarníkmi a básnikmi. Žili v úplnom súlade a jednote so Zemou, so všetkými živými tvormi a tiež so sebou.

6. BUĎ SPRÁVCOM SVOJEJ ENERGIE

Človek nemôže stvoriť ani zničiť energiu. Môže ju iba využívať, meniť a reorganizovať. Všetky existujúce energie boli stvorené v jednom rovnakom okamihu. Každé slovo, každá činnosť, každá myšlienka, na ktorú sa sústredíš, má v sebe energiu. Všetko na svete, či už viditeľné alebo nie, je zlomkom súcna, ktoré nazývame energia. Je z nej stvorený celý náš svet.

Je dôležité pripomenúť, že práve v tomto historickom období je úlohou ľudí byť správcami svojej energie. Prečo? Je to preto, lebo to, čo vidíme, rovnako ako neviditeľné vrstvy vedomia, ktoré obklopujú ľudí a miesta, sú výsledkom našej kolektívnej energie. Všetko na svete sa neustále rozrastá, alebo rozpadá záleží od hladiny energie.

Každé slovo, ktoré človek vypovie, odpláva a zmení sa na paru. Naše slová nie je možné znova uchopiť, opraviť alebo vrátiť späť. Stanú sa súčasťou vrstvy obklopujúcej našu planétu. Časom sa táto vrstva tak naplnila výkrikmi obetí, násilnosťami, sebeckými a obmedzenými myšlienkami, že sa vytvorila samostatná vrstva vedomia obetí. Pre ľudí je teraz jednoduchšie ponoriť sa do tejto vrstvy negativity, ako sa cez ňu prebojovať a siahnuť vyššie. Viac ako polovica duší v tieto dni prichádzajúcich na Zem, má vedomie poznačené touto negativitou. My sme tú vrstvu vytvorili, my ju tiež musíme rozptýliť. Môžeme to dokázať, ak si uvedomíme, že sme správcami , a budeme príkladom pre ostatných.

Keď sa človek sústredí na to, že je obeťou, dáva vinu ostatným ľuďom a utápa sa v sebaľútosti, prispieva to k negatívnym vibráciám.

Musíme teda predovšetkým zmeniť svoj prístup k životu, musíme sa naučiť odpúšťať a zabúdať, musíme byť optimistickejší a pozitívnejší. Vlož svoje srdce do všetkých úloh nášho „desatora“ a všetky väzby k pocitu obete preruš.

7. VENUJ SA HUDBE

Veľký dar, ktorý dostalo ľudstvo, je schopnosť vokalizovať v tónoch a vyrábať nástroje, ktoré tiež vydávajú hudobný zvuk. Tvorivé vyjadrovanie a bavenie seba samého môže zahŕňať aj hudbu, tá je ale taká dôležitá, že ju uvádzam ako samostatnú úlohu. Hudba má veľký vplyv na celé ľudstvo a v skutočnosti môže hudobná energia uzdraviť telo i planétu. Počúvať pokojnú hudbu v rytme ľudského pulzu môže mať veľmi pozitívny vplyv na nervovú sústavu a mentálny stav človeka.

Každý z nás je muzikálny a každého hudba určitým spôsobom ovplyvňuje. Hudba je rečou duše. Je to hlas našej planéty komunikujúci s vesmírom.

8. SNAŽ SA DOSPIEŤ K MÚDROSTI

Múdrosť je niečo úplne iné ako poznanie. Poznanie je možné získať z mnohých zdrojov: z kníh, zo škôl, z médií, zo skúseností. Je to niečo, čo je základom pre IQ. Človek môže byť mimoriadne inteligentný a vzdelaný, a pritom nie múdry. Múdrosť je to ako človek využíva poznanie. Je to premyslené rozhodnutie robiť niečo určitým spôsobom, alebo urobiť niečo v záujme dobra pre všetkých, ktorých sa to týka.

Nie je nutné, aby človek chodil do škôl a získal diplom. Čítanie a písanie mu môže pomôcť , ale ani to nie je nutné na to, aby prežil úspešnú duchovnú cestu ako ľudská bytosť.

Musíš sa zo všetkých síl snažiť, aby si sa správal múdro a maj pri tom na pamäti, že všetky duše prežívajú rovnakú ľudskú skúsenosť, všetky sú návštevníkmi a hosťami Matky Zeme. Všetci sme jedno, všetko, čo sa tvorí, vzniká z jedného Zdroja. Dôkazom ľudskej múdrosti je to, keď si človek ctí účel všetkých vecí a robí to, čo slúži k najvyššiemu dobru všetkého živého.

9. PREHLBUJ SEBADISCIPLÍNU

Je povinnosťou každého z nás, aby si vybral činnosť, ktorá by bola v súlade s pokojným, produktívnym a radostným životom na tejto planéte.

Vzhľadom na to, že sa tak ľudia nesprávali, museli sa vytvoriť zákony.

Je možné byť pôžitkárom, je možné byť na niečom závislý, byť nevšímavý a chamtivý, krutý a deštruktívny. Pokiaľ si však človek vypestuje sebadisciplínu, bude mať tieto vlastnosti pod kontrolou a rýchlejšie pokročí na ceste za múdrosťou.

Sebadisciplína tiež pomôže človeku udržať zdravé telo. Stav ľudského zdravia je akýsi barometer, ktorý nám ukazuje zdravie planéty.

Aby človek prežil vnútorné spojenie tela s dušou, musí prehlbovať svoju sebadisciplínu.

Počúvaj svoje srdce a to ti povie, kedy je niečoho dosť. Nauč sa rozpoznať rozdiel medzi tým, čo ti hovorí hlava a čo srdce. Reč hlavy je produkt spoločnosti. Reč srdca je z Večnosti.

10. POZORUJ BEZ POSUDZOVANIA

Pozorovaniu bez posudzovania sa niekedy hovorí „bezpodmienečná láska“. Všetci ľudia majú duchovnú podstatu. Všetky duše boli stvorené v jedinom okamihu. Žiadna nie je staršia, bystrejšia alebo lepšia ako druhá. Všetky dostali dar, dar slobodnej vôle a možnosť voľby. Zdroj je dokonalý a všetko, čo bolo Zdrojom stvorené, je dokonalé. Boli sme stvorení spirituálne dokonalí a takí sme ostali. Náš dar však spôsobil, že sa správame inak, že vnímame seba aj iných ako nedokonalé bytosti, a tak sa správame horšie než je v našich možnostiach.

V podmienkach večnosti neexistujú omyly. Nemôžeš urobiť chybu, pretože aj ona je rovnako hodnotný dar, ako čokoľvek iné v živote. Môžeš pozorovať, čo sa deje okolo teba, ale neposudzuj to ako zlé. Keď ti to nevonia, nechutí, či keď intuitívne cítiš, že to nie je dobré pre tvoju cestu, poďakuj nebu a choď ďalej. Takto dokážeš splniť požiadavku milovať všetkých ľudí. Neznamená to, že sa ti páči to, čo robia, alebo ako sa správajú. Ty iba nikoho neodsudzuj, že robí niečo zlé, to nie je súčasť tvojej cesty. Týmto smerom nevydávaj žiadnu energiu ani v slovách, ani v myšlienkach, ani v činoch.

Keď niečo posudzuješ, musíš sa tiež naučiť odpúšťať.

Odpúšťať ostatným, odpúšťať okolnostiam, odpúšťať sebe.

Pokiaľ budeš pozorovať bez posudzovania, nie je potrebné žiadne odpúšťanie. Pozorovanie súvisí s pochopením a poznaním toho, že všetko plynie v dokonalom Božom poriadku a že iba ľudia si zvolili žiť menej dokonale, ako by mohli.

Našou každodennou činnosťou sa môžeme priblížiť k vlastným možnostiam, čím by sa svet stal lepším miestom. A nakoniec budeme svedkami, ako sa uzatvára nádherný zlatý kruh.


Knihu môžete kúpiť na tejto adrese


Text je prebraný z knihy Marlo Morganovej: "Posolstvo z večnosti", ktorá vyšla v roku 1998 v Prahe vo vydavateľstve Práh, strany 236-245.

Pripravila: Sofia S.

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti seriálu nájdete na tejto adrese.


Úryvok z knihy "Posolstvo od protinožcov" nájdete na tejto adrese.


marec 11, 2010 23:36 popoludní

 

 

Top