Obrázok používateľa CEZ OKNO
Pradávni astronauti núdzovo pristávajú na Zemi počas éry dinosaurov

V roku 1968 počas citlivej operácie vysokého utajenia s ďalekosiahlym dôsledkami pre národnú bezpečnosť, archeologický tím objavil veľký kovový objekt v odľahlej oblasti Južnej XXXXX, čo je blízky spojenec USA v NATO. Podľa údajov z archeologického tímu mohlo ísť o mimozemskú vesmírnu loď, ktorá zhavarovala približne pred 200 miliónmi rokov. USAF Recovery Team, po následnom preskúmaní objektu, určil jeho vek na približne 150 miliónov rokov. Nemyslím si, že by ho bolo možné datovať celkom presne, ale podľa miesta nálezu mohlo ísť o obdobie spred 50 mil. až 200 mil. rokov.

Vedci používajú metódu Absolútneho datovania, podľa rozpadu rádioaktívnych izotopov. Podľa usadenej horniny a z faktu, že plavidlo bolo vsadené do skaly sa odhadol jeho vek. Mimozemská loď mala 45 stôp v priemere. Bola prevezená do štátu XXXXX a potom do obrovského komplexu XXXXX laboratórií v XXXXX a otvorená. Táto mimozemská loď obsahovala dve (2) mimozemské telá vo vysokom štádiu rozkladu a spráchnivené zvieratá, ktoré boli očividne, týmito mimozemšťanmi unesené. Tie zvieratá, na palube mimozemskej lode, boli malé dinosaury.

Loď bola uschovaná v XXXXX a nasledovali roky intenzívneho výskumu. Podľa mojich posledných informácií, vedci vylúčili, že by mohlo ísť o Ebe-loď. Nevedeli ani odkiaľ asi prišla. Telá mimozemšťanov boli príliš znehodnotené rozkladom na to aby sa dali dôkladnejšie preskúmať. Boli asi 5 stôp vysoké a mali veľmi veľké hlavy hruškovitého tvaru. Pokaľ viem, tak projekt „Operácia XXXXX XXXXX“ stále pokračuje. Ja sám som sa jej zúčastňoval na začiatku 70tych rokov 20. storočia.

Navigačné prístroje v lodi boli veľmi zaujímavé, tvorili ich malé akoby kryštálové zariadenia, prepojené veľmi jemným lankom. Mimozemský pohonný systém lode obsahoval veľkú komoru s čímsi, čo sme nazvali „kamene“ (zjavne akási forma energie). Mohutné ventily okolo komory vypúšťali nejaký druh pohonu, radiácie alebo akúsi obrovskú energiu , generovanú cez ventily a viedli ju do pohonnej komory, čo umožňovalo medzihviezdne vesmírne cestovanie.

Preskúmaním horniny sme objavili zinok a niekoľko neznámych materiálov a zliatin, ktoré sa nám dodnes nepodarilo identifikovať. „Kamene“ zjavne stratili rokmi všetku svoju energiu. Neboli ani rádioaktívne ani nemali žiadne zvláštne vlastnosti. Za celých 40 rokov, čo vlastníme túto mimozemskú loď sa nám ju nepodarilo naštartovať.

Nevedeli sme lokalizovať ani samotný energetický systém lode a preto sme ani nemohli spustiť niektoré zo zariadení vnútri lode. Našli sme však „Hviezdu mapu“. Bola vytvorená mimo našej Zeme, v domovskom svete mimozemšťanov. Doteraz ale nevieme túto „mimozemskú hviezdu mapu“ prečítať a dešifrovať. Mapa sa týkala obsiahlej oblasti vesmíru ale naši vedci zatiaľ nie sú schopní zistiť tú konkrétnu oblasť vesmíru.

Analógia medzi našou „Operáciou XXXXX XXXXX“ a prepravy SR-71 Blackbird do minulosti roku 1200 n. l. je tu celkom na mieste: ak by sme sa vrátili v čase o 300 rokov, do roku 1500 n. l. naši predkovia by vedeli pochopiť len málo, ak vôbec niečo, o tom ako Blackbird funguje. Veľmi podobne sme na tom aj my, rovnako zarazení tou úžasnou, takmer magickou mimozemskou technológiou. Aj keď sme od roku 1968 zaznamenali istý pokrok, je skutočne len minimálny (čiastočne z dôvodu biedneho a znehodnoteného stavu vesmírnej lode).

Keďže tento projekt vlády USA stále prebieha, žiadam vás nahradiť (v nasledujúcom e-maily), kritické mená a názvy použitím X, aj keď sa jedná o správne údaje. Na okraj dodám, že s utajenými údajmi môžete oboznámiť doktora XXXXX X XXXXX, ktorého práca na minulých tajných projektoch americkej vlády, a z toho vyplývajúca profesionálna česť, ho oprávňuje poznať detaily.

Viktor súhlasím s vami, možnosť existencie mimozemských civilizácií, ktoré dokážu cestovať vesmír a teraz sa preháňajú po Mliečnej ceste a iných galaxiách, to vie myseľ skutočne znepokojiť. Ako ste mi napísal, Ebe boli najskôr ešte v galaktických plienkach, keď títo mimozemšťania už navštevovali iné svety, pred 150 až 200 miliónmi rokov, a keď Homo Sapiens ani len neexistoval!

Dá sa len domnievať a špekulovať, na akej technologickej úrovni by dnes mohla byť civilizácia, ktorá už pred 150-200 miliónmi rokov bola schopná cestovať medzihviezdnym vesmírnym priestorom! Koľko hviezdnych sústav navštívili dosiaľ? S koľkými cudzími civilizáciami boli schopní úspešne sa skontaktovať a komunikovať, možno tiež rozbehnú istý druh obchodovania? Koľko hviezdnych sústav navštívili a zmapovali, v rámci Mliečnej Dráhy a možno aj iných galaxií?

Treba však zvážiť aj možnosť, že táto havária sa nemusela nutne odohrať v rámci našej časovej línie, ale že tieto mimozemské bytosti cestovali z budúcnosti do vzdialenej minulosti Zeme – keď vládli dinosaury – v rámci výskumnej misie... To vyvoláva úžas tak isto!

(krátené, pozn. red.)

Autor: Anonymous

Zdroj: www.serpo.org/release30.php

Preložila: -maeve-

exkluzívne.cez.okno

február 03, 2010 18:15 popoludní

 

 

Top