Obrázok používateľa CEZ OKNO
Proroctvá o Európe - z knihovien palmových listov: MATKA ZEM SA BRÁNI (2017-2049)

Od roku 2017 bude situácia o niečo kľudnejšia, ale iba zdanlivo. Začnú sa totiž objavovať nové problémy. Bezprostredné nebezpečenstvo vojny bude síce zažehnané, ale akútnou hrozbou sa stane rýchlo sa meniaca klíma. Priemerné ročné teploty budú naďalej stúpať. Golfský prúd, ktorý prináša miliardy ton tropických vôd k severným oblastiam, začne strácať na sile a zmení svoj smer. To bude spôsobené hlavne tým, že sa do Atlantického oceánu dostane ohromné množstvo sladkej vody - ako z topiacich sa ľadovcov, tak aj z ľadového príkrovu polárnych oblastí. V dôsledku tohto klimatického procesu bude juh USA postihnutý katastrofálnym suchom, zatiaľ čo niektoré oblasti v Číne začnú sužovať extrémne záplavy. Škandinávia sa premení na ľadovú púšť, zatiaľ čo prímorské štáty ako Holandsko a Bangladéš budú ohrozované stúpajúcou morskou hladinou. Milióny hladujúcich utečencov budú opúšťať svoje domovy a hľadať azyl v bohatších štátoch. K týmto udalostiam dôjde podľa západného kalendára v rokoch 2029 až 2034.

Ľadový víchor bude bičovať oblasti severnej Európy. Ničivé búrky a záplavy postihnú prímorské štáty. Lesy budú umierať, nížiny tvoriace pobrežie Severného a Baltského mora zamrznú a stane sa z nich tundra. Dramatické zmeny klimatických podmienok uvrhnú národy a ich vlády do zúfalej situácie. Bude nedostatok palív, dôjde k postupnej erózii medzinárodnej spolupráce a mierových zmlúv. Znovu vypuknú ozbrojené konflikty, celé kontinenty budú spustošené bojmi o suroviny a o potraviny. Behom niekoľko málo rokov skĺzne svet na samý okraj totálnej anarchie.

Krajiny s nestabilnými vládami ako Pakistan budú v silnom pokušení použiť v zápase o suroviny a potraviny aj svoj jadrový arzenál. V roku 2029 dôjde k ďalšej vojne medzi Pakistanom a Indiou. Práve vtedy bude hroziť najväčšie nebezpečenstvo, že obe bojujúce strany nasadia jadrové zbrane, čo by malo za následok úplné spustošenie rozsiahlych oblastí Indie, ako aj Pakistanu. Pretože stredoeurópske krajiny nebudú mať dostatočné strategické zásoby, rozhodnú sa autoritatívni vládcovia nasadiť otravné plyny s cieľom zredukovať počet obyvateľstva. Preľudnenie sa totiž stane - v dôsledku prílivu emigrantov z celého sveta - veľkým problémom a bude politickými špičkami považované za hlavnú príčinu nastávajúcich problémov.

Predovšetkým vo Veľkej Británii bude vo veľkom rozsahu nasadený plyn nazvaný thanaton, ktorý má privodiť rýchlu a bezbolestnú smrť. Razantné ochladenie zemskej atmosféry, ktoré bude spôsobené kolapsom Golfského prúdu, a zaľadnením rozsiahlych oblastí Severnej Ameriky a Škandinávie povedie po niekoľkých rokoch k tomu, že Golfský prúd začne znovu cirkulovať. To navodí určitú stabilizáciu klimatických podmienok. K tomu dôjde od roku 2035. Postupne sa zlepšia aj poľnohospodárske výnosy, úroda bude opäť bohatšia a dôjde k celkovému skľudneniu spoločenských pomerov. Navyše v rokoch, kedy bude svet postihnutý prírodnými katastrofami a apolitickými zmätkami, vypuknú znovu aj tie epidémie aj tých chorôb, ktoré budú považované za už vymreté. Za obeť im padnú milióny ľudí.

V dôsledku zlých hygienických pomerov, zapríčinených občianskou vojnou, budú zúriť epidémie moru a cholery. Globálna zmena klímy zase vyvolá zdravotné problémy iného druhu. Predovšetkým v Afrike a Ázii, ale taktiež v niektorých oblastiach Európy vyvolá intenzívnejšie slnečné žiarenie u ľudí aj zvierat kožné choroby a nádorové ochorenia. Po roku 2023 zavlečú do Európy africkí utečenci smrteľnú nákazu nazývanú kunu. Postihnuté osoby dostanú horúčku a ich vnútorné orgány prestanú behom niekoľkých dní fungovať. Choroba bude smrteľná a šíriť sa bude rovnako rýchlo ako chrípka.

Ale už dva roky pred vypuknutím tejto epidémie sa začnú objavovať červy parazitujúce v krvi. Pôjde o akúsi obdobu škrkaviek, ktorá napáda vnútorné orgány postihnutého, predovšetkým srdce a pečeň - infikovaná osoba umiera do jedného týždňa. Táto nákaza sa prenáša živočíšnou potravou.

Po roku 2018 bude mať na svedomí státisíce ľudských životov v Spojených štátoch, Európe a v Ázii iná zvláštna choroba. Osoby trpiace touto chorobou ľahšie ochorejú bežnými chorobami ako je napríklad nachladnutie, ich organizmus však nedokáže proti nim účinne bojovať. Smrť sa spravidla dostaví behom troch dní. (Ganeš-babu Šastri označil túto chorobu anglickou skratkou RISC - Rapid Immune System Collapse, urýchlený kolaps imunitného systému). V drvivej väčšine prípadov skončí choroba smrťou infikovaného pacienta.

Najväčšia katastrofa sa potom odohrá v roku 2046. Bez toho, aby si to všimli astronómovia, priblíži sa k našej planéte z hlbín kozmu veľké nebeské teleso. Pôjde o planetoid, ktorý na svojej bludnej ceste vesmírom vletí do našej slnečnej sústavy a len tesne minie Zem - preletí medzi ňou a Mesiacom. Už niekoľko dní pred preletom bude planetoid viditeľný na oblohe aj voľným okom. Jeho gravitačná sila spôsobí na Zemi početné zemetrasenia a mohutné záplavy. Kalifornia bude zasiahnutá najväčším zemetrasením v celej svojej histórii. Tiež Japonsko a Čína budú postihnuté silnými otrasmi pôdy a veľké časti týchto krajín pohltia vody oceánu. Zemetrasenia sa nevyhnú ani Európe, najsilnejšie ho budú cítiť v Nemecku, Anglicku a v stredozemnej oblasti. Cez pobrežie Severného a Baltského mora sa preleje mohutná záplavová vlna. V Čechách sa prebudia k životu sopky, považované už dávno za vyhasnuté. Ich výbuchy zničia široké okolie. Behom erupcií dôjde aj k uvoľneniu veľkého množstva vulkanických pár a jedovatých plynov. Z nich sa vytvoria mraky a koncentrát pršiaci späť na zemský povrch bude veľmi agresívny.

V dôsledku všetkých týchto rán prídu o životy milióny ľudí.

V postihnutých oblastiach strednej Európy bude zničená veľká časť mestskej zástavby.

Svet za päťdesiat rokov

Bezprostredne po tejto katastrofe začnú tí, ktorí prežijú, s upratovacími a sanačnými prácami. Bude potrebné odstrániť kopy mŕtvol ľudí a zdochlín zvierat, aby nevypukli nové epidémie. Tiež sa začne spamätávať hospodárstvo - koniec koncov bude veľký dopyt po všetkých predmetoch dennej potreby, ktoré budú v dôsledku prírodných katastrof zničené alebo stratené. Klimatické zmeny v strednej Európe budú trvalého charakteru. Priemerná ročná teplota zostane vysoká a snežiť bude len v horských oblastiach. Pre hospodárstvo to bude zmena výhodná, úroda bude bohatšia, výnosy sa zvýšia.

Tektonická činnosť zmení tvár celej Zeme. Niektoré pobrežné oblasti a ostrovy nenávratne zmiznú pod hladinu morí a oceánov. Postihnuté budú predovšetkým Japonsko, Kalifornia, východné pobrežie Severnej Ameriky a niektoré oblasti Anglicka. Zároveň sa z vôd Atlantického oceánu vynorí nová pevnina.

Hospodárska obnova prebehne pomerne rýchlo, jej brzdou však bude nedostatok základných zdrojov energie. Rad surovín sa stane nedostatkovým tovarom.

V tej dobe sa v Európe začne formovať nová spoločnosť. Bude založená na osobnej slobode jednotlivca, ktorá bude spätá s potrebami spoločnosti a bude sa nimi musieť riadiť. Ľudia totiž budú poučení nedávnymi udalosťami a uvedomia si, že sledovanie čisto sebeckých pohnútok môže ohroziť aj samú existenciu celého spoločenstva. Táto nová spoločnosť sa bude rozprestierať od vĺn Atlantiku až po východné pobrežie Ázie, jednotlivé oblasti si však zachovajú individuálne zvláštnosti. O všetkých regionálnych záležitostiach bude rozhodovať miestna samospráva, bez toho, aby čakali na povolenie nejakej vzdialenej autority. Nová ústava bude zaručovať všetkým obyvateľov Euroázijskej únie bezpečnosť navonok a suverenitu vo vnútri.

Hospodárskou základňou novej spoločnosti bude bezúrokový finančný systém, ktorý bude vyskúšaný a potom natrvalo zavedený v roku 2048. (Arabské banky požičiavajú už dnes peniaze bezúročne, pretože Korán zakazuje brať úroky. Banky namiesto toho účtujú len poplatky za spracovanie podmienok pôžičky a vedenie účtovníctva. Mimochodom, Biblia tiež zakazuje požičiavanie peňazí za úroky - pozn. autora).

Rozkvet novej spoločnosti bude podporený aj používaním alternatívneho zdroja energie. Tento zdroj bol v Európe objavený a skúmaný už začiatkom 20. storočia, na praktické uplatnenie však príde až teraz. Táto energia bude nazvaná po svojom objaviteľovi. (Pravdepodobne je myslená tzv. Teslova energia - pozn. autora). Táto energia nepoškodzuje tak životné prostredie ako ju zaťažovali skôr používané energetické zdroje. Bude tiež k dispozícii prakticky v neobmedzenej miere a jej používanie bude zadarmo.

Pôda a vodné zdroje sa nebudú nachádzať v súkromnom vlastníctve. Presadí sa totiž poznatok, že nikto si nemôže robiť nároky na niečo, čo tu už dávno bolo pred ním a bude tu aj dlho po ňom. Naďalej však bude mať každý človek právo mať vo vlastníctve dom, ktorý si kúpil alebo postavil.

Po roku 2049 dôjdu ľudia k poznaniu, že vo vesmíre nie sú sami. Pri likvidácii a náprave škôd spôsobených prírodnými katastrofami budú v Európe a na Blízkom východe nájdené artefakty, pri ktorých sa jasne preukáže ich mimozemský pôvod. Tento objav bude mať ďalekosiahly dopad na náboženské a filozofické systémy.

Obdobie od roku 2049 sa ponesie v znamení začiatku nového, spirituálne orientovaného veku, nadchádzajúcej Satya Jugy.

Thomas Ritter

www.thomas-ritter-reisen.de


Knihu môžete zakúpiť na tejto adrese


http://www.dialog-lbc.cz/

© Dialog, knižní velkoobchod a nakladatelství,
Markova 348A 460 14 Liberec 14, 2007
Translation © Jiří Vodvárko, 2007
ISBN 80-86761-56-8

Preklad z češtiny: Piotra Hagy

exkluzívne.cez.okno
Viď www.palmovelisty.cz

marec 13, 2010 23:58 popoludní

 

 

Top