Obrázok používateľa CEZ OKNO
ÚNOSY ŠEDÝMI MIMOZEMŠŤANMI

Medzinárodné centrum pre výskum únosov (ICAR) je organizácia založená na šírenie dôveryhodných informácií o UFO únosoch. ICAR poskytuje presné informácie jednak terapeutom, ale aj laickej verejnosti, ktorá sa zaujíma o prípady UFO únosov. Pomáha vysporiadať sa s rôznymi problémami, ktoré vznikajú ako výsledok hypnózy a iných procedúr na vyvolanie zabudnutých spomienok. Riaditeľom je David M. Jacobs.

Pri únosoch šedými mimozemšťanmi ide o komplexné série udalostí a procedúr, kedy šedí unášajú ľudí pasívnych a pod kontrolou. Pri typickom únose sú ľudia vytrhnutí z ich normálneho prostredia. Na to ich šedí učinia pasívnymi, aby nemohli odporovať. Vezmú ich na palubu UFO, vezmú im šaty a položia ich na stôl. Tam na nich vykonajú série fyzických, mentálnych a tvorivých procedúr. Testujú a vyšetrujú ich telá. Odoberajú spermie a vajíčka.

Počas vykonávania procedúr hľadia uneseným priamo do očí zo vzdialenosti len 2,5 až 5 centimetrov. Tieto procedúry skenovania mysle sú zdá sa neurologickými manipuláciami, ktoré mimozemšťanom umožňujú dostať sa ľuďom do myslí.

Unesení spomínajú, že po procedúrach na stole ich vezmú do ďalších miestností. Tam od nich žiadajú, aby sa dotýkali nezvyčajne vyzerajúcich detí. Tieto deti sú, zdá sa, kríženci medzi ľuďmi a mimozemšťanmi. Ide o akési „hybridy“. Unesení spomínajú hybridné batoľatá, staršie deti, adolescentov a dokonca dospelých.

Niekedy unesení ľudia hovoria o tom, ako od nich šedí žiadali plniť rôzne úlohy, že ich nejako „testovali“. Na to používajú rôzne stroje. Niekedy sa po nich žiada, aby mali sexuálny styk s ostatnými ľuďmi a niekedy s adolescentmi a dospelými hybridmi. Potom ich vrátia do ich normálneho prostredia kde za pár sekúnd zabudnú, čo sa im stalo.

Odstránenie šatstva


„Čakačka“, kde uneseným odstránia šaty pred uskutočnením procedúr

Šaty im odstraňujú jednoznačne z troch dôvodov: 1) kvôli procedúram, ktoré sa majú vykonať, 2) kvôli prevencii prenosu infekcií na hybridy, 3) kvôli prevencii krádeže nástrojov a iných artefaktov.

Vyšetrenie


Mimozemšťan s nástrojmi sa približuje, aby vykonal vyšetrenie

Dlhé roky si výskumníci mysleli, že hlavným dôvodom pre únosy je práve tento druh vyšetrení. Fenomén únosov bol považovaný za akýsi druh „výskumu“ alebo „experimentu“. V skutočnosti však samotné vyšetrenie, hoci sa deje počas väčšiny únosov, nie je pravým dôvodom na únos. Je skôr len prípravnou procedúrou pred tým čo je skutočným dôvodom.

Vyšetrenie je dosť zvláštne. Zvyčajne mimozemšťania prstami prechádzajú po tele uneseného človeka. Nie je známe, čo skutočne robia. Podľa najnovších poznatkov však ide o neurologické vyšetrenie, kde sa osobitná pozornosť venuje práve nervovému systému. Preto podrobne vyšetrujú mozog, chrbticu a ostatné špecifické neurologické zakončenia.

Sken mysle


Mimozemšťan hľadí unesenému do očí a napája sa na optické nervy pri skenovaní mysle

Sken mysle je procedúra počas ktorej mimozemšťan hľadí človeku priamo do očí zo vzdialenosti len okolo pár centimetrov. Človek nemôže zatvoriť oči ani uhnúť pohľadom. Pri otázke, čo sa deje v mysli uneseného počas tohto skenu mysle, unesení odpovedajú, že prežívajú rôzne emocionálne stavy a vidia rôzne obrazy. Dôkazy svedčia o tom, že mimozemšťan sa neurologicky napája na optické nervy a používa ich ako kanál cez mozog a iné nervové cesty. Mimozemšťan dokáže vygenerovať akúkoľvek emóciu alebo obraz, ktorý má unesený prežiť alebo vidieť.

Sken mysle je často spojený s odberom vajíčok. Mimozemšťan vyprovokuje sexuálnu stimuláciu do skoro vrcholného bodu a potom v špecifickom momente začne vnútornú procedúru, pri ktorej odoberie ženské vajíčka.

Kvôli intenzite zážitku si unesené osoby často myslia, že sa s mimozemšťanom „spojili“, alebo, že mimozemšťania chcú zažiť aké je to byť človekom a prežívať styk. Mylne sa tiež domnievajú, že majú s mimozemšťanom milenecký vzťah.

Odoberanie vajíčok a spermií


Sken mysle popri odoberaní spermií

Bohužiaľ to, že mimozemšťania ľuďom rutinne odoberajú vajíčka a spermie je pravidelným aspektom únosu. Ženám zavedú nástroje, ktoré odoberú práve dozreté vajíčka, alebo priamo z vaječníkov odoberú folikuly. Podľa istých dôkazov mimozemšťania dokážu vyvolať rapídne dozrievanie vajíčok, ktoré prostredníctvom skenu mysle vypudia z vaječníkov a odoberú. Odoberanie vajíčok sa deje ženám rôzneho veku.

Pokiaľ ide o mužov, spermie sú odoberané mechanicky, zariadením, ktoré sa umiestňuje do oblasti genitálií. Niekedy sú tieto zariadenia malé a prenosné, inokedy sú pripevnené o stenu alebo na vozíku.

Inokedy unášajú ženy za účelom sexuálneho styku s mužmi. Tu tiež ide len o odber spermií a nemá to nič spoločné so záujmom mimozemšťanov o ľudskú sexualitu.

Plodový implantát a jeho odber

Z času na čas ženy prechádzajú zložitejšími vnútornými procesmi. Podľa výskumov je niečo do nich umiestnené. Stáva sa, že im mimozemšťania sami po procedúre povedia: „Teraz si tehotná“. Na druhý deň sa skutočne cítia tehotné a prvý tehotenský test alebo vyšetrenie u gynekológa to potvrdí. Po približne 9 – 11 týždňoch nastáva ďalší únos kde im plod odoberú.

Inkubátory


Inkubatórium s plodmi v nádobách naplnených tekutinou

Ženy a muži, ba dokonca aj deti bývajú unášané do špeciálnej miestnosti, kde môžu vidieť mnoho nádob naplnených nejakou tekutinou, zoradených pri stene buď do stĺpcov, alebo do radov. V každej nádobe je plod. Mimozemšťania potom oznámia unesenému, že jeden, alebo viac plodov patrí unesenému človeku. Prečo sa to deje, prečo im ukazujú plody, nie je známe.

Hybridné deti


Hybridné dieťa s rozšírenými čiernymi zreničkami

Ženy často zavedú do miestnosti, kde je v akýchsi špeciálnych stojanoch umiestnených mnoho bábätiek. Žiada sa od nich, aby s nimi mali telesný kontakt. Ak sa počas vyšetrovacej procedúry udiala ešte ďalšia odlišná procedúra, vyžaduje sa od nich, aby sa o dieťa postarali ako matka o vlastné dieťa. Unesení tvrdia, že tieto bábätká vyzerajú ako kríženec medzi človekom a mimozemšťanom. Ide o „hybridy“. Deti sú flegmatické a nemajú reakcie normálnych ľudských bábätiek. Unesené ženy si často myslia, že detičky sú choré. Skúsenosti však hovoria, že to je ich normálny stav. Aj muži majú s deťmi často telesný kontakt.

Batoľatá a mladšie deti


Ľudské dieťa sa hrá s hybridnými deťmi pozorované šedým mimozemšťanom

Ľudí berú aj do špeciálnej miestnosti, kde môžu stretnúť hybridné deti vo veku medzi 2 a 10 rokmi. Ako hybridné deti rastú, ich kontakt s ľuďmi je čoraz komplexnejší. Batoľatá sa učia hrať hry často za pomoci uneseného dospelého, ktorý ich má tie hry naučiť. Niekedy sa hrajú s ich špecifickými hračkami. Ľudské deti sa majú hrať s hybridnými ako s rovnocennými a tiež ich majú naučiť hrať sa rôzne hry.


Hybridné batoľa

Adolescenti


Hybridné dievča – adolescentka s veľkými čiernymi zreničkami

Keď hybridy dorastú do adolescencie, ich rola pri únosoch sa rozšíri. Využívajú sa ako asistenti. Pomáhajú mimozemšťanom a dospelým hybridom. Niektorí majú pre vlastný pôžitok vyspelejšie technologické zariadenia, iní majú zas častejší kontakt s ľuďmi, niekedy dokonca sexuálneho rázu.

Dospelí


Dospelá hybridná žena drží v náručí dieťa, ktoré má ľudská žena nadojčiť

Dospelé hybridy hrajú, zdá sa, čoraz dôležitejšiu rolu v únosoch. Pomáhajú pri únosoch šedým mimozemšťanom. V posledných rokoch unesení popísali kompletné únosy, ktoré vykonali hybridy bez pokynov mimozemšťanov. Dostali sa aj do sexuálneho kontaktu s hybridmi, vyhýbajúc sa tak odberu vajíčok mimozemšťanmi a implantovaniu plodov do žien.

Hybridy v osobných projektoch

Unesení hovoria o hybridoch, ktorí s nimi majú nepretržitý a dlhotrvajúci kontakt odkedy boli deťmi. Stretávajú rovnaký hybrid počas mnohých rokov. Aj hybridy starnú rovnako ako ľudia. Ich vzájomný vzťah je zvyčajne orientovaný na reprodukciu. Niekedy majú unesení veľmi pozitívne pocity voči ich osobným hybridom, inokedy zas výrazne negatívne pocity voči tomu, čo možno považovať za násilie zo strany hybridov. Niektoré hybridy sa zaujímajú výhradne o ľudský život a vzťahy. Žiadny z nich sa však nezaujíma o politický alebo inštitucionálny aspekt ľudskej spoločnosti.

Neurologické procedúry

Neurologické princípy mnohých procedúr, ktoré sú opísané nižšie sú práve v procese objasňovania. Celkový význam týchto procedúr stále nie je úplne zrejmý, ale existujú indície o schopnosti mimozemšťanov ovládať ľudské neurologické procesy. Niektoré aspekty tohto ovládania neurologických procesov môžu byť realizované dokonca aj bez skenovania mysle.

Predvídanie

Mimozemšťania vkladajú do myslí unesených obrazy, ktoré potom unesení vnímajú akoby sa odohrávali v realite. Tieto vízie sú často o kataklyzmatických udalostiach – o vojne, atómových výbuchoch, deštrukcii meteoritom, zemetrasení... Inokedy vidia rutinné scény zo života bežných ľudí strednej triedy – pikniky, prechádzky v parku atď. Hoci dôvod na tento obsah nie je jasný, nedávne dôkazy naznačujú, že prezeranie týchto scén má významnú neurologickú funkciu, pri ktorej bude mať unesený za úlohu vykonať v budúcnosti nejakú akciu.

Prezeranie obrázkov


Obrázky na obrazovke učia unesených rôzne úlohy

Niekedy sú charakteristické scény devastácie alebo scény z bežného života zobrazované ako obrázky na obrazovke. Často za súčasného hľadenia do očí – skenu mysle, ktorý mimozemšťania vykonávajú vo chvíli, keď unesení pozerajú obrázky.

Herecká úloha

Od unesených sa žiada, aby zahrali „šarádu“, v ktorej uveria, že niektoré naaranžované udalosti sa skutočne dejú a oni v nich musia niečo urobiť v spolupráci s mimozemšťanmi alebo inými unesenými. Môže ísť rovnako o neurologickú procedúru ohľadom nejakej budúcej aktivity.

Testovanie (tréning)

Unesení musia sedieť pri konzole a pomocou akéhosi akoby elektronického zariadenia plniť rôzne úlohy. Úlohami môže byť udržať bodku medzi dvomi čiarami na obrazovke, prípadne stlačiť správne tlačidlo, keď zaznie príslušný tón. Toto sú pravdepodobne tiež neurologické tréningové procedúry ohľadom budúcich aktivít.

Ďalšie procedúry

Existuje ešte množstvo ďalších procedúr, ktoré unesení hlásia. Väčšinou majú poslúžiť špecifickým cieľom, ktoré mimozemšťania vykonávajú pre naplnenie svojho programu. Niektoré ďalšie hlásené procedúry sú trénovanie záchrany „ľudí aj mimozemšťanov“. Trénujú ich na kontrolu davu a na pacifikáciu. Tiež ich učia ako pracovať v spolupráci s hybridmi na únosoch. Vedia, že budú vedieť čo robiť, keď príde ten správny čas.

David M. Jacobs and International Center for Abduction Research
Zdroj: http://www.ufoabduction.com/straighttalk.htm
Z angličtiny spracovala Lucia Oboňová
exkluzívne.cez.okno

   Sériu článkov venovaných podobným únosom v Čechách nájdete
na tejto adrese.

november 09, 2009 01:49 dopoludnia
 • krát komentár

2 krát komentár

 1. Obrázok používateľa frcek
  frceknovember 13, 2009 08:32 dopoludnia

  Komentár: 

  Pokud jsou mimozemšťané nadaní takovými popsanými schopnostmi, je nemyslitelné, abychom věřili o těchto procedůrách vykonávaných mimozemšťany na lidech. Už po druhé světové válce jeden politik varoval lidstvo, že lidé budou balamuceni o těchto mimozemšťanech, kteří však neexistují, je to jen další podvod, který má ovlivnit myšlení lidí a ospravedlnit ochranný štít před mimozemšťany, či vybudování obranných systémů ve vesmíru. Když to dám do posloupnosti do dnešní doby, je to naprosto zřejmé. USA chce radary na území čech a umístění raket v Polsku, prý proti napadení teroristama. Takhle postupně se bude lidstvo dostávat do stavu totální kontroly, jenž začíná čipováním psů a později i lidí. Tato zvrácená představa je v myslích chorobných mozků USA i jinde na světě. Pak se ptám, jaký má život smysl, když jsou s života vymazávány mravní a duševní hodnoty , které byly člověku darovány? K čemu je dobrý život a vše ostatní?Takoví mimozemšťané zde popisovaní je holý nesmysl. Vše je lidská práce. UFO je lidská práce, nic víc.

 2. Obrázok používateľa Jozef
  Jozefnovember 16, 2009 18:42 popoludní

  Komentár: 

  aj ked s vacsinou tvojho komentaru suhlasim, mimozemstania v skutocnosti vplyvat na pozemske zalezitosti nikdy neprestali. Od usvitu vekov su tu skupiny s roznymi zamermi. Tento clanok sa zameriava na tzv. Greys - Sedivakov. Odporucam nastudovat problematiku, dnes uz su pristupne materialy nielen v anglictine. Napriklad Collierovu seriu: http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-pohlad-andromedanov-na-galakticku...
  alebo http://www.cez-okno.net/search/node/greys
  Vesmir nie je rajska zahrada, deju sa v nom rozne veci...

 

 

Top