Obrázok používateľa CEZ OKNO
Zakázaná archeológia 1. časť

„Zástancovia klasickej archeológie sa pýtajú: Ak v prehistorických dobách existovala technicky vyspelá civilizácia, prečo sme po nej dosiaľ nenašli ani stopu? Ale áno, stopy sme našli už dávno! A možno ich objavíme ešte omnoho viac, ak budeme pripravení po nich pátrať.“
Louis Pauwels

Na celej zemeguli sa občas na denné svetlo dostávajú neobvyklé relikty. Historici a archeológovia sa ich snažia správne zaradiť, interpretovať a pochopiť, aké stopy a svedectvá nám vlastne naši predkovia zanechali. Mozaika svetových dejín sa skladá z množstva malých úlomkov, ktoré sa musia správne poskladať. Pozostatky stavieb je možné časovo i kultúrne zaradiť, najrôznejšie artefakty je možné analyzovať, nezrozumiteľné písma sa darí rozlúštiť a vyhynutým jazykom sa dá porozumieť.

KROK DO NEZNÁMA

„Najväčším nepriateľom vedy nie je omyl, ale lenivosť.“
Henry Thomas Buckle, historik umenia

Naozaj poznáme svoju minulosť?

Napriek všetkým úspechom, všetkému ostrovtipu a nápaditosti mnohých odborníkov však v mozaike ľudských dejín zostávajú značné medzery. Záhady sa dokonca skrývajú i v pomerne dobre známych a preskúmaných pamiatkach z dôb veľkých civilizácií Sumerov, Egypťanov, Mayov alebo Inkov. Svoje tajomstvá si napríklad dodnes uchovávajú slávne pyramídy v Gíze. Ani v súčasnosti nie je zrejmé, akým spôsobom vlastne boli postavené. Nedávno boli v Cheopsovej pyramíde za pomoci minirobota skúmané dosiaľ neznáme komory, avšak prieskum priniesol namiesto odpovedí skôr rad ďalších otázok, nad ktorými egyptológovia len krčia plecami. Zostanú posledné záhady neobjasnené? Odkiaľ napríklad prevzali egyptskí kňazi svoje neuveriteľné znalosti?

Alebo si spomeňme na mohutné kamenné bašty peruánskeho Sacsayhuamanu. Pevnosť sa skladá z troch paralelne prebiehajúcich mohutných múrov, z ktorých každý meria približne tristo šesťdesiat metrov. Hradby sú zložené z až deväť metrov vysokých, päť metrov širokých a štyri metre silných kamenných blokov, ktoré boli bez pomoci kolies dopravované z lomu vzdialeného 30 km. Aspoň toto je vedecký názor. Ale ako predkovia Inkov dokázali z kamenných kvádrov vážiacich až 100 ton tak perfektne a bez použitia malty zostaviť „kyklopské hradby“? To bohužiaľ nevieme.

Koľko iných vecí a udalostí zo života vtedajších ľudí, z ich všedných dní, kultúry a technických znalostí nám zostáva ukrytých? Ako asi vyzerali ich rituály, ktoré sa pred tisíckami rokov odohrávali na kultových miestach? Napokon slovo „kult“ sa až príliš často používa ako opis pre okolnosti, o ktorých v skutočnosti vôbec nič nevieme. Treba sa naozaj vážne zamyslieť nad tým, či príslušníci oných dávnovekých civilizácií, stopy činnosti ktorých si často nedokážeme uspokojivo vysvetliť, boli skutočne tak primitívni, ako sa všeobecne domnievame.

Nekonečný tok nových objavov sa stará o neustále zmeny v znalostiach o pôvode ľudstva a civilizácie. Každý nový nález a objav prispieva k obratu v predstavách o našej minulosti. Môže sa jednať o nepatrný úlomok fosílnej kostry pravekého človeka, o zlepšené metódy datovania nálezov, črepy dosiaľ neznámej keramiky alebo odkryté pohrebisko, z ktorého môžeme usudzovať, aký spôsob života mali naši predkovia.

Bádatelia však môžu naraziť i na niečo úplne nečakané, čo sa nazýva „out-of-place artefacts“ (po slovensky to približne znamená: predmety alebo javy vyskytujúce sa na neznámom mieste), skrátene „oopart“. Práve také podivné relikty boli nájdené napríklad vo vyschnutom koryte texaskej rieky Paluxy – jedná sa o obrovské odtlačky ľudských chodidiel, vyskytujúce sa v rovnakej geologickej vrstve tesne vedľa dinosaurích stôp. Ďalším príkladom môžu byť milióny rokov staré nástroje z epochy, v ktorej ešte ľudské bytosti nemohli existovať. Alebo čo by ste povedali na zlatú retiazku, pochádzajúcu z 300 miliónov rokov starej uholnej vrstvy v americkom štáte Illinois. Ako sa tam dostal? Rovnako záhadné sú železné klince, ktoré boli nájdené zarastené do masívneho pieskovcového bloku. Pýtate sa na ich vek? Len 387 miliónov rokov!

Také kuriozity, nezapadajúce do rámca obvyklých teórií, sa nevyskytujú tak zriedka, ako by ste si možno mysleli. Čo si počať s tajomnými predmetmi nevysvetliteľného pôvodu, veku a s nejasnými okolnosťami vzniku? Prečo nie sú starostlivo analyzované podľa vedeckých metód a prečo o nich nie je informovaná široká verejnosť ako napríklad v prípade „ľadovcovej múmie zvanej Ötzi“, objavenej v roku 1991 v Ötzalských Alpách (horské pásmo medzi Talianskom a Rakúskom)? Predmety spadajúce do kategórie „unsolved mysteries“ sú skúmané oveľa menej svedomite. Má snáď niekto strach z príliš odvážnych myšlienok? Obávajú sa príslušný odborníci rozhorčených reakcií svojich kolegov? Prečo by si mali vedci komplikovať život skúmaním nevysvetliteľných javov?

Vedecké analýzy sú finančne náročné, namáhavé a zaberajú kopu času. Často je jednoduchšie spochybniť pravosť archeologickej anomálie, označiť ju za „výtvor prírody“ alebo ju proste ignorovať. Je však toto správna cesta k objasneniu záhad našich dejín? Čo sa deje s nepohodlnými nálezmi, ktoré by nemali existovať a ktoré narušujú zabehnuté dogmy? Prečo sa o nezvyklých artefaktoch nepíše v učebniciach? Namiesto toho je nám predkladaný krásne usporiadaný obraz našej prehistórie, počínajúc vznikom druhov cez prvé krôčiky civilizácií až po súčasnosť. Túto do seba logicky zapadajúcu teóriu však nemôžeme akceptovať iba v tom prípade, keď budeme prehliadať mnohé nezrovnalosti. A práve to celý rad vedcov z pohodlnosti robí. Nežiaduce javy a nálezy sú ignorované. Pokiaľ by sme však tieto rozporuplné artefakty a indície chceli zaradiť do schémy, museli by sme sa na svetové dejiny pozrieť novým spôsobom a prinajmenšom v niektorých bodoch ju doplniť. Ale na to sú pripravení a ochotní len máloktorí odborníci.

To môže byť hlavný dôvod, prečo mnohé archeologické podivuhodnosti mizne v múzejných depozitároch, bez toho aby ich niekto dôkladne preskúmal. Padá na ne prach a nakoniec sú úplne zabudnuté. Niektoré nálezy sú úmyselne zatajované a často mnoho desaťročí alebo dokonca storočí zostávajú pod zámkom. Skvelý príklad takéhoto postupu nám dodali naši americkí kolegovia Michael Cremo a Richard Thompson. Obaja bádatelia sa zamerali na zdokumentovanie utajovaných objavov a ich kniha „Skrytá história ľudstva“ sa dočkala obrovského úspechu. Autorom sa dostala do rúk publikácia z roku 1880, spísaná americkým geológom J. D. Whitneym, ktorý v polovici 19. storočia urobil v horách pri Tuolomne v Kalifornii senzačný objav. Hlboko v banských šachtách, pod silnou, celistvou vrstvou lávy, objavil kamenné nástroje, ktoré boli zrejme vyrobené technicky vyspelým spôsobom. Medzi predmetmi sa nachádzali špice oštepov, kamenné mažiare a palice. Neuveriteľný bol vek nálezov: odhadom vznikli pred 9 až 55 miliónmi rokov!

Ako je to možné? Oficiálne sa predsa tvrdí, že prvé kamenné nástroje z Nového sveta sú dielom kultúry Clovis, ktorá zažívala svoj rozkvet pred približne 12.000 rokmi! „Keď nás televízna stanica NBC pozvala v roku 1996 na natáčanie programu „The Mysterious Origins of Man“, zmienil som sa televíznym pracovníkom tiež o kalifornskom nálezisku,“ rozprával nám Michael Cremo a pokračoval: „Artefakty sú dodnes uložené na univerzite v Berkeley, kam ich Whitney priniesol pred viac ako sto rokmi. NBC ich chcela nafilmovať, ale nebolo jej to umožnené. Zdôvodnenie znelo tak, že vyhľadanie tých vecí by vraj bolo príliš zložité a univerzita na to momentálne nemá dosť ľudí. Bohatá NBC sa nedala odradiť a bola ochotná poskytnúť akúkoľvek finančnú čiastku, ktorá by potrebné náklady pokryla. Potom prišla úplne jasná odpoveď riaditeľa univerzity: objekty sa nesmú filmovať...“

- pokračovanie -

Zdroj: Zakázaná archeologie - Nevysvětlitelné záhady z dějin lidstva; Dona Klaus, Reinhard Habeck · Vydavateľstvo: Dialog www.dialog-lbc.cz, 2008

Knihu môžete zakúpiť na tejto adrese

Copyright: Jochen Kopp Verlag, Graf-Wolfegg-Str. 71, D-72108 Rottenburg, 2004
Preklad: Tomáš Kurka
Preklad z češtiny: Sokol

exkluzívne.cez.okno

Celý seriál "Zakázaná archeológia" nájdete postupne na tejto adrese.

   Svoje tipy do seriálu UTAJOVANÉ DEJINY ZEME môžete posielať na redakčný mail.

Celý seriál "Utajované dejiny Zeme" nájdete postupne na tejto adrese.

Súvisiace:

Klaus Dona
http://www.cez-okno.net/autor/klaus-dona

Rubrika: Zakázaná archeológia
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/zakazane-dejiny


december 15, 2009 23:47 popoludní
 • krát komentár

2 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Jozef
  Jozefdecember 17, 2009 18:11 popoludní

  Komentár: 

  Je tu tolko otazok a pritom dost odpovedi sa da vycitat napr. zo Smaragdovych dosiek THOTHA Atlantana na tejto stranke: Vrele doporucujem. Prajem krasny vecer.

 2. Obrázok používateľa admin
  admindecember 18, 2009 02:00 dopoludnia

 

 

Top